“REGALA UN SORRISO”: DONA UNA CALZA E/O UN PANETTONE A CHI E’ IN DIFFICOLTA’


L’Associazione Italia-Romania: Futuro Insieme (Viitorul Împreună) ha aderito all’iniziativa di beneficenza del Centro Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar”- Via degli Orti della Farnesina, 2, impegnandosi a raccogliere panettoni, torroni, dolciumi e calze regalo… Tutti i prodotti saranno donati ai bambini, molti dei quali sono romeni, e alle famiglie assistite dal Consultorio e Centro di Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar” del Sovrano Militare Ordine di Malta – Gran Priorato di Roma.
Partecipa anche tu ! Scarica la locandina e distribuiscila presso i tuoi amici: regala un sorriso locandina.
Se hai bisogno di chiarimenti, chiama il numero: 06.36382036 oppure 335.8098912.

regala un sorriso loca def copia-page-001

Roma, Complesso del Vittoriano: „I Romeni e la Grande Guerra”, in mostra dal 1° dicembre al 28 febbraio


„I Romeni e la Grande Guerra” – mostra foto-documentaria dedicata alla Festa Nazionale della Romania e al 100° Anniversario della Grande Guerra al Museo Centrale del Risorgimento – Complesso del Vittoriano a Roma.

Lunedì, 01 dicembre 2014  18:00 – Sabato, 28 febbraio 2015
 Museo Centrale del Risorgimento – Complesso del Vittoriano Roma
1918_mostraIn occasione della Festa Nazionale della Romania, lunedì, 1° dicembre 2014, ore 18:00, presso il Museo Centrale del Risorgimento – Complesso del Vittoriano a Roma avrà luogo l’inaugurazione della mostra foto-documentaria dal titolo „I Romeni e la Grande Guerra”. L’eventoèorganizzato dall’Istituto Romeno diCultura eRicercaUmanistica di Venezia, dall’Ambasciata di Romania in Italia, dalMuseo Centrale del Risorgimento – Complesso delVittoriano a Roma, dalMuseoNazionale diStoria della Romania, dall’Archivio Nazionale della Romania e dall’Università Babeș–Bolyai diCluj-Napoca, incollaborazione con l’Accademia di Romania a Roma, e siavvale delpatrocinio dellaRegione Lazio, dellaProvincia di Roma e delComune di Roma.In seguito alla collaborazione tra l’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia e il Museo Nazionale di Storia della Romania, l’Archivio Nazionale della Romania e l’Università Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, è risultata la mostra „I Romeni e la Grande Guerra” cheriunisceoltre 40panellifoto-documentari cherispecchiano lapartecipazione deiromeni e della Romaniaalla Grande Guerra, in base aidocumenti d’archivio,allefotografie,alleillustrazionicoeve eallerassegnestampa d’epoca.La mostra gode del sostegno finanziario dell’Istituto Culturale Romeno di Bucarest e rimarrà aperta al pubblico nel periodo 1° dicembre 2014 – 28 febbraio 2015, presso il Museo Centrale del Risorgimento – Complesso del Vittoriano a Roma (Via San Pietro in Carcere). Ingresso libero. L’ingresso all’inaugurazione della mostra sarà su invito. Per informazioni e prenotazioni: 3349976873 o or.rci@nats.iahim.

Organizzatori: Istituto Culturale Romeno di Bucarest, Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, Ambasciata di Romania in Italia, Museo Centrale del Risorgimento – Complesso del Vittoriano a Roma, Museo Nazionale di Storia della Romania, Archivio Nazionale della Romania e Università Babeș–Bolyai di Cluj-Napoca

In collaborazione con: Accademia di Romania a Roma

Con il patrocinio di: Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma

 

Modul de comportare în prezenţa membrilor Familiei Regale a României


“Niciunul dintre noi nu se naşte cu eticheta în sânge. Nu este o rușine ori o crimă faptul că greşim în comportamentul faţă de noi înşine, faţă de ai noştri sau faţă de societate. Ruşine este să nu deschizi paginile unei astfel de cărţi şi să te încăpăţânezi să crezi, în ciuda evidenţei, că ai dreptate, refuzând să devii mai bun.”, scrie Alteţa Sa Regală Principele Radu al României în Prefaţa volumului “Eticheta regală”, de Sandra Gătejeanu Gheorghe.

Primul cod de legi cunoscut în istoria umanităţii şi transmis până în zilele noastre este Codul lui Hammurabi, elaborat în jurul anului 1750 i.e.n. Cele 282 de paragrafe ale Codului cuprind dispoziţii de drept public şi privat ce reglementează normele de convieţuire ale cetăţenilor şi necetăţenilor, în cadrul Regatului Babiloniei. Acest cod cuprinde şi dispoziţii referitoare la eticheta, respectiv, conduita în cadrul ceremoniei de încoronare a Regelui Babiloniei , stabileşte ordinea de precădere la toate nivelurile şi recomandă cum trebuie să se poarte “funcţionarii care activează în protocol”.

Conceptul modern de “etichetă” a aparut la începutul secolului al XV-lea, la Curtea Regală Franceză. Nobilii care locuiau la Curtea Regală au elaborat o listă de reguli de conduită ce au fost menţionate pe nişte foi denumite chiar “etichete”.

Eticheta Regală poate fi definită ca un ansamblu de norme de conduită ce priveşte modul de comportare în prezenţa membrilor Familiei Regale.

Principala diferenţă între protocol şi etichetă vizează raporturile reglementate. Dacă protocolul are ca obiect raporturile instituţionale, eticheta priveşte raporturile individuale.

Eticheta are de fapt la baza politeţea, esenţa educaţiei care simbolizează respectul faţă de persoane indiferent de condiţia personală sau socială.

Conduita în cadrul întâlnirilor cu membrii Familiei Regale este determinată de consideraţia şi respectul pe care oamenii îl poartă membrilor Familiei. De exemplu:

 • la sosirea (într-o cladire sau într-un spaţiu exterior) şi la plecarea membrilor Familiei Regale este obişnuit ca persoanele prezente să salute cu un gest scurt de înclinare a capului, dar fără înclinarea corpului (bărbaţii) sau cu o reverenţă (femeile).
  • Acest lucru este valabil în faţa Regelui, Reginei, Principesei Moştenitoare, Principeselor şi Principilor.
  • Aceeaşi regulă este respectată şi de membrii Familiei Regale faţă de rudele aflate într-o poziţie superioară de titlu sau vârstă (inclusiv dacă e vorba de soţie, frate, soră, mamă sau tată).
  • Nu este indicat să se întindă mâna din proprie iniţiativă, ci numai dacă unul dintre membrii Familiei Regale o oferă.

În cadrul întâlnirilor cu membrii Familie Regale, formulele directe de adresare sunt următoarele:

 • Pentru Rege
  • «Sire» sau «Majestatea Voastră».
 • Pentru Regină:
  • «Majestatea Voastră»
 • Pentru Principesa Moştenitoare Margareta, Principele Radu, Principesa Elena, Principele Nicolae, Principesele Irina, Sofia şi Maria:
  • «Alteţa Voastră Regală»
 • Dacă Majestăţile Lor se află împreună cu Alteţele Lor Regale, se poate folosi la începutul unui discurs sau luare de cuvânt formula generală:
  • “Majestăţile Voastre, Alteţele Voastre Regale “.

Nu este indicat să se stea pe scaun atunci cand vreunul din membrii Familiei Regale stă în picioare

La intrarea în încăpere a unuia dintre membrii Familiei Regale, invitaţii sunt rugati sa se ridice. Regula se aplică şi membrilor Familiei Regale. Ei se ridică în picioare atunci când intră în încăpere un alt membru al Familiei, într-o poziţie superioară în titlu sau vârstă.

In cazul unei conversaţii obişnuite, particulare, este de dorit ca Regele sa înceapa discuţia, nu invitaţii. Dacă Regele nu este prezent, următorul membru al Familiei Regale o va face. De asemenea, este de dorit ca invitaţii să nu întrerupă membrii Familiei Regale atunci când aceştia susţin o conversaţie.

Fumatul în prezenţa membrilor Familiei Regale este considerat o impoliteţe. În prezenţa membrilor Familiei Regale, în nici o împrejurare (publică, oficială sau particulară) nu este de dorit să se folosească telefonul mobil. În reşedinţele regale, folosirea telefonului mobil şi fumatul sunt interzise.

În cazul unui dineu, toţi cei prezenţi aşteaptă ca Regele să se aşeze primul, iar la plecare toată lumea se va ridica atunci când Regele s-a ridicat. Nu este indicat ca invitaţii să se ridice în timpul mesei. În prezenţa Regelui la masă, nimeni (nici membrii Familiei Regale) nu poate începe un nou fel de mâncare înaintea Regelui. Dacă Regele nu este prezent, regulile de mai sus se aplică următorului în ordinea membrilor Familiei Regale.

Este nepotrivit să se ceară unuia dintre membrii Familiei Regale să transmită un mesaj verbal sau scris ori să transporte un comision, un cadou, flori etc., nici macar atunci când obiectul transmis are ca destinatar pe Majestatea Sa.

Acest lucru se poate face prin Secretariatul Regal, prin Protocolul Casei, telefonic sau prin posta. De asemenea, este nepotrivit să se ceară sau să se ofere membrilor Familiei Regale cărţi de vizită. Toate contactele Casei Majestatii Sale sunt disponibile pe Internet sau pot fi oferite de angajaţii Casei.

Daca întâlnirea este privată, de lucru sau are statut de audienţă, atunci este de preferat ca bărbaţii să poarte costum de culoare gri închis în cursul zilei şi albastru închis în cursul serii, cu cravată. Pentru femei este recomandabilă o ţinută potrivită cu momentul zilei şi cu locul vizitat (taior sau rochie de zi în cursul zilei şi rochie lunga sau trei-sferturi seară). Militarii sunt rugaţi să folosească ţinuta militară adecvată momentului zilei şi anotimpului. Dacă întâlnirea este oficială sau publică, Secretariatul Regal va aduce la cunoştinţă, încă de la momentul trimiterii invitaţiei, în legătură cu ţinuta, în cazul în care ar diferi de cele menţionate la paragraful precedent.

Formalismul specific comunicării scrise se datorează în primul rând faptului că la început aceasta a fost un mijloc de comunicare disponibil persoanelor educate. Deşi regulile comunicării scrise au evoluat se păstrează totuşi o anumită rigoare.

În redactarea unei scrisori membrilor Familiei Regale se utilizeaza cutume ce asigură respectarea rangului ce se datorează destinatarului. În scrisori, ca şi în adresarea verbală, este de dorit evitarea formulei “dumneavoastră” şi folosite formele “Majestătii Voastre”/ “Alteţei Voastre Regale”, “al Majestăţii Voastre”,/ “al Alteţei Voastre Regale” , “pentru Majestatea Voastră/ pentru Alteţa Voastră Regală”.

Eticheta în prezenţa membrilor Casei de România

Sandra_Gatejeanu_Gheorghe_EtichetaRegala

 Autor: Sandra Gătejeanu Gheorghe, Directorul de Protocol al Casei MS Regelui Mihai I  

Aş mai adăuga: Majestăţii Sale Regele, nu i se pun întrebări ! (Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaş)

Eticheta regală, diplomație, eleganță, respect

De vorbă cu Directoarea de Protocol a Casei Regale despre ”Eticheta regală”

Cartea este disponibilă în librării și pe site-ul www.curteaveche.ro la prețul de 45 lei.

Cartea este disponibilă în librării și pe site-ul http://www.curteaveche.ro la prețul de 45 lei.

Questione arabo-israeliana. Quale dibattito?


isrIn seguito ai più recenti interventi israeliani sulla striscia di Gaza e alla nuova richiesta del Regno Unito, e non solo, di riconoscere uno stato palestinese, si è tornato a parlare della questione medio-orientale. La faccenda è stata infinite volte strumentalizzata dalle parti in causa, spesso ben oltre il limite della decenza. Chi naviga spesso su internet come me si sarà spesso imbattuto in video, siti o scritti altamente fuorvianti, se non puramente fantasiosi e menzogneri, che non fanno altro che avvelenare ulteriormente il dibattito e istigare all’antisemitismo i meno informati sulla vicenda. Tali elementi non fanno che evidenziare quello che probabilmente è il maggior problema di Internet in generale: la falsificazione di molti fatti storici accertati e documentati, o addirittura una loro interpretazione sulla base delle cosiddette teorie del complotto, facilmente reperibili navigando sul web.

Questo intervento non ha alcuna pretesa di affermare o negare il diritto a Israele di esistere e più in generale di parteggiare per l’una o l’altra causa, ma semplicemente di riflettere sulle principali ragioni storiche dello stato attuale, indispensabili per comprendere la situazione. Per fare ciò si potrebbe partire da alcune delle stesse interpretazioni e teorie che circolano negli ambienti antisemiti, commentandole possibilmente senza paraocchi ideologici.israele-palestina-150x150

Molto spesso si sente dire che gli ebrei si sono appropriati di una terra che non gli appartiene, niente di più falso:
E’ indispensabile innanzitutto ricordare che nella zona che comunemente viene chiamata Palestina non ci fu mai uno stato autonomo arabo, si sono invece susseguiti stati autonomi ebraici (come il Regno di Israele) antecedenti all’invasione di Gerusalemme da parte di Tito e in seguito alle conquiste da parte dell’ impero ottomano e poi britannico.
L’ intenzione dell’ impero britannico in seguito al secondo dopoguerra non fu quella di consegnare la Palestina agli ebrei, ma di dare la maggior parte di quel territorio agli arabi palestinesi e solo un quinto circa di esso agli ebrei (stiamo parlando del 20% di un territorio grande quanto il New Jersey), nulla di insensato, considerando che a quell’epoca una percentuale di ebrei viveva ancora lì, seppur piccola. Nonostante gli squilibri di partizione gli ebrei accettarono, anche se non di buon grado, mentre gli arabi non solo si rifiutarono, ma diedero immediatamente inizio a una nuova guerra santa con lo scopo di sterminare una volte per tutte gli ebrei. ”Miracolosamente”, i componenti di cinque eserciti arabi (Egitto, Giordania, Iraq, Libano e Siria) vennero sconfitti dopo un anno di guerra da un piccolo stato che a quei tempi di certo non vantava la forza militare e strategica che avrebbe ottenuto anni dopo. Le dichiarazioni di alcuni leader arabi passati e presenti seminano ogni dubbio sulle reali intenzioni degli stati arabi di perseguire guerre sante contro ebrei e non solo.

Si dice che anche quello ebraico è e fu un fanatismo di tipo religioso, poiché i sionisti credevano di fondare Israele sulla base di rivendicazioni e diritti divini, e anche questo è falso: I sionisti che contribuirono alla nascita di Israele nel 1948 non solo erano una minoranza tra gli ebrei in generale, ma erano per la maggior parte socialisti e agnostici che avevano rifiutato la visione biblica e messianica della terra promessa.

– Di quale stato palestinese parliamo?
Furono gli stessi primi ministri israeliani a offrire in diverse occasioni uno stato indipendente ai palestinesi (tre volte negli ultimi dieci anni), e furono gli stessi leader arabi a rifiutare sistematicamente questa offerta, quindi di cosa stiamo parlando? La verità che molti ignorano è che la storia del ”povero popolo palestinese vittima di Israele” non è altro che una strumentalizzazione puramente di propaganda da parte dei paesi e leader jihadisti, che hanno tutto l’ interesse a lasciare lo stato di cose invariato; la storia è molto chiara in tal proposito: non fu mai fondato uno stato palestinese quando l’ Egitto occupò Gaza o quando Israele restituì il Sinai qualche anno dopo la guerra dei sei giorni, e gli esempi non sono certo finiti.

Zuhayr Muhsin, leader storico dell’ OLP, nel 1977 diede una dichiarazione a dir poco emblematica:
”Il popolo palestinese non esiste. La creazione di uno Stato palestinese è solamente un mezzo per continuare la nostra lotta per l’unità araba contro lo Stato d’Israele. In realtà oggi non c’è differenza tra giordani, palestinesi, siriani e libanesi. Oggi parliamo dell’esistenza di un popolo palestinese per ragioni politiche e strategiche poiché gli interessi nazionali arabi richiedono che venga assunta l’esistenza di un distinto “popolo palestinese” da opporre al sionismo. Per ragioni strategiche la Giordania, che è uno stato sovrano con confini ben definiti, non può vantare diritti su Haifa e Jaffa mentre io, come palestinese, posso sicuramente farlo. Nel momento in cui i nostri diritti saranno riconosciuti non attenderemo nemmeno un minuto per unire la Palestina alla Giordania”

Tutto ciò che è successo negli anni dopo non fa che corroborare questa tesi.
E’ innegabile che i nemici di Israele abbiano solo da guadagnarci a lasciare i palestinesi non solo senza una terra, ma anche di infrastrutture di minima decenza. Le ingenti risorse dei governi palestinesi (che non si limitano solo ad aiuti umanitari, a dispetto di quello che sostengono alcuni) sono oggi spesi per acquistare armamenti e macchinari per costruire i cosiddetti tunnel della morte per raggiungere Israele.

Nessuna di queste riflessioni viene fatta in molte parti del Web citate all’ inizio. E’ a dir poco assurdo che nell’ era di Internet, dove si può trovare in pochi secondi qualsiasi informazione riguardante qualsiasi cosa, ci siano ancora dibattiti, per fare un esempio tra i più classici, sulla veridicità dei cosiddetti Protocolli dei savi di Sion (riconosciuto da molti come la prima opera moderna di letteratura cospirativa), pubblicati nel 1903 in Russia come documenti segreti riguardanti le intenzioni del popolo ebraico di impadronirsi del mondo. Riconosciuti come falsi già dai primi tempi successivi alla pubblicazione, ottengono ancora oggi ampia visibilità in Medio Oriente e in altri ambienti antisemiti, che cercano di dimostrare cospirazioni ebraiche di vario tipo.
Naturalmente vi sono teorie cospirative formulate anche di recente: il più valido degli esempi è la falsa notizia rilasciata dopo l’ attentato alle Twin Towers del 2001, secondo la quale i 4.000 ebrei che lavoravano al World Trade Center non si presentarono quel giorno poiché avvertiti dal Mossad, consapevole (se non colpevole) dell’ attacco. In realtà il Jerusalem post aveva rilasciato un’iniziale stima di più di 300 ebrei rimasti uccisi cinque giorni prima della notizia.

Il politologo Angelo Panebianco ha recentemente pubblicato un articolo sul Corriere della sera in cui parla di “complicità occidentali”, ovvero di un antisemitismo che “preferisce mimetizzarsi, mostrarsi interessato alla causa palestinese”, e di come gli attuali simpatizzanti di regimi totalitari, che comprendono i neo-nazisti greci, i simpatizzanti di Putin in Italia e gli aspiranti jihadisti in Europa, disprezzino Israele in quanto società analoga all’ Occidente, e quindi rappresentante di elementi come il materialismo, l’ individualismo e l’ elogio del libero mercato.

La deriva di un nuovo antisemitismo mascherato da antisionismo è più che evidente e dimostrato dai numerosi attentati e attacchi vandalici a danno di luoghi di culto ebraici, che rappresentano appunto la religione ebraica, e non il sionismo, essendo esso nato solo alla fine del diciannovesimo secolo.
Insomma, come scrive infine Panebianco, la storia sembra ripetersi. Si spera che la situazione possa non sfociare nuovamente in tragedia.

Eugenio Di Castro

Roma, 8 novembre 2014

Gli italiani e il valore della famiglia


Presentati i risultati della ricerca “Dove siamo arrivati con il matrimonio”, realizzata da Lorien per Novae Terrae
Nella foto: Famiglia Crociani: Angelo, Rachele, Massimo e Fernando

Nella foto: Famiglia Crociani: Angelo, Rachele, Massimo e Fernando

Matrimonio efamigliaintesa comeunione trauomo e donnasonopilastriinsostituibili dellasocietàrispettivamente secondo l’86 e il 95%degliitaliani,anche se per il 61% di loroneiprossimiannisaràopportunoriconoscereanche leunioniomosessuali.Sono,questi,alcuni deidatiemersidallaricerca “Dove siamoarrivati con il matrimonio”,realizzata dall’Istituto diricercaLorien per laFondazione Novae Terrae. Sitratta dirisposte soloapparentementecontraddittorie,perchéanalizzandoaltriparametri, peresempio lerisposte relative all’educazione dibambini chevivono all’interno dicoppieomosessuali,apparechiaro come ilriferimentocontinui aessere lafamigliatradizionale.

Solo il 4% degli intervistati non è d’accordo a considerare la famiglia “molto più di un semplice legame sentimentale tra due adulti perché riguarda anche la responsabilità dei figli”, e solo il 7% è “per niente d’accordo” a guardare alla “famiglia, composta da un uomo e una donna e fondata sul matrimonio”, come “elemento base per la crescita e lo sviluppo della società e del Paese”.
Il matrimonio ha origine divina secondo il 66% degli italiani, mentre l’84% ritiene importanti i genitori nello sviluppo della personalità dei bambini. La preoccupazione caratterizza le risposte relative ai bambini che vivono all’interno di coppie omosessuali: il 46% teme che possano ottenere risultati scolastici peggiori, il 41% che subiscano “abusi sessuali”, mentre il 53% si dice “per nulla” preoccupato da questa ipotesi. L’80%, infine, si dice d’accordo con le sanzioni previste dalla Legge Scalfarotto sull’omofobia.
Sinodo sulla famiglia
La beatificazione di Paolo VI
L’Incontro del Santo Padre con anziani e nonni del mondo
Papa Francesco
Il Pontificio Consiglio
Philadelphia 2015
Dalle chiese e dal mondo

Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale


ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) le arată alegătorilor interesați cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor, la primul tur al alegerilor prezidențiale.

DiasporavoteazaPotrivit APADOR-CH, pentru verificare sunt necesari următorii pași:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Ambele cereri pot fi trimise pe email și sunt disponibile AICI.

Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale

Tevatura cu declarațiile pe proprie răspundere, de la primul tur al alegerilor prezidențiale, și faptul că unii români au fost puși astfel în imposibilitatea de a vota, i-a făcut pe mulți să ne ceară informații despre cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor.

Iată pașii pe care trebuie să-i faceți ca să aflați aceste lucruri:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

Ambele cereri pot fi trimise pe email. Găsiți toate datele de contact ale AEP aici.

1. Model solicitare informație

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați dacă pentru turul…. al alegerilor prezidențiale, desfășurat la data de ……noiembrie 2014, pe lista electorală permanentă de la secția de votare nr… (numărul secției din localitatea de domiciliu) din……(localitatea de domiciliu), în care sunt înscris și în baza căreia s-a votat, figurează sau nu o semnătură în dreptul numelui subsemnatului.

Vă solicit răspuns la … adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

Data: …data transmiterii cererii.

 

2. Model solicitare copie:

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă 

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați o copie de pe fila în care figurez înscris pe lista electorală permanentă, în baza căreia s-a votat în turul…. al alegerilor prezidențiale din ….noiembrie 2014, în secția de votare numărul …numărul secției….

Precizez că doresc numai copia filei în care am fost înscris, nu a întregii liste. Vă rog să anonimizați datele personale ale celorlalte persoane ce figurează pe această filă.

Precizez că sunt dispus să suport costul aferent copierii filei.

Vă solicit răspuns la …adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

 

Data: …data transmiterii cererii…

Vă urăm succes și să rugăm să ne comunicați și nouă, pe adresa office@apador.org, dacă ați întreprins un astfel de demers și cu ce rezultat.

 

Sursa: http://www.apador.org/blog/cum-poti-verifica-daca-cnp-ul-tau-a-votat-fara-tine-la-prezidentiale/

Papa Francesco: Il vero cristiano non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori


Il vero cristiano non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori, di rischiare anche la sua fama, perché ha il cuore di Dio che vuole che nessuno si perda: è quanto ha detto Papa Francesco nella Messa mattutina a Santa Marta. Il servizio di Sergio Centofanti per la Radio Vaticana: Al centro dell’omelia di Papa Francesco, le due parabole della pecora smarrita e della moneta perduta. I farisei e gli scribi si scandalizzano perché Gesù “accoglie i peccatori e mangia con loro”. “Era un vero scandalo a quel tempo, per questa gente” osserva il Papa, che esclama:

Papa Francesco

Papa Francesco

“Immaginiamo se a quel tempo ci fossero stati i giornali!”. “Ma Gesù è venuto “per questo: per andare a cercare quelli che si erano allontanati dal Signore”. Queste due parabole – spiega – “ci fanno vedere come è il cuore di Dio. Dio non si ferma, Dio non va fino ad un certo punto, Dio va fino in fondo, al limite, sempre va al limite; non si ferma a metà cammino della salvezza, come se dicesse: ‘Ho fatto tutto, il problema è loro’ . Lui va sempre, esce, scende in campo”.

I farisei e gli scribi, invece, si fermano “a metà cammino. A loro importava che il bilancio dei profitti e delle perdite fosse più o meno favorevole e con questo andavano tranquilli. ‘Sì, è vero, ho perso tre monete, ho perso dieci pecore, ma ho guadagnato tanto’. Questo non entra nella mente di Dio, Dio non è un affarista, Dio è Padre e va a salvare fino alla fine, fino al limite”. E “l’amore di Dio è questo”. Ma “è triste – afferma – il pastore a metà cammino”:

“E’ triste il pastore che apre la porta della Chiesa e rimane lì ad aspettare. E’ triste il cristiano che non sente dentro, nel suo cuore, il bisogno, la necessità di andare a raccontare agli altri che il Signore è buono. Ma quanta perversione c’è nel cuore di quelli che si credono giusti, come questi scribi, questi farisei. Eh, loro non vogliono sporcarsi le mani con i peccatori. Ricordiamo quello, cosa pensavano: ‘Eh, se questo fosse profeta, saprebbe che questa è una peccatrice’. Il disprezzo. Usavano la gente, poi la disprezzavano”.

“Essere un pastore a metà cammino – afferma Papa Francesco – è una sconfitta”. “Un pastore deve avere il cuore di Dio, andare fino al limite” perché non vuole che nessuno si perda:

“Il vero pastore, il vero cristiano ha questo zelo dentro: nessuno si perda. E per questo non ha paura di sporcarsi le mani. Non ha paura. Va dove deve andare. Rischia la sua vita, rischia la sua fama, rischia di perdere la sua comodità, il suo status, anche perdere nella carriera ecclesiastica pure, ma è buon pastore. Anche i cristiani devono essere così. E’ tanto facile condannare gli altri, come facevano questi – i pubblicani, i peccatori – è tanto facile, ma non è cristiano, eh? Non è da figli di Dio. Il Figlio di Dio va al limite, dà la vita, come l’ha data Gesù, per gli altri. Non può essere tranquillo, custodendo se stesso: la sua comodità, la sua fama, la sua tranquillità. Ricordatevi questo: pastori a metà cammino no, mai! Cristiani a metà cammino, mai! E’ quello che ha fatto Gesù”.

“Il buon pastore, il buon cristiano – conclude il Papa – esce, sempre è in uscita: è in uscita da se stesso, è in uscita verso Dio, nella preghiera, nell’adorazione; è in uscita verso gli altri per portare il messaggio di salvezza”. E il buon pastore e il buon cristiano conoscono cosa sia la tenerezza:

“Questi scribi, farisei non ne sapevano, non sapevano cosa fosse caricare sulle spalle la pecora, con quella tenerezza, e riportarla con le altre al suo posto. Questa gente non sa cosa sia la gioia. Il cristiano e il pastore a metà cammino forse sa di divertimento, di tranquillità, di certa pace, ma gioia, quella gioia che c’è nel Paradiso, quella gioia che viene da Dio, quella gioia che viene proprio dal cuore di padre che va a salvare! ‘Ho sentito i lamenti degli israeliti e scendo in campo’. Questo è tanto bello, non avere paura che si sparli di noi per andare a trovare i fratelli e le sorelle che sono lontani dal Signore. Chiediamo questa grazia per ognuno di noi e per la nostra Madre, la Santa Chiesa”.

Fonte: Radio Vaticana

VOTUL ÎN STRĂINĂTATE – TURUL II AL ALEGERILOR PREZIDENŢIALE: Declaraţia pe proprie răspundere


stiati-caAlegătorii români din străinătate pot descărca de pe site-ul mae.ro, formularul Declaraţiei pe proprie răspundere care trebuie completat şi semnat pentru a putea vota la secţiile de votare din străinătate.

Formularul poate fi completat de titular cu datele sale ÎNAINTE de a intra în secţia de votare. Semnarea şi datarea sa se va face NUMAI în faţa membrilor secţiei de votare.

Puteţi descărca formularul aici : http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/Declaratie.pdf

formular_alegeri

 

Teramo, a V-a întâlnire a membrilor comunităţii româneşti din Italia: 8 noiembrie 2014, ora 14.


Propunerea candidaţilor din Italia la primul Congres al Românilor de Pretutindeni şi organizarea unui Congres al Românilor din Italia.

Românii din Italia Centrală și Republica San Marino prezenţi la Guidonia în data de 18 octombrie 2014, au decis să se alăture Comitetului ad hoc Italia, constituit la Roma, mai nou, au propus ca acesta să constituie “Consiliul românilor din Italia” (C.R.I.), completând cererile de la primele trei întâlniri – Roma (9 septembrie), Bologna (14 septembrie) şi Torino (21 septembrie) – şi intervenind cu noi propuneri plauzibile.

candidati.congres@gmail.com

email:   candidati.congres@gmail.com

Sâmbătă 8 noiembrie 2014, ora 14.00, va avea loc la Teramo, în Via Fedele Romani, nr 1, o întâlnire cu românii din Centrul şi Sud-Estul Italiei, a V-a organizată de Comitetul ad-hoc Italia, împreună cu asociaţiile româneşti care activează la nivel local.

La Teramo, ca şi la Roma, Bologna, Torino şi Guidonia, cunoaşterea reciprocă va fi primul subiect abordat în cadrul întâlnirii. Programul prevede discuţii pe tema alegerii delegaţilor din Italia, care să ne reprezinte la primul Congres al Românilor de Pretutindeni, dar şi organizarea unui Congres al Românilor din Italia.

Comitetul ad-hoc Italia este deschis, aderarea membrilor fiind liberă. Invităm pe toţi cei care nu au aderat încă la Comitetul ad-hoc Italia şi nu au participat la nicio întâlnire, să ia la cunoştinţă despre rezoluţia adoptată în urma acestor 4 întâlniri. De altfel, programul de la Teramo prevede aceleaşi teme de discuţie legate de Congresul Românilor de Pretutindeni, a cărui organizare este prevăzută în Legea nr. 299 din 2007 privind „sprijinul acordat românilor de pretutindeni”. Toţi participanţii la aceste întâlniri, care doresc să facă parte din Comitetul ad-hoc Italia, vor putea semna lista de aderare. Oricine doreşte să renunţe la calitatea de membru al Comitetului ad-hoc Italia, o poate face: adresa de email este aceeaşi: candidati.congres@gmail.com .

De asemenea, pentru a participa la întâlnirea de la Teramo, scrieţi un email la: candidati.congres@gmail.com .

Centrul de comunicare al Comitetului ad hoc Italia

 

Fb: https://www.facebook.com/events/493473050787988/?fref=ts

Guidonia, 18 octombrie 2014 - Comitetul ad-hoc Italia

Guidonia, 18 octombrie 2014 – Comitetul ad-hoc Italia

 

Rezoluţia Comitetului ad-hoc la întâlnirea de la Guidonia, 18 octombrie 2014.

În cadrul programului “Diaspora Estival” 2014 din luna august, la Eforie Nord, grupul de miniştri prezenţi, de faţă fiind şi primul ministru al României, au stabilit ca primul Congres al Românilor de pretutindeni să aibă loc la data de 30 noiembrie 2014. În acelaşi context, s-a obiectat miniştrilor condiţiile neclare a organizării acestui Congres, menţionând lipsa unui regulament pentru a organiza în timp util evenimentul, atât de important pentru milioane de români muncitori din afara graniţelor ţării. Au trecut aproape trei luni de la acel eveniment, dar nu s-a hotărît încă ceva concret: este inutil să spunem că toată întârzierea asta a generat în românii din Diaspora şi în mod specific în sânul asociaţiilor, multă dezamagire şi perplexitate, la care se adaugă preocuparea şi dubiile, teama vizavi de celebrarea acestui Congres, fără garanţie de transparenţă şi corectitudine democratică. Aşadar, membrii Comitetului ad-hoc spun NU organizării unui Congres făcut în mare grabă şi în concomitanţă cu alegerile prezidenţiale !

 Comisia parlamentară pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, la sfârșitul lunii septembrie 2014, a decretat un document în urma apelului lansat către Guvernul şi Parlamentul României din partea mai multor asociaţii româneşti din Italia reunite la Roma pe 9 septembrie, care au înfiinţat Comitetul ad hoc, pentru a pregăti bine şi rapid participarea delegaţilor la primul Congress.

Procesul verbal al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării – Camera Deputaţilor, confirmă promisiunea guvernativă di august la Eforie Nord, Costanţa; dar, nu specifică nimic referitor la ceea ce mobilizarea emigraţiei româneşti din Italia aşteaptă şi doreşte fără ulterioare pierderi de timp. Prin urmare, Guidonia a fost un prilej în plus, după întâlnirile anterioare la RomaBologna şi Torino, pentru a ne cunoaşte mai bine, a asculta asociaţiile şi simţi pulsul comunităţii, la fel şi preocuparea generală a românilor muncitori în Italia, care, de această dată s-a transformat în protest faţă de nepăsarea autorităţilor româneşti vizavi de acest eveniment. Suntem din nou în presenţa unor subterfugii şi tergiversări pentru care se consideră responsabil mai mult Guvernul decât Parlamentul naţiunii noastre.

 Membrii Comitetului ad-hoc Italia, după şedinţele de lucru organizate la Roma (9 septembrie), Bologna (14 septembrie) şi Torino (21 septembrie), sâmbătă, 18 octombrie 2014, au participat şi la Guidonia, în Sala Veche Cosiliară, la o întâlnire a mai multor membri ai societăţii civile şi ai asociațiilor româneşti în Italia Centrală și Republica San Marino, organizată cu sprijinul Asociaţiei “Alfa&Omega” din Guidonia. Participanţii au discutat soluţii pentru multele probleme cu care se confruntă muncitorii români emigranţi şi mai ales pe tema alegerii reprezentanţilor românilor din Italia, care să ne reprezinte la primul Congres al Românilor de Pretutindeni. Congresul ar urma să aibă loc pe 30 noiembrie 2014, dată de mulţi contestată la ora actuală din mai multe motive.

Românii din Italia Centrală și Republica San Marino prezenţi la Guidonia, au decis să se alăture Comitetului ad hoc al comunităţii, constituit la Roma, mai nou, au propus ca acesta să constituie în viitorul apropriat “Consiliul românilor din Italia” (C.R.I.), completând cererile de la primele trei întâlniri şi intervenind cu noi propuneri plauzibile, precum unirea asociaţiilor în desfăşurarea unor proiecte în comun, cu sprijinul fondurilor DPRRP.

Aşadar, membrii Comitetului ad-hoc sunt pregătiţi de alegerile participanţilor la primul Congres şi protestează vehement împotriva tergiversării Guvernului şi Parlamentului în a adopta o metodologie clară şi transparentă vizavi de desfăşurarea alegerilor în mod transparent şi democratic; de asemenea, protestează vizavi de totalul dezinteres din partea organelor împuternicite cu organizarea, faţă de Congresul românilor de pretutindeni. Organizarea unui congres al românilor din întreaga lume este prevăzută în Legea nr. 299 din 2007: românii din afara graniţelor şi în special cei din Italia, unde numărul cetăţenilor români a întrecut un milion, sunt asaltați de suspiciunea că, în cazul în care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie 2014, acesta nu va fi un Congres organizat după principii democratice, în mod corect şi transparent, și că totul se va rezolva “ca de obicei”, în nimic concret; acest Congres va fi în cel mai bun caz o miză electorală părtinitoare, cu scopul de a favoriza mai degrabă un candidat în defavoarea altuia, pentru președinția ţării, fapt pentru care ar încălca legile democratice ale naţiunii noastre.

Comitetul ad-hoc cere cu voce tare Guvernului şi Parlamentului alegeri imparțiale și neutre. Emigranților români în Italia, în Europa și peste oceane, alături de familiile lor, trebuie să le fie asigurat dreptul de a-și exprima alegerea reprezentanţilor la Congres prin vot liber şi democratic. În continuare, cerem autorităţilor să unească, să reunească și nu să divizeze, să dezbine și să disperseze comunitatea românească din afara graniţelor.

Comitetul ad-hoc, căruia în ultimele luni i s-au adăugat mai multe asociații, rămâne deschis tuturor românilor din Italia; oricine poate adera şi particpa la întâlnirile organizate de membrii acestuia, sau poate organiza întâlniri la nivel local, provincial, regional şi adera la Comitetul ad-hoc Italia (e-mail: candidati.congres@gmail.com). Membrii Comitetului ad-hoc adresează, în continuare, un apel Guvernului României pentru a contracara acțiunile și manevrele care ar putea invalida Congresul în sine; cere, de asemenea, ca muncitorilor români emigrați să le fie dată certitudinea vizavi de reglementarea participării la primul Congres, pe baza unei garanții absolute şi prin alegeri democratice, cu atât mai mult cu cât va fi ales Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.

Următoarea întâlnire organizată de către membrii Comitetului ad-hoc pe tema “Congresul Românilor din Italia” şi alegerii delegaţilor din Italia la Congresul Românilor de pretutindeni, va avea loc la Teramo, în Abruzzo, pe 8 noiembrie 2014.

Centrul de comunicare al Comitetului ad hoc Italia, email: candidati.congres@gmail.com

Comitetul ad-hoc, participanții la întâlnirea de la Guidonia, 18 octombrie 2014:

 • Baghiu Vasile, Asistent, Guidonia
 • Bocaneala Ilona, 101.Proservices, Tivoli
 • Ciacci Francesco, avvocato
 • Cociobanu Andrei Constantin, traducător-interpret română-engleză, Roma
 • Cociobanu Tereza, As. San Marino-Italia-Romania, Roma
 • Crociani Baglioni Farcaş Simona Cecilia, As. “Futuro Insieme”, Orte
 • Farcaş Anton, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Grosseto
 • Ghiuţă Gianina Ina, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
 • Grigore Nicuşor Viorel, As. “LikaEventi”, Rieti
 • Lucan Valentin, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
 • Macarie Gabriela, Asistenţă şi Intermediere, Roma
 • Martinescu Dan, As. “Terra Dacica”, Tivoli
 • Merchea Cristi, Ziarul “Emigrantul”, Roma
 • Morosanu Silvia, As. San Marino-Italia-Romania, Republica San Marino
 • Neacşu Alexandru, As. “Ulpia Traiana Romana”, Roma
 • Pârvu Alexandru, Tehnician, Guidonia
 • Pîrjolea Gabriel, Consilier local la Riano (RI)
 • Pricop Mariana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Roma
 • Rotaru Elena Rodica, As. “LikaEventi”, Rieti
 • Ursu Casina, As. “Genitori Romeni in Italia”, Roma
 • Vasile Dana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Ardea

​Urmăreşte pe fb: CONGRESUL ROMANILOR DE PRETUTINDENI – DEZBATERE A MEMBRILOR COMUNITATII ROMANESTI DIN ITALIA