Romeni in Italia, Corso per OSS – Operatore Socio Sanitario organizzato dall’Ordine di Malta


Il corso della durata di 1000 ore è rivolto a coloro che intendono acquisire una formazione specializzata per svolgere la professione di Operatore Socio Sanitario, o che intendono riqualificare titoli o esperienze professionali pregresse nel settore sanitario-assistenziale.

Tra gli ammessi, numerosi cittadini romeni immigrati a Roma e Provincia, per i quali è previsto un test di pre-selezione della lingua italiana. Il corso inizia il 1 marzo 2014; le lezioni si svolgeranno presso l’Ospedale San Giovanni Battista ACISMOM Via L. E. Morselli, 13 – 00148 Roma.

Croce_Malta

vedi http://ordinedimaltaitalia.org/

Corso per OSS – Operatore Socio Sanitario – http://ordinedimaltaitalia.org/index.php/acismom-convegno-383

Chi è l’OSS?

L’Operatore Socio-Sanitario è una figura professionale recente, codificata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. Tale operatore sostituisce le precedenti figure professionali che si occupavano di assistenza, sia nell’area sanitaria (OTA), che nell’area sociale (ASA, OSA, ADEST ecc.), con una figura più completa. L’OSS, avendo caratteristiche specifiche di ausiliarietà all’ambito assistenziale infermieristico, nello svolgimento della sua attività, si attiene alle indicazioni e prescrizioni dell’Infermiere che ne è il responsabile diretto. In ambito assistenziale e sociale, opera, coopera e collabora con le altre figure ausiliarie e sanitarie.

Perché diventare OSS?

Gli sbocchi professionali dell’OSS riguardano sia strutture sanitarie (come ospedali, cliniche, ASL), che strutture sociali (centri diurni integrati, case di riposo, assistenza domiciliare, comunità di recupero, case famiglia, comunità alloggio, servizi di integrazione scolastica ecc.). L’Oss ha l’oppurtunità di lavorare in collaborazione con professionisti dell’area sociale (assistenti sociali, educatori, ecc.) e dell’area sanitaria (medici, infermieri, fisioterapisti ecc.) a seconda dell’area di intervento.

Programma sintetico
 • Organizzazione aziendale e dei servizi
 • Raccogliere dati sull’assistito, predisporre il piano di intervento, definire e dare attuazione ai piani di lavoro
 • Comunicazione interpersonale e relazioni di gruppo: realizzare attività di socializzazione e animazione rivolte a gruppi e/o a singoli, in collaborazione con il personale competente
 • Principi di etica e deontologia professionale, la relazione con l’utente, la famiglia e la rete di cura
 • Assistere l’utente nella mobilità
 • Assistere nella preparazione, nell’assunzione dei cibi e nell’igiene personale
 • Principi di igiene e sicurezza sul lavoro,cura e igiene degli ambienti, delle apparecchiature e degli strumenti
 • Realizzare semplici operazioni in collaborazione con il personale preposto
Dove siamo

Ospedale San Giovanni Battista ACISMOM
Via Luigi Ercole Morselli, 13 – 00148 – Roma

Niţă Pitpalac cu famelia în Evropa


Personajul Niţă Pitpalac, care a prins atât de bine la public încât o vreme a reprezentat un clişeu al românului simpatic, familist, oportunist, incult, necivilizat, plin de viaţă, amator de mici şi bere– un adevărat prototip al mai celebrului Mitică, este conturat în trei cărţi- ipostaze umoristice cu mare succes la public: prin Europa, la Londra şi la Karlsbad. Celebre în epocă au fost şi alte două cărţi ale autorului, Când era bunica fată…, şi Doamna e geloasă.

Revenind la Niţă Pitpalac cu famelia în Evropa, o carte destul de rară astăzi dar de mare audienţă în anii de început ai veacului XX- a avut cel puţin trei ediţii după informaţiile furnizate de prietenul Google, ultima în 1946, vom spune că este un roman umoristico-satiric, cu o puternică tentă autoironică la adresa bucureşteanului tipic. Autorul îl poartă, în ritm alert, prin Occidentul civilizat şi îl pune în situaţii comice, penibile, etc. care dau farmec şi prospeţime naraţiunii. Soţia şi cei doi copii contribuie din plin la situaţiile hazlii prin care trece familia peste hotare, dar toţi reuşesc să depăşească chiar şi cele mai stânjenitoare situaţii cu seninătate şi umor. Dincolo de povestea în sine, autorul schiţează destul de convingător o serie de clişee existente atunci cu privire la unguri, nemţi şi francezi, stereotipuri care mai dăinuie şi astăzi în zona etno-imaginarului popular. Referitor la imaginea de sine a românului, aşa cum răzbate ea din perspectiva familiei Pitpalac, vom constata că ea nu s-a schimbat esenţial în cei aprox. 100 de ani care au trecut şi dacă urmărim programele televiziunilor din această perspectivă vom constata că ea nu s-a îmbunătăţit, ci chiar s-a erodat în ultimii ani, până la un nivel ce devine periculos pentru identitatea naţională.

via Niţă Pitpalac cu famelia în Evropa.

Educaţia de ieri şi de azi. Studiu de caz: Elena Farago


Cine nu a auzit de „Căţeluşul şchiop”, de „Gândăcelul”, de „Bondarul leneş”, de „Sfatul degetelor”, de „Motanul pedepsit”, de „Tanu” şi de multe alte poezii ale Elenei Farago? Cine nu a învăţat în copilăria mai fragedă sau mai puţin fragedă pe de rost aceste poezii? Cine nu a citit propriilor copii aceste versuri? Cine nu le-a auzit recitate la serbarea de la grădiniţă sau de la şcoală? Cred că foarte puţini dintre noi.Am o nepoţică ce va împlini peste vreo două luni trei ani. Este mare amatoare de poveşti şi poezii citite de oricine. Ieri mi-a venit şi mie încă o dată rândul. Copilul şi-a ales din raft Căţeluşul şchiop şi alte poezii, Editura Roxel Cart, Bucureşti, 2011, 48 de pagini (ediţia a doua, ilustraţii de Dana Popescu).

Am avut astfel ocazia să-mi amintesc cât de nepotrivite sunt astăzi multe dintre versurile Elenei Farago, cât de rău pot ele face copiilor noştri.  Volumul cuprinde 23 de poezii, între care „Căţeluşul şchiop”, „Gândăcelul”, „Bondarul leneş”, „Sfatul degetelor”, „Motanul pedepsit”, „Tanu”, dar şi „Doi prieteni”, „Cocoşelul”, „Puşiorul moţat” şi multe altele. Ce m-a supărat? Lipsa de discernământ a editorului (cine o fi acela!) care nu a înţeles un lucru elementar, anume că orice carte este scrisă într-o anumită epocă istorică pentru o anumită epocă istorică şi că o poezie pentru copii premiată în 1920 poate fi astăzi nu numai nepotrivită, dar şi nocivă!

via Educaţia de ieri şi de azi. Studiu de caz: Elena Farago.

ALFEDENA (AQ), “PAESE DI DOTTORI” E BUONA AMMINISTRAZIONE (I)


”…se in Italia facessero tutti così, avremmo qualcosa come mille miliardi di Euro a disposizione”.

Intervista al Sindaco che ha portato il Comune di Alfedena (AQ)*, a quasi 200.000 Euro di avanzo di bilancio nel 2012 .

Ing. Massimo Scura, Sindaco di Alfedena. Foto Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas © – Agenzia Euroitalia

Intervista  audio del 2 maggio 2013 e trascrizione a cura di Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas.

ALFEDENA, 19 febbraio 2014  – Parte I

SIMONA CECILIA CROCIANI BAGLIONI FARCAS.  Ingegner SCURA, lei è Sindaco di Alfedena dal 16/05/2011:   brevis verbis, come si riconduce un piccolo comune montano ad avanzo di bilancio in sì breve tempo, dalla vostra amministrazione, a raggiungere quasi 200.000 Euro di avanzo nel 2012. Qual è dunque la vostra formula per ripristinare Alfedena ad amministrazione tanto virtuosa, efficiente e con un così ampio consenso della cittadinanza, emerso anche in occasione del vostro ultimo Consiglio Comunale?

MASSIMO SCURA. Intanto, brevemente i principi generali che hanno informato la nostra azione. Direi che il titolo potrebbe essere, con un pizzico di legittimo orgoglio: ESISTONO ANCHE LE BUONE AMMINISTRAZIONI. Continua a leggere…

via  ALFEDENA (AQ), “PAESE DI DOTTORI” E BUONA AMMINISTRAZIONE (I).

Chiesa Madre di Alfedena. Foto Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas © – Agenzia Euroitalia

Satana va in televisione


OCCORRE SPEGNERE LA TELEVISIONE. OCCORRE BOICOTTARE SANREMO. OCCORRE SPEGNERLA ALMENO NEL MOMENTO IN CUI VERRÀ PRESENTATO QUESTO PERSONAGGIO AMBIGUO.

Non vi preoccupate che si vive bene anche senza guardare la performance sanremese, anzi si vive meglio.SOLO IN QUESTO MODO RIUSCIREMO AD ARGINARE LA SPAZZATURA MEDIATICA.

viaSatana va in televisione.

Români în Italia: Invitaţie la a 4-a ediţie a Festivalului Propatria Tinere Talente Românești


Începând cu 15 februarie se vor deschide înscrierile la Festivalul Internațional al Tinerelor Talente Românești a 4-a ediție. Roma 20 iunie -7 iulie 2014
Gala Tinerelor Talente.

 dansÎn perioada 20 iunie – 7 iulie 2014,  se va desfășura la Roma cea de a IV ediţie a FESTIVALULUI  PROPATRIA – TINERE TALENTE ROMÂNEŞTI, un eveniment  care are ca scop principal punerea excelenţei românești și a românilor de succes în „vitrina” comunității, încercând astfel să creeze adevărata imagine pe care România o merită   peste hotare.

Organizat de către Asociaţia culturală româno-italiană PROPATRIA, în colaborare cu zeci de Asociaţii din Italia și România, Franța, Austria, Belgia, Cipru, Spania, Canada, SUA cu patronajul Ambasadei României în Italia, a Senatului Republicii Italiene, a Camerei Deputaţilor din Italia, a Președenției Consiliului Regional din Lazio, a Provinciei  Roma – Departamentul de Politici Sociale și ale Familiei, a Primăriei Roma Capitală (Departamentul pentru Politica Culturală şi Centrul Istoric, Biroul Europa,  Municipiul XIX), al Accademiei di Romania in Roma, de asemenea a  MAE prin DPRRP, a Consiliului Municipal Focșani Vrancea etc.,  FESTIVALULUI  PROPATRIA – TINERE TALENTE ROMÂNEŞTI își propune următoarele obiectivele specifice:

 • Identificarea și promovarea tinerelor talente, cunoașterea, evidențierea și premierea copiilor și tinerilor români care trăiesc în diaspora și obţin rezultate la nivel de excelenţă în diverse domenii ale artei, muzicii, sportului, științe etc.
 • Transmiterea în Europa a mesajului de cultură românească și a creației artistice de înaltă calitate realizată de tinerii români.
 • Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti în rândul tinerilor care trăiesc în diaspora în așa fel încât să își poată pune experiența acumulată în slujba țării mamă adoptând o viziune inovativă.
 • Consolidarea punților culturale între tinerii din România și cei de origine română, care excelează în diverse domenii și sunt stabiliți în diferite alte ţări. Acești tineri vor deveni mesageri ai culturii române în țările/orașele unde locuiesc, promovând în acest fel ideea de „România – ţară cu valori”.
 • Motivarea tinerilor dedicați unei activități de creație cultural-artistice, care să faciliteze evidențierea acestora în mediul artistic, nu numai ca un scop în sine, ci si în relație cu dezvoltarea unei conștiințe de tip european.
 • Promovarea și protejarea imaginii României.
 • Implicarea reprezentanților mass-media, ai instituțiilor, ai societății civile și a celor din mediul privat în proiecte ce vizează promovarea imaginii României.premiu

Regulament de participare la Gala Tinere Talente Românești

 FESTIVALUL PROPATRIA –TINERE TALENTE ROMÂNEŞTI este organizat și desfășurat de Asociaţia culturală româno-italiană PROPATRIA cu sediul în via Morsasco,100  Roma Italia, având Codul Fiscal  97590150583 reprezentată de dna Mioara  Moraru  în calitate de delegat al Reprezentantului  Legal.  Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislaţiei prin publicare pe site-ulwww.propatriavox.it.

 Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul  www.propatriavox.it

 Pot participa: tineri și adolescenți români sau de origine română, cu reşedinţa în diaspora, care s-au afirmat obținând rezultate la nivel de excelenţă în muzică, arte vizuale, sport, știinţe, literatură, cinema, jurnalism, sau alte domenii.

Se vizează premierea excelenței, deci atenția se va  concentra pe acei tineri care au deja rezultate la nivel național, internațional, olimpici, etc, sau au experiențe importante în cinema, teatru, jurnalism, etc…

Se precizează că nu este un concurs ci o Gală de prezentare, recunoaștere și apreciere a tinerilor români talentati din Diaspora.

 Limita de vârstă: 30 de ani

Inscriere:

 • Dosarul de candidatură va cuprinde:
 1. Curriculum vitae unde vor fi menţionate datele personale, concursurile la care a participat candidatul, diplome şi premii obţinute, date de contact (e-mail şi telefon)
 2. Cel puţin o scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate – va face referire la calităţile artistice şi cele umane ale candidatului (de exemplu: perseverenţa, dedicaţie, punctualitate, respect faţă de ceilalti, etc.). Aceasta, dacă este cazul,va fi  însotită de traducerea în limba română. 
 3. Liberatorie pentru minori pentru imagini/ video semnată de părinţi sau tutore legal
 4. Material foto/video demonstrativ, preferabil cu înaltă rezoluţie
 5. Programul definitiv, minutajul lucrărilor care vor fi presentate in cadrul Galei
 • Participantii vor prezenta un program la alegere care nu poate depăşi 10 – 12 minute
 • Termen limită de prezentare a dosarului: 30 aprilie 2014 (data poştei)
 1. prin e-mail la adresa: info@propatriavox.it sau
 2. recomandată A/R la adresa: PROPATRIA Associazione culturale rumeno-italiana, via Morsasco 100-00166 Roma cu menţiunea Gala Tinerelor Talente Romaneşti 2014violin

Condiţii de participare

 1. Organizatorii oferă cazare și masă finanţiată din bugetul proiectului pentru participanții  selecționați, înscriși conform prezentului regulament, plus o persoană însoțitoare din echipa de management, pe parcursul întregii perioade de ședere la Roma.
 2. Transportul dus/întors de la locul de resedinţă la Roma revine în sarcina fiecărui participant.
 3. Delegațiile vor fi preluate de către organizzatori de la locul de sosire și vor fi conduse către locul de cazare.
 4. Costurile de cazare ,masă și transport a fiecărei delegații cu excepția celor expuse la punctul nr.1 vor fi suportate din bugetul propriu.
 5. Persoana delegată ca insoţitor de grup va comunica data exactă și locul sosirii din timp cu scopul de a fi preluați de către organizzatori. Detaliile se vor stabili prin telefon sau e-mail.
 6. Sosirea participanților si check-in se va face pe data de 5 iulie după ora 14.00, check-out  pe data de 7 iulie după ora 10.00 . Gala Tinerelor Talente se va desfășura la Roma pe data de 6 iulie 2014.

  Etapele procesului de selecţie:

 • Preselecţia/selectia:  Se va realiza în urma analizei dosarelor de partecipare da către juriu până la un maxim de 20 de participanţti din diaspora. Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe pagina web şi Fb a evenimentului şi comunicate în scris finaliştilor.  Termen: 21 mai  2014

Chiar dacă din motive de buget nu vor putea participa toţi tinerii înscriși , aceștia vor fi promovaţi în egală măsură on line, rămânând în baza de date a Festivalului.

Jurizarea:

Vor fi trei componente ale jurizării: votul juriului , votul publicului pentru conferirea premiului special oferit de către sponsorul oficial al evenimentului. şi votul on-line pentru premiul de popularitate.

 • Votul publicului : fiecare spectator va primi la intrarea în sală un formular pe care va bifa numele participantului preferat.
 •  Votul On-line : se va putea realiza pe pagina fb a evenimentului și pe site-ulwww.propatriavox.it. Votul on-line va fi deschis incepand cu data de 1 iunie si se va incheia pe data de 6 iulie la ora 12.00.

Juriul de specialitate:

Va fi alcătuit din 7 persoane, specialişti în  diverse domenii ale artei şi reprezentanţi instituţionali.

 

 E.S. Dana-Manuela Constantinescu, Ambasador al Romaniei in Italia

E.S. Dana-Manuela Constantinescu, Ambasador al Romaniei in Italia

 Premii:

 • se vor acorda plachete onorifice și diplome tuturor participanților;
 • 3  trofee Propatria pentru excelenţă;

 *Câstigătorii trofeelor vor fi invitati speciali ai ediţiei a V-a 2015

 • 2 burse de studiu de 500 € care să acopere costurile necesare dezvoltării potenţialului artistic: achiziţionarea de materiale şi instrumente de lucru (materiale de pictură, instrumente muzicale, costume de scenă), acoperirea costurilor pentru cursuri* de specialitate: masterclass-uri şi concursuri naţionale si internaţionale.

*Bursele nu se acordă pentru acoperirea cheltuielilor de studiu de lungă durată

 • 1 premiu special oferit de catre sponsorul oficial al evenimentului; 
 • 1 premiu pentru popularitate 
 • vor fi desemnaţi 4 tineri care vor participa la cele 4 masterclass-uri care se vor desfășura în ediţia de toamnă a Festivalului din România

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a fotografia, înregistra audio şi video şi de a difuza ulterior toate interpretările din cadrul Festivalului, inclusiv concertul final. În această situaţie, participantii nu beneficiază de onorarii.

Continuitate :

 • Continuarea programului de mentorat cu caracter intergeneraţional instituit în cadrul ediţiilor precedente, realizat cu ajutorul unor personalităţi ale vieţii artistice și culturale, prin sesiuni de discuţii și  ateliere de creaţie.
 • Promovarea în cadrul evenimentelor organizate de către Asociaţia culturală româno-italiana PROPATRIA sau în colaborare cu parteneri și sponsori ai Programului Tinere Talente Românești prin concerte susţinute de  către muzicieni consacraţi și expoziţii cu  lucrări realizate de către tinerii artiști.

Politica de confidenţialitate:

 1. Prin înscrierea la Gala Tinerelor Talente Românești, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.
 2. Înscrierea echivalează cu exprimarea acordului de către Participanţi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
 3. Participarea la Festival si implicit la Gala Tinerelor Talente implică acordul ca datele personale și fotografia participanţilor să poată fi publicate şi utilizate de către Organizator în materiale audio, foto şi video, în mod gratuit.
 4. Organizatorul se obligă să asigure procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Participanţii la concurs. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal şi circulaţia liberă a acestor date.
 5. Asociatia PROPATRIA acri  se obligă să le respecte participanţilor drepturile prevăzute de lege şi să utilizeze baza de date pentru a trimite corespondenţa şi pentru a realiza rapoarte statistice, dacă va fi cazul.
 6. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi, cu excepţia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 7. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile legale necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte alternative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
 8. Campania şi regulamentul acesteia vor fi comunicate prin canale tradiţionale de comunicare, la alegerea Organizatorului.
 9. În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.
 10. Prezentul Regulament poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea manifestarii să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a‐și îndeplini obligațiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a condițiilor și care poate interzice/ modifica termenii acestora etc. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința lui, împiedica sau întârzie total sau parțial executarea acestor condiții și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor lor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 Cod Civil ‐ Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acesteia.
 11. Regulamentul  este disponibil pe site-ul www.propatriavox.it

Roma, 15/02/2014

Mioara Moraru, Vicepreședinte Propatria a.c.r.i. și Delegat al Reprezentantului Legal

ROMA, ORDINE DI MALTA: APPELLO PER GLI ALLUVIONATI


RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI E PER L’IGIENE, URGENTI PER LE FAMIGLIE ALLUVIONATE DI PRIMA PORTA.

 Croce_MaltaIl Consultorio e Centro di Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar” del Sovrano Militare Ordine di Malta a Ponte Milvio, sollecita ed organizza la raccolta di generi alimentari  e prodotti vari.

I soccorsi vengono distribuiti con urgenza alle famiglie delle borgate di Prima Porta, prossime al Tevere, a Nord di Roma, a causa dell’alluvione delle settimane scorse. Sono urgenti prodotti per l’igiene personale, della casa e dei bambini, e generi alimentari non deperibili, confezionati e inscatolati.  

Dopo l'alluvione a Prima Porta

Dopo l’alluvione a Prima Porta. Foto: Giuliano Pandolfi

Per contribuire e collaborare, donando e partecipando ai soccorsi organizzati dall’Ordine di Malta, rivolgersi alla direttrice del Centro di Assistenza, baronessa Giulia Ussani, in Via Orti della Farnesina, 2  (Parrocchia della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio), nei seguenti giorni e orari:

Martedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per la distribuzione di generi alimentari. E dalle ore 15.30 alle 18.00, per attività di consultorio.
Venerdì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per attività di consultorio e consulenza.

Contatti telefonici:  06 3293990  ; 06 36381550

Si elencano qui di seguito i prodotti  di maggiore urgenza per la popolazione, che lentamente va tornando nelle case allagate e invase da fango e detriti. I soccorsi melitensi si sono mossi nell’immediatezza del nubifragio che portò al trasbordo del Tevere nelle periferie.

– PRODOTTI PER LA CASA: detersivi (per piatti e per pavimenti), panni lava pavimenti, guanti multiuso, sacchi nettezza… ;
– DISINFETTANTI (Amuchina, Lisoform, Alcool);
– PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE: sapone, bagnoschiuma, shampoo, dentifricio, spazzolini da denti… ;
– PER BAMBINI: biberon, latte in polvere, biscotti, pannolini, carrozzine…;
– CANCELLERIA PER LA SCUOLA.

Campo di Bomporto

I volontari dell’Ordine di Malta affiancano le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, tuttavia l’esigenza di soccorsi per alleviare disagi di ogni sorta e rischi per la salute si è fatto col passare dei giorni più urgente.

Volontari Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Foto: Giorgio Minguzzi

Volontari Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. Foto: Giorgio Minguzzi

A cura di Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș