Limba română este de azi limba de Stat a Republicii Moldova


„Curtea Constituțională hotărăște: 1. În sensul preambulului Constituției, declarația de independență a R. Moldova face corp comun cu Constituția. 2. În cazul existenței unor divergențe între textul declarației de independență și textul Constituției, textul primar al declarației de independență prevalează. Prezenta hotărâre este definitvă, nu poate fi suspusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”.

Curtea Constituţională a decis: Limba română este limba de stat a RM!

Știrea ANULUI!
Curtea Constituțională
Foto: UNIMEDIA/Igor Vrabie

În R. Moldova se vorbește începând de astăzi, în mod oficial, limba română. Curtea Constituţională a decis că textul din declarația de independență prevalează textului din Constituție. Astfel, limba română este limba de stat a R. Moldova, deoarece acesta este termenul precizat în Declarația de Independență a țării. Decizia a fost anunțată cu câteva minute în urmă de către președintele CC, Alexandru Tănase.

„Curtea Constituțională hotărăște: 1. În sensul preambulului Constituției, declarația de independență a R. Moldova face corp comun cu Constituția. 2. În cazul existenței unor divergențe între textul declarației de independență și textul Constituției, textul primar al declarației de independență prevalează. Prezenta hotărâre este definitvă, nu poate fi suspusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova”, se spune în textul hotărârii.

UNIMEDIA amintește că, în acest moment, în Constituția R. Moldova este menționat că limba oficială a țării ar fi „moldoveneasca”.

Astăzi, 5 decembrie, Curtea Constituțională a examinat două sesizări privind interpretarea art. 13 din Constituție, care au fost conexate într-un singur dosar la inițiativa Curții, informează UNIMEDIA.

Ana Guțu a apelat la Înalta Curte pentru interpretarea articolului 13 din Legea Supremă, solicitând verificarea posibilității de echivalare a sintagmei „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine” cu expresia „limba română”. Guțu a argumentat poziția sa prin caracterul științific nul al articolului. Sesizarea a fost depusă la CC pe 26 martie.

Cea de-a doua sesizare la CC a fost depusă de Partidul Liberal. Autorii solicită magistraților să spună care este denumirea corectă a limbii de stat – limba română sau limba moldovenească, reieșind din preambulul Constituției în corelare cu Declarația de Independență a Republicii Moldova.

Amintim că, examinarea sesizării depuse de Ana Guțu la Curtea Constituțională trebuia să aibă loc pe 12 septembrie, dar a fost amânată. Potrivit unui comunicat transmis de cei de la CC o solicitare în acest sens a parvenit de la autoarea sesizării.

Sursa: http://unimedia.info/stiri/curtea-constitutionala-a-decis-limba-romana-este-limba-de-stat-a-rm-69168.html

5 decembrie, IRFI Asociaţia “Italia-România Futuro Insieme” (Viitorul Impreună) promovează voluntariatul


  Voluntariatul, ca valoare organizaţională,  uneşte  fiinţele umane şi este indispensabil pentru dezvoltarea, socială, culturală şi economică a societăţii interculturale  în care trăim.
Associazione IRFI - "Italia Romania Futuro Insieme" onlus

Associazione IRFI – “Italia Romania Futuro Insieme” onlus

In fiecare an în data de 5 decembrie organizaţiile no profit din lumea întreagă sărbătoresc  Ziua Mondială a Voluntariatului.  Asociaţia  IRFI “Italia-România Futuro Insieme” (Viitorul Impreună) din Italia încurajează  implicarea tinerilor în acţiunile de voluntariat, indispensabile pentru dezvoltarea umană, socială, culturală şi economică a societăţii în care trăim, invitându-i totodată să contribuie în mod activ la îmbunătăţirea propriilor vieţi şi a celor din jurul nostru, promovând, în mod special, valorile umane, familia formată dintre un  bărbat şi o femeie, de asemenea, dialogul constructiv între oamenii de bună voinţă, români şi italieni,  pentru un viitor împreună mai bun, mai  deschis, mai tolerant şi mai primitor în Europa….