UNAR/ 14-21 marzo 2011: VII settimana d’azione contro il razzismo


€UROITALIA, ROMA 14 marzo 2011

Si terrà come di consueto dal 14 al 21 marzo 2011 la VII Settimana d’azione contro il razzismo, che vede questo anno l’UNAR promuovere e realizzare in sinergia e collaborazione con il sistema delle autonomie locali, delle parti sociali e della società civili, 100 iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sui temi delle discriminazioni razziali, della xenofobia, dell’integrazione dei cittadini stranieri e in genere di promozione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione a tutti i livelli.

La Settimana verrà aperta il 14 e il 15 marzo dalla “Conferenza internazionale sulle reti integrate per la prevenzione e la rimozione delle discriminazioni”, che vedrà la partecipazione, il giorno 15, del Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e nell’occasione anche la presentazione del Rapporto UNAR 2010 sulle discriminazioni razziali, nonché della campagna di comunicazione, finanziata in ambito FEI, rivolte alle donne straniere.

Altri eventi di rilevanza nazionale saranno domenica 20 marzo la consueta Maratona di Roma, giunta alla XVI edizione e il I meeting del network di volontariato civico giovanile contro il razzismo “Near to Unar”, che si terrà a Roma lunedì 21 marzo, Giornata internazionale contro le discriminazioni razziali.

Moltissimi sono poi gli eventi e le iniziative realizzate a livello territoriale in collaborazione con Regioni, enti locali, società civile, mentre per la prima volta in assoluto, nell’ambito del calendario viene anche realizzato un programma specifico contro le discriminazioni nei luoghi di lavoro d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali raccolte nella “Cabina di Regia” costituita dall’UNAR nel 2010.

Di seguito il calendario indicativo degli eventi nazionali e locali.

calendario iniziative.pdf

Continua a leggere

ROMA/Convegno:L’EUROPA DELLA LIBERTA’. 24 marzo ore 16,45 VIA APPIA ANTICA, 125


L’EUROPA DELLA LIBERTA’

CONVEGNO

ROMA 24 MARZO 2011 ORE 16,45

RISTORANTE CECILIA METELLA, VIA APPIA ANTICA, 125

L’Italia e il superamento dei grandi ritardi in campo energetico, infrastrutturale, produttivo, sociale.

Quale è il contributo di Roma e del Lazio?

PARTECIPANO:

On. Stefano Zappalà, Assessore al Turismo e Marketing della Regione Lazio

Cons. Giovanni Di Giorgi, Presidente Commissione Mobilità della Regione Lazio,

Giuseppe Tedeschi direttore de Il Borghese,

Mino Mini, architetto, critico e libero professionista

(elenco partecipanti in aggiornamento)

COORDINA

Enea Franza, economista

ROMA/Marzia Spinelli in dialogo con Elio Pecora su “Fare e disfare”


€UROITALIA – ROMA, 13 marzo 2011

 

Fare e disfare di Marzia Spinelli

Fare e disfare di Marzia Spinelli

 

giovedì 17 marzo, ore 18.00,

presso la libreria-caffè letterario Mangiaparole (Via Manlio Capitolino 7/9

(davanti al cinema Trianon – Metro Furio Camillo – Stazione ferroviaria Tuscolana)

Marzia Spinelli, redattrice di «linfera», parlerà del suo libro Fare e disfare (LietoColle, 2009)  a dialogo con Elio Pecora.

Coordina l’evento Cinzia Marulli.

«Discreta, tranquilla e sempre attenta a ciò che le accade intorno, Marzia Spinelli partecipa alla vita letteraria di Roma senza porsi in atteggiamenti di protagonista, paga di far parte di un consesso che ama la poesia, la pratica e la diffonde. Ovviamente scrive versi da molto tempo e questo Fare e disfare sono la dimostrazione di un percorso che va sempre più riconoscendosi, sempre più verso una autonomia espressiva». (Dante Maffìa)

«Questa scrittura cerca la sua strada proprio mirando a un dialogo con la poesia che sta nel suo altrove» (Guido Oldani).

Altre informazioni: http://www.linfera.it
e anche: http://www.progettocultura.it

România participă la Zilele Internaţionale ale Francofoniei la Roma,19-26 martie 2011


Romania Arms and Flag

(€UROITALIA – ROMA,  14 martie 2011)

Comunicat de presă – AMBASADA ROMÂNIEI ÎN ITALIA, ROMA

Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ambasada României în Italia anunţă participarea României la Zilele Internaţionale ale Francofoniei de la Roma, prin proiecţia filmului „Nuntă în Basarabia”, o comedie romantică, coproducţie cinematografică moldo-româno-luxemburgheză, în regia lui Nap Toader.

Evenimentul va avea loc pe 25 martie 2011, orele 21.00, la sediul Centrului Cultural San Luigi di Francia din strada Largo Toniolo 22.

Cea de-a doua ediţie Francofilm de la Roma, organizată de Centrul Cultural San Luigi di Francia, în colaborare cu Ambasadele şi reprezentanţele statelor membre Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, se va desfăşura pe parcursul a 7 zile la sediul Centrului din strada Largo Toniolo 22. În cadrul manifestării vor fi prezentate 13 filme de lung metraj, 8 în concurs şi 5 în afara concursului, provenite din Algeria, Belgia, Canada, Franţa, Haiti, Luxembourg, România, Republica Cehă, Elveţia şi Tunisia.

O săptămână dedicată unor proiecţii de film, unele dintre ele în premieră, îmbogăţită de numeroase întâlniri cu regizorii, care se va încheia pe 26 martie prin acordarea a 3 premii: „Premiul Publicului”, „Premiul Juriului” şi o „Menţiune specială a juriului”.

Filmele aflate în concurs sunt:

* Les barons de Nabil Ben Yadir (Belgia)

* Verso de Xavier Ruiz (Elveţia)

* Mange ceci est mon corps de Michelange Quay (Haiti)

* Illégal d’Olivier Masset-Depasse (Luxembourg)

* 981 de Riccardo Trogi (Quebec)

* Tu te souviens d’Adil de Mohamed Zineddaine (Maroc)

* Mariage en Bessarabie de Nap Toader (România)

* Making off di Nouri Bouzid (Tunisia)

Filmele în afara concursului:

* Incendies de Denis Villeneuve (Canada)

* Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (Franţa)

* Délice Paloma de Nadir Moknèche (Algeria)

* Les mondes parallèles de Petr Vaclav (Republica Cehă)

* Amour, Sexe et mobylette de Maria Silvia Bazzoli et Christian Lelong (Franţa/Germania)

Programul Festivalului se află în anexa comunicatului de presă.

Intrarea este gratuită, în limita posturilor disponibile, şi se va efectua în strada Largo Toniolo 22, 00186 Roma (între Piaţa Navona e Pantheon).

Persoanele interesate să participe şi să mediatizeze evenimentul menţionat, pot accesa următoarele contacte ale biroului de presă: Christine Desgrange Schmidt – 06 680 2629- ufficiostampa@saintlouisdefrance.it

Informaţii de fond:

1. Rolul activ al României în cadrul Francofoniei instituţionale

– în 1991 România a obţinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Francofoniei instituţionale. Statutul de membru OIF, dublat de vocaţia sa francofonă şi francofilă de tradiţie, i-a permis României consolidarea dimensiunii globale a cooperării sale internaţionale, în condiţiile reprezentării trans-continentale a Francofoniei.

– De atunci şi până în prezent, ţara noastră şi-a conturat în cadrul OIF imaginea unui membru responsabil şi dinamic, care îşi asumă şi duce la bun sfârşit angajamentele şi a acumulat un important capital de simpatie, atât la nivelul Organizaţiei, cât şi la nivelul multor state membre.

– Cel de-al XI-lea Sommet al Francofoniei, organizat in România, între 25-29 septembrie 2006, la care au participat 36 de şefi de stat şi de guvern, 25 de miniştri ai afacerilor externe şi 11 miniştri ai culturii şi Francofoniei şi care s-a finalizat prin adoptarea Declaraţiei de la Bucureşti este, prin anvergura lucrărilor şi înaltul nivel de reprezentare, una dintre cele mai importante reuniuni internaţionale găzduite de ţara noastră. Sommet-ul a evidenţiat capacitatea Francofoniei de a se conecta la dezbaterile mondiale pe teme de interes major („edificarea unei societăţi a cunoaşterii, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale în învăţământ”).

– România şi-a asumat, de-a lungul anilor, preşedinţia mai multor instanţe şi structuri ale Francofoniei: Sommet-ul Francofoniei; Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF); Comisia Politică a Consiliului Permanent al Francofoniei (CPF); Comisia ad-hoc pentru cererile de adeziune şi modificările de statut a CPF.

– Toate acestea au redimensionat prezenţa României pe scena politică francofonă, acesta fiind desemnată, în 2007, „stat-far” al Francofoniei pentru regiunea Europei Centrale şi de Est de către Secretarul General al Francofoniei, Abdou Diouf.

– De asemenea, au fost deschise, la Bucureşti, sediile unor importante organisme regionale francofone: Antena regională a OIF şi Biroul AUF pentru Europa Centrală şi de Est). Cele doua instituţii desfăşoară o activitate susţinută de cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte instituţii publice româneşti şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, în derularea unor proiecte francofone de interes naţional şi regional.

– România acordă o atenţie deosebită dezvoltării dimensiunii regionale a Francofoniei în Europa Centrală şi de Est, apreciind că valorile şi practicile francofone bazate pe dialog şi solidaritate pot contribui la stabilitatea şi consolidarea instituţiilor democratice din vecinătatea noastră. Consideră, totodată, că prin aderarea la OIF a numeroase ţări din regiunea noastră, organizaţia şi-a consolidat statutul geo-politic şi are datoria de a reflecta în programele sale nevoile specifice ale acestor ţări. A susţinut activ candidaturile statelor din regiune la statutul de observator sau membru al OIF (ex. sprijinirea candidaturilor Bosnei-Herţegovinei, Muntenegru, Estonia la statutul de observatori, în 2010).

2. Premii internaţionale

– În 2010, scriitoarea română Liliana Lazăr a câştigat prestigiosul premiu literar “Prix des cinq continents de la Francophonie”, pentru romanul său de debut Terre des Affranchis (Editura Gaia), întrunind adeziunea juriului internaţional alcătuit din importante personalităţi francofone. Laureatul premiului Nobel Jean-Marie Le Clezio, membru al Juriului, a calificat această carte drept « unul dintre cele mai originale romane din ultimii ani ». Această realizare îmbogăţeşte palmaresul culturii române şi aminteşte de tradiţia iniţiată de mari scriitori şi filozofi de origine română, precum Ana de Noailles, Eugen Ionesco, Panait Istrati, Tristan Tzara şi Emil Cioran, care au scris în limba franceză şi au dobândit reputaţie internaţională.

3. Proiecte pe care România le-a iniţiat şi le-a dezvoltat în cadrul Francofoniei

a. Programul Eugen Ionescu de burse doctorale şi post-doctorale de cercetare

– Cu ocazia Sommet-ului de la Bucureşti, România şi-a lansat iniţiativa de organizare a Programului Eugen Ionescu de burse doctorale şi post-doctorale de cercetare, în beneficiul stimulării dezvoltării durabile în ţările din spaţiul francofon, îndeosebi a Sudului francofon. Prin crearea acestui program, devenit operaţional în 2007, ţara noastră s-a înscris printre statele cu contribuţii financiare semnificative la programele derulate în cadrul Francofoniei instituţionale. Această iniţiativă de care au beneficiat deja numeroşi candidaţi din Africa şi Europa Centrală şi de Est (cu deosebire din Republica Moldova) evidenţiază, în acelaşi timp, într-un plan mai general, asumarea responsabilă de către România a obligaţiilor de donator decurgând din statutul său de membru UE. Până acum, au beneficiat de Program circa 200 de bursieri din 19 state francofone din Asia, Europa de est şi Asia.

b. iniţiative de promovare a limbii franceze

– „Vademecumul privind utilizarea francezei în organizaţiile internaţionale” adoptat cu ocazia Sommet-ului de la Bucureşti (România suţine principiul multilingvismului în cadrul organizaţiilor internaţionale, îndeosebi în UE şi ONU, pentru păstrarea diversităţii lingvistice);

– Includerea TV5 Monde în grila obligatorie de programe;

– Programul multianual de formare în limba franceză pentru funcţionarii care gestionează dosare europene.

4. Acţiuni organizate de MAE pentru celebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei (ZIF) în 2011

a. la Bucureşti

– 22 martie, organizarea Simpozionului “Regards croisés sur la littérature francophone”, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, cu participarea unor importanţi conferenţiari internaţionali (Matei Vişniec, scriitor şi jurnalist de origine română, Thibault Martin, universitar din Canada, Bernard Magnier, scriitor francez, Marc Quaghebeur, scriitor francofon din Belgia), moderat de Luca Niculescu, director RFI România. Evenimentul este organizat în colaborare cu un grup de ambasade francofone de la Bucureşti (Canada, RD Congo, Elveţia, Franţa, Liban, Delegaţia Wallonie Bruxelles) şi cu reprezentanţele regionale (cu sediul la Bucureşti) ale OIF şi Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

– 30 martie, Ceremonia de înmânare a atestatelor de participare la cursurile şi seminariile tematice organizate în cadrul Programului multianual de formare în limba franceză.

– Portalul MAE de aniversare a Zilei Francofoniei, la care sunt invitate să contribuie şi ambasadele si reprezentanţele francofone acreditate în România.

b. în străinătate

În afara graniţelor, circa 50 de misiuni diplomatice ale României şi-au exprimat interesul de a se implica în celebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei, prin organizarea de concerte, expoziţii, conferinţe, prelegeri şi prin participarea la diverse evenimente organizate în colaborare cu alte ambasade francofone din ţările de reşedinţă.

Scarica la locandina pdf.  Francofilm2011

Un sito per conoscere e calcolare il rischio di incidenti in casa


(€UROITALIA – ROMA, 04 marzo 2011)

Un sito internet interattivo (http://www.ispesl.it/ossVita/picIndex.asp) per conoscere e calcolare il rischio di incidenti nella tua casa. E’ il risultato del Progetto “Supporto ed implementazione delle attività di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici e stradali” affidato all’ISPESL (INAIL) dal Ministero della salute-Ccm.

Questi alcuni degli strumenti finalizzati a fornire ai cittadini conoscenze e suggerimenti pratici per adottare comportamenti consapevoli e sicuri nella propria abitazione.

  • Il tuo infortunio – Un questionario grazie al quale chi ha subito un infortunio può segnalare la propria esperienza, fornendo informazioni che andranno ad arricchire la conoscenza del fenomeno allo scopo di predisporre opportune misure finalizzate alla riduzione del numero e della gravità di eventi infortunistici.
  • Calcola il rischio della tua casa – Uno strumento tramite il quale il cittadino può calcolare il grado di pericolosità della propria casa.
  • Esplorando, esplorando – Una sezione volta a scoprire quali pericoli e quanti infortuni si verificano in ogni ambiente della casa, gli esiti di tali infortuni e le misure di primo intervento.
  • Conosci i rischi? – Un test indirizzato ai più piccoli (tra 7 e 12 anni circa), che fornisce un mezzo formativo e allo stesso tempo divertente con cui i bambini possono misurarsi nella conoscenza dei rischi che si nascondono nei luoghi a loro più familiari.

Nell’ambito del Progetto è stato, inoltre, realizzato un “Repository” dei documenti che rappresenta lo spazio online per la raccolta, la conservazione e la disseminazione in formato digitale dei testi prodotti dall’attività dell’Osservatorio e di quelli inerenti le tematiche delle quali si occupa. Lo strumento consente di dare massima visibilità alla produzione regionale di materiale documentale realizzato sui temi relativi al fenomeno infortunistico in ambienti di vita. L’utente ha la possibilità di ricercare contenuti descrittivi e semantici in modo avanzato, con immediata fruibilità delle risorse presenti in archivio.

Fonte: newslettersalute.it

INPS/Quasi 800mila domestiche regolari in Italia


(€UROITALIA – ROMA, 14 marzo 2011)

Secondo gli ultimi dati Inps aggiornati alla fine del 2010, sono oltre 718.000 le colf e badanti in Italia con un aumento dell’82% rispetto al 2005 quando risultavano essere solo 394mila. Il dato riguarda colf e badanti regolari ed è probabile che nelle famiglie ne lavorino altrettante in nero. La sanatorio del 2009 ha consentito a molto datori di lavoro di mettere in regola persone fino ad ore senza permesso di soggiorno. Tra le maggiori nazionalità si contrano le rumene (160mila), le ucraine (77 mila) e le filippine (49,5mila). Le italiane sono 150mila. La Lombardia ne conta 138mila, seguita dal Lazio con 103 mila e Emilia Romagna con 70mila.

Per maggior informazioni si consulti il sito www.inps.it