SCRISOARE DESCHISĂ: Primarul Oprescu apără Cathedral Plaza


ZILELE BUCURESTIULUI - SORIN OPRESCU

SCRISOARE DESCHISĂ
Primarul Oprescu apără Cathedral Plaza

În urma afirmațiilor false, făcute de Primarul General al Capitalei Sorin Oprescu la emisiunile televizate din 29.03.2015, preluate apoi de mass-media, Arhiepiscopia Romano-Catolică București (ARCB) dorește să informeze opinia publică, asupra situației reale din jurul Cathedral Plaza, arătând doar câteva dintre ilegalitățile comise în autorizarea clădirii ilegale.

  1. La afirmația domnului Oprescu ca edificiul Cathedral Plaza a fost ridicat având toate aprobările legale ii răspundem că edificiul a fost realizat ilegal:
  • a. Sentința civilă nr. 122 a Tribunalului Dâmbovița din 27.02.2009 a reținut următoarele: autorizația nr. 179/18/B/43074/24.02.2006 a fost emisă de un organ necompetent, Primarul sectorului 1; documentația care a stat la baza autorizării este incompletă, lipsind avize obligatorii; modul de eliberare a autorizației este nelegal: mai înainte de emiterea autorizației din 24.02.2006 s-a eliberat Certificatul de Urbanism (CU) nr. 221/15B/6.02.2004 prin care au fost impuse condiții de construire ce vizau obținerea de noi documente de concesionare a terenului aparținând municipalității București, condiții suplimentare privind acordul notarial al vecinilor pentru lucrări la limita de proprietate, avizul Autorității Aeronautice Române, studii geotehnice, expertizarea construcțiilor învecinate, etc., care nu au fost obținute sau efectuate așa după cum rezultă și din raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.) în data de 10.05.2006; avizele 346/Z/2001 și 80/Z/2006 ale Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) prevedeau îndeplinirea unor condiții: cum ar fi anumite lucrări de fațadă ce nu s-au făcut; la emiterea autorizației trebuiau să fie analizate dacă s-a întocmit proiectul tehnic de urmărire specială a construcțiilor învecinate, pe perioada execuției, rezolvarea plasticii arhitecturale a fațadelor, ceea ce nu s-a realizat și denotă superficialitate și neimplicare din partea MCC; era nevoie de avizul comun al MCC, Ministerului Transporturilor și al Ministerului Turismului, potrivit competențelor specifice; lipsa acordului notarial al ARCB.
  • b.Decizia irevocabila nr. 1989 a Curții de Apel Suceava din 3.11.2010 a anulat autorizația pentru faptul ca aceasta a fost emisa de o autoritate necompetenta, nu a avut avizul comun al Ministerului Culturii si Ministerului Transporturilor, nu a avut acordul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București; avizul 80/Z/2006 al Direcției pentru Cultură, Patrimoniu Cultural Național al Municipiului București este nul, fiind emis de un organ necompetent; din studierea documentației care a stat la baza emiterii autorizației de construire rezultă că expertiza tehnică privind neafectarea construcțiilor învecinate, cu referiri privind neafectarea acestora în caz de seism, nu a fost întocmită.
  • c. Acte și proceduri ilegale:

– Primăria Municipiului București (PMB) prin Direcția generală transport, drumuri și siguranța circulației prin avizul din 17.07.2001 consemnează: în ședința comisiei tehnice de circulație din data de 12.07.2001 s-a avizat … Cathedral Plaza … cu realizarea a două niveluri de parcare în subsol, conform CU si planului anexat. În realitate s-au proiectat și executat patru niveluri de parcare în subsol.

– Avizul SRI nr. 26675 eliberat la 27.07.2001, conform adresei nr. 10999 din 3.07.2006 trimis de directorul SRI către Parlamentul României, nu mai era valabil, datorită schimbării documentației tehnice inițiale pentru realizarea construcției, a valabilității limitate (12 luni) a CU, iar Planul Urbanistic Zonal (PUZ) nu are avizul SRI.

– Avizul CTUAT nr. 14/39/20.07.2005 emis de Direcția de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a PMB și care stă la baza documentației de urbanism a proiectului este întocmit în două exemplare, cu coeficienți urbanistici diferiți; astfel primul aviz purtând și ștampila Consiliul General al Municipiului București (CGMB), adică cel aprobat, are coeficienții urbanistici – CUT = 8,1, POT = 46%, iar al doilea, fără ștampila CGMB și care a fost folosit în realitate, are coeficienții – CUT = 8,1, POT = 53%;

  • d. Raportul nr. 2910 din 10.05.2006 întocmit și semnat de 12 specialiști ai I.S.C. subliniază pe 18 pagini existența a zeci de nereguli și încălcări ale legilor și reglementărilor din domeniul construcțiilor, iar concluzia este devastatoare: toate aspectele precizate în raport pun în discuție caracterul de legalitate al autorizației nr. 179/18/B/43074/24.02.2006 emisă de Primarul sectorului 1.
  • e. Chiar Primarul Oprescu afirmă ca cele două concesiuni de terenuri făcute de PMB către Millennium Building Development (MBD) în 2002 și 2005 nu sunt valabile și au fost date ilegal, iar aceste concesionări sunt cuprinse în documentația folosită la autorizare. În concret, cele două concesiuni au fost făcute cadou, fără licitație publică, deși legea construcțiilor interzicea acest lucru, pe teren neexistând nicio construcție la data atribuirii terenurilor.

2. Domnul Primar General vorbește din 2013 de grija pe care o are pentru Catedrala Sf. Iosif, povestind mereu despre specialiștii care îi spun că nu se poate demola edificiul ilegal, nenominalizând specialiștii, neprezentând niciun studiu în acest sens. Îi răspundem domnului Primar că la cabinetul dânsului este înregistrată sub nr. 4847/2014 traducerea în limba română a Studiului realizat de compania Luxemburger Team GmbH, cu sediul în Germania, Friesenstr. 50, D-50670 KölnCathedral Plaza – Bukarest, Konzept zum Rückbau des Hochhauses Cathedral Plaza und Grobkostenschätzung der notwendigen Massnahme – Cathedral Plaza București, Studiu pentru dezmembrarea clădirii Cathedral Plaza și estimarea orientativă a costurilor pentru măsurile necesare. Concluziile acestui studiu internațional sunt clare: construcția ilegală Cathedral Plaza poate fi desființată fără a pune în pericol Catedrala Sf. Iosif, iar costurile acestei operațiuni se ridică la suma maximă de 7.389.180 de euro, prin urmare temerile Domnului Oprescu privitoare la periclitarea Catedralei nu sunt justificate.

3. Domnul Oprescu spune că așteaptă o decizie irevocabilă pentru desființare. Ea există – sentința 2520/2012.Contestațiile abuzive pe care le-a făcut sub călăuza avocaților Cathedral Plaza nu suspendă decizia irevocabilă de desființare. Nicio instanță nu a dispus suspendarea executării acestei sentințe, ci dimpotrivă.  Dl Primar uită că există și decizii irevocabile care arată că această clădire nu poate fi legată la sistemul de iluminat și la rețeaua de gaze naturale – decizia nr. 2833/2012 și decizia nr. 3024/2014 pronunțate de Tribunalul București. Ce decizie irevocabilă mai așteaptă? Procesul despre care tot face vorbire este declanșat de conivență de cei care au încălcat legea și nu are ce aștepta, întrucât acesta a fost înregistrat pe rolul Tribunalului București la 27.02.2013, deci la o lună după apariția deciziei irevocabile de desființare a Cathedral Plaza.

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti îi solicită ferm primarului Sorin Oprescu să renunţe la atitudinea duplicitară, să respecte supremația justiției, să pună de îndată în executare sentinţa de demolare nr. 2520/2012 a Tribunalului Dâmboviţa, devenită irevocabilă prin decizia nr. 456/2013 a Curţii de Apel Ploieşti, care dispune: “Tribunalul (…) în numele legii hotărăşte (…) obligă pe pârât (nn. Primarul Municipiului Bucureşti) să emită decizia privind desfiinţarea construcţiei – imobil de birouri Cathedral Plaza (…) Dispune obligarea pârâtului (nn. Primarul Municipiului Bucureşti) la luarea tuturor măsurilor administrative de aducere a terenului în situaţia anterioară emiterii autorizaţiei, în vederea refacerii cadrului natural din zona de protecţie a Catedralei Sf. Iosif”. sfIosif

Reamintim că executarea unei hotărâri judecătoreşti constituie parte integrantă a procesului civil, în accepţiunea art. 6 paragraful 1 (cauza Hornsby v. Greece, 19 March 1997, § 40). Statului îi revine o obligaţie pozitivă de a organiza un sistem de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti care să fie eficient din punct de vedere normativ şi jurisprudenţial, sistem care trebuie pus în aplicare fără întârziere (Fuklev v. Ukraine, no. 71186/01, § 84, 7 iunie 2005).

În prezenţa obligaţiei pozitive a autorităţilor statului de a acţiona pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti, inactivitatea acestora poate angaja răspunderea statului, în temeiul art. 6 paragraful 1 din Convenţie (§ 52 din prezenta hotărâre, Scollo v. Italy, 28 septembrie 1995, § 44).

Statului îi revine obligaţia de a se echipa cu un arsenal de instrumente juridice apte şi suficiente pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor pozitive care îi incumbă (Ruianu v. Romania, no. 34647/97, § 66). În calitate de posesor al forţei publice, Statul trebuie să acţioneze cu diligenţă pentru a asista creditorul în executarea unei hotărâri judecătoreşti (Fociac v. Romania, no. 2577/02, § 70).

Pr. Francisc Doboş
Purtător de cuvânt
Tel. 0755 065 069

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti
Str. G-ral Berthelot 19, 010164 Bucureşti (RO)
Tel. +40 21 2015411, Tel./Fax +40 21 2015481, birouldepresa@arcb.ro

București, nr. 126/ 01.04.2015

http://angelus.com.ro/2015/04/01/scrisoare-deschisa-primarul-oprescu-apara-cathedral-plaza/