Incontro letterario Italia-Romania a Milano, Galleria Spaziotemporaneo


Giornata Mondiale della Poesia 2016. Galleria Spaziotemporaneo Via Solferino, 56 Milano. Martedì 22 marzo ore 18.30 speciale incontro con i poeti Menotti Lerro, Florentina Nita, Paola Pennecchi.

invito_mi

Cu ocazia Zilei Mondiale a Poeziei, Galeria Spaziotemporaneo care găzduiește expoziția de artă contemporană a artistei Daniela Neneciulescu, Centrul Cultural Italo-Român din Milano și Consulatul General al României din Milano vă invită marți 22 martie 2016, orele 18:30 la o serată literară organizată la Galleria Spaziotemporaneo din Milano, Via Solferino 58 transmite Romanian Global News citând organizatorii.

Cu participarea invitaţilor:
Paola Pennecchi – poetă, director editorial
Daniela Nenciulescu – artistă
Lerro Menotti – scriitor şi publicist
Florentina Niţă – poetă

Daniela Nenciulescu este o artistă de origine română care trăieşte la Milano din 1968. Sculpturile sale în fier şi oţel, de dimensiuni mari sau mai reduse, prind contururi şi forme stilizate de cele mai multe ori din tuburi de metal reciclate, asupra cărora intervine dintr-o singură tăietură, sigură şi profundă. „Aşa de puri, aşa de corodaţi” (Così puri, così corrotti”) se intitulează sugestiv cea mai recentă expoziţiepersonală şi catalogul publicat la Editura Rediviva. Deschiderea cu care abordează provocarea venită din partea materialelor, în care urmează să identifice fascinante entităţi, a purtat-o spre descoperirea a noi forme de exprimare. Tonurile par să se mai fi atenuat în urma întâlnirii cu poezia, tăieturile se practică acum în piele şi carton. La sărbătoarea poeziei ne surprinde şi încântă cu o colecţie de cărţi de artist, fruct al inspiraţiei dintr-o colaborare cu poetele Florentina Niţă şi Paola Pennecchi.
Paola Pennecchi s-a născut la Milano, unde a lucrat mulţi ani ca redactoare, coordonatoare şi consultant editorial. Se numără printre fondatorii Grupului Pubblicità Italia, fiind directorul editorial al secţiei Iniţiative Speciale. În paralel cu activitatea profesională şi pasiunile artistice, scrie dintotdeauna poezie. „Traslochi”(Mutări) se numeşte prima sa colecţie, cu texte în italiană şi engleză, care se îmbină cu artele vizive printr-o colaborare cu artista fotografă Alison Harris. Cartea are o dublă copertă şi două sensuri de lectură, Poezii şi Imagini, care dialoghează în reciprocă autonomie pe o temă comună, fiecare dându-ne propria interpretare artistică.
Florentina Niţă este o poetă şi ziaristă română care trăieşte în Italia de peste cincisprezece ani, unde participă cu entuziasm la manifestările culturale organizate în cadrul comunităţii româneşti şi de care se face ecou prin relatările şi corespondenţele publicate în reviste şi pe bloguri literare. A contribuit cu propriile creaţii literare şi interviuri la realizarea Anuarului Centrului Cultural Italo-Român „Repere culturaleromâneşti în Peninsulă”. Între anii 2011 – 2015 a publicat la edituri din România patru volume de poezie care vor fi prezentate pentru prima oară publicului din Italia cu această ocazie.
Lerro Menotti s-a născut la Omignano în provincia Salerno. Licenţiat în Limbă şiLiterarură Străină, predă Limba şi literatura engleză şi spaniolă în licee. A obţinut un Master of Art în Anglia şi un doctorat de cercetare asupra poeziei contemporane engleze şi spaniole. E reţinut a fi „unul din cei mai interesanţi poeţi ai Europei moderne”. Din 2005 este înscris în registrul ziariştilor publicişti. Conduce colecţia „Poeti Senza Cielo” (Poeţi Fără Cer) a Editurii Genesi din Torino. A publicat mai multe cărţi de poezie, proză, critică literară, eseu, aforisme. Operele sale au fost traduse în engleză, spaniolă, germană şi română. Volumul „Poeme alese”, apărut la Editura Genesi în 2013, este o ediţie bilingvă româno-engleză, în cadrul unui proiect coordonat de Lidia Vianu de la Universitatea din Bucureşti.
Intrarea libera! Sursa: http://www.rgnpress.ro/