ROMA: CONCERTO STRAORDINARIO, OMAGGIO ALL’UNITA’ D’ITALIA COMMEMORANDO L’UNITA’ ROMENAL’ASSOCIAZIONE ITALIA – ROMANIA “FUTURO INSIEME

nel quinto anniversario della sua istituzione ha l’onore di invitare la S.V. al concerto dello storico coro romeno Corul bărbătesc din Finteuşu Marela cui origine risale alla Grande Unione della Romania, il 1° dicembre 1918 – Festa Nazionale, che si terrà in Roma al Teatro di Vigna Murata, lunedì 5 dicembre, ore 20:45.

Corul bărbătesc din Finteuşu Mare diretto dal maestro prof. Andrei Dragoş è giunto in Italia da Maramureş; formato da 35 voci maschili è conosciuto in Romania e nel mondo come uno dei cori romeni di più antica tradizione del folklore e del repertorio di musica sacra, popolare, patriottica. Nei costumi tradizionali, i cantori esaltano le virtù, le opere, la forza del tramandare l’essenza della quotidianità popolare, delle radici e del retaggio.

Nel segno della solidarietà tra le nazioni latine sorelle

Roma-EUR, Teatro di Vigna Murata – Lunedì, 5 dicembre 2011, ore 20:45

Tournée di concerti: Corul bărbătesc din Finteuşu Mare
  • Domenica, 4 Dicembre 2011, ore 10:30Fonte Nuova (RM), Via Primo Maggio, 43.
    Il coro parteciperà con canti liturgici alla S. Messa celebrata per la comunità romena ortodossa di Fonte Nuova dal Rev. Padre Bogdan Petre presso l’Istituto di Gesù Redentore, con successivo concerto di canti natalizi romeni e ágape fraterna. 
  • Domenica, 4 Dicembre 2011, ore 16:00Mentana (RM), Via Reatina, 1.
    Concerto nella Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari. Presenti le Autorità ecclesiastiche romano-cattoliche, le Autorità Diplomatiche e civili.
  • Lunedì, 5 dicembre 2011, ore 20:45, Teatro di Vigna Murata, Roma-EUR, Via Roberto Ferruzzi, 110 (Metro B – Laurentina + bus 765)
    Concerto per i 150 anni dell’Unità italiana, commemorando l’Unità romena del 1° dicembre 1918.


L’ASSOCIAZIONE ITALIA – ROMANIA “FUTURO INSIEME

Nel segno del patriottismo e delle identità, celebrandosi le ricorrenze delle rispettive unificazioni nazionali, della solidarietà europea e latina, nonché di una forte spiritualità ecumenica, gli onori di casa a Roma al coro romeno ospite sono resi dalla Presidente dell’Associazione “Italia-Romania Futuro Insieme” Dott.ssa Simona Cecilia Farcas, dall’Associazione Internazionale per il Canto Gregoriano “Una Voce” col suo Presidente romano Dott. Carlo Marconi, dal Presidente dell’Istituto di Studi Storici Beato Pio IX Conte Prof. Fernando Crociani Baglioni, e da numerosi esponenti e docenti del mondo accademico e delle Università Pontificie con la Prof.ssa Cristina Mandosi, dal Corpo Diplomatico accreditato in Italia e presso la Santa Sede, dalle Autorità civili, dal mondo del Volontariato sociale, umanitario, della solidarietà, della cultura e dell’arte; dal Rev. Don Isidor Iacovici Responsabile Missione con Cura d’Anime Romena di Rito Latino in Roma, dal Rev. Don Massimiliano Nazio parroco romano-cattolico di Santa Giovanna Antida, e dal Rev. Padre Bogdan Petre per la Diocesi Romeno Ortodossa d’Italia in rappresentanza del Vescovo S.E. Mons. Siluan.

OMAGGIO ALL’UNITA’ D’ITALIA COMMEMORANDO L’UNITA’  ROMENA: Scarica l’invito al concerto 5 dicembre 2011 ore 20.45

Teatro di Vigna Murata

Via Roberto Ferruzzi, 110

00143 Roma-EUR

R.S.V.P.

3346384048

irfionlus@yahoo.it


1 DECEMBRIE, ZIUA MARII UNIRI: LA MULTI ANI ROMANI DE PRETUTINDENI!


Din suma idealurilor unioniste a generaţii de români şi jertfa armatelor române, a rezultat în urmă cu 93 de ani, Marea Unire.

(EUROITALIA – FIRENZE, 27 NOIEMBRIE 2011, de Radu Popa) – Era sfârşitul lui noiembrie 1918 şi, după doi ani de participare activă la luptele Primului Război Mondial,  Armata  Română  pierduse pe câmpurile de luptă 350.000 de ostaşi.  Războiul se sfârşise iar din cenuşa şi rănile deschise pe care acesta le lăsase pe teritoriul României, renăştea dorinţa unei Mari Uniri. Un vis păstrat viu timp de secole ȋn conştiinţa poporului vorbitor de aceeaşi limbă şi purtător al aceloraşi straie, despărţiţi doar de interesele meschine ale unor politici primitive şi expansioniste. Aşa se face că ȋn zorii zilei de 1 Decembrie 1918, pe câmpia de la Alba Iulia erau 100.000 de mii de oameni, veniţi din toate colţurile regiunilor pentru a sărbători  Marea Unire. Perioada interbelică, cu toate neajunsurile ei (criza economică, reconstrucţia după război), rămânând ca una din cele mai frumoase perioade din istoria modernă a României, tocmai pentru faptul că acest eveniment îi marca începutul.

 Izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, găsea proaspătul stat din estul Europei ȋntr-o postură mai mult decât delicată. Pe de-o parte, expansiunea bolşevică, de la graniţa de est iar pe de alta, legătura de sânge a dinastiei regale cu Austria (şi implicit, Germania). După lupte grele pe câmpurile de bătălie,  la data de 23 august 1944,  “pactul cu diavolul” este făcut, regele este obligat să abdice şi România intră sub dictatura comunistă. De atunci, timp de 46 de ani, importanţa zilei de 1 decembrie dispare din calendarele festive. Regimul comunist manifestat screlotic ȋn România de către liderii săi, a aruncat ȋntr-un con de umbră acest stat pentru jumătate de secol. Timp de o jumătate de secol, românii au trecut prin toate atrocităţile specific bolşevice. De la arestări politice până la interceptări ilegale, de la ȋnfometare până la munca forţată. Decenii de crime oribile şi lipsuri de tot felul care, totuşi, nu au putut oprima setea de libertate a românilor.

 Astfel, ȋn decembrie 1989, ȋn România avea loc prima Revoluţie de stat, transmisă ȋn direct la tv. Românii şi-au câştigat prin manifestări şi lupte ȋn stradă, Libertatea! – cu preţul sângelui vărsat al tinerilor revoluţionari asasinaţi mişeleşte. Între primele decizii pe care noul guvern democratic le adopta, se număra şi reinstaurarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională a României.

 Peste doar câteva zile, şi pentru al 23-lea an consecutiv de la căderea regimului comunist, batalioanele Armatei Române vor defila ȋn aplauze, salve de tun şi muzică militară pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti. Un ceremonial festiv prin care se sărbătoreşte victoria şi reuşita ȋnfăptuirii unui vis de generaţii.

 Se poate spune că Ziua Naţională a României a pătimit alături de poporul care o cinsteşte. Sărbătorită cu fast şi emoţie ȋn vremurile de pace şi prosperitate, ori interzisă ȋn vremurile de oprimare, aceasta a dăinuit ȋn spiritul românilor renăscând asemeni unei Păsări Phoenix, vestitoare a libertăţii. Garanţia libertăţii stând tocmai ȋn faptul că această zi poate fi şi este ȋntâmpinată ȋn fiecare an, cu respectul şi fastul cuvenit. Noi, urmaşi ai strămoşilor care au plătit preţul de sânge pentru existenţa acestei zile ȋn istoria noastră, avem datoria de a le cinsti memoria, an de an, nu doar prin serbarea ei, ci şi prin propăvăduirea importanţei acesteia. Noi, români din românii de odinioară, care au pus mai presus decat orice alt orgoliu, interesul de ţara, avem datoria de a face la fel, nu doar prin acte şi fapte ci prin comportamente care să cinstească memoria strabunilor şi numele ţării ȋn care ne-am născut!

 S-au scris milioane de cuvinte ȋn cinstea acestei zile de 1 Decembrie şi totuşi, fără modestie, putem spune chiar şi după ataţia zeci de ani că, pentru fiecare ȋn parte, 1 Decembrie reprezintă mai mult decât Ziua Marii Uniri. Este ziua ȋn care, ȋn sufletele fraţilor români de pretutindeni s-a aprins flacăra Libertăţii, cea a ȋmpletirii unor destine, flacăra vie a dreptăţii mult aşteptată de secole pe meleagurile noii Românii.

 Fastul acestei zile constă, dincolo de marşul cadenţat al soldaţilor ce defilează pe străzile din fiecare oraş al României, dincolo de fiecare drapel arborat drept semn al Libertăţii, ȋn fiecare trăire intensă  a fiecărui român ȋn parte care va fi alături de fraţii săi, pe străzile din România, pe cele ale Italiei, sărbătorind cu bucurie şi recunoștință, jertfa strămoşilor căzuţi pentru apărarea unui ideal ȋnălţător: UNIREA!

 Acesta este unul dintre puţinele fioruri care, mai presus de etnie, religie, naţionalitate şi sex, ȋncălzeşte fiecare inimă, umezeşte fiecare privire şi ȋntr-un final, ȋnclină ȋn semn de respect, fiecare coloană vertebrală, oricât de dreaptă ar fi ea!

La mulţi ani România!