Romania-Santa Sede: Accordo tra il Ministero della Cultura e il Pontificio Consiglio della Cultura


ROMA. Mercoledì, 24 febbraio, il Ministro della Cultura Vlad Alexandrescu, e il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura,  S.Em.Rev.ma il Signor Cardinale Gianfranco Ravasi, hanno firmato un Memorandum d’Intesa tra il Ministero della Cultura e il Pontificio Consiglio della Cultura.

Questo primo documento interministeriale concluso dopo il ripristino dei rapporti diplomatici con la Santa Sede riconosce la collaborazione privilegiata nel campo della cultura tra la Romania e la Santa Sede e presenta le principali direzioni di sviluppo della cooperazione tra le due istituzioni: promozione dell’arte, tutela e promozione del patrimonio culturale, dialogo tra cultura contemporanea e religione. Il documento fa riferimento anche al programma “Cortile dei Gentili” – dialogo tra quelli che credono e quelli che non condividono una fede religiosa, lanciato anche a Bucarest, nell’ottobre 2011, in occasione della visita ufficiale del Cardinale Gianfranco Ravasi.

Ai colloqui hanno partecipato, da parte romena, l’ambasciatore di Romania presso la Santa Sede Bogdan Tătaru-Cazaban, sig. Mihail-Constantin Banciu, ministro plenipotenziario, sig. Rareş Zaharia consigliere del Ministro della Cultura, sig. Anghel Damian consigliere del Ministro della Cultura, mentre da parte del Pontificio Consiglio della Cultura, S.E. Mons. Paul Tighe segretario aggiunto, Mons. Gergely Kovacs capo ufficio, Mons. Pasquale Iacobone, P. Laurent Mazas.

Fonte: http://vatican.mae.ro/

Ravasi_Romania

ROMA. Miercuri, 24 februarie, ministrul Culturii, Vlad Alexandrescu, şi preşedintele Consiliului pontifical al Culturii, Em.S. Cardinalul Gianfranco Ravasi, au semnat un Memorandum de înţelegere între Ministerul Culturii şi Consiliul pontifical al Culturii.

Acest prim document interministerial de după reluarea relaţiilor diplomatice cu Sfântul Scaun recunoaşte colaborarea privilegiată în domeniul culturii dintre România şi Sfântul Scaun şi prezintă principalele direcţii de dezvoltare a cooperării între cele două instituţii: promovarea artei, protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, dialogul dintre cultura contemporană şi religie. Documentul face referire şi la programul “Curtea Neamurilor” – dialogul dintre cei care cred şi cei care nu împărtăşesc o credinţă religioasă, lansat şi la Bucureşti, în octombrie 2011, cu prilejul vizitei oficiale a Cardinalului Gianfranco Ravasi.

La convorbiri au participat, din partea română, ambasadorul României la Sfântul Scaun, Bogdan Tătaru-Cazaban, dl Mihail Banciu, ministru plenipotenţiar, dl Rareş Zaharia, consilier al ministrului Culturii, dl Anghel Damian, consilier al ministrului Culturii, iar din partea Consiliului pontifical E.S. Mons. Paul Tighe, secretar adjunct, Mons. Gergely Kovacs, Mons. Pasquale Iacobone, P. Laurent Mazas.

Sursa: http://vatican.mae.ro/

Bacău: Elevii Școlii ”George Bacovia” activi în Campania “Dăruiește o carte pentru copiii români din Italia”


Sute de cărţi în limba română din Bacău vor ajunge la copiii români din Roma şi Centrul Italiei.

            Piatra de încercare a omeniei e fapta bună, căci omenia nu se manifestă în vorbe ci în fapte.  Asociația “Împreună Construim Viitorul” din Bacău,  în colaborare  cu  elevii  şi cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale “George Bacovia” – Bacău, dir. Prof. Florescu Clement, au desfășurat  proiectul internațional de voluntariat  ”Dăruiește o carte pentru copiii români din Italia”, coordonat de prof. Dana Elena Sturzu și prof. înv. primar Roxana Elena Drăghin.

 Proiectul a pus  în  valoare cartea  românească,  care se ştie, este  hrană pentru suflet. Prin  activităţile desfășurate, voluntarii (elevii clasei a VIII-a B), au înţeles că “valorea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea şi nu în ceea ce este el capabil sa primească”.

Elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale ”George Bacovia ” din Bacău.

Elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale ”George Bacovia ” din Bacău.

Aici îşi găsesc locul doar cei ce simt, doresc şi vor cu adevarat să ajute, sa aducă o rază de lumină în suflete.

“Este minunat să fii mereu prezent printre oameni, cu inima şi sufletul, să-i ajuţi necondiţionat acolo unde este nevoie.     Este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti, să-ţi pese de cei din jur”, spun voluntarii, elevi ai Școlii Gimnaziale ”George Bacovia” – Bacău.

“Asociaţia noastră a încercat astfel să sincronizeze Campania de voluntariat cu proiectul inițiat de Asociaţia IRFI Onlus, “Italia-Romania: Futuro Insieme (Viitorul Impreuna)” din Roma, oferind posibilitatea copiilor, elevilor români şi tuturor doritorilor de lectură de a explora bogăţia şi farmecul limbii române, la Roma dar şi în alte zone din centrul Italiei.

 prof. Dana Elena Sturzu

prof. Dana Elena Sturzu

Atunci când dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate în conştiinţa copiilor / tinerilor prin participarea directă la acțiuni de voluntariat. A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii / tineri, a cultiva valorile lui, ar putea fi una din sarcinile de seama ale educatorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală.

 Acesta a fost doar un prim pas în colaborarea noastră. Pe viitor, dorim să continuăm acest minunat proiect și cu alte școli sau instituții interesate din Bacău, dar și realizarea de alte proiecte, care să stabilească o punte de legatură solidă între românii din diaspora şi cei de ACASĂ”, spune doamna prof. Dana Elena Sturzu, coordonatoarea Campaniei de voluntariat “Dăruiește o carte pentru copiii români din Italia”  şi preşedinta Asociaţiei  “Împreună Construim Viitorul” din Bacău.

Voluntariatul apropie oamenii și rupe frontierele. De asemenea ne face să redescoperim latura umană din interiorul fiecăruia dintre noi.

Asociaţia „Împreună Construim Viitorul” din Bacău, desfăşoară numeroase proiecte interculturale, printre care, „Roma-România: două popoare, o cultură”, realizat în colaborare cu Asociaţia culturală „GRUPPO STORICO ROMANO” din Roma (Italia).

Elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale ”George Bacovia ” din Bacău.

Elevi voluntari ai Școlii Gimnaziale ”George Bacovia ” din Bacău.

“Dăruieşte o carte pentru copiii din Italia!”

Campanie de colectare a cărţilor în limba română.

Vă invităm să ne susţineţi, în continuare, în Campania de colectare a cărţilor în limba română pentru copiii din Italia! Citeşte mai multe aici: http://wp.me/pphml-1×9

Cu o carte, putem contribui împreună la păstrarea identităţii culturale a tinerilor români din Italia şi de pretutindeni.

Donaţiile de carte în limba română pentru copiii din Italia pot fi trimise prin curier sau prin intermediul firmelor de transport (Autostrada A1, ieşirea Orte), la BIBLIOTECA PENTRU COPII,
adresa: Asociaţia IRFI Onlus, Voc. San Lorenzo nr. 6, 01028 ORTE (VT) – Italia .
Pentru informaţii suplimentare, scrieţi un e-mail la: irfi.formazione@gmail.com

Vă mulţumim !

 

Afiş / invitaţie