Ghidul „Diaspora Start-Up” pentru românii din Italia


Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de consultare publică pentru Programul „Diaspora Start-Up” care are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetățenilor români din diaspora și a celor recent întorși în țară.

MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficiari ai fondurilor nerambursabile şi prelungeşte perioada de consultare până la data de 30 septembrie 2016.

Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”, cu o finanțare în valoare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, a fost pus în consultare publică de către MFE și Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni la data de 8 septembrie 2016.

Invităm persoanele sau organizațiile care consideră ca pot aduce îmbunătățiri programului „Diaspora Start-Up” să ne trimită în continuare propunerile și recomandările lor la adresa: diaspora@fonduri-ue.ro.

***
Despre „Diaspora Start-up”
În acord cu prevederile POCU 2014-2020, sunt considerate eligibile activitățile care urmăresc încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană. Prezentul apel va fi dedicat tuturor regiunilor de dezvoltare din România, cu excepția regiunii București – Ilfov.

Persoanele selectate în vederea finanțării planului de afacere vor primi într-o primă fază o subvenție în valoare de maxim 10.000 de euro, ca primă de relocare. La momentul semnării contractului de ajutor de minimis cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește 75% din ajutorul aprobat, reprezentând prima tranșă de finanțare. A doua tranșă de finanțare va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu 30% din valoarea primei tranșe.

Diaspora Start-up face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

http://www.dprp.gov.ro/ministerul-fondurilor-europene-prelungeste-perioada-de-consultare-publica-pentru-programul-%E2%80%9Ediaspora-start-up/

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (MAE – DPRRP), a lansat spre consultare publică Ghidul Programului „Diaspora Start-Up”.  Finanțarea, în valoare de 30 milioane euro, este realizată prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, ce are ca obiectiv stimularea antreprenoriatului în rândul cetățenilor români din diaspora și a celor recent reîntorși în țară.

 Propunerile și recomandările pe marginea ghidului „Diaspora Start-Up” sunt așteptate până la data 23 septembrie 2016 la adresa: diaspora@fonduri-ue.ro.

 Detalii despre program, inclusiv ghidul și anexele aferente pot fi consultate prin accesarea paginii Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, secțiunea Comunicate (http://www.dprp.gov.ro/30-milioane-de-euro-pentru-romanii-din-diaspora-care-vor-sa-deschida-o-afacere-in-tara/) sau pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, secțiunea Presă-Noutăți (http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2035-30-milioane-de-euro-pentru-romanii-din-diaspora-care-vor-sa-deschida-o-afacere-in-tara).

Sursa: ambro