Cum postim?


Postul Mare, „un timp providenţial” pentru schimbarea în bine a direcţiei şi recuperarea capacităţii de a reacţiona în faţa răului: Papa Francisc

(http://ro.radiovaticana.va/)

La cateheza audienţei generale din Miercurea Cenuşii, Papa Francisc a oferit credincioşilor un ghid spiritual pentru Postul Mare, făcut din puncte de referinţă care să ne ajute în parcursul de convertire al Postului Mare.

Vă propunem spre ascultare în format integral cateheza Papei de la audienţa generală, cu urarea unui Post Mare binecuvântat:

Papa Francisc: „Dragi fraţi şi surori, bună-ziua,
Începe azi Miercurea Cenuşii, itinerarul Postului Mare, de 40 de zile, care ne va conduce la Triduumul pascal, memorie a pătimirii, morţii şi învierii Domnului, inimă şi centrul acestui moment atât de important. De aceea, timpul Postul Mare este un timp „forte”, un punct de cotitură care poate favoriza în fiecare dintre noi schimbarea. Noi toţi avem nevoie să devenim mai buni, să ne schimbăm în bine, iar Postul Mare ne ajută şi astfel ieşim din deprinderile obosite şi din leneşa obişnuinţă la rău, întinzătoare de curse. În timpul Postului Mare, Biserica ne adresează două importante îndemnuri: a deveni tot mai conştienţi de opera mântuitoare a lui Cristos; a trăi cu o mai mare angajare propriul Botez”.

„A fi conştienţi de minunile pe care Domnul le-a făcut pentru salvarea noastră ne dispune mintea şi inima la un comportament de gratitudine faţă de Dumnezeu, pentru ceea ce ne-a dăruit, pentru tot ceea ce face în favoarea poporului său şi a întregii umanităţi. De aici porneşte convertirea noastră: aceasta este răspunsul recunoscător la misterul minunat al iubirii lui Dumnezeu”, a spus Sfântul Părinte, continuând cu explicaţia privind semnificaţia trăirii pe deplin a Botezului:

„A trăi Botezul în profunzime este al doilea îndemn şi ne cheamă să nu ajungem să ne obişnuim cu situaţiile de degradare şi de mizerie pe care le întâlnim parcurgând străzile din oraşele şi ţările noastre (nn. încât să le considerăm normale). Există riscul de a accepta cu pasivitate anumite comportamente şi de a nu ne mai uimi în faţa tristelor realităţi care ne înconjoară. Ne obişnuim cu violenţa ca şi cum ar fi o ştire zilnică firească; ne obişnuim să vedem fraţi şi surori care dorm pe stradă, care nu au un acoperiş pentru a se adăposti. Ne obişnuim cu refugiaţi în căutare de libertate şi demnitate, care nu sunt primiţi aşa cum se cuvine. Ne obişnuim să trăim într-o societate care pretinde să existe fără Dumnezeu, în care părinţii nu-i mai învaţă pe fii să se roage, nici să-şi facă semnul crucii. Şi eu vă întreb: fiii voştri, copiii voştri, ştiu să facă semnul crucii; nepoţii voştri ştiu să-şi facă semnul crucii, i-aţi învăţat să-l facă. Gândiţi-vă şi răspundeţi în inima voastră. Ştiu să se roage „Tatăl nostru?”, ştiu să se roage Maicii Domnului cu „Bucură-te, Marie?”. Gândiţi-vă şi răspundeţi voi. Această obişnuinţă cu comportamente necreştineşti şi de comoditate ne narcotizează inimile”.

Sfântul Părinte a numit Postul Mare „un timp providenţial” pentru schimbarea în bine a direcţiei, pentru a recupera capacitatea de a reacţiona în faţa răului:

Papa Francisc: „Postul mare ajunge la noi ca un timp providenţial pentru a schimba direcţia, pentru a recupera capacitatea de a reacţiona în faţa realităţii răului care ne provoacă mereu.
Postul Mare trebuie trăit ca un timp de convertire, de reînnoire personală şi comunitară prin apropierea de Dumnezeu şi de adeziune încrezătoare la Evanghelie.

În acest mod ne permite şi să privim cu ochi noi la fraţi şi la nevoile lor. De aceea, Postul Mare este momentul favorabil pentru convertire la iubirea faţă de aproapele; o iubire care să ştie să-şi asume atitudinea de gratuitate şi de îndurare a Domnului, care „S-a făcut sărac pentru ca, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogăţiţi” (cfr 2 Cor 8,9)”. Meditând misterele centrale ale credinţei, pătimirii, crucii şi învierii lui Cristos, ne vom da seama că darul fără măsură al Mântuirii ne-a fost dat prin iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu”.

În încheierea catehezei audienţei generale, Papa Francisc a îndemnat: „Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru misterul iubirii sale răstignite; credinţă autentică, convertire şi deschiderea inimii către fraţi: acestea sunt elemente esenţiale pentru trăirea timpului Postului Mare. În acest parcurs, vrem să invocăm cu o specială încredere protecţia şi ajutorul Maicii Domnului; să fie Ea, prima care a crezut în Cristos, cea care să ne însoţească în zilele de rugăciune intensă şi de penitenţă, pentru a ajunge să celebrăm purificaţi şi reînnoiţi spiritual, marele mister al Paştelui Fiului său”.

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul audienţei generale din Miercurea Cenuşii 2014.

Deus meus in te confido (Ps 25,2)

În Biserica Catolică de rit latin începe mâine, cu Miercurea Cenuşii, Postul Mare. În ambient bizantin, perioada postului este echivalată în mod curent cu îndatorirea fiecărui creştin de a se abține de la anumite feluri de mâncare numite „de dulce”, iar faptul că în practica romano-catolică tipologia postului nu include obligatoriu o coordonată alimentară extrem de riguroasă este adesea generator de confuzii şi polemici. În acest sens, câteva precizări pot fi clarificatoare.

1. Tradiția postului se revendică încă din timpurile veterotestamentare (Moise, Daniel, Ioel, Iona, David etc.) şi este continuată de Isus şi apostolii săi: Cristos a postit patruzeci de zile în pustiu, înainte de a-şi începe misiunea publică (Mt 4,2; Lc 4,2), la fel şi apostolii şi ucenicii lor (Fap 12, 2-3; 2Cor 6,5).  Sfântul Paul a postit timp de trei zile după convertirea sa pe drumul Damascului (Fap 9,9), pentru ca, ulterior, să îndemne…

View original post 1.118 altre parole

Come a Cana


Oggi, col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima…
Astazi, cu Miercurea Cenusii, incepe Postul Mare.

filia ecclesiae

«Ma egli rispose: “Quando si fa sera, voi dite: «Bel tempo, perché il cielo rosseggia»; e al mattino: «Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo». Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?» (Matteo 16,2-3)

Basta guardarsi intorno un po’ attentamente ed il parallelo balza all’occhio.

Il Magistero (come inciso perentoriamente anche all’articolo 677 del Catechismo) indica come la storia della Chiesa sia destinata a ricalcare la vicenda terrena del suo Capo e Maestro: il Cristo.

E se dovessimo fare un bilancio, risulterebbe evidente come il momento storico attuale ricordi molto da vicino l’episodio evangelico delle nozze di Cana.

Tanto quanto viene narrato in quel contesto, che l’evangelista Giovanni inserisce in apertura del suo Vangelo complementando l’episodio delle tentazioni nel deserto raffigurato dai Sinottici, vediamo come una circostanza dell’umana quotidianità s’intrecci con quell’antagonismo escatologico proprio di ogni contingenza storica e tratteggiato definitivamente e…

View original post 1.812 altre parole