50&Più Caf: Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU


Pe lângă asistenţa fiscală, 50&Più Caaf  (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – “CENTRU AUTORIZAT PENTRU ASISTENTA FISCALA”),  50&Più (“50&Plus“) oferă, de asemenea,  asistenţă in reglementarea raportului de muncă şi servicii pentru  menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”).

Vă re-amintim că există deja de doi ani o convenţie vis-à-vis de asistenţa fiscală, special pentru românii din Italia, semnată la nivel national între Caaf 50&Più (“50&Plus“) si FARI – Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia. Este deajuns ca românii care se adresează unuia dintre Centrele Caaf 50&Più (“50&Plus“) prezente pe tot teritoriul Italiei (caută aici Caaf-ul cel mai apropriat), să se prezinte ca fiind “români care aderă la Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia, pentru a beneficia de reducerile prevăzute  datorită convenţiei.

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Sunati gratis la: 800-92.99.22

“Potrivit legii italiene, oricine încasează un venit în Italia, din muncă subordonată sau autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia se declară statului cât s-a câştigat în anul de referinţă. În proporţie cu venitul câştigat există apoi obligaţia de a plăti taxele în funcţie de procentele fixate tot de lege.
Pentru lucrătorii subordonaţi, taxele sunt plătite, în fiecare lună, de către angajator prin intermediul reţinerilor pe statul de plată. Din acest motiv este important ca la începutul oricărui raport de muncă lucrătorul să declare dacă are dreptul sau nu la deducerile prevăzute de lege la plata taxelor.
De exemplu, trebuie să declare dacă are soţ sau copii în întreţinere, dacă are sau a avut alte venituri.

Certificatul CUD 

Angajatul subordonat, cu un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, trebuie să primească de la angajator în fiecare an, în jurul lunii martie, “Certificatul Unic al veniturilor obţinute din munca subordonată”, aşa-numitul “CUD“, un document care atestă sumele vărsate lucrătorului pe timpul anului şi cele plătite statului pentru contribuţii.
CUD-ul trebuie predat de către angajator până în ziua de 28 februarie a anului succesiv celui în care au fost plătite salariile care trebuie să fie certificate. Dacă raportul de muncă a încetat, prin demisie sau concediere, angajatorul are obligaţia de a-l preda, la cererea angajatului, în 12 zile. În CUD sunt trecute toate salariile plătite pe timpul anului, reţinerile efectuate de către angajator şi eventualele deduceri efectuate în relaţie cu situaţia personală a lucrătorului.

Pe lângă aceasta, în CUD sunt indicate contribuţiile de protecţie socială şi asistenţiale vărsate sau datorate lucrătorului. Este important de ştiut că dacă lucrătorul nu a avut alte câştiguri, în afara salariilor încasate de la angajator, nu este obligat să prezinte declaraţia de venituri. Acest lucru este valabil numai dacă a avut un singur angajator fiindcă, în cazul a mai mulţi angajatori, declaraţia de venituri trebuie depusă.

Dacă lucrătorul nu este obligat din motivele indicate mai sus să prezinte declaraţia de venituri poate oricum decide să o facă pentru a avea şi alte deduceri la taxele ce trebuiesc vărsate, de exemplu pentru că pe parcursul anului a avut cheltuieli pentru îngrijiri medicale, pentru lucrări de reconstrucţie, pentru dobânzi la împrumut.
În aceste cazuri se va putea adresa unui CAF abilitat sau unui consultant care îl va asista la completarea declaraţiei, Formularul 730 sau  Formularul Unic. Reţineţi că termenele pentru prezentare, în funcţie de tipul de Formular care se alege, dar în mod general, pentru anul 2012 sunt din aprilie până în iulie.”

(Sursa: Avv. Mascia Salvatore, Gazeta Romaneasca, Italia)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

DOCUMENTE NECESARE

•  Document de identitate valabil

• Cod fiscal / card de sănătate  a soţului / soţiei aflat în întreţinerea Dvs;

• Hotărârea de separare a soţilor / divorţ cu copii în întreţinere;

•  730/2011 sau  ultima declaraţie făcută precedent;

• detalii complete ale angajatorului, în cazul în care în 2011 era diferit de cel actual, Numarul de  TVA al acestuia, CF, adresa, telefon / fax / e-mail;

• Cardul de inscriere sindicala daca este casul.

Legat de veniturile primite în 2011

• Mod CUD 2012 venituri din muncă, din pensii, fondul de  construcţii, etc …;

• Mod CUD INPS pentru 2012 venituri pentru, mobilitate,  şomaj, etc …;

• Mod CUD INAIL 2012, pentru venituri dintr-un accident;

• plăţi efectuate sau incasate  în urma separării / divorţ (încasări, hotărâri judecătoreşti);

• dovezii privind veniturile din strainantate:  fişele de salariu lunar, pensiile obţinute în străinătate;

• venituri incasate ca urmare a unui  faliment; pentru burse de studiu;

• certificate de venituri din proprietate (de exemplu: acţiuni);

• certificatele de venituri ocazionale din munca autonoma, drepturi de autor, joint-venture sau alte venituri.

Privind certificatele de DEPOZIT

• Avansuri plătite  ca si impozit  în 2011,  cu modelul F24;

• comunicatele din partea companiei cu privire la lipsa de echilibru 730 (de exemplu, împrumuturi nerambursate sau datorii care nu sunt reţinute);

• Mod. F24 compensat dacă există surplusuri.

Ceea ce priveşte clădirile si terenurile

• cadastrale, orice clădire pentru care se plateste  ICI;

• acte de cumpărare şi de vânzare de proprietari, achiziţionate / vândute în 20010• declaraţie de succesiune,  proprietati  moştenite;

• contractul de chirie pentru casa (în cazul în care în conformitate cu articolul 2 alineatul 3 din Legea 431/98 convenţionale şi art.5 alin 2) o declaraţie de plata F23 si plata ICI;

• documente privind  achiziţionarea / renovare a casei principale:

• O copie a acordului de imprumut bancar, cheltuieli  notariale cheltuieli cu practica pentru cumparea casei.

• Copie dupa actul  de proprietate, costurile relative la tranzacţie (cheltuieli de brokeraj, factura notar pentru actul de cumpărare);

• Documente de ordin administrativ pentru  autorizarea de a construi sau renova, data de începere şi finalizare pentru aceste munci, facturi si chitante pentru cheltuieli facute: lucrări de infrastructură, onorarii profesionale, materiale cumpărate …etc;

• Dovada bancara cu privirea platii de dobinzi pasive;

• Ipoteca fiscala, comisioane de evaluare sau orice sancţiune plătita pentru inchiderea anticipata a împrumutului;

Deducerile de 36-41% pentru renovare proprietăţi:

• Pentru costuri de restructurare a proprietati: facturi fiscale sau chitanţe, încasările de la primirea transferului bancar din scrisoarea recomandată trimisă la Centrul Operaţional din Pescara pentru autorizarea de începere a construcţiei;

• Cheltuielile de restructurare pentru condominiu: declaraţia administratorului sau orice document care prezintă costurile, tabelul de milesimi condominiale;

• Pentru achiziţionarea de garj sau box: în plus faţă de declaratile anterioare, dovada costurilor de construcţie;

• Pentru achiziţionarea de clădiri renovate: actul de cumpărare care arată dreptul de deducere.

• Deducerea de 55% pentru modernizarea eficienţei energetice a clădirilor: transfer bancar sau factură care să ateste costul, şi certificat  energetic de  calificare primit de la Enea.

Referitoare la taxele plătite  în 2011

• Plata chiriei pentru locuinta principala: Legea 431/98 de locatie (de asemenea, 4 4) cu chitanţe de plată;

• taxele de chirie platite de studenti  care studiaza departe de casa;

• taxele de închiriere subvenţionate pentru  locuintele sau reşedinţele în scop de munca: Legea  chiriei 431/98 (. Art. 2, alin 3 şi art 4, alineatele 2 şi 3);

• cheltuielile cu privire la activităţile sportive ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani: plati efectuate prin intermediul bancii, factura sau chitantele doveditoare;

• achiziţionarea şi instalarea de motoare cu eficienţă ridicată pentru energia electrică şi variatoare de caldura: factura si dovada trimiteri practici catre ENEA;

• Abonamente la transportul public;

• Cheltuieli medicale:  facturi, chitanţe, bonuri, chitante pentru prescrierea de medicamente;

• costurile pentru  achiziţionarea de vehicule, cheltuieli medicale si asistenta pentru persoane cu handicap: facturi şi chitanţe care sa dovedesc cheltuielile, dovada de handicapat;

• cheltuielile pentru educaţie, cheltuielile de îngrijire a copiilor, cheltuielile de înmormântare, cheltuielile veterinare: facturi, chitanţe de plată;

•Cheltuieli pe  asigurari de viata, accident: certificat de plată a primei;

• donaţii pentru societăţile ONG-urilor, ONG-uri, ajutor reciproc, cluburi de amatori de sport, partide politice: chitanţe;

• contribuţii de asigurări sociale obligatorii, opţionale, CSSN (Contributul la Sistemul de Sanatate National, present pe contractul de asigurare) pentru  RCAuto, muncitorii domestici şi îngrijitori: dovada de plăţi, delegaţi F24, Buletinul C / C PO;

• varsaminte periodice pentru  soţul separat / divorţat: codul fiscal al soţului / soţiei, dovada plăţii, Hotărârea Curţii;

• cheltuielile pentru non-auto-suficienta: recipisa eliberată de persoana care asistă, certificat medical care să ateste starea de non-auto-suficienţă;

• dovada platilor dobânzilor bancare pasive: a se vedea secţiunea “de terenuri şi clădiri”;

AVERTISMENTE

• De la 01/01/2008, achiziţionarea de medicamente sau contra prescripţie trebuie să fie documentate de recipisa fiscala pe care sunt cuprinse deja informaţii cu privire la natura, cantitatea şi calitatea medicamentelor cumpărate sau Codul AIC şi codul fiscal.

Sfat: Daca aveti cumparata o casa in Italia prin imprumut bancar, atunci declaratia de venit este foarte utila pentru ca va poate aduce inapoi circa o rata lunara (mai mult sau mai putin); tehnic, statul va va restitui l’IRPEF di 19%, platit pentru interesele pasive ce compun rata Dvs lunar; dar nu pentru mai mult de 4000 euro anual de interese pasive, si numai pentru casa principala, de residenta.

(Sursa: rumeniinitalia.it)

Declaraţia de venit in Italia

 

Formularul Unic pentru menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”)

Peste 8.000 de euro, se depune declaraţia de venituri

Dacă venitul lucrătorului domestic, fie menajeră sau îngrijitoare (“colf”, “badante”) este peste 8.000 de euro într-un an, este nevoie de declaraţia de venituri.

Contribuţiile plătite de angajator nu cuprind, însă, partea pe care fiecare persoană este obligată să o plătească cu titlul de taxe şi impozite pentru a putea beneficia de serviciile pe care le oferă statul prin intermediul oficiilor sale publice (şcoli, spitale, primării etc.)

Potrivit legii italiene, oricine primeşte un venit în Italia, de la munca subordonată la cea autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia declară statului cât a câştigat în anul de referinţă.

Această declaraţie se numeşte formular “UNIC” şi trebuie prezentată din mai până în septembrie.

Deduceri

Este posibil să se beneficieze de deduceri, adică de reduceri ale taxelor:

– dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori;

– pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale;

– pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei;

– pentru ratele împrumuturilor;

– pentru cheltuieli de renovare.

Legea fiscală prevede însă cazuri în care nu este obligatorie prezentarea acestei declaraţii de venit dacă venitul câştigat pe timpul anului nu depăşeşte o valoare stabilită anual de lege. Acest lucru este valabil şi pentru menajere şi îngrijitoare fie acestea extracomunitare sau comunitare.

Atenţie: cei care, deşi sunt obligaţi, nu prezintă statului declaraţia de venituri, în caz de verificare din partea Agenţiei Fiscale, vor primi o amendă. Dacă veniturile nedeclarate sunt mai mari de o anumită valoare stabilită de lege (circa 60.000 de euro), se comite o infracţiune penală.

Cum funcţionează

Unei menajere/îngrijitoare care lucrează 365 de zile pe an, îi revine potrivit legii o “reducere” fixă egală cu impozitul datorat până la un venit impozabil de 8.000 de euro.

Aceasta înseamnă că dacă adunând toate salariile lunare nu a câştigat mai mult de 8.000 de euro, potrivit legii nu va fi obligată să depună declaraţia de venituri. In acest caz, statului nu i se datorează nimic şi astfel nu trebuie prezentată nicio declaraţie.

Dacă veniturile totale din muncă subordonată depăşesc limita menţionată anterior, va fi necesar să se prezinte declaraţia de venituri şi să se verifice dacă se are dreptul la reducerile prevăzute de lege.

Declaraţia

In perioada cuprinsă între mai şi iunie este recomandabil să vă adresaţi la un CAF, centru de asistenţă fiscală, care este obligat să presteze asistenţă gratuită pentru prezentarea declaraţiei de venituri.

Este posibil şi să vă adresaţi unui contabil autorizat care se va ocupa de prezentarea declaraţiei de venituri.

In orice caz va trebui să se prezinte următoarea documentaţie:

1) Formularul CUD (certificare eliberată de angajator până în martie 2012 care atestă venitul perceput în anul 2011).

Contractul Colectiv Naţional de muncă domestică prevede că “Angajatorul, la cererea lucrătorului, este obligat să elibereze o declaraţie din care să rezulte valoarea totală a sumelor plătite pe timpul anului”. Angajatorul este obligat, aşadar, atunci când solicită lucrătoarea, să facă această declaraţie în care să fie specificată retribuţia anuală plătită.

2) Codul fiscal al lucrătoarei, a eventualului soţ sau fiu în întreţinere.

Pentru lucrătoarele extracomunitare este necesar să fie în posesia statutului de familie dacă fiii sunt rezidenţi în Italia, sau a unui document echivalent eliberat de ţara de origine, tradus în limba italiană şi legalizat drept conform cu originalul de către consulatul italian prezent în ţara de origine.

3) Eventuale cheltuieli medicale susţinute în 2011 (consultaţii de specialitate, achiziţionarea de medicamente etc.).

4) Eventuale cheltuieli susţinute pentru plata chiriei locuinţei în care se trăieşte.

Atenţie: aceste cheltuieli pot să fie eventual deduse din impozitele de plătit numai dacă contractul de locaţie al casei a fost înregistrat în mod regulamentar la Agenţia Fiscală.

Operatorul de la CAF, examinând întreaga documentaţie, va fi în măsură să stabilească dacă menajera este obligată să prezinte declaraţia şi să plătească taxele (IRPEF) proporţional cu venitul câştigat pe timpul anului.

(Sursa: gazetaromaneasca.com)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

N.B.:

Incepand din luna ianuarie 2012, INPS-ul nu mai trimite angajatorilor menajerelor si îngrijitoarelor formularele MAV pentru virarea contributiilor trimestrale. CAAF 50&Più va sta la dispozitie pentru emiterea in mod gratuit a formularului MAV: este deajuns sa contactati – incepand cu ultima saptamana a trimestrului si pana la termenul ultim al virarii contributiilor trimestrale –  numarul verde  800.92.99.22, sau prin email la collaboratorifamiliari@50epiu.it sau prin fax la numarul: 06/62204241, specificand, Oggetto: “generazione bollettivo MAV”.

Citeste articolul complet in italianahttp://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/211/Colf-e-Badanti-SCADENZA-contributi.aspx

8 commenti su “50&Più Caf: Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

 1. Dacă locuieşti in italia trebuie sa faci “730”, “Formularul Unic” etc. unde trebuie sa declari:

  * Terenurile şi casele deţinute in românia (IVIE – Tassa sugli immobili di proprietà all’estero)
  * Contul la banca din românia daca este pe numele tau
  * Transferurile de bani din şi spre românia

  La Caaf 50&Più (“50&Plus“) poţi cere toate explicaţiile. Vezi pe urmatorul link centrele operative provinviale in toata Italia:

  Fai clic per accedere a Caaf-50_e_piu.pdf

 2. Le case in Romania tassate in Italia. Le case in Italia, altrettanto!

  Romeni, preparate il bancomat per un bel prelievo!

  Quest’anno, quando si presenta la dichiarazione dei rediti, il 730, si deve sapere che saranno tassate le case di proprietà sia in Romania sia in Italia.

  All’IMU i romeni devono sommare anche l’IVIE!

  Mentre in Italia, la cosi detta IMU, la Tassa municipale sugli immobili avverrà, come per la vecchia ici, in due rate, ovvero la prima, il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, con la possibilità, naturalmente, di pagare l’intero importo direttamente con la prima rata di Giugno, l’IVIE (Tassa sugli immobili di proprietà all’estero), va pagata in sede di dichiarazione dei rediti (730).

  La novità sta nel fatto che il modello 730 non contiene una rubrica dedicata e per chi possiede una casa in Romania c’e l’obbligo di presentare un quadro specifico che fa parte del modello Unico, ciò’e quello che lo presenta solitamente chi ha altri tipi di redito a parte il lavoro dipendente.

  Come per la vecchia ICI, l’IMU è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell’anno, per cui andranno rapportati i mesi di possesso effettivi. Nel caso in cui il possesso si protrae per almeno 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l’intero mese.

  L’IVIE nel modello Unico.

  Nel modello Unico, le persone fisiche residenti in Italia devono liquidare la nuova imposta dello 0,76% sul valore degli immobili situati all’estero.

  È stata aggiunta la nuova sezione XVI nel quadro RM (righi RM33 e RM34). Chi fa il modello 730 deve presentare anche il modello Unico con il solo quadro RM compilato.

  La base imponibile è il valore storico degli immobili, cioè il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato. Per gli immobili situati in Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio d’informazioni, però, la base imponibile dello 0,76% è costituita dal valore utilizzato in quel Paese per l’assolvimento d’imposte sul patrimonio o sui trasferimenti.

  L’aliquota è pari allo 0,76 per cento della base imponibile, consistente nel valore degli immobili risultante dall’atto di acquisto degli stessi o dai contratti. In mancanza, la base imponibile dovrebbe venire desunta dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile medesimo.

  Dall’imposta sugli immobili all’estero, si detrae un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Quindi si deve togliere la tassa già pagata in Romania, e in Italia si paga solo la differenza.

  Esempio: per una casa di valore di 30.000 euro in Romania la tassa pagata allo Stato romeno non e molto gravosa, dell’0,1% del valore, ciò’e 30 euro circa. In Italia si pagherà la differenza, ciò’e 0,76%-0,10%=0,66%. 198 euro; per un immobile che vale 100.000 euro, l’IVIE dovuta e di 660 euro! Ma sono dovuti anche l’arretrati del 2011.

  Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, è possibile detrarre dall’imposta un importo massimo di 200 euro. Per i soli anni 2012 e 2013, tale detrazione è aumentata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni che dimori stabilmente nell’unità immobiliare, con un massimo di 400 euro.

  O, per i Paesi Ue, pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, a meno che queste ultime non siano già state detratte ai sensi dell’articolo 165 Tuir. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef.

  Il decreto in commento prevede anzitutto che l’imposta sugli immobili ubicati all’estero non sia dovuta se l’importo non supera 200 euro (la stessa franchigia d’imposta prevista per l’IMU).

  Attenzione, dovete dichiarare al Caaf o a chi vi prepara la dichiarazione dei rediti, le proprietà all’estero, al contrario si possono affrontare difficoltà di ordine fiscale se scoperti!

 3. Pingback: Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ? | Futuro Insieme

 4. Pingback: Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană | Futuro Insieme

 5. Pingback: Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni | Futuro Insieme

 6. Pingback: FARI REVOCA LA CONVENZIONE CON 50& PIÙ CAAF PER I LAVORATORI ROMENI IN ITALIA | Futuro Insieme

 7. Ce trebuie sa stim despre declaratia ISEE , de care alocatii pot beneficia. .avind in intretinere un fiu si sotul. . nu sint angajati… multumesc

 8. Buna ziua
  Ma numesc Fodor Eva si lucrez ca badanta in Italia din 2013.Am facut declaratiile de venit la CGIL.Dar as vrea sa va adresez o intrebare…pentru cultura mea…daca am un venit de 7126 euro in 2015…insa am lucrat diar 181 de zile…nu un an intreg…trebuie sa prezint declaratia???Aceasta suma e impozabila?

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...