ROMA: CORSO IAL GRATUITO ”DONNE IMPRENDITRICI E INNOVATRICI CON L’USO DELLE TECNOLOGIE”


Si svolge a Roma il Corso di formazione “DONNE IMPRENDITRICI E INNOVATRICI CON L’USO DELLE TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione)”, organizzato da IAL Nazionale, via Trionfale, 101 (Metro A – Cipro).

La prima edizione del corso si è conclusa con successo il 10 gennaio scorso, avendo visto la partecipazione di donne tra i 20 e 60 anni: italiane, romene e brasiliane, residenti in Italia. Freelance, architette, fotografe, formatrici, organizzatrici di eventi, scrittrici, manager, artiste, designer, impegnate nel terzo settore: donne entusiaste di conoscersi e formarsi; di condividere le proprie idee imprenditoriali in uno spirito di collaborazione, con l’obiettivo di fare rete e sviluppare insieme progetti futuri ecosostenibili, con l’ausilio di strumenti informatici e servizi tecnologici. 

Sono aperte le iscrizioni per le prossime edizioni previste per le seguenti date:

 • 16-17 gennaio 2020, dalle ore 9 alle 15
 • 29-30 gennaio 2020, dalle ore 14 alle 20

Per l’iscrizione è necessario inviare un’e mail a:  e.lechiancole.nazionale@ialcisl.it

Il corso si è posto l’obiettivo di promuovere e migliorare l’occupazione e lo spirito imprenditoriale delle donne attraverso la formazione all’uso di strumenti e servizi tecnologici.
Moduli del corso: imprenditorialità e freelencing; come trovare il giusto datore di lavoro e sicurezza informatica.

DESTINATARI: Donne

ATTESTATO: Verrà rilasciato attestato di partecipazione

MODALITÀ di ISCRIZIONE: l’iscrizione è obbligatoria.

Per l’iscrizione è necessario inviare un’e mail a: e.lechiancole.nazionale@ialcisl.it

INDIRIZZO: IAL, Via Trionfale 101 – 00136 Roma.

 

Dragi românce din Roma, vă invităm să participați la Cursul de formare antreprenorială „Femei în afaceri și inovatoare, cu utilizarea serviciilor TIC (tehnologia informației și comunicării)“, organizat de IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) Roma.
Cursul este gratuit, făcând parte dintr-un proiect european care promovează și arată bunele practici ale femeilor antreprenoare și inovatoare, interesate să utilizeze tot felul de instrumente tehnologice și servicii digitale, pentru a genera oportunități de afaceri și a stimula dezvoltarea de noi soluții alternative în situații de șomaj și antreprenoriat.

Primul grup de femei din Roma cu importante idei de afaceri, a terminat cursul pe 10 ianuarie, 3 dintre care românce, sunt implicate activ în dezvoltarea rețelei de antreprenoare. 

Vă puteți înscrie la curs pentru ediția:

 • 16-17 ianuarie 2020, de la ora 9 la ora 15, sau
 • 29-30 ianuarie 2020, de la ora 14 la ora 20

scriind un e-mail la:  e.lechiancole.nazionale@ialcisl.it

Pentru amănunte în limba română, trimiteți un mesaj whatsapp la: 320 1161307.

Despre ce este vorba?

Proiectul EMPRENDEDORAS INNOVADORAS TIC (EITIC), este un  program european dedicat formării tehnologice a femeilor în contexte de nesiguranță.

Cursurile de formare gratuite sunt organizate în tări precum Italia, Norvegia, România și Spania, în parteneriat cu:

Fundación Cibervoluntarios España

The European Centre for Women and Technology – ECWT Norway

IAL Nazionale – Innovazione Apprendimento Lavoro Italia

Metodo Studii Consultanta Romania 

Cursul își propune să promoveze și să îmbunătățească ocuparea forței de muncă și spiritul antreprenorial al femeilor prin formarea în utilizarea instrumentelor și serviciilor tehnologice.
Module: antreprenoriat și freelencing; cum să găsești angajatorul potrivit; securitatea computerului.

Programul STRONG. Oportunitate de studiu la Roma: bursă de licență și masterat


Burse oferite de către Facultatea de Științe Sociale din Universitatea Internațională “Angelicum”, Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe,  împreună cu organizația nonprofit Adjuvantes onlus – Fond de solidaritate educațională, din Roma (Italia). Programul STRONG, sub conducerea vice-rectorului Sr. Prof. Helen Alford O.P., susține studenții migranți și G2 în obținerea celei mai bune educații, astfel încât aceștia să devină „agenți” și generatori ai schimbării sociale, contribuind totodată la îmbunătățirea legăturilor sociale și consolidând relațiile în comunitățile locale din care fac parte.

În decembrie 2018, comunitatea internațională a semnat două pacte globale, unul privind refugiații și celălalt privind migrațiile. Vaticanul s-a aflat în fruntea redactării acestor documente și solicită instituțiile bisericești de învățământ să se angajeze în această direcție, dezvoltând și realizând în mod concret temele și progresele atinse de Pontif și colaboratorii săi.

Programul STRONG își asumă această mare provocare: își propune să consolideze capacitatea cetățenilor străini rezidenți în Italia și a italienilor din generația a doua (G2), tineri și adulți, astfel încât aceștia să poată deveni agenți ai schimbării sociale, capabili să promoveze incluziunea socială a migranților în spațiile locale.

În special, programul oferă burse pentru a accesa la studii universitare sau profesionale. Acestea sunt destinate cetățenilor străini, deci și românilor din Italia, sau rezidenților din a doua generație care doresc să își completeze pregătirea și să dezvolte abilități noi și competențe, îmbunătățind astfel oportunitățile de muncă, de asemenea, întărindu-și stima față de sine.

La sfârșitul cursului de studiu, participanții la Program vor avea dezvoltate abilități și competențe transversale (holistice) în științe sociale și / sau în managementul organizațiilor nonprofit (al treilea sector) și al societății civile; de asemenea, ei vor avea un bagaj de experiențe multiculturale și vor fi în posesia unor metodologii și instrumente utile în domeniul cercetării sociale și în planificarea participativă spre dezvoltarea comunităților și spațiilor locale, în colaborare cu rețeaua de parteneri ai Programului STRONG.

DESCRIERE ȘI OBIECTIVE
Facultatea de Științe Sociale din Universitatea Pontificală Sf. Toma de Aquino, Angelicum, din Roma, împreună cu Adjuvantes onlus, pun la dispoziție burse totale și parțiale (cu o contribuție minimă din partea studentului, circa 200,00 eur pe semestru) pentru cetățeni străini și italieni cu trecut migraționist. Bursele, disponibile începând cu anul universitar 2018/2019 până în 2023-2024, vizează implicarea participanților la Program în următoarele linii de acțiune:

Selezione / Selecție – Procesul de difuzare a ofertei, de achiziție a cererilor și de evaluare a motivațiilor candidaților, cu scopul de a crea grupuri eterogene de participanți la Program, pentru a spori diversitatea culturală și generațională.

Cerințele de participare sunt:

 • să fie cetățeni străini cu domiciliul în Italia sau italieni cu trecut migraționist (G2, adică, a doua generaţie),
 • să fie în posesia unui titlu de studiu valabil pentru a accesa la nivelul academic solicitat, inclusă posibilitatea recunoașterii calificărilor obținute eventual în diferite țări și evaluarea compatibilității examenelor susținute vizavi de parcursul necesar de formare. Traducerea titlurilor de studii / transcrierilor, nu este necesară: solicitarea unei eventuale traduceri va avea doar scop informativ.

Training / Pregătire – Accesul la următoarele cursuri academice și de formare profesională:

 • a) înscrierea la Ciclul I  (Baccellierato (Laurea Triennale) in Scienze Sociali) – studii universitare de licență în științe sociale (clasa L-36 domeniul de științe politice și relații internaționale). Cursul are durata de trei ani (șase semestre) și se finalizează cu un examen scris cu caracter multidisciplinar (corespunde unui număr de 180 de credite conform ECTS/SECT, și se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC).
 • b) înscrierea la Ciclul II  (Licenza (Laurea Magistrale) in Scienze Sociali) – studii universitare de licență (master*) în științe sociale, pe cele două adrese: științe politice (clasa LM-62 a masterului în științe politice) și economie și management (clasa LM-81 a masterului în științe cooperare internațională pentru dezvoltare). Cursul are durata de doi ani și se finalizează cu redactarea și disertaţia lucrării de licență (120 ECTS/SECT, 7 EQF/CEC).
 • c) înscrierea la cursul anual de pregătire în „Managementul organizațiilor din al treilea sector și al întreprinderilor sociale” (“Management delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle imprese sociali”).
  Programul include, de asemenea, participarea la cursuri și seminarii specifice pe probleme de migrație, organizate în colaborare cu partenerii Programului STRONG.

Research / Cercetare – Participarea la un proiect anual de cercetare pe probleme de migrație, pentru studenții implicați în programele de formare a) și b).

Orientamento / Orientare și cetățenie activă – Toți participanții la Program vor fi implicați în cursuri de orientare de grup. Studenții programelor de formare a) și b) vor putea profita de cursuri de orientare individuale și vor fi implicați în experiențe de participare și cetățenie activă, atât în ​​cadrul universității, cât și în afara acesteia (voluntariat, stagii, etc.).

Network / Rețea – Toți participanții la program vor avea ocazia să cunoască activ instituțiile și realitățile teritoriale implicate în rețeaua STRONG.

Global monitoring and evaluation / Monitorizare și evaluare globală – Toate activitățile Programului sunt supuse unor măsuri de monitorizare și evaluare iar în fiecare an va fi prezentat un raport anual de activitate.

Află mai multe despre Program, pe: https://angelicum.it/it/facolta/scienze-sociali/programmi/ (deschide ”Programmi speciali” / ”STRONG”)

Pentru amănunte, scrie un e-mail la: fass@pust.it

Video: Sr. Helen Alford O.P., vice-rector al Universității Angelicum din Roma și vice-decan al Facultății de Științe Sociale, vorbește la TV2000 despre economia actuală, care omoară, și care ar trebui să pună în centrul atenției persoana, nu doar profitul; despre soluții cum ar fi economia civilă și atenția pentru binele comun; despre muncă și despre dezvoltarea umană și despre ce am putea face noi și, mai ales, ce ar trebui să facem noi astăzi!

 

“În această optică enciclica Papei Francisc «Fii lăudat, Domnul meu» (Laudato Sì) abordează două probleme cruciale pentru lumea de astăzi. Mai întâi de toate, munca: ”în orice abordare a ecologiei integrale, care să nu excludă ființa umană, este indispensabil a integra valoarea muncii” (124), după cum ”renunțarea la investiția în oameni, pentru a obține un profit mai mare, este una din cele mai păguboase afaceri pentru o societate” (128). În al doilea rând, limitele progresului științific, cu referință directă la organismele modificate genetic (OMG: 123-136), care reprezintă o ”chestiune cu caracter complex” (135). Cu toate că ”în unele regiuni folosirea acestora a produs o creștere economică care a contribuit la rezolvarea unor probleme, se notează dificultăți semnificative care nu trebuie să fie minimalizate” (134), începând cu ”concentrarea terenurilor productive în mâinile câtorva oameni” (134). Papa Francisc se referă în mod particular la micii producători și la lucrătorii rurali, la biodiversitate, la rețeaua de ecosisteme. Este, de aceea, necesară ”o dezbatere științifică și socială care să fie responsabilă și amplă, capabilă să țină cont de întreaga informație disponibilă și să spună lucrurilor pe nume”, pornind de la ”liniile de cercetare autonomă și interdisciplinară” (135).” (Sursa: http://www.iustitiaetpax.va/)

 

 

*în sistemul de învățământ superior din România,

Vezi și Programul STRONG: Burse de studiu pentru studenți străini la Roma

Roma. Solidarietà per Luca, 5 anni, affetto da Gangliosidosi GM1: aiutiamolo a trovare casa


 Luca e la sua mamma hanno bisogno della nostra solidarietà. Usciti dall’ospedale, cercano un’abitazione, anche in affitto, a Roma e aiuto per sostenere le spese della casa. 

Luca, 14 mesi

Luca è un bambino amato e desiderato dai suoi genitori, nato nel 2014 al San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Ha compiuto 5 anni e l’Italia è il suo Paese di nascita, ma qui non ha più una casa dove vivere insieme alla sua mamma, che nel frattempo è rimasta sola, dovendo lasciare la vecchia abitazione.

All’età di 2 anni, Luca si è ammalato e dopo lunghi  e complessi accertamenti medici, solo nel 2019, all’Ospedale Bambino Gesù, gli è stata diagnosticata una malattia rara: la Gangliosidosi GM1.

Per curarlo, nutrirlo con PEG, la sua giovane mamma gli sta vicino 24 ore su 24, tutti i giorni, essendo così impossibilitata a sostenere le spese per l’affitto della casa e le bollette.  Ogni tre mesi, Luca deve tornare in ospedale per le analisi.

Abbiamo bisogno di trovare per Luca e la sua mamma un monolocale al piano terra, con bagno, a Roma.

Per proposte di aiuto, casa in affitto e donazioni, telefonare al n. 320 1161307, oppure, potete scrivere a insiemealuca@gmail.com

Luca, 3 mesi

Luca, in ospedale, oggi

Luca insieme alla mamma

 

Cerchiamo aiuto per Luca e la sua mamma, ma siamo mobilitati per sostenere altre famiglie nella stessa situazione e sensibilizzare l’opinione pubblica.

La gangliosidosi GM1 è una rara malattia da deposito lisosomiale caratterizzata, dal punto di vista biochimico, dalla riduzione di attività dell’enzima beta-galattosidasi e, dal punto di vista clinico, da un’ampia gamma di segni neuroviscerali e oculari e da dismorfismi.

Selciatori: una volta provenivano da Alfedena. Oggi sono i romeni a lastricare le strade di Roma


Roma. Selciatori romeni originari dalla Transilvania, Moldavia e Dobrugia, immortalati al lavoro, impegnati nella pavimentazione del marciapiede in sampietrini, a Porta San Paolo (Roma). Ph. di Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas.
Il sampietrino, detto anche “selcio”, è il piccolo blocco di selce estratto dalle cave poste ai piedi dei Colli Albani (ma anche dalle zone vulcaniche del viterbese). Per estensione si usa la stessa definizione anche per blocchetti simili di altro materiale, per esempio porfido.
Col termine “sampietrini” si intende il lastricato tipico nel centro storico di Roma. Esso è costituito da piastrelle, cubetti tagliati in forma di piramide tronca, disposti gli uni a fianco agli altri, utilizzati in passato per la pavimentazione delle strade italiane, ma soprattutto romane.
I primi “selciati” appaiono nella tradizione romana in età abbastanza moderna: inventati nel Cinquecento per far scivolare meglio le carrozze, poiché in grado di essere levigato dall’attrito dei carri, hanno preso il nome di “sanpietrini” o “sampietrini” perché i primi furono messi appunto in piazza San Pietro.
Papa Sisto V nel il 1585 li usò per la prima volta, mentre Clemente XII Corsini nel 1736 ne fece largo uso sulle strade dei rioni (allora ancora 14) e su via del Corso, dove nei giorni delle corse venivano ricoperti con sabbia e trito di tufo. L’uso del sampietrino per lastricare le strade soprattutto di Roma si fa via via più frequente nei secoli XVII e XVIII.
Con l’Unità d’Italia il sampietrino diventa un materiale molto richiesto. A piazza Navona, dopo la Breccia di Porta Pia (1870), fu rinnovata la pavimentazione con la costruzione di un grande marciapiede centrale in sampietrini.
A Montecompatri fu fondata, il 14 dicembre del 1890, la “Cooperativa dei Selciaroli di Alfedena”, operai specializzati giunti a Roma al tempo in cui la Capitale d’Italia espresse un enorme fabbisogno di manodopera specializzata per la pavimentazione stradale dei nuovi quartieri in costruzione.

Roma, Porta San Paolo.

Selciatori romeni al lavoro impegnati nella pavimentazione del marciapiede in sampietrini, a Porta San Paolo (Roma). Ph. Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Selciatori romeni al lavoro impegnati nella pavimentazione del marciapiede in sampietrini, a Porta San Paolo (Roma). Ph. Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Selciatori romeni al lavoro impegnati nella pavimentazione del marciapiede in sampietrini, a Porta San Paolo (Roma). Ph. Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Il Prof. Fernando Crociani Baglioni narra del ruolo avuto nei secoli XIX e XX dagli artigiani alfedenesi nella realizzazione dei selci destinati alle strade e piazze romane. Cioè, quei cubetti troncopiramidali  alti 25 cm ridotti dai grossi massi frantumati dalle mine nelle cave di roccia basaltica dell’agro romano. Zona di produzione furono le direttrici delle vie Casilina, Appia e Laurentina. Ph. Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Porta San Paolo e la Piramide Cestia inserite in una delle aree tra le meglio conservate delle Mura Aureliane. Ph. Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Roma. M° Ioan Bocșa in Concerto Straordinario di Natale con il gruppo romeno ”Icone”


L’Ambasciatore di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta S.E. Liviu-Petru Zăpîrțan,  si pregia di invitarci al Concerto Straordinario di Natale con canti natalizi romeni della Transilvania del Gruppo di musica tradizionale romena “Icone”, diretto dal maestro Ioan Bocșa.

 

Giovedì, 12 dicembre 2019, ore 18.30

Chiesa di San Luigi dei Francesi

 Piazza di S. Luigi de’ Francesi, Roma

Ingresso su prenotazione: ambrovatican@gmail.com

 

Il gruppo “Icone” dell’Accademia di Musica „Gheorghe Dima” di Cluj-Napoca, diretto dal maestro prof. Ioan Bocșa conserva un repertorio tradizionale ideale per gli amanti del mondo arcaico delle canzoni natalizie. Intrisi di reminiscenze mitologiche, i canti natalizi del gruppo “Icone” rispecchiano diversi aspetti della vita umana. Nella tradizione romena il Natale è santo: ispirato a tradizioni antiche. L’idea centrale è la famiglia e il messaggio cristiano della Natività di Betlemme.

 

Angelicum, Roma. Presentazione del libro Vulnerabili, bisognosi e capaci di scelte. Manuale di Bioetica di Palma SGRECCIA


Presentazione del libro
Vulnerabili, bisognosi e capaci di scelte. Manuale di Bioetica
di Palma SGRECCIA
 
Mercoledì 11 dicembre 2019
ore 15:30 – Aula 11
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino
Largo Angelicum, 1· 00184 Roma
 
Saluto
Michał PALUCH, OP
Rettore Magnifico della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Roma 
 
Introduce
Giuseppe Marco SALVATI, OP
Preside dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesiae, Roma
 
Intervengono
Francesco COMPAGNONI, OP
Già Rettore Magnifico della Pontificia Università San Tommaso e docente di Teologia Morale
 
Piergiorgio DONATELLI
Ordinario di Filosofia Morale, Università  La Sapienza, Roma 
 
Pablo REQUENA
Straordinario di Bioetica, Pontificia Università della Santa Croce, Roma
 
Conclude
 
Palma SGRECCIA

Famiglie, disuguaglianze e sofferenza sociale nello spazio urbano. Un caso: Roma.


Il  secondo appuntamento del ciclo di incontri “A due voci” si terrà mercoledì 11 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Carlo Caffarra dell’Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – Città del Vaticano.

COMUNICATO STAMPA
Famiglie, disuguaglianze e sofferenza sociale nello spazio urbano. Un caso: Roma. Il  secondo appuntamento del ciclo di incontri A due voci del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II

 

Città del Vaticano, 3 dicembre 2019 – Famiglie, disuguaglianze e sofferenza sociale nello spazio urbano. Un caso: Roma è il tema del secondo incontro del ciclo A due Voci organizzato dalla Cattedra Gaudium et spes del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

Il secondo di questi appuntamenti si terrà mercoledì 11 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium Carlo Caffarra dell’Istituto.

Dopo il dialogo tra Costanza Miriano e Nurhayati Marman dell’Associazione Nahdlatul Ulama sul tema Donne, fedi e modernità, è la volta di altri due protagonisti: Salvatore Monni, professore di Economia dello sviluppo presso l’Università Roma Tre e coautore del volume “Le mappe della diseguaglianza” (Donzelli editore) e Massimo De Carolis, professore di Filosofia politica presso l’Università di Salerno.

L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulla nuova dimensione dello spazio urbano come ambito di convivenza plurale e di incontro tra culture, fedi e tradizioni differenti. In modo particolare permetterà di dialogare su l’insorgere di nuove forme di diseguaglianza economica e sociale all’interno della stessa città.
Il caso specifico attorno al quale si svilupperà il confronto tra i due ospiti e i partecipanti all’incontro sarà Roma. Quello della Capitale è infatti uno scenario in cui la segmentazione sociale e la separazione tra quartieri e zone urbanistiche sono fenomeni in forte espansione. Tanto le istituzioni politiche e sociali che le comunità credenti (chiese, parrocchie, comunità) sono direttamente interpellate da queste trasformazioni.

Interverrà S.E. Mons. Giampiero Palmieri, Vescovo Ausiliare di Roma e moderatore dell’incontro sarà Vincenzo Rosito, filosofo politico e Docente Ordinario di “Storia e cultura delle istituzioni familiari” presso lo stesso Istituto.

L’incontro si inserisce nelle attività della Cattedra Gaudium et spes e vuole essere un’occasione di dialogo e confronto tra l’Istituto e le realtà sociali ed ecclesiali della città di Roma.

Con il ciclo di incontri A due Voci, la Cattedra Gaudium et spes desidera creare spazio aperto di confronto e di dialogo sui temi di maggiore attualità, per riflettere sulle crescenti complessità del tempo presente.

press@istitutogp2.it – www.istitutogp2.it

Scarica la LOCANDINA dell’evento.
Scarica l’INVITO all’evento.

 

Roma. Presentazione libro di Gábor Klaniczay: Santità, miracoli, osservanze nel medioevo. L’Ungheria nel contesto europeo


L’Istituto storico domenicano insieme all’Associazione per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia invita alla presentazione del libro Santità, miracoli, osservanze nel medioevo. L’Ungheria nel contesto europeo del medievista ungherese Gábor Klaniczay, professore alla Central European University di Budapest. Alcuni saggi di questa raccolta di studi recentemente pubblicata, come “Le stigmate di santa Margherita d’Ungheria: immagini e testi” o “Apparizioni celesti e diaboliche nel Formicarius di Johannes Nider”, riguardano esplicitamente tematiche domenicane. La presentazione avrà luogo venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 17.00 presso la Pontificia Università San Tommaso a Roma. Largo Angelicum, 1.

Scarica il Programma Presentazione-libro- Klaniczay

 G. Klaniczay
Santità, miracoli, osservanze nel Medioevo. L’Ungheria nel contesto europeo
Spoleto 2019

Romania, Laurea honoris causa al prof. Francesco Guida 


Anche noi, come Associazione IRFI – Italia Romania Futuro Insieme, vogliamo unirci nelle congratulazioni  e negli auguri vivissimi per la sua prestigiosa carriera accademica! 

Il 1 novembre 2019 l’Università “Babeş-Bolyai” di Cluj Napoca ha insignito il prof. Francesco Guida del titolo di doctor honoris causa, per decisione unanime del Senato accademico di quella Università, su proposta della Facoltà di Storia e Filosofia.

Il diploma di laurea è stato consegnato dal Presidente del Senato prof. Ioan Chirilă, firmato dal preside della Facoltà prof. Ovidiu Ghitta e dal Rettore prof. Aurel Ion Pop, il quale è anche il Presidente dell’Accademia Romena.

La laudatio è stata tenuta dalla prof.ssa Ana Sima. La lectio magistralis del prof. Guida ha avuto per tema Mișcări naționale în Italia și Europa Centrală și de Sud-Est. Aplicarea dificilă a ideii de națiune (I movimenti nazionali in Italia, in Europa centrale e nel Sud-est europeo. La difficile applicazione dell’idea di nazionalità).

Fonte: http://www.uniroma3.it/articoli/pre-conferimento-laurea-honoris-causa-al-prof-francesco-guida-13206/

 

 

Laureato in Lettere nel 1972 presso l’Università “La Sapienza”,  Francesco Guida, professore ordinario di Storia dell’Europa Orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, e professore associato presso la Ca’ Foscari di Venezia, è autore di numerosi libri, articoli e studi su diversi Paesi dell’Europa centro-orientale, pubblicati in Italia e all’estero, tra cui “Romania”, il volume presentato anche a Cluj, e “L’altra metà dell’Europa. Dalla Prima guerra mondiale ai giorni nostri” (Laterza, 2015).  Ha curato una trentina di volumi di argomenti diversi tra cui “Dayton, dieci anni dopo (2007)”, “Dalla Giovine Europa alla grande Europa” (2007), “Era sbocciata la libertà? A quaranta anni dalla Primavera di Praga (1968-2008)” (2008) o “Intellettuali versus democrazia. I regimi autoritari nel sud-est europeo 1933-1953” (2010).

Nel 2011, ha curato il volume “Italia e Romania verso l’Unità nazionale”, pubblicato dall’Editrice Humanitas. Un libro che raccoglie i lavori presentati nel corso del Convegno di studi dedicato al 150° anniversario dell’Unità d’Italia, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Bucarest, l’Istituto Italiano di Cultura, l’Associazione italiana di studi del Sud-est europeo e il CeRISS – Centro romeno-italiano di studi storici, in collaborazione con l’Università di Bucarest.

Ha firmato anche prefazioni ad importanti volumi: “Giorgio Perlasca e Raoul Wallenberg: ricordando”, pubblicato da Aracne nel 2014, a cura di Cinzia Franchi, in cui reca anche il proprio contributo intitolato “Regimi autoritari e antisemitismo nell’Europa centro-orientale (1933-1944)”, e “L’avamposto sul Danubio della Triplice alleanza. Diplomazia e politica di sicurezza nella Romania di Carlo I (1878-1914)” di Rudolf Dinu, uscito nel 2015 a Roma, presso la stessa Aracne.

Nel 1987, la Society for Italian Historical Studies degli USA ha conferito al prof. Francesco Guida il Premio Howard Marraro per il libro “L’Italia e il Risorgimento balcanico”. Per la sua attività nel campo della civiltà e della storia romena, nel 2003, il prof. Guida è stato insignito dal presidente della Romania dell’Ordine al Merito nel grado di Ufficiale. Nel 2012, il Ministero degli Esteri di Bucarest gli ha conferito il Diploma per i meriti speciali nella promozione dei valori romeni e universali nelle relazioni internazionali. Francesco Guida è presidente dell’Associazione italiana di studi del Sud-est europeo, e presidente del Centro romeno-italiano di studi storici (CeRISS), in cui rappresenta Roma Tre. E’ membro di diverse associazioni e comitati scientifici.

Fonte: https://www.rri.ro/it_it/laurea_honoris_causa_dell_universita_babes_bolyai_di_cluj_al_prof_francesco_guida-2606784

ANGELICUM, ROMA: Presentazione ricerca su imprenditori migranti. Convegno annuale del Programma STRONG


L’Associazione IRFI onlus “Italia Romania Futuro Insieme” promuove il Convegno annuale del Programma STRONG, che si svolgerà a Roma il prossimo sabato, 26 ottobre 2019, ore 9:30 – 17:30, nell’Aula XI dell’Angelicum Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe, Largo Angelicum 1.

Convegno annuale del programma STRONG
Imprenditori migranti
ricchezza di un’economia meticcia
Sabato 26 Ottobre ore 9:30-17:30
Largo Angelicum, 1 – Aula XI
STRONG è un innovativo programma di borse di studio per studenti stranieri residenti in Italia(o italiani con background migratorio), avviato dall’Angelicum nel 2018, che oltre alla normale offerta didattica permette di accedere a servizi di supporto con l’obiettivo di formare leader in grado di incidere nel contesto sociale attuale e promuovere l’inclusione.
La mattina saranno presentati i risultati della ricerca “SECMER: contributi socio-economici delle imprese di migranti a Roma” condotta dalla cooperativa éCO con un gruppo di 20 studenti, che ha coinvolto circa 200 imprenditori romeni, moldavi, albanesi, ucraini, peruviani ed ecuadoriani.
Seguirà una Tavola Rotonda con rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria sul tema: “L’imprenditorialità immigrata può essere strumento di inclusione socio-economica? Come promuoverla?”.
Nel pomeriggio i partner del programma STRONG proporranno una serie di laboratori interattivi sui servizi offerti agli studenti, tra cui: attività formative, progetti di ricerca, esperienze di volontariato, tirocinio o Servizio Civile, collaborazioni con enti del territorio ed altro ancora.
I laboratori saranno uno spazio aperto rivolto a tutti gli interessati, in particolare stranieri residenti o italiani con background migratorio, di qualsiasi età, che vorrebbero iniziare (o completare) un percorso di studi universitario in Scienze Sociali o Management del Terzo Settore e delle imprese sociali.
Programma
9:30 – Accoglienza
10:00 – Saluti istituzionali, Sr. Helen Alford, Vice Rettore della Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe
10:15 – Il contesto: l’imprenditoria immigrata in Italia, Maria Paola Nanni, IDOS
10:45 – I risultati della Ricerca “SECMER: contributi socio-economici degli imprenditori migranti a Roma”, éCO e gruppo di ricerca degli studenti della Facoltà di Scienze Sociali
11:45 – Coffee break
12:00 – Tavola rotonda: L’imprenditoria migrante può essere strumento di inclusione socio-economica? Come promuoverla?
Modera: Francesca Zagni, docente Management del Terzo Settore e delle imprese sociali
Intervengono:
 • Stefania Congia, Dirigente della divisione II – Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 • Martina Liebsh, Policy Director, Caritas Internationalis
 • Stefano Menghinello, Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche, ISTAT
 • Vincenzo Durante, responsabile area Occupazione, Invitalia
 • Marco Marcocci, Presidente di Confcooperative Roma
13:00 – Consegna diplomi del corso “Management delle organizzazioni del Terzo Settore e delle imprese sociali” 2018-19 e presentazione nuovi borsisti STRONG
13:30 – Pranzo
14:30 – Conoscere il programma STRONG, per studenti con background migratorio
15:00 – Laboratori interattivi a cura dei partner
17:00 – Discussione plenaria
Promuovono l’evento:
Assomoldave, CONNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, éCO – Economia è Comunità, Fe y Alegria Roma, IREF – Istituto di Ricerche Educative e Formative, IRFI – Italia Romania Futuro Insieme, Istituto Tevere, Movimento degli Africani, Questa è Roma, S.A.L. – Solidarietà con l’America Latina, Scuola ucraina “Prestigio” di Roma, SIMI – Scalabrini International Migration Institute, Solidarietà e Cooperazione CIPSI, Solidarius Italia.
 Link per aderire all’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/539770253422482/