ROMA, ISTITUTO POLACCO INAUGURA IL CENTRO INFORMAZIONI SUL CIMITERO MILITARE DI MONTECASSINO


Presentazione progetti per  mostra permanente sulla storia del Secondo Corpo d’Armata Polacco 

Bilder für Wikipedia

8 aprile 2013 alle ore 19.00

Istituto Polacco di Roma

via Vittoria Colonna 1

ingresso libero

Il Cimitero polacco di Monte Cassino viene visitato non solo da polacchi, ma anche da numerosi turisti e pellegrini provenienti da tutta l’Italia e da altri Paesi che ogni anno si recano alla vicina Abbazia. La maggior parte dei visitatori stranieri non conosce la storia del Cimitero polacco, non sa per quale motivo i soldati polacchi si trovarono in Italia e come hanno combattuto per la sua liberazione. Il Centro di Informazione a Monte Cassino servirà quindi a preservare la memoria del contributo dei soldati polacchi alla liberazione dell’Italia e contribuirà a promuovere la conoscenza della Polonia. L’idea di realizzare il Centro è nata alcuni anni fa su iniziativa dell’Associazione dei Polacchi in Italia, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Polonia in Roma.

Grazie alla generosità degli sponsor la costruzione del Centro è iniziata il 19 febbraio 2013.

Il Centro Informazioni avrà una mostra permanente sulla storia del II Corpo d’Armata Polacco – la deportazione dei Polacchi in Siberia, il processo di formazione dell’armata del Generale Anders e il passaggio attraverso il Medio Oriente in Italia – con didascalie in italiano, inglese e polacco. Nel dicembre 2012 è stato emesso il bando di concorso per il progetto della mostra.

Hanno partecipato al concorso tre gruppi di progetto :

Syfon Studio

Kłaput Project

Marek e Maciej Mikulscy

All’Istituto Polacco sarà possibile vedere la presentazione su pannelli dei progetti presentati al concorso e votare il preferito. Intanto sul profilo facebook dell’Ambasciata si possono visionare i suddetti progetti in forma elettronica e votare digitalmente.

La scelta finale spetterà ad una giuria di 14 persone, composta tra gli altri dai membri del Comitato Esecutivo della costruzione, dagli autori dei testi per la mostra e dagli sponsor principali, inoltre dalla figlia del Generale Anders – la signora Maria Anders Costa.

La Vostra opinione, espressa attraverso la votazione, sarà una forma di consiglio per la giuria, che oltre agli aspetti estetici e di contenuti, prenderà anche in considerazione i costi di realizzazione del progetto e gli aspetti tecnici legati alla produzione, al trasporto e al montaggio della mostra, la resistenza dei materiali proposti ecc.

Si potranno vedere e giudicare i progetti all’Istituto Polacco fino al 19 aprile, dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 16.00.

Potrete trovare più informazioni riguardo al Centro di Informazioni di Monte Cassino sulla pagina dell’Ambasciata: www.rzym.msz.gov.pl

GLI ORGANIZZATORI INVITANO  A VOTARE  IL MIGLIOR PROGETTO!

***

Monte Cassino. The Polish War Cemetery, seen f...

Prezentacja projektów stałej wystawy o historii ii korpusu dla centrum informacyjnego na Monte Cassino

8 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00

Instytut Polski w Rzymie

Via V. Colonna 1

Zapraszamy do udziału w wyborze najlepszego projektu!

Cmentarz polski na Monte Cassino jest miejscem odwiedzanym nie tylko przez Polaków, ale także przez liczne grupy turystów i pielgrzymów z Włoch oraz innych krajów, którzy przybywają do pobliskiego klasztoru. Większość obcokrajowców odwiedzających Monte Cassino nie wie, dlaczego znajduje się tu cmentarz polskich żołnierzy, z jakiego powodu znaleźli się oni we Włoszech i dlaczego walczyli o ich wyzwolenie. Dlatego powstała inicjatywa wybudowania na Monte Cassino Centrum Informacyjnego, które ma upamiętniać wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie Włoch. Projekt budowy Centrum Informacyjnego jest realizowany przez Związek Polaków we Włoszech przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. Dzięki hojności sponsorów budowa Centrum rozpoczęła się 19 lutego 2013 roku.

Centrum Informacyjne pomieści stałą wystawę obrazującą dzieje II Korpusu – deportacje Polaków na Syberię, proces formowania armii Generała Andersa i przejście przez Bliski Wschód do Włoch – z opisami w językach włoskim, angielskim i polskim. W grudniu 2012 roku został rozpisany konkurs na projekt wystawy.

Udział w konkursie wzięły trzy zespoły projektowe:

1. Syfon Studio

2. Kłaput Project

3. Architekci wnętrz Marek i Maciej Mikulscy

W Instytucie Polskim będzie można obejrzeć prezentację planszową prac konkursowych i oddać głos na jeden z projektów. Natomiast na profilu facebook Ambasady można zapoznać się z projektami w formie elektronicznej i również oddać głos na jeden z nich.

Ostateczny wybór projektu zostanie dokonany przez 14-osobowe jury konkursu, w którego skład wejdą członkowie Komitetu Wykonawczego budowy, autorzy tekstów wystawy i główni sponsorzy, a także córka generała Andersa – p. Anna Maria Anders Costa

Państwa opinia, wyrażona w głosowaniu, będzie miała charakter doradczy dla Jury, które weźmie pod uwagę poza względami estetycznymi i merytorycznymi także koszty realizacji projektu oraz względy techniczne, związane z produkcją, transportem i montażem wystawy, trwałością zaproponowanych materiałów itp.

Projekty będzie można oglądać i oceniać w Instytucie Polskim do 19 kwietnia, od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 16.00.

Więcej informacji nt. budowy Centrum Informacyjnego na Monte Cassino znajdą Państwo na stronie Ambasady RP: www.rzym.msz.gov.pl

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...