VATICANO, BENEDETTO XVI NEI RITRATTI DEL CELEBRE ARTISTA ROMENO STEFAN POPA POPA’S


Ştefan Popa Popa’s, ritratto di Giovanni Paolo II

Ştefan Popa Popa’s, ritratto di Giovanni Paolo II

Pubblicato l’album “Papi, Santi… Illustri”  del mondo cattolico realizzati da Ştefan Popa Popa’s: 265 immagini dei papi accanto a manoscritti celebri. Romeno, cattolico romano, ritrattista di fama internazionale,  Ştefan Popa Popa’s è un prestigioso artista contemporaneo di grande esuberanza culturale.

Il Prof.  Giorgio Cegna, direttore di Uniglobus University e Gran Cancelliere della Confederazione Internazionale dei Cavalieri Crociati, lo descrive così: “Popami ha colpito perché è una persona che raccoglie tutti i lati positivi che un artista dovrebbe possedere: desiderio di cercare, consapevolezza che deve ancora trovare, modestia ed un grande cuore. Popa si entusiasma quando un’idea nuova lo scuote, quand o una proposta lo carica… quello è il momento in cui diventa generoso, si sacrifica e si dà totalmente, graffiando i suoi fogli, facendo ritratti, donandoli ai fruitori».
Citeste si:
ISBN: 8890590351 ISBN 13: 9788890590351

ISBN: 8890590351
ISBN 13: 9788890590351

Albumul Papei Benedict al XVl-lea, realizat de Ştefan Popa Popa’s

www.popa-popas.ro

http://www.bookiseala.ro/

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/74WzEc43SQI&#8221; frameborder=”0″ allowfullscreen>

Roma, 3 giugno: Edizione 2012 “Premio Jacopo Fanfani per il Talento”


Domenica, 3 giugno 2012, giorno speciale per i  250 giovani, dai 14 ai 28 anni, candidati. Italiani e stranieri che vivono in Italia, provenienti da Russia, Cina e Paesi dell’Est, tutti, ricorderanno un meraviglioso ragazzo, come loro, Jacopo, un dono del Cielo per tutti coloro che – come me –  lo hanno conosciuto. Presenti all’evento anche studenti italiani all’estero per master e specializzazioni. Al Vincitore Assoluto, il Premio JFA 2012 di 1.500 euro.  

“Il premio Jacopo Fanfani per il Talento è stato ideato da un giovane tra i giovani, Jacopo, un ragazzo che condivideva gli stessi interessi dei giovani di questa nostra società effervescente e contemporanea”, spiega Alessia Rinaldi, “a noi spetta il compito di portare in alto questa sua  passione, quella di fare crescere il Talento in mezzo ai giovani, camminando  passo dopo passo accanto a loro, proprio come fossimo uno di loro e tra loro, come ci aveva spiegato con grande consapevolezza e naturale maturità”.

Saranno assegnati tre premi per ogni categoria, consistenti in riconoscimenti e benefit, e al Vincitore Assoluto sarà assegnato il Premio JFA 2012 di 1.500 euro. A tutti i partecipanti saranno offerte opportunità di esibizione, formazione e stages.

Per la prima volta sarà assegnato anche il “Premio Jacopo Fanfani per la Legalità”, che andrà a un insegnante che ha svolto particolare attività di sostegno giovanile.

“Con questo premio non vogliamo affatto contribuire a promuovere una società di numeri primi, dopo quella dei privilegiati – ha detto la presidente dell’Associazione, Donatella Papi  -, vogliamo invece sostenere i ragazzi nell’investimento soddisfacente e allargato della qualità come requisito essenziale per il lavoro e la partecipazione al cambiamento necessario.  Questo era il forte ideale umano di Jacopo,  che intendiamo far vivere”.

Fonte: www.jacopofanfani.it

 

A cura di Simona C. Farcas

50&Più Caf: Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU


Pe lângă asistenţa fiscală, 50&Più Caaf  (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – “CENTRU AUTORIZAT PENTRU ASISTENTA FISCALA”),  50&Più (“50&Plus“) oferă, de asemenea,  asistenţă in reglementarea raportului de muncă şi servicii pentru  menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”).

Vă re-amintim că există deja de doi ani o convenţie vis-à-vis de asistenţa fiscală, special pentru românii din Italia, semnată la nivel national între Caaf 50&Più (“50&Plus“) si FARI – Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia. Este deajuns ca românii care se adresează unuia dintre Centrele Caaf 50&Più (“50&Plus“) prezente pe tot teritoriul Italiei (caută aici Caaf-ul cel mai apropriat), să se prezinte ca fiind “români care aderă la Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia, pentru a beneficia de reducerile prevăzute  datorită convenţiei.

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Sunati gratis la: 800-92.99.22

“Potrivit legii italiene, oricine încasează un venit în Italia, din muncă subordonată sau autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia se declară statului cât s-a câştigat în anul de referinţă. În proporţie cu venitul câştigat există apoi obligaţia de a plăti taxele în funcţie de procentele fixate tot de lege.
Pentru lucrătorii subordonaţi, taxele sunt plătite, în fiecare lună, de către angajator prin intermediul reţinerilor pe statul de plată. Din acest motiv este important ca la începutul oricărui raport de muncă lucrătorul să declare dacă are dreptul sau nu la deducerile prevăzute de lege la plata taxelor.
De exemplu, trebuie să declare dacă are soţ sau copii în întreţinere, dacă are sau a avut alte venituri.

Certificatul CUD 

Angajatul subordonat, cu un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, trebuie să primească de la angajator în fiecare an, în jurul lunii martie, “Certificatul Unic al veniturilor obţinute din munca subordonată”, aşa-numitul “CUD“, un document care atestă sumele vărsate lucrătorului pe timpul anului şi cele plătite statului pentru contribuţii.
CUD-ul trebuie predat de către angajator până în ziua de 28 februarie a anului succesiv celui în care au fost plătite salariile care trebuie să fie certificate. Dacă raportul de muncă a încetat, prin demisie sau concediere, angajatorul are obligaţia de a-l preda, la cererea angajatului, în 12 zile. În CUD sunt trecute toate salariile plătite pe timpul anului, reţinerile efectuate de către angajator şi eventualele deduceri efectuate în relaţie cu situaţia personală a lucrătorului.

Pe lângă aceasta, în CUD sunt indicate contribuţiile de protecţie socială şi asistenţiale vărsate sau datorate lucrătorului. Este important de ştiut că dacă lucrătorul nu a avut alte câştiguri, în afara salariilor încasate de la angajator, nu este obligat să prezinte declaraţia de venituri. Acest lucru este valabil numai dacă a avut un singur angajator fiindcă, în cazul a mai mulţi angajatori, declaraţia de venituri trebuie depusă.

Dacă lucrătorul nu este obligat din motivele indicate mai sus să prezinte declaraţia de venituri poate oricum decide să o facă pentru a avea şi alte deduceri la taxele ce trebuiesc vărsate, de exemplu pentru că pe parcursul anului a avut cheltuieli pentru îngrijiri medicale, pentru lucrări de reconstrucţie, pentru dobânzi la împrumut.
În aceste cazuri se va putea adresa unui CAF abilitat sau unui consultant care îl va asista la completarea declaraţiei, Formularul 730 sau  Formularul Unic. Reţineţi că termenele pentru prezentare, în funcţie de tipul de Formular care se alege, dar în mod general, pentru anul 2012 sunt din aprilie până în iulie.”

(Sursa: Avv. Mascia Salvatore, Gazeta Romaneasca, Italia)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

DOCUMENTE NECESARE

•  Document de identitate valabil

• Cod fiscal / card de sănătate  a soţului / soţiei aflat în întreţinerea Dvs;

• Hotărârea de separare a soţilor / divorţ cu copii în întreţinere;

•  730/2011 sau  ultima declaraţie făcută precedent;

• detalii complete ale angajatorului, în cazul în care în 2011 era diferit de cel actual, Numarul de  TVA al acestuia, CF, adresa, telefon / fax / e-mail;

• Cardul de inscriere sindicala daca este casul.

Legat de veniturile primite în 2011

• Mod CUD 2012 venituri din muncă, din pensii, fondul de  construcţii, etc …;

• Mod CUD INPS pentru 2012 venituri pentru, mobilitate,  şomaj, etc …;

• Mod CUD INAIL 2012, pentru venituri dintr-un accident;

• plăţi efectuate sau incasate  în urma separării / divorţ (încasări, hotărâri judecătoreşti);

• dovezii privind veniturile din strainantate:  fişele de salariu lunar, pensiile obţinute în străinătate;

• venituri incasate ca urmare a unui  faliment; pentru burse de studiu;

• certificate de venituri din proprietate (de exemplu: acţiuni);

• certificatele de venituri ocazionale din munca autonoma, drepturi de autor, joint-venture sau alte venituri.

Privind certificatele de DEPOZIT

• Avansuri plătite  ca si impozit  în 2011,  cu modelul F24;

• comunicatele din partea companiei cu privire la lipsa de echilibru 730 (de exemplu, împrumuturi nerambursate sau datorii care nu sunt reţinute);

• Mod. F24 compensat dacă există surplusuri.

Ceea ce priveşte clădirile si terenurile

• cadastrale, orice clădire pentru care se plateste  ICI;

• acte de cumpărare şi de vânzare de proprietari, achiziţionate / vândute în 20010• declaraţie de succesiune,  proprietati  moştenite;

• contractul de chirie pentru casa (în cazul în care în conformitate cu articolul 2 alineatul 3 din Legea 431/98 convenţionale şi art.5 alin 2) o declaraţie de plata F23 si plata ICI;

• documente privind  achiziţionarea / renovare a casei principale:

• O copie a acordului de imprumut bancar, cheltuieli  notariale cheltuieli cu practica pentru cumparea casei.

• Copie dupa actul  de proprietate, costurile relative la tranzacţie (cheltuieli de brokeraj, factura notar pentru actul de cumpărare);

• Documente de ordin administrativ pentru  autorizarea de a construi sau renova, data de începere şi finalizare pentru aceste munci, facturi si chitante pentru cheltuieli facute: lucrări de infrastructură, onorarii profesionale, materiale cumpărate …etc;

• Dovada bancara cu privirea platii de dobinzi pasive;

• Ipoteca fiscala, comisioane de evaluare sau orice sancţiune plătita pentru inchiderea anticipata a împrumutului;

Deducerile de 36-41% pentru renovare proprietăţi:

• Pentru costuri de restructurare a proprietati: facturi fiscale sau chitanţe, încasările de la primirea transferului bancar din scrisoarea recomandată trimisă la Centrul Operaţional din Pescara pentru autorizarea de începere a construcţiei;

• Cheltuielile de restructurare pentru condominiu: declaraţia administratorului sau orice document care prezintă costurile, tabelul de milesimi condominiale;

• Pentru achiziţionarea de garj sau box: în plus faţă de declaratile anterioare, dovada costurilor de construcţie;

• Pentru achiziţionarea de clădiri renovate: actul de cumpărare care arată dreptul de deducere.

• Deducerea de 55% pentru modernizarea eficienţei energetice a clădirilor: transfer bancar sau factură care să ateste costul, şi certificat  energetic de  calificare primit de la Enea.

Referitoare la taxele plătite  în 2011

• Plata chiriei pentru locuinta principala: Legea 431/98 de locatie (de asemenea, 4 4) cu chitanţe de plată;

• taxele de chirie platite de studenti  care studiaza departe de casa;

• taxele de închiriere subvenţionate pentru  locuintele sau reşedinţele în scop de munca: Legea  chiriei 431/98 (. Art. 2, alin 3 şi art 4, alineatele 2 şi 3);

• cheltuielile cu privire la activităţile sportive ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani: plati efectuate prin intermediul bancii, factura sau chitantele doveditoare;

• achiziţionarea şi instalarea de motoare cu eficienţă ridicată pentru energia electrică şi variatoare de caldura: factura si dovada trimiteri practici catre ENEA;

• Abonamente la transportul public;

• Cheltuieli medicale:  facturi, chitanţe, bonuri, chitante pentru prescrierea de medicamente;

• costurile pentru  achiziţionarea de vehicule, cheltuieli medicale si asistenta pentru persoane cu handicap: facturi şi chitanţe care sa dovedesc cheltuielile, dovada de handicapat;

• cheltuielile pentru educaţie, cheltuielile de îngrijire a copiilor, cheltuielile de înmormântare, cheltuielile veterinare: facturi, chitanţe de plată;

•Cheltuieli pe  asigurari de viata, accident: certificat de plată a primei;

• donaţii pentru societăţile ONG-urilor, ONG-uri, ajutor reciproc, cluburi de amatori de sport, partide politice: chitanţe;

• contribuţii de asigurări sociale obligatorii, opţionale, CSSN (Contributul la Sistemul de Sanatate National, present pe contractul de asigurare) pentru  RCAuto, muncitorii domestici şi îngrijitori: dovada de plăţi, delegaţi F24, Buletinul C / C PO;

• varsaminte periodice pentru  soţul separat / divorţat: codul fiscal al soţului / soţiei, dovada plăţii, Hotărârea Curţii;

• cheltuielile pentru non-auto-suficienta: recipisa eliberată de persoana care asistă, certificat medical care să ateste starea de non-auto-suficienţă;

• dovada platilor dobânzilor bancare pasive: a se vedea secţiunea “de terenuri şi clădiri”;

AVERTISMENTE

• De la 01/01/2008, achiziţionarea de medicamente sau contra prescripţie trebuie să fie documentate de recipisa fiscala pe care sunt cuprinse deja informaţii cu privire la natura, cantitatea şi calitatea medicamentelor cumpărate sau Codul AIC şi codul fiscal.

Sfat: Daca aveti cumparata o casa in Italia prin imprumut bancar, atunci declaratia de venit este foarte utila pentru ca va poate aduce inapoi circa o rata lunara (mai mult sau mai putin); tehnic, statul va va restitui l’IRPEF di 19%, platit pentru interesele pasive ce compun rata Dvs lunar; dar nu pentru mai mult de 4000 euro anual de interese pasive, si numai pentru casa principala, de residenta.

(Sursa: rumeniinitalia.it)

Declaraţia de venit in Italia

 

Formularul Unic pentru menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”)

Peste 8.000 de euro, se depune declaraţia de venituri

Dacă venitul lucrătorului domestic, fie menajeră sau îngrijitoare (“colf”, “badante”) este peste 8.000 de euro într-un an, este nevoie de declaraţia de venituri.

Contribuţiile plătite de angajator nu cuprind, însă, partea pe care fiecare persoană este obligată să o plătească cu titlul de taxe şi impozite pentru a putea beneficia de serviciile pe care le oferă statul prin intermediul oficiilor sale publice (şcoli, spitale, primării etc.)

Potrivit legii italiene, oricine primeşte un venit în Italia, de la munca subordonată la cea autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia declară statului cât a câştigat în anul de referinţă.

Această declaraţie se numeşte formular “UNIC” şi trebuie prezentată din mai până în septembrie.

Deduceri

Este posibil să se beneficieze de deduceri, adică de reduceri ale taxelor:

– dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori;

– pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale;

– pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei;

– pentru ratele împrumuturilor;

– pentru cheltuieli de renovare.

Legea fiscală prevede însă cazuri în care nu este obligatorie prezentarea acestei declaraţii de venit dacă venitul câştigat pe timpul anului nu depăşeşte o valoare stabilită anual de lege. Acest lucru este valabil şi pentru menajere şi îngrijitoare fie acestea extracomunitare sau comunitare.

Atenţie: cei care, deşi sunt obligaţi, nu prezintă statului declaraţia de venituri, în caz de verificare din partea Agenţiei Fiscale, vor primi o amendă. Dacă veniturile nedeclarate sunt mai mari de o anumită valoare stabilită de lege (circa 60.000 de euro), se comite o infracţiune penală.

Cum funcţionează

Unei menajere/îngrijitoare care lucrează 365 de zile pe an, îi revine potrivit legii o “reducere” fixă egală cu impozitul datorat până la un venit impozabil de 8.000 de euro.

Aceasta înseamnă că dacă adunând toate salariile lunare nu a câştigat mai mult de 8.000 de euro, potrivit legii nu va fi obligată să depună declaraţia de venituri. In acest caz, statului nu i se datorează nimic şi astfel nu trebuie prezentată nicio declaraţie.

Dacă veniturile totale din muncă subordonată depăşesc limita menţionată anterior, va fi necesar să se prezinte declaraţia de venituri şi să se verifice dacă se are dreptul la reducerile prevăzute de lege.

Declaraţia

In perioada cuprinsă între mai şi iunie este recomandabil să vă adresaţi la un CAF, centru de asistenţă fiscală, care este obligat să presteze asistenţă gratuită pentru prezentarea declaraţiei de venituri.

Este posibil şi să vă adresaţi unui contabil autorizat care se va ocupa de prezentarea declaraţiei de venituri.

In orice caz va trebui să se prezinte următoarea documentaţie:

1) Formularul CUD (certificare eliberată de angajator până în martie 2012 care atestă venitul perceput în anul 2011).

Contractul Colectiv Naţional de muncă domestică prevede că “Angajatorul, la cererea lucrătorului, este obligat să elibereze o declaraţie din care să rezulte valoarea totală a sumelor plătite pe timpul anului”. Angajatorul este obligat, aşadar, atunci când solicită lucrătoarea, să facă această declaraţie în care să fie specificată retribuţia anuală plătită.

2) Codul fiscal al lucrătoarei, a eventualului soţ sau fiu în întreţinere.

Pentru lucrătoarele extracomunitare este necesar să fie în posesia statutului de familie dacă fiii sunt rezidenţi în Italia, sau a unui document echivalent eliberat de ţara de origine, tradus în limba italiană şi legalizat drept conform cu originalul de către consulatul italian prezent în ţara de origine.

3) Eventuale cheltuieli medicale susţinute în 2011 (consultaţii de specialitate, achiziţionarea de medicamente etc.).

4) Eventuale cheltuieli susţinute pentru plata chiriei locuinţei în care se trăieşte.

Atenţie: aceste cheltuieli pot să fie eventual deduse din impozitele de plătit numai dacă contractul de locaţie al casei a fost înregistrat în mod regulamentar la Agenţia Fiscală.

Operatorul de la CAF, examinând întreaga documentaţie, va fi în măsură să stabilească dacă menajera este obligată să prezinte declaraţia şi să plătească taxele (IRPEF) proporţional cu venitul câştigat pe timpul anului.

(Sursa: gazetaromaneasca.com)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

N.B.:

Incepand din luna ianuarie 2012, INPS-ul nu mai trimite angajatorilor menajerelor si îngrijitoarelor formularele MAV pentru virarea contributiilor trimestrale. CAAF 50&Più va sta la dispozitie pentru emiterea in mod gratuit a formularului MAV: este deajuns sa contactati – incepand cu ultima saptamana a trimestrului si pana la termenul ultim al virarii contributiilor trimestrale –  numarul verde  800.92.99.22, sau prin email la collaboratorifamiliari@50epiu.it sau prin fax la numarul: 06/62204241, specificand, Oggetto: “generazione bollettivo MAV”.

Citeste articolul complet in italianahttp://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/211/Colf-e-Badanti-SCADENZA-contributi.aspx

Roma, guida per il pagamento dell’acconto IMU 2012. Info: 060606


 E’ disponibile sul portale di Roma Capitale il Vademecum contenente le indicazioni per effettuare il pagamento dell’acconto IMU. A breve, nelle pagine del Dipartimento Risorse Economiche, sarà disponibile un programma di calcolo nel quale inserire i dati e ottenere automaticamente il calcolo dell’IMU dovuta in acconto per il 2012, con ripartizione degli importi tra Roma Capitale e Stato.  

Guida IMU 2012 http://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/OpuscoloIMUmodificato.pdf

IMU 2012
Info: 06.0606

Il vademecum sull’Imu, la nuova Imposta Municipale sugli immobili, è stato realizzato dal Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale. Spiega come procedere per il calcolo e il pagamento dell’acconto dell’imposta in scadenza lunedì 18 giugno. Scarica qui la guidaDa lunedì 21 maggio, inoltre, sulle pagine del Dipartimento, sarà disponibile il programma per il calcolo dell’Imu. Tornando al vademecum, ecco alcuni tra i suoi principali argomenti: modalità relative alla misurazione della base imponibile, utilizzo dei codici tributo, le opzioni che rendono possibile ripartire fino a tre rate il versamento. Per chiarire ogni punto, la guida si avvale di una grafica che schematizza i contenuti e rende agevole la consultazione.

Intanto, sull’Imu il sindaco Alemanno e il presidente dell’Anci, Graziano Delrio, hanno scritto una lettera ai cittadini che illustra la situazione degli Enti locali.

 Fonte: comune.roma.it

Risposte in tempo reale alle domande ed informazioni su tutti gli uffici amministrativi e i servizi di Roma Capitale.

060606 è attivo sempre anche in inglese e rumeno,

e dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00 anche infrancese, tedesco, spagnolo, albanese e polacco.

IMU- Noul impozit pe apartamentele proprietate personală

Decretul “Salva Italia” al guvernului Monti a introdus  Impozitul Municipal Unic (IMU) pe imobile. Pentru locuinţa principală  este de  0,4% ( patru la mie) din aşa-numita “valoare cadastrală”, care este indicată în actul de  vânzare-cumpărare, reevaluată cu 5% şi multiplicată cu 160. Pentru a doua casă proprietate personală, impozitul va fi calculat la 7,6 la mie din “valoarea cadastrală” .
 

Link: http://www.gazetaromaneasca.com/societate/legislaie/3198-imu-noua-tax-pe-apartamentele-proprietate-personal.html

Pentru a afla suma exactă care trebuie plătită, se va aplica următorul calcul: 4 la mie din aşa-numitul “valoare cadastrală”, care este indicată în actul de vânzare-cumpărare, mărită cu 5% şi înmulţită cu 160. Există o reducere a impozitului valabilă pentru toţi contribuabilii, de 200 de euro. În plus, fiecare familie cu copii va beneficia de o reducere ulterioară, mai precis 50 de euro pentru fiecare copil aflat în întreţinere, care are sub 26 de ani. Aceste beneficii pot fi aplicate doar o singură dată pentru fiecare familie, chiar dacă membrii trăiesc în case diferite.

Pentru cei care au o a doua casă proprietate personală, impozitul va fi mai mare: IMU va fi calculat la 7,6 la mie din “valoarea cadastrală” , sumă majorată cu 5 procente şi înmulţită cu 160. NU sunt prevăzute reduceri, iar plata se va face în două tranşe: jumătate în iunie, restul în decembrie. Ultima rată poate fi ridicată ulterior, în baza unor decizii ale municipalităţilor, cu până la 10,6 la mie.

Sursa: Gazeta Românească

Pentru informaţii  în limba română, sunaţi la numărul de telefon al Primăriei Roma: (+39) 06.0606 

MARCIA PER LA VITA 2012, ALTROCHÉ INTEGRALISTI! DELLA VERITÀ ! ….


Dalla parte della Vita, per la cultura della Vita, integralisti della verità.

Marcia per la Vita 2012

Insieme al Sindaco di Roma Capitale alla Marcia per la Vita 2012 (Fonte foto: corrispondenzaromana.it)

La Marcia romana per la Vita del 13 maggio 2012 non è stata neppure nazionale, bensì internazionale, mondiale. Innumerevoli le rappresentanze di movimenti per la Vita americani, brasiliani, tibetani, nigeriani, ed in Europa di ogni nazione dalla Spagna alla Romania, alla Polonia, alla Francia, alla Germania, Belgio, Ungheria, Italia da ogni regione, per gridare forte e fermo il nostro “Sì” alla Vita, il nostro consenso totale al principio fondamentale non solo della nostra fede cristiana, ma della nostra civiltà.

Corteo - Marcia per la Vita 2012

Corteo – Marcia per la Vita 2012

La Vita è sacra ed è un bene indisponibile dal suo meraviglioso insorgere dal concepimento, alla sua naturale estinzione. Non è soltanto un dogma cattolico romano, non è soltanto un principio teologico, giuridico o meramente etico, ma è la verità, così come l’umanità la concepisce ed interpreta in tutte le culture e scienze.

Saluti delle Delegazioni straniere - Marcia per la Vita 2012

Saluti delle delegazioni straniere – Marcia per la Vita 2012

Con le rappresentanze variegate del mondo cattolico di tutti i continenti, hanno sfilato le rappresentanze cristiano-ortodosse e protestanti, nonché cittadini e studiosi anche di segno laico ed agnostico, oltreché di confessione buddista tibetana, cioè della nazione asiatica, occupata e repressa, e soggetta alla politica abortista di massa della Cina comunista: questa è la cultura della morte da combattere che nulla c’entra con la libertà di abortire con la 194.

Abbiamo intervistato giovani e adulti, padri e madri di famiglia, di famiglie sovente numerose. Ed abbiamo colto lo stupore, la gioia, la fermezza di chi possiede il privilegio di accogliere la Vita e di donarla, coscienti che non v’è sacrificio al mondo che meriti più del dono della Vita di essere sopportato. Questa è la vocazione dei genitori, non solo cristiani, ma dei genitori che avvertono sempre più urgente e forte la vocazione alla paternità e maternità. Quale retaggio si vuol tramandare a figli e discendenti se non la cultura della Vita? Dal Colosseo a Piazza e Basilica di San Pietro, l’hanno gridato e inneggiato, alternandolo a rosari e canti sacri, sotto lo scampanio delle Basiliche romane,    le decine di migliaia partecipanti alla Marcia, nel nome e nel segno di Maria Vergine e Madre del Sì, Colei che in questo giorno si rivelò anche ai fanciulli pastorelli di Fatima, come già a Santa Bernadette, nella Grotta di Lourdes: “Io sono l’Immacolata Concezione“.

Presidente Sen. Maurizio Gasparri, Com.te M.se Luigi Coda Nunziante, On. Lavinia Mennuni, Em.mo Cardinale Raymond Leo Burke, Prefetto della Segnatura Apostolica.

Presidente Sen. Maurizio Gasparri, Com.te M.se Luigi Coda Nunziante,  Can. Joseph Luzuy, dell’Istituto Cristo Re Sommo Sacerdote, On. Lavinia Mennuni, Em.mo Cardinale Raymond Leo Burke, Prefetto della Segnatura Apostolica.

ROMANIA, LA FINE DI CEAUSESCU: MORIRE AMMAZZATI COME BESTIE SELVATICHE


“Il presente volume è la storia del colpo si Stato trasformato in Rivoluzione e la storia della Rivoluzione trasformata in colpo di Stato” (Alex Mihai Stoenescu, storico).

LA FINE DI CEAUSESCU
SA MORI IMPUSCAT CA UN ANIMAL SALBATIC

La fine di Ceausescu - Esposto al salone del Libro di Torino, maggio 2012

La fine di Ceausescu – Esposto al salone del Libro di Torino, maggio 2012

AUTORE: CARTIANU GRIGORE CRISTIAN
EDITORE: ALIBERTI
LINGUA: ITA
ISBN: 9788874248704
Tutto il mondo ha seguito, attraverso televisioni e giornali, i fatti accaduti in Romania nel dicembre 1989. A oltre vent’anni da questi episodi l’autore svela finalmente menzogne e reticenze su quello che non fu né rivoluzione di popolo, né naturale decorrere degli eventi.

La fine di Ceausescu

La fine di Ceausescu

ALIBERTI EDITORE

Via dei Cappuccini, 27
187 – ROMA (RM )
Phone Number  +39 0522 272494
Fax  +39 0522 272250
Editore eclettico, Aliberti propone saggi, inchieste, narrativa, satira, graphic novels, romanzi storici e fantasy tradotti dall’estero. Gli autori a catalogo spaziano da Don Dossetti, Ezio Raimondi, Gianni Vattimo, Umberto Galimberti, a Don Andrea Gallo, Milo Manara, Sergio Pent, Luca Bottura e i curatori del blog Spinoza.it.

Eclectic publisher, Aliberti offers essays, report investigations, fiction, satire, graphic novels, fantasy and historical novels translated from abroad. Besides being very attentive to the ideas generated on the Web, Aliberti includes, in his catalog, philosophers, commentators, journalists as well as personalities from the entertainment world and best Italian satire.

 

COLPO DI STATO E FINE DI CEAUSESCU IN ROMANIA

da Wikipedia

Colpo di stato 

 

Il regime di Ceausescu crollò dopo che le forze militari regolari e la Securitate spararono sui dimostranti nella città di Timisoara, il 17 dicembre 1989. Le dimostrazioni furono provocate dal tentativo patrocinato dal governo di espellere Laszlo Tokes, un popolare sacerdote ungherese, accusato di incitare all’odio etnico. La sua congregazione lo circondò in segnale di appoggio. Molti studenti rumeni di passaggio, non conoscendo i dettagli ed essendogli stato detto dai sostenitori che si trattava di un’azione dello stato contro la religione, decisero spontaneamente di unirsi nella manifestazione. All’evento venne data ampia diffusione da radio Voice of America e dagli studenti di Timisoara che ritornavano a casa per le feste di Natale.

Un gruppo di generali cospiratori della Securitate colse l’opportunità per lanciare un colpo di stato a Bucarest. Il colpo di stato, preparato fin dal 1982, fu progettato originalmente per le feste di Capodanno, ma venne spontaneamente ripianificato per approfittare del clima politico. I capi del complotto, i generali Stanculescu e Neagoe, erano tra i consiglieri di sicurezza più vicini a Ceausescu, e lo convinsero a tenere un raduno di massa in una piazza in cui erano state posizionate delle armi automatiche comandate a distanza. Durante il discorso di Ceausescu, le armi vennero azionate e si misero a sparare casualmente sulla folla, mentre agitatori si misero a gridare con dei megafoni contro Ceausescu. Impaurite, le persone tentarono inizialmente di fuggire. Essendogli stato detto con i megafoni che la repressiva Securitate di Ceausescu avrebbe sparato su loro e che una “rivoluzione” era in atto, le persone furono convinte ad unirsi alla “rivoluzione”. Il raduno si trasformò in una dimostrazione di protesta.

Il 22 dicembre l’esercito era senza una guida, infatti Ceausescu (il capo ufficiale dell’esercito) era scomparso, essendo stato spedito dal suo consigliere cospiratore (Stanculescu) in campagna, e il ministro della difesa Vasile Milea era morto (inizialmente i leader della “rivoluzione” sostennero che Milea era stato assassinato da Ceausescu, ma avrebe potuto essere stato ucciso dai cospiratori, facendo apparire il tutto come un suicidio, perché avrebbe potuto rifiutarsi di unirsi a loro). Confusi, gli ufficiali dell’esercito decisero di evitare conflitti dichiarando che avrebbero fraternizzato coi dimostranti (almeno questi furono gli ordini e le spiegazioni che diedero ai soldati nei luoghi degli eventi principali di Bucarest). Maggiori dettagli nell’articolo: Rivoluzione rumena del 1989.

Scontri violenti avvennero all’Aeroporto internazionale Henri Coanda di Bucarest-Otopeni, tra truppe spedite uno contro l’altra con il pretesto che avrebbero dovuto affrontare dei terroristi. In un caso discusso alla televisione rumena nel 1989, una guarnigione di soldati affiliati alla Securitate (i cui coscritti prestavano 18 mesi di servizio di leva) affermò che loro ricevettero ordini per andare e difendere la città dai terroristi di Ceausescu (che all’epoca si riteneva fossero una fazione disobbediente della Securitate, in quanto questa fraternizzò apertamente con la rivoluzione), mentre in città fu annunciato che i soldati della Securitate stavano venendo ad attaccare la guarnigione regolare. Centinaiq di persone di disposero volontariamente a lottare contro le truppe in arrivo. In quel particolare caso, il capo della guarnigione della Securitate avvertì che qualche cosa non andava e rifiutò di entrare in città. Secondo il libro del Colonnello Dumitru Burlan, i generali che facevano parte della cospirazione (condotti dal generale Victor Stanculescu) tentarono di creare questi terroristi fittizzi per ispirare paura e mettere l’esercito a margine del complotto.

La motivazione del colpo di stato, come può essere desunto dai fatti, sembra complessa. La prima legge abolta (senza alcun referendum o legalità) dalla nuova leadership fu l’articolo della costituzione che impediva alla nazione di contrarre debiti. In quel momento i debiti erano stati tutti ripianati, il che rende più complesso rintracciare i beneficiari di questi nuovi e desiderati debiti: persone, statisti corrotti, o banche internazionali. Anche gli interessi personali vennero serviti, come avvenne anche per il [[KGB] in Unione Sovietica. Vale a dire che le persone della Securitate nel colpo di stato si spartirono tra loro la maggior parte dell’industria rumena (300 persone, molte delle quali personaggi della “rivoluzione” e leader politici, ora possiedono una ricchezza paragonabile all’intero Prodotto Interno Lordo della nazione). Alcuni dei partecipanti (probabilmente la citazione si riferisce ad Iliescu) erano semplicemente invidiosi della fama di Ceausescu.

La Fine di Ceausescu

Nello stesso giorno Ceausescu e sua moglie Elena Ceausescu abbandonarono il palazzo presidenziale in elicottero – un aiutante tenne una pistola puntata alla testa del pilota. Il pilota atterrò nei pressi di una fattoria, dopo aver sostenuto falsamente che l’elicottero era stato preso di mira da un radar della contraerea. La coppia presidenziale continuò a fuggire attraverso la campagna più o meno senza meta. La fuga comprese episodi grotteschi: un inseguimento in macchina per sfuggire a dei cittadini che tentarono di arrestarli, l’abbandono dei loro aiutanti, un breve soggiorno in una scuola. I Ceausescu vennero infine tenuti in una macchina della polizia per molte ore, mentre i poliziotti ascoltavano la radio, presumibilmente per capire quale fazione politica si stava aggiudicando la vittoria. La polizia alla fine consegnò la coppia presidenziale all’esercito. I due furono condannati a morte il 25 dicembre, da un “tribunale volante” militare, con una serie di accuse che comprendevano anche il genocidio, la sentenza venne eseguita da un plotone d’esecuzione a Târgoviste. Prima di morire la coppia cominciò a cantare l’Internazionale, secondo il Col. Dumitru Burlan, il fuoco venne aperto dopo che cantarono la quarta parola.

Il plotone d’esecuzione non era ben preparato per l’esecuzione. In effetti un soldato sparò sul piede di Ceauşescu prima del colpo fatale.

Una delle accuse principali contro di loro era che avrebbero accumulato ricchezza in modo illegale. Come prova di questo, gli accusatori mostrarono in seguito alla televisione una borsa di cuoio trovata in casa loro, ed una Volkswagen (quando il resto delle persone aveva delle Dacia).

La Romania fu l’unico paese del Blocco Sovietico che rovesciò violentemente il suo regime comunista.

Dopo la fine di Ceausescu, Ion Iliescu vinse le elezioni presidenziali del 1990.

Varie

I Ceauşescu avevano adottato un figlio, Valentin Ceausescu (venne adottato per dare un esempio personale di come la gente avrebbe dovuto prendersi cura degli orfani, un grande problema della Romania), e avevano avuto una figlia, Zoia Ceausescu (nata nel 1950) e un figlio, Nicu Ceausescu (1951).

Lo stipendio annuo ufficiale di Ceausescu era di 18.000 lei (equivalenti a 3.000 dollari statunitensi al cambio ufficiale, ma incredibile rispetto al tenore cittadino). Di questi, circa 500 lei al mese venivano depositati in banca per i suoi figli. Ciononostante riceveva regali (ad esempio, una maniglia di porta placcata in oro) da paesi ed organizzazioni che stava visitando, l’appropriazione indebita dei quali, fu una delle accuse mosse contro al processo. Mentre lui tentò di tenere conto delle sue finanze, suo figlio Nicu fu molto meno parsimonioso e abbondarono dicerie secondo le quali pagò un debito di gioco d’azzardo contratto a Las Vegas con un armento di cavalli che appartenevano al Partito comunista e altre storie.

La guardia di Ceausescu era relativamente piccola rispetto a quella dell’attuale governo rumeno, contava solamente 40 persone per le sue residenze e per l’intera famiglia. Il capo di questa guardia era il Colonnelo Dumitru Burlan che sostiene che i suoi uomini avevano in dotazione solamente 2 pistole (insufficienti per qualisasi difesa seria). Il Col. Burlan afferma che Ceausescu era troppo fiducioso del fatto che il popolo rumeno lo amasse, e credeva di non aver bisogno di difesa. Questo spiega molto della facilità con la quale Ceausescu fu catturato e deposto.

Bibliografia

 • Stevens W. Sowards, “Twenty-Five Lectures on Modern Balkan History (The Balkans in the Age of Nationalism)”, 1996 URL [httpL//www.lib.msu.edu/sowards/balkan/lec24.htm]

 • Edward Behr, Kiss the Hand you Cannot Bite

 • John Sweeney, The Life and Evil Times of Nicolae Ceauşescu

 • Dumitru Burlan, “The replacement of Ceauşescu confeses”, (rom. “Sosia lui Ceauşescu se destăinuie”). Ed. Ergorom. July 31, 2003,

 • Viorel Patrichi, “I was the replacement of Nicolae Ceauşescu” (rom. Eu am fost sosia lui Nicolae Ceauşescu), in World Magazin 

 • Marian Oprea “After 15 years — the conspiracy of Securitate” (rom. Au trecut 15 ani — Conspiraţia Securităţii), in World Magazin

 • Victor Stănculescu “Do not have mercy, they own 33 milion dollars” (rom. “Nu vă fie milă, au 2 miliarde de lei in cont”) in National Journal (rom. Jurnalul National) Nov 22, 2004 

 • Nelu Bala

VIOREL BOLDIS, POETA ROMENO, DEDICA “IL TEMPO / TIMPUL” ALLA MARCIA PER LA VITA


Italia-Romania Futuro Insieme per la Vita

Italia-Romania Futuro Insieme per la Vita.  (Matteo Farcas, 2 anni, a cavalluccio al babbo, esulta:  Alleluja !  …..)

Il tempo

State a sentire il Tempo. Ragazzi, come scorre!
Annusate lentamente il suo dolce odore
Che brucia le narici e poi, giù per la gola,
La vita passa in fretta, cammina tutta sola.

Alex & Matteo Farcas alla Marcia Nazionale per la Vita

Alex & Matteo Farcas alla Marcia Nazionale per la Vita

Un passo alla volta, un giorno, una notte,
Il tempo che ti frega ridendo e ti sfotte,
La schiena che fa male, i troppi pensieri,
Neanche te ne accorgi, domani è già ieri.

Marcia Nazionale per la Vita 2012

Marcia Nazionale per la Vita 2012

Domenica ragazzi, domenica in chiesa,
Il Dio che ti spia ti chiama alla resa,
E tu chini la testa, baci la mano al prete,
Sognando il Paradiso. Che torbida quiete.

Marcia Nazionale della Vita 2012

Marcia Nazionale della Vita 2012

State a sentire il tempo. Un passo alla volta,
Un giorno, una notte. È il tempo di raccolta.
E tu chini la testa al Dio che ti spia,
Baci la mano al prete, tieni la retta via

Marcia per la Vita,  domenica 13 maggio 2012, B.V. Maria di Fatima: conte prof. Fernando Crociani Baglioni, Presidente dell'Istituto di Studi Storici Beato Pio IX. Con le delegazioni estere : Romania, Polonia, Ungheria.

Marcia per la Vita, domenica 13 maggio 2012, B.V. Maria di Fatima: conte prof. Fernando Crociani Baglioni, Presidente dell’Istituto di Studi Storici Beato Pio IX. Con le delegazioni estere : Romania, Polonia, Ungheria.

E con la schiena a pezzi arrivi al traguardo,
Il Dio che pregavi ti degna di uno sguardo,
Un cenno con la mano e sei tagliato fuori…
La retta via dicci? La via dei dolori!

On. Maurizio Gasparri alla Marcia Nazionale della Vita 2012

On. Maurizio Gasparri alla Marcia Nazionale della Vita 2012

Non far passare il tempo tenendo rette vie
E non chinar la testa davanti alle spie.
Cammina per la strada che vuoi e che ti piace,
Lasciando camminare anche gli altri in pace.

Fernando Crociani Baglioni & Simona Cecilia Farcas: Italia-Romania: Futuro Insieme alla Marcia per la Vita 2012

Fernando Crociani Baglioni & Simona Cecilia Farcas: Italia-Romania: Futuro Insieme alla Marcia per la Vita 2012

E alla fine, quando dovrai tirar le somme,
Quando ti chiederanno perché e chi e come?
Tu non aver paura, il Tempo s’è fermato,
Non c’è ne più futuro, come non c’è passato!

S. Emin. Rev.ma il Cardinale Raymond Leo Burke - Marcia Nazionale per la Vita 2012

S. Emin. Rev.ma il Cardinale Raymond Leo Burke – Marcia Nazionale per la Vita 2012

È tutto al presente, ragazzi, è l’Eterno,
Vi renderete conto, né ombra dell’Inferno,
Né Alfa, né Omega, né prima e né poi,
Il Tempo è di Dio e Dio siamo noi!

Viorel Boldis

“Il Tempo è di Dio e Dio vive in noi!” (Simona C. Farcas)

Simona Cecilia Farcas, Presidente dell'Associazione Italia-Romania Futuro Insieme, porta il saluto dei romeni in Italia alla "Marcia Nazionale della Vita"

Simona Cecilia Farcas, Presidente dell’Associazione Italia-Romania Futuro Insieme, porta il saluto dei romeni in Italia alla “Marcia Nazionale della Vita”

Timpul

Ascultati Timpul… oh Doamne, cum alearga…
Mirositi incetisor odoarea lui dulceaga
Ce arde narile, apoi pe gat in jos
Viata se pierde-n timpul uituc si nemilos.

Matteo Edoardo Farcas, 2 anni, romeno, nato a Terni, sventola la bandiera della Romania alla Marcia per la Vita 2012

Matteo Edoardo Farcas, 2 anni, romeno, nato a Terni, sventola la bandiera della Romania alla Marcia per la Vita 2012

Un pas cate un pas, o zi apoi o noapte,
Timpul ne-mbatraneste, vietile ni-s coapte,
Spinarea ne e rupta, insomnii, neplaceri,
Nici nu ne dam seama ca maine-i deja ieri.

Duminica baieti, biserica ne cheama,
Domnul ne spioniaza, ne cere sa dam seama,
Iar tu, plecandu-ti capul ìi saruti mana popii
Visandute in rai …cu-n pas in buza gropii!

Ascultati Timpul… un pas cate un pas,
O zi apoi o noapte, putin ne-a mai ramas,
Si tu, plecandu-ti capul spionului ce-asteapta,
Saruti a popii mana, tinand calea cea dreapta

Si cu spinarea franta, in prag de nemurire,
El, Dumnezeu spionul, te scruta c-o privire!
Un semn facut cu màna si esti taiat afara…
Calea cea dreaptà spui? Ba calea cea amara!

Nu ìti mai pierde timpul tinand strazile lor
Si nu ìti pleca capul niciunui dictator,
Tu umbla asa cum vrei, asa cum tie-ti place,
Lasandu-i ca sa umble si pe ceilalti in pace.

Iar la sfàrsit, ajuns la capatul de drum,
Cand o sa te intrebe de ce, cine si cum,
Tie nu-ti fie frica, ca-ci Timpul s-a oprit,
Trecut si viitor in Timp sau contopit…

Si totu-i doar visare, o clipa infinita,
Viata-i ca un vis prin timp ratacita…
Nici Alfa, nici Omega, nici prima, nici apoi,
Timpul e Dumnezeu… dar Dumnezeu e Noi!

Viorel Boldis

Corina F. Vatavu & Simona C. Farcas - Marcia Nazionale della Vita 2012

Corina F. Vatavu & Simona C. Farcas – Marcia Nazionale della Vita 2012

Chi è VIOREL BOLDIS?

Autore di racconti e poesie. Nato in Romania, vive e lavora in Italia dal 1995. Ha vinto numerosi premi letterari, fra i quali: Culture a confronto Brescia 2000 e 2003; Premio Eks&Tra 2005; Penna Nera 2006; Sono partito dall’altra parte del mondo per incontrarti 2009; finalista Premio Tindari Patti 2009; Menzione particolare Premio Nosside 2009. Sue poesie sono state pubblicate in varie antologie e riviste. Ha pubblicato; Da solo nella fossa comune Gedit Edizioni 2006; Amir, Sinnos 2009; Rap…sodie migranti, Centro Studi Tindari Patti 2009. con le illustrazioni di Antonella toffoli, Il fazzoletto bianco, Topipittori, 2010; con Partecipa a vari seminari sulla letteratura migrante.

Mese culturale della Repubblica di Moldova a Roma


Cultura, folclore e arte contemporanea dalla Repubblica di Moldavia

Museo della Civiltà Romana
26 maggio-17 giugno 

Mese della cultura moldava

Roma, 24 maggio – In occasione del ventennale della proclamazione dell’indipendenza, sabato 26 maggio al Museo della Civiltà Romana si inaugura il mese della cultura moldava. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Arte e cultura dell’Europa dell’Est a Roma” promosso dall’Assessorato alle Politiche Culturali – Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale e dalla Consigliera Aggiunta per l’Europa Tetyana Kuzyk.

 

Tre le mostre ospitate nelle sale del museo. Un’esposizione d’arte contemporanea con opere di pittura degli artisti moldavi Tudor Zbârnea, Simion Zamşa, Elena Karachentseva, Valeriu Paladi, e di scultura di Ion Zderciuc. Intervengono il direttore del Museo Nazionale d’Arte di Moldova, Tudor Zbârnea e Valeriu Paladi. Una mostra fotografica di affreschi della chiesa ortodossa “Assunzione della Vergine” (in lingua originale “Adormirea Maicii Domnului”) di Cauşeni, monumento storico del sec. XVI – XVII, a cura di Tudor Zbârnea. Infine l’esposizione diartigianato tradizionale moldavo Casa Mare, a cura della professoressa di lingua e letteratura romena Liuba Marian.


Per tutto il mese sono in programma appuntamenti e incontri con rappresentanti del mondo delle istituzioni, dell’arte contemporanea e della cultura, nonché della diplomazia e dell’associazionismo del mondo dell’immigrazione.
Inaugurazione sabato 26 maggio dalle 10.30 alle 13.45 alla presenza delle autorità moldave ed italiane. Intervengono: On.Tetyana Kuzyk, Consigliera Aggiunta Europa dell’Est – Assemblea Capitolina, S.E. Aurel Baiesu, Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, dott. Antonio Insalaco, Direzione Museo della Civiltà Romana. Durante l’inaugurazione la professoressa Lidia Bolfosu presenta i costumi nazionali moldavi del XIX° secolo e l’esibizione gruppo folcloristico moldavo “Arţaraş”. Infine rinfresco con degustazione di prodotti tipici moldavi.


In programma:
Sabato 2 giugno dalle 10 alle 13.45 la visita guidata del Museo della Civiltà Romana (inizio alle 10); il convegno “Immigrazione dei moldavi in Italia: difficoltà e prospettive” a cura di Olga Coptu, presidente dell’associazione “Gazeta Basarabiei” (inizio alle 11); la proiezione del film “Nunta in Basarabia” (“Matrimonio in Bessarabia”) di Nap Toader; interviene Liliana Verlan, Primo Segretario dell’Ambasciata della Repubblica di Moldova a Roma (inizio alle 11.30).
Giovedì 7 giugno dalle 10.30 alle 13.45, interventi dell’On. Prof. Riccardo Migliori, Vice Presidente OSCE PA, su “Rapporti interparlamentari fra Repubblica di Moldova e Italia” e dell’On. Franco Frattini, Presidente Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale su “Il 20° anniversario della proclamazione dell’indipendenza della Repubblica di Moldova e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche fra Italia e Moldova”. Segue la Conferenza dell’Avv. Enrico Silverio “Da Roma alla Moldova attraverso cinque imperi” e la proiezione del documentario prodotto nel 2011 “Chişinău – una capitale europea”. A chiusura, rinfresco.
Domenica 17 giugno dalle 10.30-13.45, per la giornata di chiusura, Letteratura romena tradotta in italiano con lettura di poesie in italiano, esposizione di libri dei grandi classici della letteratura romena e degli scrittori contemporanei (Mihai Eminescu, George Bacovia, Grigore Vieru, Mircea Cartarescu) tradotti in italiano, a cura di Tatiana Ciobanu, vicepresidente dell’associazione “Dacia”; presentazione del libro “Storia della filosofia del linguaggio”, a cura di Donatella di Cesare, ispirato dagli scritti del linguista moldavo Eugen Coşeriu; proiezione del film “Aria” di Vlad Druc – interviene Liliana Verlan; concerto con la partecipazione del gruppo folcloristico “Arţaraş” di Roma e, per finire, rinfresco con specialità culinarie moldave.

Mese della cultura
Museo della Civiltà Romana
26 maggio-17 giugno 

Gallicano Țară Românească. Mario Galli, un blog per la comunità romena di Gallicano nel Lazio


 Mario Galli è un giovane romano di 28 anni. E’ sposato. E’  laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, con specializzazione in lingua romena. Da sempre si dice affascinato dalla Romania e dal suo popolo. Che per dimostrarlo ha creato un blog, “Gallicano românească”. Trovare lavoro, casa, informazioni utili… per la comunità romena di Gallicano nel Lazio: http://gallicanoromaneasca.blogspot.it/ .

Mario Galli

Mario Galli

“Gallicano è la terra dei miei antenati, della mia famiglia. Le mie radici affondano nel terreno delle tradizioni e della cultura di questo paese. Mi capita spesso di parlarne e per questo ho voluto creare questo blog, per raccogliere quanto di dispersivo vi possa essere su Internet, in una trattazione organica.

La storia della mia famiglia si intreccia inesorabilmente con quella di Gallicano: dall’affrancazione delle terre dai Pallavicini, all’Università Agraria, dagli innesti dei vigneti che delineano il paesaggio, fino ai giorni nostri.”

 

Vedi anche: http://promuovigallicano.wordpress.com/

Mario può essere raggiunto via email al seguente indirizzo di posta elettronica: mariogalli1983@gmail.com .