Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni


Care-i procedura pentru angajarea legală în Italia a unui cetăţean român?

 cv_curriculum_job_loc_de_muncaCetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni (nu este necesară obţinerea vreunei autorizări pentru angajare).

Ghidul lucrătorului român în Italia 2014.

Pentru a vă angaja legal în Italia, este necesar:

–       Să obţineţi de la „Agenzia delle Entrate” codul dvs. fiscal („codice fiscale”).

Atragem atenţia asupra faptului că, codurile fiscale generate pe internet nu sunt valabile. Din acest motiv, trebuie să vă adresaţi instituţiei italiene Agenzia delle Entrate, pentru obţinerea codului dvs. fiscal. În România, vă puteţi adresa Ambasadei Italiei la Bucureşti.

Dacă nu deţineţi un cod fiscal eliberat de Agenzia delle Entrate sau de Ambasada Italiei din România, nu vă veţi putea înscrie la INPS şi nu vă va fi recunoscut stagiul de cotizare. Astfel, veţi întâmpina probleme, până la reglementarea situaţiei, cu primirea unor eventuale prestaţii de securitate socială (pensie, alocaţie pentru nucleul familial, indemnizaţie de şomaj, etc.).

–       Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul dvs. este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială – I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale – I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în domeniu;

–       Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare de 3 luni.

Aveţi dreptul de a sta pe teritoriul Italiei o perioadă de maxim trei luni, fără nici o condiţie sau formalitate de îndeplinit, dacă deţineţi un document de identitate în curs de valabilitate (carte de identitate / paşaport). Totodată, de acest drept beneficiază şi membrii dvs. de familie care vă însoţesc şi nu au cetăţenia unui stat membru UE, au un paşaport valabil şi viza de intrare în Italia, atunci când este cazul.

Conform Decretului legislativ nr. 32/2008, cetăţeanul UE sau membrul său de familie, se poate prezenta la un birou de poliţie pentru a-şi declara propria prezenţă pe teritoriul naţional. În cazul în care această declaraţie de prezenţă nu a fost efectuată, se presupune, în lipsa unei probe contrare, că şederea s-a prelungit peste termenul de trei luni. Teacher and pupil reading book

Dacă şederea în Italia depăşeşte 3 luni, este necesar să vă înscrieţi la Registrul de evidenţă a populaţiei/„Anagrafe”. Pentru aceasta, pe lângă fotocopiile unui document de identitate în curs de valabilitate (paşaport sau carte de identitate) şi ale codului fiscal, este necesar să se depună documentaţie specifică, care variază în funcţie de motivul şederii, după cum urmează:

  1. Dacă şederea este pentru motive de muncă: trebuie depusă documentaţie care să ateste existenţa raportului de muncă (de exemplu: copie după contractul de muncă, ultimul fluturaş de salariu, chitanţa care atestă plata contribuţiilor de asigurări sociale, comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă etc.).

Pentru înscrierea lucrătorilor autonomi în Registrul de evidenţă a populaţiei, este necesară prezentarea certificatului de înscriere la Camera de Comerţ sau a atestatului de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (cod TVA) eliberat de Secţia Financiară locală (Agenzia delle Entrate).

Dacă exercitaţi o profesie liberală trebuie să prezentaţi atestatul de înscriere în respectivul ordin profesional.

Lucrătorii sezonieri pot solicita înscrierea în Registrul populaţiei temporare. Înscrierea în respectivul registru are valabilitatea de 1 an.

Pentru înscrierea lucrătorilor detaşaţi în Registrul de evidenţă a populaţiei este necesară prezentarea declaraţiei filialei italiene a firmei principale.

  1. Dacă şederea este pentru motive de studiu sau de formare profesională, trebuie să se demonstreze că deţineţi resurse economice suficiente pentru a întreţinerea dvs. şi, eventual, a membrilor dvs. de familie. Pentru stabilirea cuantumului resurselor economice suficiente, se ia în considerare valoarea anuală a alocaţiei sociale. În anul 2014 valoarea anuală a acesteia este de 5.818,93 euro (447,61 euro/lună). Această sumă este considerată suficientă pentru şederea solicitantului şi a unui membru de familie. Aceasta trebuie dublată în cazul în care mai există unul sau doi membri de familie în plus. Se triplează dacă membrii de familie sunt peste 5. Deţinerea resurselor economice poate fi atestată şi printr-o declaraţie pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie depusă dovada privind asigurarea medicală, iar în cazul şederii pentru motive de studiu trebuie depusă şi documentaţie care atestă înscrierea la un institut de învăţământ public sau privat recunoscut.
  2. Pentru înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei a membrului de familie comunitar, care însă nu deţine dreptul autonom de şedere, trebuie depusă documentaţie care să ateste calitatea de membru de familie sau de membru de familie aflat în întreţinere. asistenta

Pentru a se putea înscrie în Registrul de evidenţă a populaţiei, membrii de familie proveniţi din state terţe, trebuie să solicite iniţial de la Chestură, eliberarea „cărţii de şedere pentru membru de familie al UE”, care are o valabilitate de 5 ani.

Membrii de familie ai cetăţenilor UE care pot obţine dreptul de şedere în Italia sunt: „soţul/soţia, descendenţii proprii sau ai soţului/soţiei (cu vârsta de până la 21 de ani) şi ascendenţii direcţi, aflaţi în întreţinere, proprii sau ai soţului/soţiei, indiferent de gradul de rudenie”.

Pentru înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei se achită o taxă de timbru de 32,50 euro. În fapt, este vorba de două taxe, în valoare de 16 euro, respectiv 16,50 euro. Prima taxă se plăteşte atunci când se solicită la Primărie înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei, iar cea de-a doua, este necesară pentru a primi atestatul respectiv.

muncaCetăţenii care se află legal în Italia de cel puţin 5 ani pot obţine dreptul de şedere permanentă. Pentru calcularea acestei perioade se ia ca reper „data de începere a valabilităţii documentului de şedere pe care interesatul îl deţine”. Continuitatea şederii nu este prejudiciată de absenţe care nu depăşesc în total 6 luni pe an, precum şi de absenţe mai mari, necesare pentru îndeplinirea serviciului militar, respectiv absenţe de până la 12 luni consecutive pentru motive relevante, ca de exemplu, sarcina şi maternitatea, boli grave, studii sau formare profesională ori detaşare pentru motive de muncă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

AMBASADA ROMANIEI IN ITALIA
Via Niccolo Tartaglia 36, Roma 00197
Tel: +39 06 8084529
Fax: +39 06 8084995

 

 

– I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA

– Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

– ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF

– ROMENI IN ITALIA, ASSISTENZA FISCALE 2014: RINNOVATA LA CONVENZIONE CON 50&PIÙ CAAF

– Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni

– Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană

Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ?

– 50&PIU’ CAAF – ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

– GHIDUL LUCRĂTORULUI ROMÂN ÎN ITALIA

Un commento su “Români din Italia, aveţi dreptul de a vă angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni

  1. Pingback: Ghid complet: cum obţii pensie dacă ai muncit în alte ţări din Uniunea Europeană | Futuro Insieme

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...