Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale


ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) le arată alegătorilor interesați cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor, la primul tur al alegerilor prezidențiale.

DiasporavoteazaPotrivit APADOR-CH, pentru verificare sunt necesari următorii pași:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Ambele cereri pot fi trimise pe email și sunt disponibile AICI.

Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale

Tevatura cu declarațiile pe proprie răspundere, de la primul tur al alegerilor prezidențiale, și faptul că unii români au fost puși astfel în imposibilitatea de a vota, i-a făcut pe mulți să ne ceară informații despre cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor.

Iată pașii pe care trebuie să-i faceți ca să aflați aceste lucruri:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

Ambele cereri pot fi trimise pe email. Găsiți toate datele de contact ale AEP aici.

1. Model solicitare informație

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați dacă pentru turul…. al alegerilor prezidențiale, desfășurat la data de ……noiembrie 2014, pe lista electorală permanentă de la secția de votare nr… (numărul secției din localitatea de domiciliu) din……(localitatea de domiciliu), în care sunt înscris și în baza căreia s-a votat, figurează sau nu o semnătură în dreptul numelui subsemnatului.

Vă solicit răspuns la … adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

Data: …data transmiterii cererii.

 

2. Model solicitare copie:

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă 

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați o copie de pe fila în care figurez înscris pe lista electorală permanentă, în baza căreia s-a votat în turul…. al alegerilor prezidențiale din ….noiembrie 2014, în secția de votare numărul …numărul secției….

Precizez că doresc numai copia filei în care am fost înscris, nu a întregii liste. Vă rog să anonimizați datele personale ale celorlalte persoane ce figurează pe această filă.

Precizez că sunt dispus să suport costul aferent copierii filei.

Vă solicit răspuns la …adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

 

Data: …data transmiterii cererii…

Vă urăm succes și să rugăm să ne comunicați și nouă, pe adresa office@apador.org, dacă ați întreprins un astfel de demers și cu ce rezultat.

 

Sursa: http://www.apador.org/blog/cum-poti-verifica-daca-cnp-ul-tau-a-votat-fara-tine-la-prezidentiale/

Papa Francesco: Il vero cristiano non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori


Il vero cristiano non ha paura di sporcarsi le mani con i peccatori, di rischiare anche la sua fama, perché ha il cuore di Dio che vuole che nessuno si perda: è quanto ha detto Papa Francesco nella Messa mattutina a Santa Marta. Il servizio di Sergio Centofanti per la Radio Vaticana: Al centro dell’omelia di Papa Francesco, le due parabole della pecora smarrita e della moneta perduta. I farisei e gli scribi si scandalizzano perché Gesù “accoglie i peccatori e mangia con loro”. “Era un vero scandalo a quel tempo, per questa gente” osserva il Papa, che esclama:

Papa Francesco

Papa Francesco

“Immaginiamo se a quel tempo ci fossero stati i giornali!”. “Ma Gesù è venuto “per questo: per andare a cercare quelli che si erano allontanati dal Signore”. Queste due parabole – spiega – “ci fanno vedere come è il cuore di Dio. Dio non si ferma, Dio non va fino ad un certo punto, Dio va fino in fondo, al limite, sempre va al limite; non si ferma a metà cammino della salvezza, come se dicesse: ‘Ho fatto tutto, il problema è loro’ . Lui va sempre, esce, scende in campo”.

I farisei e gli scribi, invece, si fermano “a metà cammino. A loro importava che il bilancio dei profitti e delle perdite fosse più o meno favorevole e con questo andavano tranquilli. ‘Sì, è vero, ho perso tre monete, ho perso dieci pecore, ma ho guadagnato tanto’. Questo non entra nella mente di Dio, Dio non è un affarista, Dio è Padre e va a salvare fino alla fine, fino al limite”. E “l’amore di Dio è questo”. Ma “è triste – afferma – il pastore a metà cammino”:

“E’ triste il pastore che apre la porta della Chiesa e rimane lì ad aspettare. E’ triste il cristiano che non sente dentro, nel suo cuore, il bisogno, la necessità di andare a raccontare agli altri che il Signore è buono. Ma quanta perversione c’è nel cuore di quelli che si credono giusti, come questi scribi, questi farisei. Eh, loro non vogliono sporcarsi le mani con i peccatori. Ricordiamo quello, cosa pensavano: ‘Eh, se questo fosse profeta, saprebbe che questa è una peccatrice’. Il disprezzo. Usavano la gente, poi la disprezzavano”.

“Essere un pastore a metà cammino – afferma Papa Francesco – è una sconfitta”. “Un pastore deve avere il cuore di Dio, andare fino al limite” perché non vuole che nessuno si perda:

“Il vero pastore, il vero cristiano ha questo zelo dentro: nessuno si perda. E per questo non ha paura di sporcarsi le mani. Non ha paura. Va dove deve andare. Rischia la sua vita, rischia la sua fama, rischia di perdere la sua comodità, il suo status, anche perdere nella carriera ecclesiastica pure, ma è buon pastore. Anche i cristiani devono essere così. E’ tanto facile condannare gli altri, come facevano questi – i pubblicani, i peccatori – è tanto facile, ma non è cristiano, eh? Non è da figli di Dio. Il Figlio di Dio va al limite, dà la vita, come l’ha data Gesù, per gli altri. Non può essere tranquillo, custodendo se stesso: la sua comodità, la sua fama, la sua tranquillità. Ricordatevi questo: pastori a metà cammino no, mai! Cristiani a metà cammino, mai! E’ quello che ha fatto Gesù”.

“Il buon pastore, il buon cristiano – conclude il Papa – esce, sempre è in uscita: è in uscita da se stesso, è in uscita verso Dio, nella preghiera, nell’adorazione; è in uscita verso gli altri per portare il messaggio di salvezza”. E il buon pastore e il buon cristiano conoscono cosa sia la tenerezza:

“Questi scribi, farisei non ne sapevano, non sapevano cosa fosse caricare sulle spalle la pecora, con quella tenerezza, e riportarla con le altre al suo posto. Questa gente non sa cosa sia la gioia. Il cristiano e il pastore a metà cammino forse sa di divertimento, di tranquillità, di certa pace, ma gioia, quella gioia che c’è nel Paradiso, quella gioia che viene da Dio, quella gioia che viene proprio dal cuore di padre che va a salvare! ‘Ho sentito i lamenti degli israeliti e scendo in campo’. Questo è tanto bello, non avere paura che si sparli di noi per andare a trovare i fratelli e le sorelle che sono lontani dal Signore. Chiediamo questa grazia per ognuno di noi e per la nostra Madre, la Santa Chiesa”.

Fonte: Radio Vaticana