San Vitale, Românii din Roma invitați la Liturghia de mulțumire a studenților absolvenți


ROMA. Joi, 27 septembrie 2018, la ora 16, va avea loc un „Te Deum” de mulțumire a studenților absolvenți 2018, la Bazilica Sf. Vitale (via Nazionale, 194).  Sunt invitați membrii comunității românești din Roma și provincie, interesați, de asemenea, să cunoască oportunitățile de formare profesonală integrală, cu bursă de studii pentru Facultatea de Științe Sociale la Universitatea Pontificală Sf. Toma de Aquino „Angelicum” în Roma.

Sfânta Liturghie, organizată de Asociația IRFI onlus și studenții români absolvenți ai Facultății de Științe Sociale de la  Universitatea Pontificală Sf. Toma de Aquino in Urbe, va fi celebrată de către Pr. Isidor Iacovici, parohul comunităţii romano-catolice române de la San Vitale în Roma.

Amănunte, la tel. 320 1161307 (WhatsApp), sau e-mail: irfionlus@yahoo.it.

Descarcă afișul pdf.: Te deum de mulțumire absolvenți – 27 sept 2018 – ora 16 – Bazilica San Vitale-Roma

 

Vatican, Pr. Isidor Iacovici numit în Consiliul prezbiteral al Diecezei de Roma

 

 

Annunci

Il nostro giubilo a Don Benoni Ambăruș, nuovo direttore della Caritas di Roma


Il nostro giubilo a Don Ben per il suo nuovo incarico di direttore della Caritas di Roma! Un riconoscimento che va a premiare il suo impegno profuso quale pastore ed educatore nelle parrocchie romane come al servizio dei bisognosi, dei poveri, degli ultimi. A Don Ben, i nostri migliori auguri di buon lavoro nell’esercizio del suo sacro ministero! Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Don Benoni Ambăruș – detto Don Ben – da sabato primo settembre è il nuovo direttore della Caritas di Roma. A nominarlo alla guida dell’organismo diocesano, di cui era già vicedirettore dal 16 ottobre 2017, è stato il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Don Ambăruș succede a monsignor Enrico Feroci, che ha diretto la Caritas per nove anni; già presidente degli Oblati del Divino Amore, dal primo settembre monsignor Feroci è il nuovo rettore del seminario della Madonna del Divino Amore.

Nato il 22 settembre 1974 a Somușca-Bacău (Romania), don Benoni Ambăruș entra al Seminario Minore della diocesi di Iași, in Romania, nel 1990; consegue la maturità nel 1994 e quindi, fino al 1996, frequenta il Seminario Maggiore di Iași. Il 23 novembre del 1996 arriva a Roma, presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore, dove completa gli studi e consegue il baccalaureato in Teologia. Il 29 giugno del 2000 viene ordinato presbitero a Iași. Ma poi rientra a Roma, dove, nel 2001, consegue la licenza in Teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana. Dal 2001 al 2004 svolge il servizio di educatore al Seminario Romano Maggiore; dal 2004 al 2007 è collaboratore parrocchiale a San Frumenzio ai Prati Fiscali; dal 2007 al 2010 è viceparroco presso la stessa parrocchia. Dal 2010 al 2012 è invece viceparroco nella comunità di Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae a Torre Gaia. Nel 2012 don Ambăruș diviene parroco dei Santi Elisabetta e Zaccaria a Valle Muricana: sarà la prima parrocchia a ricevere la visita pastorale di Papa Francesco, il 26 maggio del 2013. Infine, nel 2017, la nomina a vicedirettore della Caritas di Roma.

«Sono consapevole – dichiara don Benoni Ambăruș – di arrivare a svolgere un servizio impegnativo e delicato con la certezza di poter contare sull’esperienza e la dedizione di molti operatori, volontari e di tutti i poveri. L’esperienza di vicedirettore, vissuta negli ultimi mesi, è stata per me la scuola del Vangelo della vita attraverso gli occhi e il cuore dei poveri. La Caritas continuerà il suo percorso al fianco delle tante comunità parrocchiali e di tutto quel vasto mondo della Chiesa di Roma in cui la carità si realizza attraverso la difesa della dignità e della giustizia: esperienze che sempre più debbono operare in comunione». (http://www.caritasroma.it/)

„Ringraziando il Signore per questa bella notizia, preghiamo insieme per sostenere don Ben nel nuovo incarico.” (Mons. Enrico Feroci)

 

 

Căutarea unui loc de muncă în Italia


Pentru găsirea unui loc de muncă în Italia, contactați (Serviciul Public de Ocupare)

În Italia aveţi posibilitatea să vă înscrieţi la centrele pentru ocupare („centri per l’impiego”). Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă poate să se adreseze Centrului de ocupare competent teritorial în funcţie de propriul domiciliu.

Pentru a identifica cel mai apropiat centru de ocupare de casă, puteţi consulta site-ul www.cliclavoro.gov.it, portalul public de ocupare din Italia. În cadrul fiecărui centru de ocupare funcţionează serviciul EURES care oferă informaţii cu privire la ofertele de muncă din Spaţiul Economic European.

Pe portalul Cliclavoro puteţi încărca propriul CV şi evalua ofertele de locuri de muncă din Italia şi Europa (la secţiunea Eures).

De asemenea, vă puteţi adresa firmelor de intermediere private. În prezent sunt autorizate de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale să desfăşoare acest tip de activitate, peste 700 de firme de intermediere.

Atenţie: Potrivit legii, firmele de intermediere din Italia trebuie să se înscrie în mod obligatoriu în Registrul informatic al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, după ce au fost autorizate să desfăşoare acest tip de activitate.
Accesând portalul public de ocupare 
www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx, puteţi verifica online dacă o societate este înregistrată în Registrul informatic menţionat anterior şi, în consecinţă dacă funcţionează legal.

De regulă, societăţile de intermediere din Italia, nu au dreptul să perceapă comisioane de intermediere de la lucrătorii intermediaţi.

Înainte de a începe o colaborare cu o firmă de intermediere din Italia, este important să vă asiguraţi că aceasta există şi funcţionează legal, pentru a evita sa deveniţi victima unei înşelăciuni.

Numeroase publicaţii conţin anunţuri cu locuri de muncă vacante atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional. Cu ajutorul internetului puteţi căuta firmele din domeniile care vă interesează, cărora le puteţi trimite propria candidatură.

 

Pentru găsirea unui loc de muncă în Italia, puteți contaca în România:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.rowww.muncainstrainatate.anofm.ro care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EUREShttp://eures.anofm.ro/.

Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă”, solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţreferitoareii  la:

– înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;

– sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

Sursa: http://inforomaniue.dialogsocial.gov.ro/ 

Vezi și 

Munca la domiciliu (colf / badante) în Italia

Roma, settimane sociali: 3 – 4 aprile, doppio appuntamento con Jennifer Nedelsky


Doppio appuntamento, il 3 e 4 aprile a Roma, con la filosofa Jennifer Nedelsky, nota per la sua proposta di “lavoro part time per tutti, attività di cura per tutti”.  Invitata in Italia dal Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, la filosofa canadese sarà chiamata a riflettere sul tema della prossima Settimana sociale (“Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale”).

Il primo incontro, lunedì 3 dalle 10.30 alle 17, sarà alla Lumsa (via Pompeo Magno 22): una giornata destinata a dottorandi interessati alla materia, con particolare attenzione a coloro che stanno conducendo la loro ricerca sul tema del lavoro.

La seconda tappa, invece, in collaborazione con la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, si terrà nel pomeriggio di martedì 4, a partire dalle 15.30, nella sede dell’Ateneo pontificio (largo Angelicum 1).

Ad aprire saranno i saluti di padre Alejandro Crosthwaite (decano della Facoltà di scienze sociali, Pontificia Università San Tommaso d’Aquino-Angelicum) e mons. Filippo Santoro (arcivescovo di Taranto, presidente Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali), quindi l’introduzione di Luigino Bruni (Lumsa) e Alessandra Smerilli (Pontificia facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium”). Dopo la relazione di Nedelsky, interventi di Gabriele Gabrielli (Fondazione lavoro per la persona), Helen Alford (Facoltà di scienze sociali, Angelicum), Franco Miano (coordinatore di Retinopera) e dibattito tra i presenti, moderati dal direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio.

Le innovazioni tecnologiche lasciano presagire che presto non ci sarà abbastanza lavoro per tutti: sempre più la tecnologia è in grado di sostituire il lavoro umano, e in maniera molto efficiente. Di fronte a questa sfida ci si chiede: quale e quali saranno i lavori del futuro? Esistono modi per riconciliare il senso profondo del lavoro come attività umana e l’avere abbastanza posti di lavoro per tutti? Il modello sarà quello di un terzo della popolazione mondiale che lavora per tutti? La proposta della filosofa “è che ogni persona debba donare tempo per la cura di se stessi e degli altri”. “Nessuno dovrebbe lavorare per più di trenta ore alla settimana”, sostiene, e “nessun adulto dovrebbe fare meno di 12 ore di cura la settimana. Tutti devono donare cura, e nessuno deve stare a casa disoccupato, e tutti devono avere un lavoro pagato, che anche se lavoro part time deve significare ‘buon’ lavoro”. L’espressione “part time” – conclude – “non deve essere intesa come la si intende oggi, ma come un nuovo modo di vivere il lavoro, un nuovo ‘lavoro full time’ per tutti, insieme alla cura”.

 

 

Concorso giornalismo ILO: ‘Rompere gli stereotipi sul lavoro dei migranti’


L’ Ilo- International Labour Organization, ha lanciato il concorso per media a livello mondiale ‘Rompere gli stereotipi sul lavoro dei migranti‘, per individuare esempi di giornalismo sul tema del lavoro dei migranti, nel paese di origine, di transito e di destinazione. Scadenza per l’invio delle proposte 31 ottobre 2016.

Il concorso è rivolto in particolare ai giornalisti che, nel rispetto delle tematiche richieste, potranno proporre testi scritti, video o prodotti multimediali, pubblicati o trasmessi tra il 1 gennaio 2015 e il 31 ottobre 2016.

Tra i criteri considerati per la selezione vi sono l’uso di una terminologia adeguata ed il ruolo che il lavoro giornalistico ha svolto nel contrasto agli stereotipi, alla xenofobia e alla discriminazione.

I  lavori potranno essere presentati nelle lingue: inglese, francese e spagnolo, nel caso si volessero proporre elaborati in altre lingue, saranno accettati alla condizione che l’autore possa tradurli interamente nelle lingue indicate.

Il vincitore sarà annunciato ufficialmente il 18 dicembre 2016, durante laGiornata Internazionale del migrante e riceverà un premio di $ 1.000.

Per partecipare al concorso occorre compilare il modulo di iscrizione on-lineentro il 31 ottobre 2016 .

Per informazioni:
e-mail: Labour-Migration-Media-Competition@ilo.org

www.ilo.org 

ilo

ELIS, SCADENZA CANDIDATURE CORSI DI FORMAZIONE AL LAVORO PER STUDENTI DAI 13 AI 30 ANNI


ELIS è una realtà organizzata a Roma in diverse scuole e strutture, aperta anche ai giovani di origine romena: una Scuola Professionale per operai specializzati nel campo dell’industria e dell’artigianato; una scuola dell’ospitalità SAFI per ragazze che vogliono lavorare nel settore alberghiero e enogastronomico; un College in cui giovani risiedono e, mentre conseguono gli studi universitari, si specializzano nelle nuove tecnologie; una Corporate School che affianca le imprese nell’acquisizione e nello sviluppo delle competenze professionali e relazionali utili al perseguimento della propria strategia.

 ELIS ha al suo centro la persona e il lavoro, con le sue attività propone la professionalità come servizio al bene comune. I corsi e le attività di ELIS si rivolgono a giovani, professionisti ed imprese per rispondere al divario scuola-lavoro, alla disoccupazione giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile delle organizzazioni.

 

Nome corso Settore Destinatari Scadenza candidature Posti (borse di studio)
Istituto Alberghiero SAFI ELIS Alberghiero ed Enogastronomico Studentesse di terza media 15 Set 2016 25 (3)
Scuola Professionale ELIS elettronico, meccanico, elettrico, termoidraulico 13-18 anni, licenza di scuola media 15 Set 2016 125 (125)
ELIS College: Linguaggi & Tecnologie Multimediali Università e Lavoro in Informatica, Telecomunicazioni, Elettronica diplomati e diplomandi 30 Set 2016 30 (30)
Information Technology Informatica, Reti, Sviluppo App, Cisco, Solaris, Java, Linux, Windows Server diplomandi, diplomati e laureati 30 Set 2016 155 (13 totali e 4 parziali)
Front Office Manager Turismo, Hospitality Management Diplomati e Laureati 9 Ott 2016 25 (3)
Corso di specializzazione in Saldatura Saldatura diplomati e adulti 31 Ott 2016 20 (2)
Corsi di specializzazione in Termoidraulica Termoidraulica studenti, operai e tecnici d’azienda 31 Ott 2016 20 (2)
Master ICT in Sviluppo in ambiente Cloud Informatica Laureati e diplomati 6 Nov 2016 20 (5)
New Communication Lab Comunicazione Digitale e Social Media Management Diplomati e Laureati 1 Mar 2017 18 (7)
HR Academy Risorse Umane Laureati con un’età massima di 30 anni 3 Mar 2017 25 (5)

Tutte le informazioni sul sito http://www.elis.org/

Corsi GRATUITI per ragazzi dai 13 ai 16 anni

Lavoro con NTT Data per le categorie protette

ELIS (Educazione – Lavoro – Istruzione – Sport)

Scuola Professionale ELIS è una scuola dove ragazzi tra i 13 e i 18 anni imparando un mestiere crescono come persone, scoprendo il valore dell’amicizia e dell’integrazione.

SAFI ELIS è un Istituto professionale che forma ragazze tra i 13 e i 18 anni nel settore alberghiero ed enogastronomico, attenta anche alla loro crescita personale.

ELIS College è una scuola residenziale per giovani che prepara esperti di innovazione e di nuove tecnologie, rispettosi della persona umana.

ELIS Corporate School è una scuola che aiuta le imprese nella valorizzazione delle proprie persone attraverso lo sviluppo delle competenze professionali e relazionali.

ELIS Scuole Sportive (Maschile e Femminile) attraverso i valori dello sport aiutano i giovani a crescere nell’amicizia, nel rispetto delle regole e nel gioco di squadra.

ELIS ONG promuove in tutto il mondo programmi di formazione professionale per lo sviluppo integrale della persona e della società.

Il Consorzio ELIS è composto da aziende che collaborano all’impegno di ELIS nella formazione dei giovani e nella promozione di una cultura professionale attenta alla persona.

Roma, Le relazioni violate: violenza domestica e violenza assistita


Il 7 giugno il convegno promosso da Caritas e Rete dei servizi e delle strutture di mamme con bambini

“Le relazioni violate: violenza domestica e violenza assistita” è il tema del convegno organizzato dalla Caritas diocesana di Roma in collaborazione con la Rete dei servizi e delle strutture di mamme con bambini martedì 7 giugno 2016, alle ore 9, presso la “Cittadella della Carità  – Santa Giacinta” (via Casilina Vecchia, 19).

Dopo il saluto del direttore della Caritas, monsignor Enrico Feroci, il programma proseguirà con gli interventi di Ileana D’Ascoli, responsabile del Centro di accoglienza per donne del Telefono Rosa “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle donne” con la relazione “Quando i fuochi divampano: L’arrivo del nucleo in emergenza”Marinella Mariotti, responsabile del centro anti-violenza “Maree”, con la relazione “Come accompagnare e sostenere le donne nelle prime fasi di intervento”Alessandra Gatto, consulente presso le strutture di accoglienza mamme e bambini, che parlerà di “Il crollo dell’Olimpo genitoriale: Il minore nella violenza assistita”. Nel corso dell’incontro verranno proiettati dei video con testimonianze di donne assistite nei centri di accoglienza e verrà lasciato ampio spazio al dibattito.

locandina_violenza_domestica_2-212x300

L’ iscrizione al convegno è gratuita e può essere effettuata inviando una email a info@retemblazio.it entro il 31 maggio indicando il proprio nome e cognome.

Scarica la locandina.

FAMILIA ŞI FENOMENUL EMIGRĂRII


Pr. Isidor IACOVICI Institutul Pontifical „Teresianum” din Roma (Italia)

Pornind de la premisa că nici una dintre familiile plecate în străinătate nu a ales această cale spre a-l căuta pe Dumnezeu, pentru a se sfinţi, ci pentru a câştiga bani, autorul articolului care urmează analizează problematica fenomenului imigrării şi a impactului acestui fenomen asupra familiei. Mai întâi, autorul indică faptul că familia este nevoită să emigreze şi evidenţiază cauzele acestei necesităţi, dar şi pericolele pe care le presupune. O altă realitate dureroasă tratată de pr. Isidor Iacovici este cea a necorespunderii promisiunii cu realitatea din ţara în care se emigrează. În acest context, autorul vorbeşte despre implicarea Bisericii în fenomenul imigrării, prin trimiterea de preoţi care să se îngrijească spiritual de conaţionalii lor, prin ajutorarea imigranţilor şi prin diferite manifestări cu caracter cultural şi spiritual. În continuare, autorul analizează situaţia familiei în contextul emigrării, precum şi consecinţele acesteia, printre care este şi cel al convieţuirii nesacramenale, împotriva căreia sunt aduse şi unele argumente şi remedii. În final, se tratează despre emigranţi şi muncile pe care le prestează în ţara-gazdă. (din Sumar). -famiglia-

Citeşte Familia si fenomenul emigrarii Pr. Isidor Iacovici (pdf)

…” nici una dintre familiile noastre plecate în străinătate nu a ales această cale spre a-l căuta pe Dumnezeu, pentru a se sfinţi, trebuie să fim realişti, ci pentru a câştiga bani, cât mai mulţi bani, pentru a putea achita datorii făcute în ţară, pentru a construi o casă, pentru a cumpăra o maşină sau, pur şi simplu, pentru a deschide o afacere, fie în ţară, fie chiar acolo, în străinătate, unde se află. Am fi idealişti să considerăm că, asemenea Fericitului Ieremia, mai pleacă astăzi cineva în străinătate pentru a se sfinţi. … Va trebui să acceptăm că aceasta este realitatea, să încercăm să o înţelegem, să-i dăm un sens şi să vedem la ce concluzii se poate ajunge.  Continuă să citeşti… Familia si fenomenul emigrarii Pr. Isidor Iacovici

Pr. Isidor Iacovici

 

Părintele Isidor Iacovici s-a născut la 9 aprilie 1958 la Bacău. A absolvit Şcoala Generală de 8 clase la Mărgineni în anul 1973, Liceul Seminarial din Iaşi în anul 1977 şi Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iaşi în anul 1984. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1984 la Iaşi, de către ep. Balint Lajos. A urmat studii postuniversitare la Pontificia Facolta Teologica “Teresianum” din Roma, obţinând licenţa şi doctoratul în teologie spirituală. A activat ca vicar la Rădăuţi, Piatra Neamţ, Prăjeşti şi ca paroh la Vizantea, Paşcani şi Iaşi “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”. Începând cu data de 1 iunie 2004, activează în calitatea de capelan la Roma, îngrijindu-se de cele două comunităţi de români: Parohiile “San Vitale” şi “Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae”.

Seminar la Roma pentru românii din diaspora: educaţie financiară, gestionarea banilor, antreprenoriat şi leadership


claro_logo_finalROMA. Pe 27 noiembrie 2015 va avea loc la Cardinal Hotel – St. Peter, Via Leone Dehon, 71 – 00165 Roma,  un seminar gratuit de 4 ore, în care trei experţi de la CLARO (Clubul de leadership şi antreprenoriat al românilor de pretutindeni) doresc să iniţieze primii 200 de români din Italia în educaţie financiară, antreprenoriat şi leadership.

Andy Szekely, Cristian Oneţiu şi Eusebiu Burcaș, sunt cei trei experţi care vor interveni pe 27 noiembrie. Grupul Claro este o “organizaţie care îşi propune încurajarea spiritului antrepenorial, mai ales în rândul românilor din diaspora”, scriu iniţiatorii per situl claro-club.ro.

Cei interesaţi de dezvoltarea personală şi antrepenorială, au ocazia să beneficieze de acest curs gratuit, adresat în mod special românilor din Italia care doresc înfiinţarea unei afaceri sau o bună gestionare a propriilor finanţe. 

“Scopul proiectului este să dezvolte comunităţile de români din diaspora în sfera antreprenorială şi investiţională cu obiectivul de a învăţa românii să-şi gestioneze eficient banii munciţi şi câştigaţi cu greu în străinătate. Românii pot deveni antreprenori de succes în România, dar şi în diaspora; nu doar consumatori de cărămizi, ciment şi maşini scumpe.
Vrem să dezvoltăm o comunitate antreprenorială în Europa, în care un om cu idei de business primeşte sprijin şi resursele necesare pentru a demara proiectul, indiferent de locul în care se află sau de locul din care face business.
In final, rugamintea mea la dumneavoastră este să ne ajutaţi ca aceste informaţii sa ajungă la românii din Italia. Înscrierea se face pe website: www.claro-club.ro” , ne comunică organizatorii.

Pentru a viziona programul şi alte informaţii în legătură cu seminarul din 27 noiembrie, apăsaţi aici.

manifest .jpg

manifest .jpg

Romania, Ambasciatore d’Italia a Bucarest incontra delegazione MCL


L’Ambasciatore Diego Brasioli ha incontrato giovedì, 29 ottobre 2015, una delegazione del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), composta dal Vicepresidente Antonio di Matteo e dal membro della presidenza Nicolò Papa, in visita a Bucarest, insieme al referente locale Don Francisc Ungureanu.

Durante l’incontro, si è discusso il ventennale impegno del MCL in Romania, con iniziativa rivolte ai giovani sul terreno del dialogo sociale e dell’integrazione.

Nei prossimi mesi, sarà avviata a Bucarest la costruzione di una nuova casa del MCL  che verrà edificata su un terreno donato dall’Arcivescovo Metropolita di Bucarest S.E. Mons. Ioan Robu in una zona periferica della città. Il MCL  è regolarmente registrato in Romania per i servizi di patronato. 

Foto: Ambasciata d'Italia a Bucarest

Foto: Ambasciata d’Italia a Bucarest

Fonte: Ambasciata d’Italia a Bucarest