Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti


Universitatea Pontificală „Sf. Toma de Aquino” – Facultatea de Ştiinţe Sociale din Roma, în convingerea de a contribui la întărirea relaţiilor reciproce dintre români şi italieni şi îmbunătăţirea comunicării sociale, va demara pentru anul universitar 2015/2016 un proiect academic de pregătire, rezervat unui număr de 5 români rezidenţi în Italia.

Proiectul “Studio Realtà” oferă 5 burse de studii pentru viitori lideri români din Italia

Proiectul “Studio Realtà” oferă prilejul de a studia şi obţine un titlu academic în ştiinţe sociale. Obiectivul principal al proiectului este acela pregăti bine un grup de 5 reprezentanţi din comunitatea românească, susţinându-i cu burse pentru studii universitare de licență (3 + 2) în domeniul ştiinţelor sociale, cu specializare în cooperare internaţională, mass-media şi emigrare, integrarea interculturală, politici pentru imigranţi etc.. Bursele de studii vor permite viitorilor lideri o pregătire temeinică, esenţială pentru a pătrunde realitatea socială în care se află comunitatea românească din Italia şi raporturile ei cu gazdele.

Proiectul propune domenii de studiu şi cercetare în grup, împreună cu alţi conaţionali; participarea activă la studii de cercetare, stagii, seminarii, simpozioane etc., alături de membri ai comunităţii româneşti din afara proiectului “Studio Realtà”.
Bursele de studii acoperă integral taxele pentru toată perioada de studii.

Amănunte la telefon mobil 320 1161307 sau email: crociani.baglioni@gmail.com

Nu există limită de vârstă pentru a participa la concurs. Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie 2015, pe următoarea adresă email, fass@pust.it : CV, scrisoare de prezentare şi referinţe din partea unei personalităţi civile sau religioase, sau din partea responsabilului unei asociaţii ong.

Pentru cei interesaţi să afle mai multe, organizăm o intâlnire, pentru a face cunoştinţă cu Decanul și Sr. Helen Alford Vice-Decanul Facultăţii de Științe Sociale, marţi, 3 martie, în jurul orei 17, la următoarea adresă: Largo Angelicum, n. 1 – Roma.

https://www.facebook.com/groups/futuroinsieme/permalink/10152110378726770/

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Roma, 25 iunie 2014

Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni


Care-i procedura pentru angajarea legală în Italia a unui cetăţean român?

 cv_curriculum_job_loc_de_muncaCetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni (nu este necesară obţinerea vreunei autorizări pentru angajare).

Ghidul lucrătorului român în Italia 2014.

Pentru a vă angaja legal în Italia, este necesar:

–       Să obţineţi de la „Agenzia delle Entrate” codul dvs. fiscal („codice fiscale”).

Atragem atenţia asupra faptului că, codurile fiscale generate pe internet nu sunt valabile. Din acest motiv, trebuie să vă adresaţi instituţiei italiene Agenzia delle Entrate, pentru obţinerea codului dvs. fiscal. În România, vă puteţi adresa Ambasadei Italiei la Bucureşti.

Dacă nu deţineţi un cod fiscal eliberat de Agenzia delle Entrate sau de Ambasada Italiei din România, nu vă veţi putea înscrie la INPS şi nu vă va fi recunoscut stagiul de cotizare. Astfel, veţi întâmpina probleme, până la reglementarea situaţiei, cu primirea unor eventuale prestaţii de securitate socială (pensie, alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de şomaj, etc.).

–       Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul dvs. este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în domeniu;

–       Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare de 3 luni.

Aveţi dreptul de a sta pe teritoriul Italiei o perioadă de maxim trei luni, fără nici o condiţie sau formalitate de îndeplinit, dacă deţineţi un document de identitate în curs de valabilitate (carte de identitate / paşaport). Totodată, de acest drept beneficiază şi membrii dvs. de familie care vă însoţesc şi nu au cetăţenia unui stat membru UE, au un paşaport valabil şi viza de intrare în Italia, atunci când este cazul.

Conform Decretului legislativ nr. 32/2008, cetăţeanul UE sau membrul său de familie, se poate prezenta la un birou de poliţie pentru a-şi declara propria prezenţă pe teritoriul naţional. În cazul în care această declaraţie de prezenţă nu a fost efectuată, se presupune, în lipsa unei probe contrare, că şederea s-a prelungit peste termenul de trei luni. Teacher and pupil reading book

Dacă şederea în Italia depăşeşte 3 luni, este necesar să vă înscrieţi la Registrul de evidenţă a populaţiei/„Anagrafe”. Pentru aceasta, pe lângă fotocopiile unui document de identitate în curs de valabilitate (paşaport sau carte de identitate) şi ale codului fiscal, este necesar să se depună documentaţie specifică, care variază în funcţie de motivul şederii, după cum urmează:

  1. Dacă şederea este pentru motive de muncă: trebuie depusă documentaţie care să ateste existenţa raportului de muncă (de exemplu: copie după contractul de muncă, ultimul fluturaş de salariu, chitanţa care atestă plata contribuţiilor de asigurări sociale, comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă etc.).

Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în Registrul de evidenţă a populaţiei, este necesară prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerţ sau a atestatului de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (cod TVA) eliberat de Secţia Financiară locală (Agenzia delle Entrate).

Dacă exercitaţi o profesie liberală trebuie să prezentaţi atestatul de înscriere în respectivul ordin profesional.

Lucrătorii sezonieri pot solicita înscrierea în Registrul populaţiei temporare. Înscrierea în respectivul registru are valabilitatea de 1 an.

Pentru înscrierea lucrătorilor detaşaţi în Registrul de evidenţă a populaţiei este necesară prezentarea declaraţiei filialei italiene a firmei principale.

  1. Dacă şederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională, trebuie să se demonstreze că deţineţi resurse economice suficiente pentru a întreţinerea dvs. şi, eventual, a membrilor dvs. de familie. Pentru stabilirea cuantumului resurselor economice suficiente, se ia în considerare valoarea anuală a alocaţiei sociale. În anul 2014 valoarea anuală a acesteia este de 5.818,93 euro (447,61 euro/lună). Această sumă este considerată suficientă pentru şederea solicitantului şi a unui membru de familie. Aceasta trebuie dublată în cazul în care mai există unul sau doi membri de familie în plus. Se triplează dacă membrii de familie sunt peste 5. Deţinerea resurselor economice poate fi atestată şi printr-o declaraţie pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie depusă dovada privind asigurarea medicală, iar în cazul şederii pentru motive de studiu trebuie depusă şi documentaţie care atestă înscrierea la un institut de învăţământ public sau privat recunoscut.
  2. Pentru înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei a membrului de familie comunitar, care însă nu deţine dreptul autonom de şedere, trebuie depusă documentaţie care să ateste calitatea de membru de familie sau de membru de familie aflat în întreţinere. asistenta

Pentru a se putea înscrie în Registrul de evidenţă a populaţiei, membrii de familie proveniţi din state terţe, trebuie să solicite iniţial de la Chestură, eliberarea „cărţii de şedere pentru membru de familie al UE”, care are o valabilitate de 5 ani.

Membrii de familie ai cetăţenilor UE care pot obţine dreptul de şedere în Italia sunt: „soţul/soţia, descendenţii proprii sau ai soţului/soţiei (cu vârsta de până la 21 de ani) şi ascendenţii direcţi, aflaţi în întreţinere, proprii sau ai soţului/soţiei, indiferent de gradul de rudenie”.

Pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei se achită o taxă de timbru de 32,50 euro. În fapt, este vorba de două taxe, în valoare de 16 euro, respectiv 16,50 euro. Prima taxă se plăteşte atunci când se solicită la Primărie înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei, iar cea de-a doua, este necesară pentru a primi atestatul respectiv.

muncaCetăţenii care se află legal în Italia de cel puţin 5 ani pot obţine dreptul de şedere permanentă. Pentru calcularea acestei perioade se ia ca reper „data de începere a valabilităţii documentului de şedere pe care interesatul îl deţine”. Continuitatea şederii nu este prejudiciată de absenţe care nu depăşesc în total 6 luni pe an, precum şi de absenţe mai mari, necesare pentru îndeplinirea serviciului militar, respectiv absenţe de până la 12 luni consecutive pentru motive relevante, ca de exemplu, sarcina şi maternitatea, boli grave, studii sau formare profesională ori detaşare pentru motive de muncă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

AMBASADA ROMANIEI IN ITALIA
Via Niccolo Tartaglia 36, Roma 00197
Tel: +39 06 8084529
Fax: +39 06 8084995

 

 

– I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA

– Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

– ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF

– ROMENI IN ITALIA, ASSISTENZA FISCALE 2014: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON 50&PIÙ CAAF

– Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni

– Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană

Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ?

– 50&PIU’ CAAF – ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

– GHIDUL LUCRĂTORULUI ROMÂN ÎN ITALIA

ROMA, FESTIVAL PRO PATRIA 2014: ELIZABETH SOMBART e LAVINIA DRAGOȘ IN CONCERTO IL 29 GIUGNO


Con i giovani pianisti di Résonnance Romania: Izabela Voropciuc, Rusu Gerard Laurentiu e Henrik Prager, le due stelle del pianoforte sosteranno un concerto straordinario  il 29 giugno 2014, alle ore 17.00,  presso la Sala Baldini – Chiesa S.M. in Campitelli, p.zza Campitelli 9. INGRESSO GRATUITO.

Elisabeth Sombart

Elisabeth Sombart

 Nata a Strasburgo, Elizabeth Sombart iniziò lo studio del pianoforte all’età di 7 anni. Entrò al Conservatorio della sua città natale e compare per la prima volta in pubblico all’età di 11 anni. Dopo aver ottenuto il primo premio nazionale in pianoforte e musica da camera a 16 anni, decisedi lasciare la Francia per perfezionare la sua arte a Buenos Aires con Bruno Leonardo Gelber, prima di completare la sua formazione con grandi maestri come Peter Feuchtwanger a Londra e Hilde Langer – Rühl a Vienna, dove approfondì il lavoro sull’uso della respirazione nel suonare il pianoforte.

Nei dieci anni a seguire, studiò fenomenologia musicale con Sergiu Celibidache presso l’Università di Mainz, che le permetteranno di sviluppare lo studio della fenomenologia del suono e del gesto .

Nel 2007  Elizabeth Sombart, crea insieme al pianista di fama mondiale e Davide Di Censo, la Fondazione Résonnance – Italia.

Nel 2008 con il sostegno della Fondazione Roma realizza l’obiettivo della sua missione: Portare la Musica laddove essa non arriva. Di conseguenza le azioni svolte si manifestano principalmente nella realizzazione di concerti di pianoforte per persone in situazioni di sofferenza o di disagio. I luoghi di attività privilegiati sono quindi case di cura, case di riposo o di accoglienza per anziani, ospedali, centri o istituti specialistici, prigioni, etc.

La Fondazione ha sedi in: Italia, Spagna, Libano, Svizzera, Belgio, Francia e di recente  anche in Romania, dove il direttore è la pianista Lavinia Dragos. Tutto ciò, per dimostrare la vicinanza e la buona collaborazione tra i due paesi,  Romania e Italia, attraverso la musica, che è linguaggio universale, al servizio dell’armonia tra due diverse culture.

Sombart

Elizabeth Sombart sostiene concerti nelle sale più prestigiose in tutto il mondo, come Théâtre des Champs – Élysées di Parigi, Carnegie Hall di New York, Wigmore Hall di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, Suntory Hall di Tokyo, Victoria Hall Ginevra, Sala da Palau a Barcellona. Suona musica da camera con Augustin Dumay (violino), Patrick Gallois (flauto), Lluis Claret (violoncello) e Akiko Nakajima (soprano). Ha concertato tra l’altro con l’Orchestre National de Lille, l’Orchestra Filarmonica dell’Accademia di Monaco e Bruckner Symphony of the XXI secolo Catalogna Orchestra Orchestra di Strasburgo.

Ha una discografia e videografia significativa e ha pubblicato diversi libri. Nel 2006, Elizabeth Sombart fu insignita del Cavalierato dell’Ordine Nazionale del Merito ( Chevalier de l’Ordre National du Mérite) e nel 2008 del Cavalierato dell’Ordine delle Arti e delle Lettere (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) per la sua carriera artistica .

In parallelo al suo lavoro come solista, Elizabeth Sombart creò in Svizzera nel 1998 la Fondazione Résonnance, presente ora in sei paesi (Francia, Italia, Belgio, Romania, Spagna e Libano). La missione della Fondazione è quella di ”portare la musica in luoghi dove questa non arriva” (ospedali, case di cura, istituti per disabili, carceri, ecc.). Elizabeth Sombart ha anche dedicato 25 anni alla formazione dei pianisti con i Masterclass svolti presso la Fondazione Résonnance, università e scuole di musica in Svizzera e all’estero (Parigi, Losanna, Roma, Barcellona, Louvane, Beirut, Bucharest).

LAVINIA ARDELEAN DRAGOS

lavinia dragos

La giovane pianista rumena studiò presso la Scuola Superiore di Musica di Satu Mare, nella classe della prof. Anamaria Manfredi; successivamente presso l’Accademia di Musica di Cluj- Napoca (Romania) con Adriana Bera, dove conseguì la licenza di pianoforte. Allieva dei corsi di perfezionamento con Elizabeth Sombart (Svizzera), Boris Berezovsky, Robert Levin ( Harvard), Cordelia Höfer (Salzburg), Erik Tawastsjerna (Helsinki), G. P. Schench (Düsseldorf), Giovanni Carmassi  (Firenze), Mihaly Duffek (Debrecen), Peter Florian (Osnabrück) e Cecilia Franchini (Venezia).

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali, vanta una ricca attività concertistica in Romania e all’estero (Francia, Germania, Ungheria, Austria, Italia). Primo premio nella sezione Festival Mozart duetto: pianoforte – violino nel 2003, secondo premio nella sezione trio: pianoforte – violino – violoncello nel 2004 e premio per il miglior giovane pianista accompagnatore in stile canto nel 2005.

Arrivata in Francia nel 2006 , fu accolta e sostenuta dal violinista Patricia Reibaud con la quale fece la sua prima apparizione sul palco nel mese di aprile 2006.

Lavinia Ardelean Dragos incontra nel 2006 la pianista Elizabeth Sombart , la quale la fa partecipe appassionata della sua ricca esperienza e insieme costituiscono la Fondazione Résonnance Romania, che attualmente dirige.

programma2014ProPatria2

 

Siti: http://resonnance.org/

http://www.elizabethsombart.com/

 

programma2014ProPatria

 

ROMA, SOLIDARIETA’ ORDINE DI MALTA: RACCOLTA ALIMENTARE PER FAMIGLIE E ANZIANI BISOGNOSI


I generi alimentari, i prodotti per l’igiene  personale e per la pulizia della casa raccolti saranno distribuiti alle famiglie degli indigenti ed anziani della zona di Roma Nord, area Ponte Milvio. Festa_Pasquale_assistito_SMOM_Ponte_Milvio (218)

Il Sovrano Militare Ordine di Malta, organizza  sabato 14 giugno p.v., presso alcuni supermercati della catena Simply Market di Roma Nord, una nuova raccolta alimentare di solidarietà, tramite i volontari del centro di assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar” con sede nella Parrocchia Gran Madre di Dio di Ponte Milvio

Foto: Il Gran Priore presso il Consultorio e Centro di Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar”  del Sovrano Militare Ordine di Malta. Roma, 5 aprile 2014

Migliaia sono le famiglie con bambini piccoli ed anziani che vi si rivolgono, per trovare una parola buona, ma non solo. Le vecchie e le nuove povertà che opprimono le fasce più deboli della cosiddetta società opulenta, pur nella Capitale d’Italia, dalle periferie ai rioni centrali, bussano alla porta del Centro d’Ascolto e di Assistenza presso la Parrocchia della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, oggi prima linea del Sovrano Militare Ordine di Malta in Roma.

“Le famiglie degli indigenti sono in continuo aumento, pertanto abbiamo necessità di maggiori risorse di alimenti non deperibili. Nella precedente raccolta di generi alimentari, compiuta il 29 marzo scorso, presso quattro supermercati della zona, abbiamo ottenuto, grazie alla generosità di numerose persone, un considerevole quantitativo di prodotti alimentari. Questo meraviglioso risultato di solidarietà – ci riferiscono gli organizzatori – ha permesso di distribuire alimenti, ma non solo, a molte persone bisognose e famiglie per numerosi giorni. Ora siamo giunti al momento di una nuova raccolta alimentare che avverrà il 14 giugno p.v. Vi chiediamo caldamente di partecipare numerosi alla gara di solidarietà.”

La prossima raccolta si terrà sabato, 14 giugno 2014, nell’orario di apertura dei supermercati SIMPLY in:

– Via dei Due Ponti 190, zona Due Ponti;
– Via Cassia 713, zona Tomba di Nerone;
– Via Ferrero Di Cambiano 82, a Vigna Clara;
– Via Rubicone 49, quartiere Salario;

e sono graditi alimenti non deperibili quali pasta, biscotti, merendine, omogeneizzati, tonno e carne in scatola, pelati e legumi in scatola, caffè, zucchero, farina. Non guastano detersivi, sapone e pannolini per bambini.

Scarica il volantino per raccolta alimentare

Stampa il volantino

Stampa il volantino

Stampa il volantino

Stampa il volantino

Aiutaci ad aiutarli

Aiutaci ad aiutarli

SMOM, RACCOLTA ALIMENTARE DEL 29 MARZO

 

SMOM ROMA, TONNELLATE DI ALIMENTI DONATI AI BISOGNOSI

 

SMOM ROMA, PASQUA DELL’ASSISTITO A PONTE MILVIO

A cura di Simona Cecilia Crociani Baglioni

ROMA, FESTIVAL PRO PATRIA 2014: MUSICA CLASSICA E BAROCCA AL CARAVITA CON LAVINIA BOCU E VLAD CROSMAN


Con la presentazione in anteprima in Italia del volume autobiografico „ Fu una vita o…un sogno” di Lucia Stănescu, la grande soprano rumena. Roma, 22 giugno 2014 , ore 20.00, presso  Auditorium del Caravita ,via del Caravita 7/A Roma. INGRESSO GRATUITO.

VladC

Vlad Crosman

Direttamente da Parigi, dove è rinomato per la musica barocca al “Centre de musique baroque de Versailles”, il baritono francese di origine romena Vlad Crosman, sarà a Roma il prossimo 22 giugno, in concerto presso l’Auditorium del Caravita insieme al mezzosoprano Lavinia Bocu.

Con la participazione straordinaria del soprano di respiro internazionale, Lucia Stănescu.

All’apertura del concerto, sarà presentato il volume autobiografico  “A fost o viață sau un vis? (“Fu una vita o… un sogno?”) a firma di Lucia Stănescu, con la collaborazione dell’editrice Eikon (Cluj Napoca).

lavinia-bocu

Lavinia Bocu

Programma recital Vlad Crosman (baritono) & Lavinia Bocu (mezzosoprano)

1. S . Donaudy – Amorosi miei giorni

2. J. Ph. Rameau – Aria di Thésée Puisque Pluton est inflexible (Hippolyte Et Aricie)

3. G. Paisiello – Nel cor più non mi sento

4. W.A. Mozart – Il padre adorato (Idomeneo Rè di Creta) 

5. W. A. Mozart – Aria di Leporello – Madamina, il catalogo è questo ( Don Giovanni) 

6. G. Donizetti -Ballata Orsini – Il segreto per esser felici (Lucrezia Borgia)

7. G. Verdi – Venite all’indovina – La forza del destino 

8. Paolo Tosti – Malia (canzonetta)

9. Giuseppe Verdi – Non t’acostare all’urna (romanza) 

10. H. Arlen -Over the Rainbow – Il mago di Oz 

11. George Gershwin – Aria di Porgy – I got plenty o’ nuttin ( Porgy and Bess) 

12. F. Loewe – Aria di Elisa – ” Wouldn’t it be loverly ” (My Fair Lady)

13. Tiberiu Brediceanu – Vai badiţă dragi ne-avem/ Dragu-mi-i mândro de tine (add.dal folklore romeno)

14. Tiberiu Brediceanu – Baga Doamne luna-n nori 

15. Tiberiu Brediceanu – Cine m-aude cantand/ S-a dus cucul de pe-aici 

16. W.A.Mozart – La ci darem la mano (Don Giovanni) / Duetto

Vlad_Lavinia

 

ROMA, Festival PRO PATRIA 2014. Cipriana Smarandescu, recital di clavicembalo al Caravita


Venerdì 20 Giugno 2014, ore 20:00 : Scuola rumena di cembalo: dal maestro ai discepoli. Ingresso gratuito.

smarandescu

Presso Oratorio di S. Francesco Saverio Via del Caravita, 7, 00186 Roma 

Programma

Musiche di J.S. Bach, G.F. Haendel, D. Scarlatti

Interpreti
Cipriana Smarandescu, clavicembalo
Lucrezia Corelli, Francesca Corelli & Dario Lapegna, clavicembalo (allievi)

Organizzazione
Cipriana Smarandescu

 

Il programma intende mettere in luce anzitutto la straordinaria coincidenza che ha voluto il 1685 come anno di nascita di tre grandissimi compositori barocchi: J.S. Bach, G.Fr. Haendel, D. Scarlatti. Insieme alla Suite per clavicembalo di J.S.Bach, oppure alla polifonia delle sue Fughe o Toccate e la musicalità dell’Aria delle Variazioni Goldberg, troverete il virtuosismo e il grande spirito delle Sonate di Scarlatti e la spettacolarità della musica di Haendel. Tutte queste qualità nella versione di una clavicembalista rumena, naturalizzata in Italia dal 1989, dove diventa un nome conosciuto per la musica antica.
Nello stesso momento, all’interno del concerto si propone un “confronto” assolutamente positivo tra Maestro e Discepoli per dimostrare che lontano dalla Romania, esiste una scuola rumena di clavicembalo e i suoi primi risultati. La cosa ancora più spettacolare è il fatto che questi discepoli sono giovanissimi avendo iniziato a studiare da piccoli uno strumento che di solito si studia molto più avanti con l’età, eventualmente dopo studi di pianoforte, fatto – quest’ultimo – non molto positivo. Avrete così la possibilità di sentire clavicembalisti di 7, 9 e 13 anni, insieme alla loro maestra.

J.S. Bach – Preludio in Do maggiore BWV 924 e Fuga in Do maggiore BWV 953 (da “Klavierbùchlein vor Wilhelm Friedemann Bach)
J.S. Bach – Preludio e Fuga in la minore BWV 895
D. Scarlatti – 2 Sonate in re minore (K 213, K 64)
J.S. Bach – Frammenti da “Album per Anna Maddalena Bach”
= CIPRIANA SMARANDESCU

J.H. Kapsberger – Toccata Arpeggiata in Sol Maggiore
J.Ph. Rameau – Tambourin in mi minore
= LUCREZIA CORELLI

Fr. Couperin – Preludio in Do Maggiore da “L’Art de toucher le clavecin”
Chr. Petzold – Suite in Sol Maggiore
= FRANCESCA CORELLI

D. Scarlatti – Sonata in si minore K 27
P. Royer – Tambourin in Re Maggiore
= DARIO LAPEGNA

J.S. Bach – Frammenti da “Album per Anna Maddalena Bach”
G.Fr. Haendel – Suite in sol minore
J.S. Bach – Toccata in minore BWV 914
= CIPRIANA SMARANDESCU

CIPRIANA SMARANDESCU
Dopo il diploma in clavicembalo (con P. Marisaldi e O. Lefterescu), si è perfezionata con T. Koopman, A. Staier, P. Ayrton, P. Hantaï. Vince i concorsi di Milano, Pesaro e il diploma di partecipazione a Lipsia e Brugges.
Ha effetuato concerti in Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Austria e Romania, registrando per RTV Rumena, Radio Vaticana, RAI-Radio3, Sarx Records, Aliusmodum Records. Nel 2009 è uscito il suo primo Compact Disc con le Invenzioni, Sinfonie e Sei Piccoli Preludi di J.S.Bach.
Direttore artistico dell’ensemble barocco aliusmodum, affianca anche l’attività didattica. si è laureata in Musicologia con una tesi sulle Sonate per clavicembalo di Domenico Scarlatti.
Suona su un clavicembalo costruito da Augusto Bonza nel 2000, copia del “Petit clavecin de Bellot le Pére 1729”.

LUCREZIA CORELLI
Seguendo il modello della sorella più grande, Lucrezia inizia studiare direttamente il clavicembalo all’età di solo 3 anni e mezzo con Cipriana Smarandescu al Teatro de l’ascolto di Roma e teoria musicale con Andrea Riderelli. A solo 7 anni ha già seguito anche la masterclass …non solo Bach… di Anguillara, suonando nei vari concerti al Teatro de l’Ascolto, Libreria “Il Papiro”, Accademia di Romania.

FRANCESCA CORELLI
A solo 3 anni e mezzo, sulla scia di entusiasmo provato seguendo insieme al padre i concerti dell’ensemble aliusmodum, Francesca si è dedicata allo studio del clavicembalo con Cipriana Smarandescu; si è aggiunto il basso continuo e teoria musicale sotto la guida di Andrea Riderelli, tutto presso Teatro de l’Ascolto a Roma o nella masterclass …non solo Bach… ad Anguillara. A 9 anni ha già suonato al Teatro de l’Ascolto, Libreria “il Papiro”, Accademia di Romania in numerosi concerti.

DARIO LAPEGNA
Nasce a Napoli nel 2001. A 8 anni inizia lo studio del pianoforte sotto la guida di Mariella Pandolfi, per poi interessarsi anche al clavicembalo a partire dal 2011, seguendo le edizioni 2011 e 2012 del Corso Internazionale di Musica “Ottaviano Alberti”, e nel 2013, la Masterclass “Non solo Bach” ad Anguillara, sotto la guida di Cipriana Smarandescu. Inoltre, dal 2012, studia il clarinetto con Luciano Nini presso la sezione sperimentale della Scuola Media Statale Ferdinando Russo di Napoli.

[ingresso libero]

dettagli: www.ibaroque.it

cs

ORATORIO DEL CARAVITA

Il padre gesuita Pietro Gravita diede inizio alla costruzione dell’oratorio nel 1630 nei pressi del Collegio Romano. I lavori, finanziati da fedeli e da nobili famiglie della zona, vennero ultimati nel 1633. L’oratorio, popolarmente chiamato della Santissima Comunione Generale, venne dedicato a Santa Maria della Pietà e a San Francesco Saverio. Alla morte del padre Gravita nel 1658, l’oratorio prese il nome di “Caravita”. La facciata, in laterizi a due ordini, presenta il portale di entrata sormontato da un timpano triangolare tra due finestre incorniciate; al secondo piano aprono tre finestre della Casa della comunità gesuita. L’interno, restaurato nell’ 800, presenta la navata preceduta da un atrio la cui volta è affrescata  con “Storie della Vita di San Francesco Saverio”, opera di Lazzaro Baldi (1624-1703).

programma2014ProPatria

 

PROGRAMMA FESTIVAL 2014

RECITAL DI CLAVICEMBALO

Sostenuto da Cipriana Smarandescu
20 giugno 2014, ore 20.00
Location: Auditorium del Caravita, via del Caravita 7/A Roma

 

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA E BAROCCA

Sostenuto da: Lavinia Bocu (mezzosoprano, Romania), Vlad Crosman (bariton, Francia)
22 giugno 2014, ore 20.00
Location: Auditorium del Caravita, via del Caravita 7/A Roma

 

„LA MAGIA DEL COLORE NELL’ARTE TRADIZIONALE RUMENA”

Mostra di usi e tradizioni popolari rumeni in collaborazione con:
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolare- Pigorini Roma , Museo Nazionale del Villaggio – “Dimitrie Gusti” Bucarest, CabliFunART Romania e Silvia Floarea Tòth.

Vernissage 24 giugno ore 18:00

Con la partecipazione di: coro multietnico „Coro incanto – voci femminili senza confini” diretto dal Maestro Paula Gallardo Serao e l’Ensamble Artaras ( Rep. Moldova)

Location: Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolare, piazza Guliermo Marconi 8, Roma
24 giugno – 30 luglio 2014

 

CONCERTO DI MUSICA POP/SOUL/JAZZ

Sostenuto da IAMalina, giovane artista rumena
28 giugno 2014 ore 20.00
Location: La Casa del jazz, viale di Porta Ardeatina 55, Roma

 

CONCERTO RÈSONNANCE

Sostenuto da ELISABETH SOMBART e LAVINIA DRAGOȘ insieme a Henrik Prager,Voropciuc Maria IzabellaRusu Laurentiu Gerard, tre dei piccoli pianisti prodigi che studiano soto la loro guida presso la Fundazione Résonnance Romania

29 giugno 2014 ore 19.00
Location: Sala Baldini – Chiesa S.M.in Campitelli, p.zza Campitelli 3

 

RECITAL DI VIOLINO

Sostenuto da Tudor Andrei (Austria) accompagnato al pianoforte da Aurelia Visovan (Austria)
1 luglio 2014 ore 20.00
Location: Sala Baldini – Chiesa S.M.in Campitelli, p.zza Campitelli Roma

 

RECITAL DI PIANOFORTE

Sostenuto dalla pianista Catalina Diaconu e i suoi giovanissimi allievi del corso pre-accademico del Conservatorio di Musica „Santa Cecilia” Roma
2 luglio 2014 ore 19.00
Location: Sala Baldini – Chiesa Santa Maria in Campitelli, p.zza Campitelli Roma

 

GALA’ DEI GIOVANI TALENTI la 4 ° edizione

6/07/2014 ore 16.00
Location: Teatro Ghione, via delle Fornaci, 37 Roma

ROMA, Festival PRO PATRIA: IAMAlina in concerto alla Casa del Jazz, il 28 giugno ore 21


Si ispira a Maria Callas, la cantautrice italo-romena Alina Chelaru, vero nome di IAMAlina, stella emergente della musica pop indipendente italiana. In giro per il mondo con il suo primo cd “IAMAlina”, sosterrà a Roma, sabato, 28 giugno, dalle ore 21:00, un CONCERTO DI MUSICA POP / SOUL / JAZZ presso la Casa del Jazz,  in via di Porta Ardeatina, 55. Da non perdere ! INGRESSO GRATUITO.

Iama
Invitati: S.E. Dana E. Constantinescu, Ambasciatore della Romania a Roma, S.E. Stela Stingaci, Ambasciatore  di Moldova in Italia, Flavia Barca, Assessore per la Cultura, Creatività e Promozione artistica del Comune di Roma, Valerio Barletta,  Presidente del Municipio XIV, Marco della Porta, Assessore alla cultura del Municipio XIV.

Il Festival, giunto alla IV edizione, è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri della Romania (Dipartimento per i romeni nel mondo), dall’Ambasciata della Romania in Italia, Camera dei Deputati (Italia), Presidenza del Consiglio Regionale Lazio, Comune di Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, Creatività e Promozione artistica, Comune di Roma Capitale – Municipio XIV.

Ora in una tournèe negli Stati Uniti, IAMAlina sarà una delle grandi sorprese della quarta edizione del Festival dei giovani talenti romeni, che si svolgerà a Roma nel periodo 20 giugno – 6 luglio ed è promosso e organizzato  dall’Associazione italo-romena PROPATRIA.

Chi è IAMAlina

Studia pianoforte e musica classica; a tredici anni inizia a scrivere le prime canzoni. Da adolescente debuttò dal vivo, aprendo il concerto della popolare cantante rumena Angela Similea. Durante il liceo continua con i concerti, esibendosi in diverse manifestazioni e vincendo un premio speciale al Festival National – Florentin Delmar.
In seguito ottenne il suo primo contratto discografico da una piccola etichetta di Bucarest;  nel 1999 è in onda sulla tv nazionale TVR.  Tutte le informazioni, sul sito dell’artista: http://www.iamalina.com .

L’ingresso è libero e sarà possibile accedere nella sala un’ora prima, a partire dalle ore 20:00.

Info Ass.ne Propatria: 0039-3289599204 / info@propatrivox.it

 

 

Roma, L’orchestra di San Pietroburgo al Santa Cecilia. Stasera ore 21.


Temirkanov dirige Mendelssohn. Viale Pietro De Coubertin 30. Biglietti da 19 a 57 euro. Info: 06/8082058 .

temirkanovpopup

Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo
Yuri Temirkanov direttore

Durata del concerto
prima parte: circa 50′
intervallo
seconda parte: circa 35′

Fondata nel 1882, l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo è la più antica compagine sinfonica russa, guidata dal 1988 da Yuri Temirkanov, ambasciatore della straordinaria tradizione musicale del suo Paese nel mondo. Prevalentemente russo è dunque anche il programma della serata che si apre con la Fantasia sinfonica ispirata nel 1876 a Čajkovskij dalla figura di Francesca da Rimini, protagonista del celebre episodio nel Quinto Canto dell’Inferno dantesco. Il riferimento ai versi di Dante è imprescindibile: lo stesso Čajkovskij premise alla partitura una breve spiegazione della situazione narrata dal poeta, nonché tutti i versi del racconto di Francesca alla quale sono stati dedicati nei secoli più di 250 componimenti teatrali, dipinti, opere, film. Da Silvio Pellico a Gabriele D’Annunzio il coraggio, la libertà di amare impersonati da questa giovane donna hanno appassionato artisti di ogni epoca. Tratta dal repertorio popolare è invece la storia di Petrushka, uno dei balletti della celebre triade che Stravinskij scrisse per la compagnia dei Balletti Russi diretta dal coreografo Diaghilev che, rappresentati a Parigi agli inizi del Novecento, regalarono al loro autore notorietà internazionale. Incastonato tra questi due capolavori il lirico e brillante Concerto per violino di Felix Mendelssohn eseguito dalla violinista spagnola Leticia Moreno.

 

Yuri Temirkanov da ventisei anni è il direttore artistico e principale dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, la più antica compagine sinfonica russa che questa sera accompagnerà il maestro sul podio di Santa Cecilia. E russo sarà prevalentemente anche il programma della serata che si aprirà con “Francesca da Rimini” composta nel 1876 da Čajkovskij sulla figura protagonista del celebre episodio del Quinto Canto dell’Inferno dantesco e il cui carattere visionario e romantico decretò il successo del lavoro del compositore russo.  A seguire il “Concerto per violino” di Felix Mendelssohn, affidato alle doti della spagnola Leticia Moreno. In chiusura “Petrushka”, opera che Stravinskij scrisse per la compagnia dei Balletti Russi diretta dal coreografo Diaghilev e che rappresenta uno tra i primi fermenti di rinnovamento della danza classica del ‘900.

Yuri Temirkanov1

Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo

È la compagine sinfonica russa di più antica formazione. Nasce nel 1882, secondo anno del regno dello zar Alessandro III che volle, con un decreto, creare la prima orchestra sinfonica con ottoni: il coro dei “Musicisti di Corte”. All’inizio si esibì principalmente in ambito aristocratico e durante le cerimonie ufficiali. Nel 1897, il quindicesimo anniversario della fondazione, venne rinominata “Orchestra di Corte Imperiale” e all’inizio del XX secolo, le venne accordato il permesso di esibirsi in concerti pubblici. Molte le composizioni eseguite per la prima volta, tra le tante: la Sinfonia n.1 di Mahler, la Sinfonia n.9 di Bruckner, Vita d’Eroe e Cosí parló Zarathustra di Strauss. Fin dagli esordi ebbe alla sua guida grandi direttori del calibro dei leggendari Arthur Nikish e Richard Strauss. Nel 1917 la compagine si autoproclama “Orchestra di Stato” e si esibisce in concerti di Haydn e Mozart nella Petrograd della nuova Repubblica dei Lavoratori. La prima Filarmonica di Stato fu fondata nel 1921 incorporando l’originaria “Orchestra di Corte”. Il suo primo direttore fu Serge Koussevitzky, al quale si succedettero Emil Cooper e Nicolay Malko negli anni Venti e Alexander Gauk e Fritz Stiedry negli anni Trenta. Vi collaborarono Alexander Glazunov, Nikolai Tcherepnin, Bela Bartók, Arthur Honegger, Paul Hindemith, Darius Milhaud, Dmitrij Šostakovic e Sergej Prokof’ev…, e la lista dei direttori ospiti si estende a Oskar Fried, Bruno Walter, Otto Klemper, Erich Kleiber e Hans Knappertsbuch. Nel 1918 la Filarmonica interpretò in prima esecuzione la Sinfonia “Classica” di Prokof’ev e nel 1926 la Prima Sinfonia di Šostakovic. Nel 1934 fu la prima orchestra sovietica ad essere premiata con il riconoscimento di “Orchestra Onoraria della Repubblica”. Nel 1938 Eugeny Mravinsky fu nominato Direttore principale dell’Orchestra e rimase alla sua guida per mezzo secolo fino alla sua morte nel 1988 condividendone il destino dei tempi di guerra e l’evacuazione a Novosibirsk. Dopo la guerra, nel 1946, Mravinsky accompagnò l’Orchestra nel suo primo tour in Finlandia e iniziò così la marcia trionfale attraverso i palcoscenici mondiali sotto la guida dei più grandi direttori. Un legame speciale si creò tra Šostakovic e Mravinsky, al quale il compositore dedicò l’Ottava Sinfonia. Altre pagine importanti nella storia dell’Orchestra sono formate dalle pluriennali collaborazioni Kurt Sanderling, Arvids Jansons e Mariss Jansons. Lungo è l’elenco di direttori e solisti di primo piano con cui la Filarmonica ha lavorato: Kondrašin, Svetlanov, Markevich, Mehta, Maazel, Munch, Bruck, Glenn Gould, Van Cliburn, Sviatoslav Richter, Emil Gilels, David Ojstrach, Leonid Kogan, Isaac Stern and Yehudi Menuhin, Mstislav Rostropovich, solo per menzionarne alcuni. Dal 1988 Yuri Temirkanov è il suo Direttore principale e l’Orchestra, annoverata tra le migliori al mondo, ha effettuato tournée in Europa, Asia, America e ha partecipato a prestigiosi festival: Lucerna, MiTo, Verbier, Annecy… L’ultima partecipazione al Festival di Brescia e Bergamo risale al 2008. Spesso l’Orchestra ha suonato in prima esecuzione lavori di compositori quali Penderecki, Nono, Tishchenko, Slonimsky, Segerstam, Obukhov, Korngold, Rota. Nella cosiddetta ‘Era Temirkanov’ sul podio della Filarmonica si sono alternati direttori del calibro di Giulini, Solti, Rozhdestvensky, Mariss Jansons, Nagano, Wit, Jurowski. Altrettanto prestigiosi i solisti: Perlman, Yo-Yo Ma, Virsaladze, Leonskaya, Kissin, Matsuev, Lugansky, Grimaud, Berezovsky, Kremer, Repin, Gutman, Maisky, Geringas, Kniazev, Glennie.

Yuri Temirkanov

Dal 1988 Yuri Temirkanov è Direttore artistico e Direttore principale dell’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo, con la quale intraprende la maggior parte delle tournée internazionali ed effettua la maggior parte delle incisioni. Nato nella città caucasica di Nal’chik, iniziò gli studi musicali a nove anni. A San Pietroburgo (l’allora Leningrado) ha frequentato dall’età di tredici la Scuola per ragazzi di talento dedicandosi al violino e alla viola, passando successivamente al Conservatorio dove ha completato gli studi di viola prima e direzione d’orchestra poi. Dopo aver vinto nel 1966 il Concorso Nazionale di direzione, fu invitato da Kondrašin ad andare in tournée in Europa e negli Stati Uniti col leggendario David Ojstrach e la Filarmonica di Mosca. Nel 1967 fece il suo debutto con la Filarmonica di San Pietroburgo, divenendo dopo poco assistente di Mravinsky. Nel 1968 fu designato Direttoree principale della Sinfonica di Leningrado e mantenne l’incarico fino al 1976 quando divenne Direttore musicale del Teatro Kirov, ora Teatro Mariinsky, ruolo che ha ricoperto fino al 1988. Le sue produzioni di Eugene Onegin e della Dama di picche sono divenute leggendarie nella storia del teatro. È spesso direttore ospite delle più importanti orchestre europee, asiatiche e statunitensi. Ha diretto i Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Dresden Staatskapelle, London Philharmonic, London Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia e Filarmonica della Scala. Appare regolarmente negli Stati Uniti dove dirige le orchestre di New York, Philadelphia, Boston, Chicago, Cleveland, San Francisco e Los Angeles. Dopo il suo debutto con la Royal Philharmonic Orchestra nel 1977 fu nominato Direttore ospite principale e dal 1992 al 1998 ne fu Direttore principale. È stato Direttore ospite principale anche della Filarmonica di Dresda dal 1992 al 1997 e della Danish Radio Symphony Orchestra dal 1998 al 2008. È stato Direttore musicale della Baltimore Symphony dal 2000 al 2006, Direttore ospite principale del Teatro Bolshoi fino al 2009 e dal 2010 al 2012 Direttore musicale del Teatro Regio di Parma. Ha numerose registrazioni all’attivo con varie orchestre, fra le quali, oltre alla Filarmonica di San Pietroburgo, New York Philharmonic, Danish National Radio Symphony e Royal Philharmonic Orchestra con cui ha inciso tutti i balletti di Stravinsky e tutte le Sinfonie di Cajkovskij. Ogni anno, per una decina di giorni nel periodo natalizio, Temirkanov promuove l’Arts Square Winter Festival di San Pietroburgo, dove invita molti tra i migliori solisti al mondo. Nel corso della 14ª edizione, tenutasi lo scorso dicembre, i festeggiamenti per il suo 75° compleanno si univano a quelli per i 25 anni alla guida della Filarmonica di San Pietroburgo. Il concerto di gala ha visto la partecipazione di Mariss Jansons, Nikolai Alexeev, Yuri Bashmet, Paata Burchuladze, Elisso Virsaladze, Natalia Gutman, Evgenij Kissin, Denis Matsuev, Vadim Repin, Sayaka Shoji e Viktoria Yastrebova. Yuri Temirkanov ricevuto numerosi riconoscimenti in Russia, tra i quali la Medaglia del Presidente conferitagli da Vladimir Putin nel 2003. In Italia gli è stato assegnato il Premio Abbiati nel 2002 come miglior direttore. È stato anche nominato Accademico Onorario di Santa Cecilia e, nel 2012, Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia.

Roma, 15 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II in Romania


Quindici anni fa, il 7 maggio 1999, Papa Giovanni Paolo II arrivava in Romania: la prima visita di un Papa in Romania e nello stesso tempo prima visita di un Sommo Pontefice in un paese dove i fedeli sono a maggioranza ortodossi. Oggi, alle 18.30, a Roma, nella Basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio all’Aventino, l’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta organizzerà un evento celebrativo per la ricorrenza del 15° anniversario della visita in Romania di San Giovanni Paolo II. L’evento prevede la presenza di Sua Eminenza Reverendissima Card. Angelo Sodano, Decano del Sacro Collegio e Sua Eminenza Reverendissima Mons. Iosif, Arcivescovo e Metropolita ortodosso romeno dell’Europa Occidentale e Meridionale. E’ previsto la visione del filmato (15′) Ut unim sint. La visita di Giovanni Paolo II in Romania (7-9 maggio 1999).  Ad omaggiare San Giovanni Paolo II con un recital straordinario, il quartetto d’archi “ConTempo di Bucarest.

15 ani de la vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea în România

Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun organizează în data de 5 iunie, orele 18.30, în Bazilica Sfinților Bonifaciu și Alexie din Roma, un eveniment dedicat aniversării a 15 ani de la vizita istorică a Papei Ioan Paul al II-lea în România. Evocarea primei vizite a unui Episcop al Romei într-o țară majoritar ortodoxă va fi tema discursurilor inaugurale susținute de Eminența Sa Cardinalul Angelo Sodano, Decanul Colegiului Cardinalilor, Secretar de Stat emerit, Înaltpreasfinția Sa Iosif, mitropolitul ortodox român pentru Europa Occidentală și Meridională, și de ambasadorul României. Programul cuprinde vizionarea documentarului „Ut unum sint”, realizat de TVR, și concertul Cvartetului ConTempo dedicat Sfântului Ioan Paul al II-lea, canonizat pe 27 aprilie 2014. Evenimentul este realizat în colaborare cu Institutul Cultural Român, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și TVR.

Fonte / sursa: http://vatican.mae.ro/

Veroli, Grande processione per la Festa di Santa Maria Sálome


VEROLI, 1° giugno 2014 – Santa Maria Sálome. A cura di Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas.

Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli .

Celebrazione Eucaristica con S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli .

 Festa e processione di Santa Maria Sálome, con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sálome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena; rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; volontari e barellieri e sorelle dei pellegrinaggi dell’Ordine di Malta; le confraternite storiche verolane, tra cui la Nobile Congregazione di Santa Maria Sálome, espressione religiosa del ceto nobile verolano.

Il suo nome in ebraico shalom significa pace.

Maria Salomeprocessione VeroliSanta Maria Sálome nel Vangelo viene nominata (oltre che col proprio nome), come moglie di Zebedeo, madre degli apostoli Giacomo e Giovanni e anche come suocera di Pietro e Andrea.

Dopo l’Ascensione di nostro Signore, superato un periodo di smarrimento per essere “rimasti soli” gli apostoli seppero cogliere il significato del “nuovo messaggio” e partirono per portare il Vangelo agli altri popoli. Anche santa Sálome partì. Accompagnata da San Biagio e San Demetrio. Dopo un longo pellegrinaggio evangelizzante, giunse a Veroli. Sálome  venne ospitata presso l’abitazione di un pagano: un uomo che si convertì e venne battezzato e chiamato Mauro. I suoi compagni di viaggio però non ebbero molta fortuna perché vennero perseguitati ed uccisi.

Nella casa di Mauro Santa Sálome godette della tranquillità necessaria per evangelizzare Mauro e le persone del circondario, ma dopo pochi mesi morì. Recenti indagini fanno affiorare l’ipotesi che anche la santa subì una serie di percosse che la portarono alla morte.

Mauro ebbe la sensibilità di curare personalmente la sepoltura di Sálome; ne raccolse le spoglie e le racchiuse in un a urna di pietra, sulla quale incise le parole: Hae sunt reliquiae B. Mariae Matris apostolorum Jacobi et Joannis.  Timoroso e impaurito dall’eventualità di subire anch’egli il martirio, da parte dei suoi stessi concittadini, Mauro lasciò la propria abitazione e trovò rifugio nella Grotta di Paterno, ove morì dopo tre giorni.

La storia di Sálome, dopo la sua morte, si tinge di mistero. La sua urna, con le spoglie mortali, venne rinvenuta. Tutti gli intervenuti credettero di aver trovato un grande tesoro ma, ben presto delusi, abbandonarono i resti mortali rinvenuti e nessuno prestò attenzione particolare all’epigrafe.Salome salome

Un Greco, di religione cristiana, interpretò la scrittura, raccolse le ossa, le avvolse in un panno e le nascose, momentaneamente, in un anfratto delle mura della città. Era sua intenzione trasportarle nella sua patria. Su una pietra incise le parole: Maria Mater Joannis Apostoli et Jacobi ene ista.

Storia e mistero si infittiscono. Il greco non potè realizzare il suo progetto e i resti mortali furono ritrovati il 25 maggio del 1209, da un certo Tommaso. Tommaso aveva sognato San Pietro e Santa Sálome e aveva ottenuto la rivelazione del luogo della sepoltura. I resti della sepoltura vennero presentati al Vescovo di Penne, all’abate di Casamari e di S. Anastasia in Roma e ad altri monaci. I Vescovi presenti sollevarono le Reliquie per mostrarle alla folla numerosa: circa cinque mila persone e da un osso della tibia iniziò a sgorgare del sangue.

Il prodigio apparve subito inspiegabile: Vecchie ossa calcinate versavano sangue vivo. Nel vedere ciò, tutto il popolo si raccolse in preghiera e rese grazie a Dio”.

Maria di Sálome nella Sacra Srittura

 Maria Sálome viene menzionata due volte nel Vangelo di Marco con il nome di “Salome” (Mc 15,40 e 16,1), ma grazie ad un confronto parallelo col testo di Matteo (Mt 27,56) la si può identificare come “la madre dei figli di Zebedèo“: Giacomo il Maggiore venerato a Compostela e Giovanni l’Evangelista. La tradizione la chiamerà, in seguito, “Maria Sálome“. Insieme all’altra Maria, la madre di Giacomo detto il Minore, andava al seguito di Gesù come discepola fin da quando era ancora in Galilea (Mc 15, 40-41). È presente durante l’esecuzione di Gesù (Mc 15-40; Mt 27,56) insieme a Maria di Giacomo ed a Maria Maddalena: insieme verranno in seguito indicate dalla tradizione come “le Tre Marie“. Esse «stavano ad osservare dove veniva deposto» (Mc 15,47) e trascorso il sabato «comprarono oli aromatici per andare ad iL'urna contenente i resti mortali della santambalsamare Gesù» (Mc 16,1). Saranno le prime a ricevere l’annuncio della sua resurrezione e l’incarico di diffondere tale novella.  (Fonte: madonnadellaneve.frosinone.it)

È scritto tra le pieghe storiche di una pergamena se le ossa del cofanetto di santa Sálome siano di una donna del primo secolo dopo Cristo. Tra gli oggetti rinvenuti all’interno dello scrigno, c’è uno scritto con caratteri in greco antico che potrebbe contenere la soluzione al dilemma se effettivamente le ossa della donna dentro il giaciglio siano di un corpo davvero vissuto e martoriato nel periodo cristiano.

S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli

S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli

La pergamena ritrovata con gli altri reperti, secondo quanto spiegato dal parroco Canonico Don Angelo Oddi, «partirà alla volta dell’archivio Vaticano, dove esperti linguisti scioglieranno le riserve sulla datazione del contenuto». Ma ad aver suscitato interesse e attenzione da parte degli studiosi, sono gli altri oggetti ritrovati all’interno dello scrigno: un velo medievale di tre metri di lunghezza e sessanta centimetri di larghezza, altre ossa di due corpi maschili e una medaglia templare, coniata a Gerusalemme.

In particolare questo ultimo elemento potrebbe far ipotizzare che siano stati proprio i cavalieri di Cristo ad aver contribuito fortemente alla costruzione della basilica dedicata alla santa patrona di Veroli dopo il 1209, anno del ritrovamento delle reliquie. Peraltro incise sopra il cofanetto ci sono tre croci patenti templari che rimandano ancora una volta all’ordine guerriero. Tornando poi alle altre ossa rinvenute, potrebbero essere addirittura quelle dei santi Biagio e Demetrio, della morte dei quali si ha notizia di essere avvenuta a Veroli. E proprio le condizioni delle ossa più importanti, quelle del cranio della donna, farebbero pensare a Maria Sálome deceduta in seguito a percosse e ferite. Quei segni potrebbero essere quelli lasciati da una daga romana sul corpo della santa che avrebbe portato la mirra al sepolcro di Gesù. Le lesioni subite avrebbero causato la paralisi della martire per oltre tre mesi, aggravandone le condizioni e prolungandone l’agonia.

Queste importanti novità, insieme ai risultati delle indagini scientifiche avviate dai Ris di Roma ad agosto, saranno presentate in occasione nel 2009 delle celebrazioni dell’ottavo centenario del rinvenimento del cofanetto.

Basilica di S. Maria Sálome in Veroli.

Basilica di S. Maria Sálome in Veroli

Santa Sálome nella tradizione

Dopo l’ascensione del Signore gli apostoli si misero in viaggio per portare il Vangelo agli altri popoli. S.Salome, dopo un lungo peregrinaggio, in compagnia di S.Biagio e S.Demetrio giunse a Veroli. La santa, stanca del viaggio, chiese alloggio nella casa di un pagano (poi battezzato col nome Mauro), a poca distanza dalle mura della città, mentre i suoi compagni entrarono nella città e furono martorizzati. S.Salome rimase nella casa di Mauro, lo convertì al cristianesimo e dopo circa 6 mesi (3 luglio) morì.
“Con riverenza Mauro raccolse le spoglie per la sepoltura, le racchiuse in una urna di pietra, sulla quale incise le parole: Hae sunt reliquiae B. Mariae Matris apostolorum Jacobi et Joannis. Per la paura di subire anche lui il martirio da parte dei Pagani, Mauro si nascose nella Grotta di Paterno, e morì dopo tre giorni.

Trascorso molto tempo alcuni pagani trovarono l’urna, che conteneva le Reliquie della Santa e informarono il Preside, il quale, credendo vi fosse nascosto un tesoro, ordinò che gli fosse portata innanzi; fattala aprire, vi trovò i resti della Beata Maria, per cui, senza fare attenzione all’epigrafe, disse con rammarico: Queste sono ossa di qualche cristiano: gettatele sulla piazza.
Intanto un Greco, di religione cristiana in segreto, si era recato dal Preside e leggendo la iscrizione pensò di portarsi in patria il prezioso tesoro. Di notte furtivamente raccolse tutte le ossa, le avvolse in un panno e le portò fuori la Città presso le mura; quindi sulla pietra e su una carta scrisse le parole: Maria Mater Joannis Apostoli et Jacobi ene ista. Infine nascose tutto fuori la Città presso una rupe fino al suo ritorno da Roma, dove stava per andare, in attesa di portarsi l’urna nella sua patria.” (Giovanni Martello, 1553)

Costumi tipici verolani

Giovani indossando costumi tipici verolani.

Il greco non potè effettuare il suo progetto e il corpo fu ritrovato nel 1209, da un certo Tommaso a cui S.Pietro e successivamente S. Sálome apparvero nel sogno e rivelarono la storia e il luogo della sepoltura del corpo. Infatti il corpo fu ritrovato il 25 maggio come indicato da Tommaso. “Tre giorni dopo furono presenti sul luogo il Vescovo di Penne, l’abate di Casamari e l’abate di S. Anastasia in Roma con alcuni suoi monaci. Mentre i due Vescovi sollevavano in alto le Reliquie per mostrarle alla folla convenuta in numero di quasi cinque mila uomini, da un osso della tibia si vide sgorgare vivo sangue, come non avviene per le ossa aride separate dalle carni da tanti anni. Nel vedere ciò, tutto il Popolo rese grazie a Dio” (Giovanni Martello, 1553)

La testa e le braccia furono legate in teche di argento e conservate nella tesoreria della cattedrale, mentre le altre ossa furono messe in una piccola urna che venne custodita sotto l’altare del piccolo oratorio che fu costruito subito sul luogo del ritrovamento. Più tardi si costruì sopra l’oratorio l’attuale basilica.
Durante il terremoto del 1350 la chiesa subì gravi danni e le reliqiue furono traslocate nella Cattedrale, per tornare di nuovo alla basilica nel 1742. Fonte: Il segreto di Santa Salome a Veroli

S. Messa e processione di Santa Maria Sálome , con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino.

Veroli, 1 giugno 2014 – Santa Messa e processione di Santa Maria Sálome , con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino.

Santa Maria Sálome, di cui ricorre la memoria, è conosciuta nei vangeli sinottici come la madre dei figli di Zebedèo, ovvero, Giacomo il maggiore e Giovanni l’evangelista, i cosiddetti “figli del tuono”. Questa importante santa ci ricorda l’importanza e il ruolo centrale che ha sempre avuto la donna nella tradizione cristiana, oggi come allora, in un tempo in cui la figura femminile non aveva nessun ruolo nella società: donna, madre e discepola.

Discepola di Gesù sin dai tempi della Galilea, faceva parte di quel gruppo di donne che, per grazia ricevuta, decisero di seguire Cristo per servirlo nel corso della sua itineranza, vivendo santamente il resto della loro vita. Assieme a Maria Maddalena e a Maria madre di Giacomo il minore, era presente nel corso dell’esecuzione e della morte in croce di Gesù; nei vangeli viene identificata come una delle “tre marie”, che furono le prime testimoni della resurrezione di Cristo, coloro che per prime ricevettero l’annuncio della sua resurrezione, con l’incarico di diffondere a tutti la notizia.

È interessante notare che i Vangeli apocrifi identificano Salomè come una levatrice ebrea che ebbe la grazia di assistere la Vergine Maria nel corso del parto. Il protovangelo di Giacomo, in proposito, racconta che non credendo al parto verginale di Maria volle verificare personalmente la sua condizione imenàica e inserite le dita, la sua mano si staccò, cadendo a terra tra atroci dolori; pentendosi, dunque, della sua incredulità, dopo aver toccato il Bambino, la sua mano fu risanata.

Le sue spoglie sono custodite, da circa mille anni, nella basilica Concattedrale di Veroli, di cui è la santa patrona per eccellenza. Si racconta che dopo la decapitazione del figlio Giacomo, ad opera di Erode Agrippa I nel 44 d.C., assieme a San Biagio e a San Demetrio, raggiunse via mare il Lazio. Mentre i due compagni entrarono in città subendo il martirio, Maria Sálome, stanca del viaggio, trovò ospitalità presso un pagano, che convertì e battezzò, chiamandolo Mauro.

Il 3 luglio, dopo sei mesi, la pia donna morì. Recenti studi effettuati sulle ossa della santa, hanno rilevato, oltre la morte in età avanzata, alcune lesioni su una costola e al cranio, dove all’interno è presente una macchia scura che sembra essere causata da un’emorragia interna; si pensa dunque che la santa sia morta dopo una lunga agonia provocata da brutali maltrattamenti.

VEROLI, 1° giugno 2014. Festa e processione di Santa Maria Salome, con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena; rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; volontari e barellieri e sorelle dei pellegrinaggi dell’Ordine di Malta; le confraternite storiche verolane, tra cui la Nobile Congregazione di Santa Maria Salome, espressione religiosa del ceto nobile verolano.

VEROLI, 1° giugno 2014. Festa e processione di Santa Maria Salome, con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena; rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; volontari e barellieri e sorelle dei pellegrinaggi dell’Ordine di Malta; le confraternite storiche verolane, tra cui la Nobile Congregazione di Santa Maria Salome, espressione religiosa del ceto nobile verolano.

Si racconta che Mauro raccolse le sante spoglie in un’urna di pietra dove vi incise Hac sunt reliquiae B. Mariae Matris apostolorum Jacobi et Joannis e per paura di subire il martirio si nascose in una caverna, morendo tre giorni dopo. In seguito l’urna fu ritrovata da alcuni pagani che, dopo aver scoperto il contenuto, gettarono il tutto in mezzo alla piazza del paese. Un uomo, di origine greca, dopo aver letto l’iscrizione sull’urna, si recò di notte in piazza e raccolse tutte le ossa avvolgendole in una stoffa e ponendole in una nuova urna che nascose sotto una rupe con l’intento di riprenderle in seguito per portarle con sé nel paese natio. Purtroppo il greco morì e le reliquie rimasero nascoste.

Nel 1029 un certo Tommaso scoprì il corpo dell’uomo e la stessa notte sognò San Pietro sotto braccio a Maria Sálome, i quali gli confidarono dove trovare le sante reliquie. Fu così che il 25 maggio, alla presenza del Vescovo di Penne, dell’abate di Casamari e dell’abate di Sant’Anastasia a Roma, furono solennemente accolte le sacre reliquie ed esibite ad una folla di circa 5000 persone che assistettero imperterrite al miracolo che vide sgorgare sangue vivo da una tibia della santa.

Una tradizione parallela narra che Sálome assieme a Maria di Magdala e Maria di Cleofa, in seguito alle persecuzione dei cristiani, dopo la morte di Gesù, furono arrestate ed imbarcate su una nave senza remi e senza vele che, guidata dalla Provvidenza, raggiunse le coste della Provenza, in un paesino chiamato poi Saintes-Maries-de-la-Mer, dove oggi sorge una chiesa a loro dedicata, che conserva le presunte reliquie delle “tre marie”. Storicamente è attestato che la Francia fu la porta d’accesso alla diffusione del cristianesimo, parimenti è noto che, nei primi secoli, molte chiese tendevano a far risalire la loro fondazione da illustri uomini e donne vissute all’epoca di Gesù.

Maria Sálome , come le altre pie donne che seguirono Cristo, dice monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, “ci rivela la concretezza e l’accessibilità a tutti della vita cristiana”, invitandoci a “rivestirci dell’umanità di Gesù”, e dunque, morire al peccato, calcando fiduciosi le sue orme, per raggiungere quella santità cui ogni cristiano è chiamato a conquistare nel corso della vita terrena ed essere, così, in questa vita, portatori del Regno dei Cieli.  Tratto da Zenit.org

 Festa e processione di Santa Maria Salome, con la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena; rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; volontari e barellieri e sorelle dei pellegrinaggi dell’Ordine di Malta; le confraternite storiche verolane, tra cui la Nobile Congregazione di Santa Maria Salome, espressione religiosa del ceto nobile verolano.

Festa e processione di Santa Maria Salome, con la rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena; rappresentanza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio; volontari e barellieri e sorelle dei pellegrinaggi dell’Ordine di Malta; le confraternite storiche verolane, tra cui la Nobile Congregazione di Santa Maria Salome, espressione religiosa del ceto nobile verolano.

La Basilica di Santa Maria Sálome (o Salomè) è l’edificio religioso più importante della città di Veroli, innestato sull’antico oratorio degli “innocenti” subito dopo il rinvenimento del corpo della Santa, nel 1209. La basilica concattedrale, dedicata alla madre degli apostoli Giacomo il Maggiore e Giovanni Evangelista, testimone della morte in croce del Signore e della sua resurrezione, e venerata come patrona della città, fu parzialmente distrutta dal terremoto del 1350. Venne ricostruita da due vescovi toscani, i quali chiamarono a Veroli numerosi pittori per affrescare le pareti interne della chiesa. Sotto l’altare è visibile il sepolcro della Santa. La chiesa è famosa anche per ospitare la Scala Santa, fatta costruire dal vescovo Tartagni; per volere di papa Benedetto XIV essa offre gli stessi privilegi di quella più celebre situata nel Palazzo Lateranense, a Roma: il fedele che la percorre in ginocchio ottiene l’indulgenza plenaria. Alla sua sinistra, una scala semicircolare permette di scendere nella sottostante Cripta degli Innocenti, dove sotto un altare si cela uno stretto passaggio verso un locale sotterraneo ove si conserva una lastra testimone del ritrovamento del corpo della Santa.

VEROLI, 1° giugno 2014. Festa  di Santa Maria Salome: con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena;

VEROLI, 1° giugno 2014. Festa di Santa Maria Salome: con il Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli e S.E. Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino. Rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta; S.E. il Prefetto di Frosinone; 8 Sindaci delle città alleate e confederate, tra cui l’Ing. Massimo Scura Sindaco di Alfedena e il nuovo Sindaco di Veroli Avv. Simone Cretaro.

 Maria Sálome viene menzionata due volte nel Vangelo di Marco con il nome di “Sálome” (Mc 15,40 e 16,1), ma grazie ad un confronto parallelo col testo di Matteo (Mt 27,56) la si può identificare come “la madre dei figli di Zebedèo”, e quindi Giacomo il Maggiore (venerato a Compostela) e Giovanni, l’Evangelista. La tradizione la chiamerà, in seguito, “Maria Sálome ” (con l’accento). Insieme all’altra Maria, la madre di Giacomo detto il Minore, o il Piccolo, per distinguerlo dal precedente, seguiva Gesù come discepola fin da quando era ancora in Galilea (Mc 15, 40-41). Secondo Matteo, Maria Sálome, sulla strada per Gerusalemme, si avvicinò a Gesù per chiedergli qualcosa: “Fa che questi miei figli siedano uno alla tua destra ed uno alla tua sinistra nel tuo regno”, ma la risposta che ricevette da Gesù fu sconcertante (Mt 20, 20-24). È presente durante l’esecuzione di Gesù (Mc 15-40; Mt 27,56) insieme a Maria di Giacomo ed a Maria Maddalena: insieme verranno in seguito indicate dalla tradizione come “le Tre Marie”. Esse “stavano ad osservare dove veniva deposto” (Mc 15,47) e trascorso il sabato “comprarono oli aromatici per andare ad imbalsamare Gesù” (Mc 16,1). Saranno le prime a ricevere l’annuncio della sua resurrezione e l’incarico di diffondere tale novella. Basilica Veroli

Da questo punto in poi non è possibile ricavare altre notizie dai Vangeli. Esiste però un’altra tradizione, secondo cui a causa delle persecuzioni contro i Cristiani seguite alla morte di Gesù, le tre Marie furono arrestate ed imbarcate su una nave priva di remi e di vele che, guidata dalla Provvidenza, raggiunse le rive della Provenza, in Francia. Il luogo dello sbarco è ancora oggi ricordato nel paesino di Les-Saintes-Maries-de-la-Mer, dove sorge una chiesa a loro dedicata. È comunque attestato storicamente che il Cristianesimo prese a diffondersi in Europa proprio dalla Gallia, che divenne quindi la porta d’ingresso della nuova religione in Europa.

Il dipinto realizzato dal pittore Paolo Gaetani “la Famiglia di Salome” raffigurante Santa Maria Salome con i figli Giacomo e Giovanni. Il quadro è collocato nella cripta all’interno della Basilica dedicata alla Santa Patrona, a Veroli.

Il dipinto realizzato dal pittore Paolo Gaetani “la Famiglia di Salome” raffigurante Santa Maria Salome con i figli Giacomo e Giovanni. Il quadro è collocato nella cripta all’interno della Basilica dedicata alla Santa Patrona, a Veroli.

dipinto

Come è finita, dunque, Santa Maria di Sálome a Veroli? In realtà, si tratta di una tradizione parallela a quella francese, secondo una consuetudine tipica dei primi Cristiani. Durante i primi secoli di sviluppo della Cristianità, infatti, molte chiese o luoghi di pellegrinaggio hanno cercato di collegare la loro storia con quella di illustri fondatori risalenti all’epoca di Gesù. Quante diocesi, per fare un esempio, hanno sostenuto che il loro primo fondatore era stato mandato direttamente da San Pietro?

Secondo quest’altra tradizione, Santa Sálome giunse nel Lazio in un anno imprecisato dopo un lungo pellegrinaggio, insieme ai santi Demetrio e Biagio. Stanca del viaggio, trovò ospitalità presso un uomo pagano, che ella convertì e battezzò col nome di Mauro. Sei mesi dopo morì, il 3 luglio. Rispettosamente Mauro raccolse le spoglie per la sepoltura, racchiudendole in un’urna di pietra sulla quale incise le parole “Hae sunt reliquiae B. Mariae Matris apostolorum Jacobi et Joannis“. Timoroso, però, di subire anch’egli il martirio, andò a nascondersi con l’urna nella grotta di Paterno, dove morì dopo tre giorni. Qualche tempo dopo alcuni pagani trovarono l’urna di pietra e ne informarono l’autorità. Questi, credendo di trovarvi un tesoro, se la fece portare ed ordinò di aprirla. Deluso di avervi trovato soltanto vecchie ossa, ed ignorandone l’appartenenza, ordinò che fossero gettate con disprezzo sulla piazza in mezzo al paese.

Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli, il Conte e la Contessa Crociani Baglioni.

Rev. Canonico Angelo Maria Oddi, Rettore della Basilica Concattedrale di S. Maria Sàlome di Veroli, il Conte e la Contessa Crociani Baglioni.

Un uomo greco, che era riuscito a leggere l’iscrizione sulla cassa, comprendendone l’importanza decise di salvare il prezioso tesoro, e nottetempo si recò sulla piazza a recuperare le ossa, che avvolse in un panno e racchiuse in una nuova urna, che andò a nascondere fuori città, presso una rupe, in attesa di portarle con sè al ritorno in patria. L’uomo, però, morì prima di poter attuare il suo piano, e le ossa rimasero nuovamente abbandonate.

Giungiamo finalmente all’anno 1029, quando un uomo di nome Tommaso s’imbatté nel corpo del greco. Grazie all’apparizione in sogno di San Pietro, prima, e della stessa Maria Sálome, dopo, comprese la storia e scoprì il luogo dove erano nascoste le reliquie. Il ritrovamento avvenne il 25 Maggio, e l’avvenimento fu celebrato dal Vescovo di Penne, dall’abate di Casamari e da quello di Sant’Anastasia a Roma. Mentre i due vescovi sollevarono in aria le ossa per mostrarle alla folla, da una tibia si vide sgorgare del sangue vivo, e tutti gridarono al miracolo. La testa e le braccia vennero legate in teche d’argento e conservate nella tesoreria della Cattedrale, mentre le altre ossa furono racchiuse in una piccola urna e custodite sotto l’altare del piccolo oratorio che venne edificato sul luogo del ritrovamento. Più tardi al posto dell’oratorio sorse l’attuale basilica. Durante il terremoto del 1350 la chiesa subì gravi danni e le reliquie furono traslocate nella Cattedrale, per tornare di nuovo alla basilica nel 1742.

 

Santa Maria Sálome è tornata in Ciociaria …
Salome

Santa Maria Sálome è tornata in Ciociaria. Coi figli S. Giovanni Evangelista e S. Giacomo Maggiore.
Stiamo parlando di una scultura lignea laccata e dorata del 1520 alta 95 cm, di grande artista tedesco, splendidamente conservata, che illustra la Santa coi due figli in braccio, ora in mano a collezionista ciociaro, dopo un lungo viaggio.
Santa Maria Sálome assieme a Maria di Cleofe e alla Beata Vergine fa parte del gruppo delle tre Marie, delle Madri piangenti la morte del Salvatore. Essa è particolarmente cara ai Ciociari poiché è la Protettrice della città di Veroli, da parecchi secoli. Bello perciò sarebbe stato se questa opera d’arte così piena di significati e di implicazioni fosse potuta tornare nella sua sede naturale e cioè nella chiesa a lei dedicata a Veroli dove in realtà, a parte una tela di santa, nessuna opera d’arte ricorda ed illustra ai fedeli la Santa coi figli. (prof. Michele Santulli)