Atlanta 2018: World Romanian Council / Consiliul Mondial Român a deschis filială în Italia


Cu sprijinul doamnei Tatiana Ciobanu s-a decis crearea Reprezentanței CMR-Italia, sub conducerea Simonei Cecilia Crociani Baglioni Farcaș.

15 Ianuarie 2018

COMUNICAT DE PRESĂ

În perioada 12-15 ianuarie 2018, a avut loc la Atlanta, Georgia, Conferința World Romanian Council / Consiliul Mondial Român, care s-a desfășurat sub impactul Centenarului Unirii și a coincis și cu evenimentul aniversării nașterii Luceafărului culturii române, Mihai Eminescu.

În cadrul lucrărilor, s-a analizat și situația încordată pe care o provoacă cercurile politice maghiare și, tocmai de aceea, la punctul 5 din Rezoluție, am propus îndreptarea Legii Electorale care în mod eronat exclude organizațiile majorității românești de la procesul electoral în favoarea strict a celor ale minorităților.

Deoarece, exportarea pe plan internațional a disputelor politice interne, mai ales la nivelul Parlamentului Europei, dăunează intereselor naționale și credibilității României, am făcut apel la partidele politice să adopte pe plan extern o atitudine politică unitară de afirmare și apărare a intereselor naționale.

O decizie importantă a fost cea prin care s-a cerut din nou, crearea Circumscripției 44-Basarabia cu deputați exclusiv din Republica Moldova, ca o formă nu numai experimentală și simbolică, dar și intermediară de integrare a reprezentării la nivel național a populației basarabene în cadrul unui viitor Parlament național reîntregit.
Această propunere se află pe linia propunerilor făcute și cu ocazia ședinței de constituire a ”Alianței pentru Centenar” de către 135 de organizații ale societății românești.

Creșterea și transformarea CMR într-o organizație globală a societății românești cu impact în relațiile cu diverse instituții internaționale, se conturează a fi strategia necesară, deoarece, suntem convinși că cel puțin până în 2020, care reprezintă aniversarea centenarului Trianonului, cercurile maghiare din exterior vor face presiune și vor încerca destabilizări în zonele locuite de maghiari și nu numai.

S-a decis ca CMR împreună cu Reprezentanțele și filialele sale să participe la marele marș unionist care va avea loc în luna martie la Chișinău, alături de partenerii noștri din ”Alianța pentru Centenar”.

Din partea Parlamentului României, a participat la Conferință și Președintele comisiei pentru românii de pretutindeni a Camerei Deputaților, domnul deputat Constantin Codreanu, ocazie cu care am încheiat un Protocol de colaborare semnat și parafat, pentru instituționalizarea relațiilor CMR cu un Grup Parlamentar Transpartinic, pentru colaborarea în probleme de interes național.

În cadrul lucrărilor, Smaranda Livescu, care a ocupat funcția de Secretar General încă de la înființarea CMR din 2000-2001, a renunțat la poziție, datorită faptului că activitatea sa ca președintă a importantei organizații pe care o conduce, UNIFERO este foarte solicitantă și, în mod normal, este greu să-și împartă timpul. În locul său, a fost aleasă ca Secretar General, Diana Uscatu, care este membru fondator al CMR, participând la prima ședință de constituire a organizației din Martie 2001.
Dorim să-i mulțumim doamnei Smaranda Cazan-Livescu care și-a îndeplinit funcția cu o rară abnegație și pentru care îi suntem cu toții datori că CMR a putut să renască și să meargă astăzi înainte cu fruntea sus pentru a preda ștafeta unei noi generații de tineri patrioți.
Suntem bucuroși că UNIFERO va continua să colaboreze cu CMR și în calitate de organizație membră, în diverse probleme pe care le-am discutat la acest dublu eveniment, Conferința Anuală CMR și Conferința MidTerm a UNIFERO.

Decizia numirii lui Ion Leașcenco, președintele Blocului Unității Naționale, în funcția de Director al CMR-Basarabia, împreună cu cea a Dianei Uscatu ca Secretar general, face parte din procesul de întinerire a organizației, proces care va continua și la Congresul din Mai.

Simona Cecilia Farcaș

Adunarea Generală a votat validarea lui Iacob Cazacu-Istrati ca Director CMR-Canada și a lui Alexandru Cetățeanu ca Director al Filialei Quebec/Montreal și salută faptul că în Italia s-a decis crearea Reprezentanței CMR-Italia sub conducerea Simonei Cecilia Crociani Baglioni Farcaș, după cum ne-a transmis doamna Tatiana Ciobanu.

Regretăm că Directorul CMR-România, Valentin Bercă s-a retras din motive care țin de activitatea sa profesională, iar pentru dăruirea pe care a depus-o în decursul anului 2017, îi suntem recunoscători și sperăm ca, atunci când timpul îi va permite, să ne ajute cu expertiza sa.
Îi vom suplini lipsa prin girarea temporară a poziției de către Ion Leașcenco, directorul CMR-Basarabia, până când vom găsi candidatul ideal capabil să reprezinte CMR-România la nivelul instituțiilor statului român și europene.

În acest sens, considerăm potrivită o persoană cu notorietate din ”Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş”, având în vedere că, mai ales în acea zonă din Transilvania, este nevoie de o contrabalansare instituțională a presiunilor inacceptabile cu tentă separatistă din partea organizațiilor civice și politice maghiare.
De aceea, se are în vedere  și mutarea acolo a sediului Reprezentanței CMR-România ca o mișcare simbolică de rezistență și susținere a elementului românesc în acest an al Centenarului.

S-a stabilit ca viitorul Congres al CMR să aibă loc la București în luna Mai și există invitația deputatului Constantin Codreanu, în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru românii din afara granițelor, ca acesta să se desfășoare în clădirea Parlamentului României.

Dorim să mulțumim tuturor celor care prin mesaje ne-au încurajat în desfășurarea celor două conferințe, CMR și UNIFERO.

Și, un gând special de recunoștință și mulțumire avem pentru Părintele George Acsente de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Lilburn / Atlanta care a venit în mod special printre participanți pentru a binecuvânta lucrările celor două organizații românești, Consiliul Mondial Român și UNIFERO.

Mircea Popescu
Preşedinte CMR
Atlanta, SUA

 

REZOLUȚIA

 Conferinței Consiliului Mondial Român  Atlanta 2018

       Participanții la Conferința anuală a Consiliului Mondial Român-The World Romanian Council au trecut în revistă și au analizat evoluțiile și problemele apărute în perioada de activitate redusă a organizației dintre 2005 și 2017 și modul în care acestea au afectat viața și spațiul național român, cu precădere cele în curs de desfășurare pentru promovarea Centenarului Marii Uniri, inclusiv pe plan internațional.

S-a desprins concluzia, că în etapa actuală de dezvoltare și de răspândire globală a societății românești și în condițiile evoluțiilor în permanentă schimbare ale relațiilor internaționale, problema națională nu mai poate fi separată de cadrul politic intern sau extern, iar societatea civilă trebuie să-și asume realitatea că nu mai poate face abstracție de implicarea activă în ceeace este politică națională.

Problema națională trebuie să capete prioritate absolută, deoarece, nu putem să ne numim europeni, înainte de a ne afirma ca români. Nu putem îmbrățișa așa zise valori europene cerute și impuse de anumite cercuri, dacă renunțăm cu ușurință la valorile naționale proprii în loc să le impunem pe ale noastre în cadrul general al valorilor europene.

Discuțiile au subliniat că societatea românească are nevoie de afirmarea și consolidarea unei ORGANIZAȚII GLOBALE ROMÂNEȘTI capabilă să dezvolte un ”lobby popular” coordonat prin eforturile conjugate ale Președinției, Parlamentului, Guvernului și ale societății românești, pentru susținerea României, a românilor de pretutindeni și pentru promovarea valorilor naționale și a idealului național al Reîntregirii Patriei.

Se consideră că CMR este un embrion ce trebuie dezvoltat pentru reușita unui asemenea proiect național.

I. PREGĂTIREA CENTENARULUI MARII UNIRI

Prioritate absolută pe care CMR o împărtășește cu partenerii din ”Alianța pentru Centenar”, cei din afara Alianței dar și cu instituții ale statului român este pregătirea aniversării Centenarului Unirii.

Pentru noi, singura finalitate a acțiunilor unioniste este revenirea la întregirea istorică și naturală a poporului român și a teritoriului național și considerăm că punctele de vedere și propunerile pe care le-am adoptat pot și trebuie să fie realizate inclusiv prin voința politică a instituțiilor statului și a partidelor politice de a coopera la nivel național cu societatea românească globală și prin ampla și reponsabila mediatizare a massmediei.

1. Adunarea Generală a CMR propune instituțiilor statului roman, societății românești civice și politice implicarea în implementarea unei ”Doctrine a Vecinătății Apropiate” menită să consolideze procesul apropierii rapide a Basarabiei de standardele europene și implicit a reîntregirii patriei și poporului român prin acțiuni și activități parlamentare, guvernamentale, diplomatice, politico-militare, economice, socio-culturale.

1.1.Parlament (Anexa 1)

– Reamintim solicitarea făcută Parlamentului României, pe care CMR a înaintat-o și în cadrul adunării de constituire a ”Alianței pentru Centenar”, privind înființarea Circumscripției 44-Basarabia cu deputați exclusiv din Republica Moldova, ca o formă nu numai experimentală și simbolică, dar și intermediară de integrare a reprezentării la nivel național a populației basarabene în cadrul unui viitor Parlament național reîntregit.

– Propunem crearea circumscripțiilor electorale în zone cu concentrație mare de cetățeni români: Spania, Italia, America de Nord.

1.2.Guvern

– Propunem înființarea Ministerului Reîntregirii pe model Germania și Korea

1.3. Diplomatic

– Propunem definirea unei doctrine românești a ”Diplomației în tandem” constând în acțiuni diplomatice comune ale României și Republicii Moldova, care să fie unitare în problemele majore, cu accent pe cele privind spațiul comun românesc, cât și complementare în spații mai puțin accesibile pentru celalaltă parte, cum ar fi spațiul CSI.

– Formularea unei politici externe coerente și unitare a factorilor politici pentru a face înțeleasă la nivel european și nord-atlantic, necesitatea și avantajele reîntregirii României prin efort comun internațional pentru asigurarea stabilității politice și a securității la granița estică a UE și NATO.

– Realizarea , prin participarea alături de societatea civilă românească a instituțiilor specializate ale statului român, a unei campanii globale pentru sensibilizarea opiniei publice internaționale asupra tragediei populației românești ca urmare a dezmembrării prin forță a teritoriului național.

1.4. Politico-militar

– Includerea de amendamente în Constituția României prin care revenirea la Patria mamă a unor teritorii înstrăinate să se poată face în mod simplificat, după modelul Art. 23 din Constituția RFG. – (Anexa 1)

– În condițiile unei situații relativ tensionate la granița de Est a Uniunii Europene și NATO și a presiunilor constante asupra Basarabiei, inclusiv prin trupele Rusiei staționate în Transnistria, CMR propune un plan politico-militar de descurajare sub umbrela NATO, cu participarea statelor direct afectate, inclusiv a Republicii Moldova, pe care-l va înmâna domnului deputat Constantin Codreanu pentru a fi prezentat, dacă circumstanțele îi permit, Parlamentului, Guvernului și Președinției pentru a fi studiat, analizat și, eventual, dezbătut în cadrul CSAT. – (Anexa 2).

1.5. Economic

Supunem atenției administrației României și europarlamentarilor români posibilitatea promovării și implementării conceptului ”Euroregiunilor de Integrare” (Anexa 3), ca plan economic de implicare a UE în dezvoltarea unor țări candidate la integrarea în spațiul European, cu precădere economică, așa cum este detaliat în Anexa 3, ”Euroregiunea de Integrare – Prut” cu referire la Basarabia.

1.6. Socio-cultural

– Completarea și modificarea Legii 21 din 1991 a cetățeniei române prin înlocuirea conceptelor de ”redobândire” cu cel de ”recunoaștere” a cetățeniei.

– Acordarea cetățeniei române pe baza apartenenței la filonul cultural român.

– Apărarea drepturilor și valorilor culturale și naționale ale românilor din jurul granițelor și din diaspora prin implicarea responsabilă, nu numai a societății civile, dar mai ales a instituțiilor de resort ale statului.

– Apreciem adoptarea de către Parlamentul României a ”Legii Centrelor Comunitare Românești”, dar cerem ca la conducerea Centrelor să se afle personalități din rândul membrilor comunităților în care sunt create acestea.

2. Dând o înaltă apreciere faptului că ziua de 27 Martie a fost declarată Sărbătoare Națională, solicităm celor două Camere ale Parlamentului României să organizeze pe 27 Martie 2018 o ședință festivă cu invitați internaționali, care să omagiaze începutul mișcării de Întregire a României prin Actul Unirii semnat și ratificat de Sfatul Țării de la Chișinău, desăvârșită prin Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Prin invitarea ambasadorilor și altor personalități internaționale, Parlamentul, ca instituție reprezentativă a poporului român, va putea sensibiliza comunitatea internațională asupra realității și necesității unui spațiu întregit românesc.

3. În cadrul pregătirii și participării la Olimpiade sau alte competiții internaționale pe echipe, propunem participarea sub forma de echipe unice formate din sportivii din cele două state.

Solicităm Comitetelor Olimpice ale celor două entități românești să caute soluții pentru crearea unei Echipe Olimpice unice România-Republica Moldova.

II. RELAȚII INTERNE

4. Constatând că extinderea la nivel internațional a scandalurilor politice interne aduce prejudicii României, creind pretexte unor forțe din UE pentru a ridica obstacole discriminatorii în obținerea statutului de membru cu drepturi egale UE, solicităm forțelor politice românești să instituie o stare de non-combat și să adopte pe plan extern o atitudine unitară politică de afirmare și apărare a intereselor naționale.

Administrarea unei țări suverane nu poate și nu trebuie să fie impusă din afară, cu atât mai mult în acest an al aniversării a 100 de ani de la realizarea statului național, indivizibil, unitar, suveran și independent.

5. Profitând de dezbinările politice exportate pe plan extern, UDMR, aflată în Parlamentul României, își manifestă atitudinea anti-românească declarând ostilitate față de sărbătorirea Centenarului Unirii în particular și față de întregirea României în mod special, promovând, în schimb, acțiunea revanșardă ”Trianon 100” a statului maghiar.

Presiunile pe care UDMR le face în mod constant în Parlament și în general în viața politică și administrativă a țării se datorează deficiențelor din Legea Electorală care nu acordă dreptul de ”competitor electoral” și altor organizații ale societății civile decât cele ale minorităților.

Adunarea Generală validează proiectul legislativ depus la Parlament privind modificarea Legii Electorale pentru a permite și organizațiilor civice ale majorității românești să capete calitatea de ”competitor electoral” și solicită domnului deputat Constantin Codreanu să-l preia și să-l susțină pentru a-l transforma în ințiativă legislativă.

6. Pentru instituționalizarea unei colaborări eficiente, CMR prin președintele Mircea Popescu a încheiat cu dl. Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru românii de pretutindeni din Camera Deputaților, un Protocol de Colaborare pentru înființarea unui Grup Parlamentar Transpartinic dornic să se implice în desfășurarea de inițiative și acțiuni comune de interes național pe plan intern și internațional. – (Anexa 4).

III. ORGANIZATORICE

7. Consiliul Mondial Român,are o lungă istorie de colaborare cu ”Platforma Unionistă Acțiunea 2012″ căreia îi dă o înaltă apreciere pentru acțiunile unioniste întreprinse și, alături de alte 135 de organizații, CMR este și va fi parte a ”Alianței pentru Centenar” până la obținerea Reîntregirii.

8. Au fost validate cooperările și Protocoalele de colaborare încheiate în 2017:

Câmpul Românesc – Hamilton, Canada (Dumitru Răchițean, pr. Dumitru Ichim);

Asociația Culturală ”Pro Basarabia și Bucovina” – București (Marian Clenciu);

Asociația Strategia Dezvoltării României – Dobrogea / Constanța (Dezideriu Dudaș)

Asociația Revoluționarilor Piața Universității – București (Ion Flueraș)

Associazione Done Romene in Italia – Milano,Italia (Silvia Dumitrache)

Asociația ”Dacia” – Roma, Italia (Tatiana Ciobanu)

Blocul Unității Naționale – Republica Moldova (Ion Leașcenco)

Partidul Revoluției – București – susținere logistică

9. Pentru unele funcții de conducere au fost propuse și aprobate următoarele persoane:

Diana Uscatu – Secretar General CMR

Ion Leașcenco – Director al Reprezentanței CMR-Basarabia și Coordonator pentru filialele CMR ale românilor din jurul granițelor și din vecinătatea apropiată;

Iacob Cazacu-Istrati – Director al Reprezentanței CMR-Canada;

Alexandru Cetățeanu – Director al Filialei CMR-Quebec/Montreal;

Simona Cecilia Farcaș – Director al Reprezentanței CMR-Italia;

– Deoarece domnul Valentin Nicolae Bercă a renunțat la funcția de Director CMR-România, postul a rămas vacant și se vor primi propuneri pentru ocupare.

– Până la ocuparea poziției, Ion Leașcenco va gira temporar acest post, precum și coordonarea filialelor CMR în formare ale românilor din vecinătatea apropiată, dar și din Italia și Spania.

– Atribuțiile și sarcinile Directorilor de Reprezentanțe sau Filiale sunt limitate la nivel local sau, după caz, regional și au totală autonomie financiară și de acțiune în cadrul evenimentelor pe care le inițiază.

– Principalele sarcini ale Directorilor pentru perioada următoare până la Congres sunt:

legalizarea Reprezentanțelor;

extinderea rețelei locale (regionale) de membri și de alianțe locale (regionale).

10. Pentru o mai bună prezență a CMR în spațiul public și în relațiile instituționalizate, s-a decis:

– Comunicările oficiale pentru instituțiile internaționale sau instituțiile statului român se fac doar prin decizia conducerii centrale CMR, trebuie să poarte semnătura președintelui și trebuie să fie parafate cu ștampila oficială.

– Comunicatele pentru mass-media și organizațiile locale care se referă la problemele inițiate de conducerea CMR se pot trimite de către Reprezentanțe/Filiale pentru mediatizare doar cu acceptul conducerii centrale.

11. Pentru evitarea conflictelor de interese care decurg din statutul de membru de partid, pe care l-au căpătat unii dintre membri noștri, s-a decis ca apartenența acestora la CMR să continuie și chiar să fie încurajată primirea de noi membri de partid, dar drepturile acestora să fie limitate doar la dreptul de a vota, nu la deținerea funcțiilor de decizie.

12. Se consideră că prezența în cadrul CMR a membrilor de partid ca persoane fizice poate fi benefică pentru o organizație globală, prin crearea unui Grup de Consultanță Politică Transpartinică care să constituie o punte de comunicare directă cu factorii sau instituțiile politico-administrative și să ajute conducerea CMR în luarea deciziilor.

13. Adunarea Generală a decis ca desfășurarea Congresului CMR să aibă loc la București în zilele de 12-13 Mai 2018, la care, printre altele, se va vota modificarea Statutului și înființarea funcției de Președinte Executiv.

Organizarea Congresului din luna Mai 2018 va fi sarcina Reprezentanței CMR-România.

14. Consiliul Mondial Român va participa, atât la nivel de conducere central cât și prin reprezentanțe și filiale la marșul din Martie 2018 de la Chișinău, alături de ceilalți parteneri din ”Alianța pentru Centenar”.

————————————-

Atlanta,  15 Ianuarie 2018

https://mipopescu.wordpress.com/

Bun venit E.S. George Gabriel Bologan, Ambasador la Roma


La două zile după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare în Republica ItalianăAmbasadorul României la Roma,  E.S. George Gabriel Bologan, s-a întâlnit luni, 1 august 2016, orele 18.30, la sediul Accademiei di Romania din Roma cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Italia, printre care și membri ai Asociației noastre.

În numele membrilor Asociației IRFI “Italia Romania Futuro Insieme” onlus, dar și al meu personal, îi urez E.S. George Bologan, bun venit și  mult succes în noua misiune diplomatică în Italia! Totodată, îl asigur de colaborarea  noastră deplină pentru atingerea obiectivelor  generale din perioada mandatului E.S. faţă de comunitatea românească.

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș, Președintele Asociației IRFI “Italia Romania Futuro Insieme” onlus

Mai jos, redăm comunicatul Ambasadei cu ocazia întâlnirii Ambasadorului României în Italia cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

În deschidere, la propunerea ambasadorului României, a fost ținut un moment de reculegere în memoria Reginei Ana a României şi a fost menţionată contribuţia Casei Regale la modernizarea României, precum şi asumarea unui spirit precum cel al Regilor Carol I şi Ferdinand I. În continuare, a fost accentuată importanţa dosarului politico-diplomatic bilateral şi a iniţiativelor prin care România şi Italia se implică activ în vederea menţinerii coeziunii Uniunii Europene.

În cadrul discuţiilor au fost abordate teme precum direcţiile de urmat  pentru menţinerea identităţii românilor din Italia, premisele pentru creşterea participării românilor din Peninsulă la viaţa politică, economică şi socială atât în ţara de origine cât şi cea de rezidenţă, necesitatea colaborării dintre asociaţiile românilor din Italia în vederea creşterii reprezentativităţii acestora în relaţia cu autorităţile italiene, modul în care asociaţiile pot contribui prin proiecte concrete la îmbunătăţirea imaginii comunităţii româneşti în presa italiană.

Referindu-se la relaţia cu presa de limbă română, ambasadorul României a subliniat rolul acesteia “pentru contribuţia la păstrarea limbii române, transmiterea informaţiilor de interes pentru comunitate şi neutralizarea elementelor care generează fragmentarea comunităţii”. Încrezător în colaborarea cu presa de limbă română G. Bologan a menţionat:“doresc ca folosirea cuvântului de către maeştrii condeiului gazetăresc să aibă drept consecinţă creşterea încrederii reciproce şi să prezinte constructiv aspectele care trebuiesc aduse în atenţia opiniei publice. Comunicarea poate să determine respectul de sine al comunităţii şi să educe la o cultură a solidarităţii. Îmi permit să felicit presa românească din Peninsulă pentru că nu a generat ostillitate într-un context al contestaţiei generalizate şi al infectării cu virusul nemulţumirii. Un spirit extrem de critic care doar judecă şi condamnă nu ajută. Presa românească are un rol determinant în a sprijini comunitatea să fie mai activă în viaţa politică a statului de reşedinţă şi, totodată, să continue să prezinte cetăţenilor români opţiunea de a vota prin corespondenţă.”

Referindu-se la relaţia cu mediul asociativ, şeful misiunii diplomatice a României la Roma a subliniat că “ataşamentul pentru o cauză este o sursă de cooperare pentru fiecare român. Cauza este respectabilitatea comunităţii româneşti”. Ambasadorul României a evidenţiat cele două obiective generale din perioada mandatului faţă de comunitatea românească: creşterea coeziunii comunităţii şi stimularea implicării prezenţei românilor în viaţa societăţii italiene. În acest sens, se doreşte încurajarea iniţiativelor, proiectelor şi programelor care implică mai multe asociaţii de români cu domenii de activitate similare, ca un model de colaborare pentru atingerea obiectivelor comune. Dialogul cu reprezentanţii asociaţiilor se va baza pe o comunicare onestă:“ Una din valorile pe care trebuie să le avem în vedere este memoria, adică dorinţa sinceră de a menţine tradiţiile, continuitatea şi identitatea neamului românesc într-un context al participării la dialogul cultural european” a fost una dintre ideile transmise, fiind reiterat şi principiul conform căruia gestionarea imaginii de ţară este o datorie a fiecărui român.

În încheiere, celor prezenţi şi nu numai le-a fost adresată rugămintea să fie parte din echipa Ambasadei deoarece “doar împreună vom reuşi să formăm o echipă performantă de care România are nevoie”.

Sursa: roma.mae.ro

Vezi și: George Bologan, un român ”din comunitate”, la început de mandat de ambasador 

George Bologan, la sfârşit de mandat: “Sunt mulţumit de experienţa de ataşat cultural”

ROMÂNIA, 25 DE ANI DE LIBERTATE. BIBLIOTECA BASAGLIA ROMA, 11 DECEMBRIE ORA 16,30

INSIEME A “LA NOTTE BIANCA DELLA SOLIDARIETÀ”

Alegeri parlamentare 2016, înscrierea în Registrul electoral și opțiunea votului prin corespondență


Vă informăm că, pentru alegerile parlamentare din acest an, cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate au la dispoziție posibilitatea de a se înscrie în Registrul electoral, votul-prin-corespondentainclusiv cu opțiunea votului prin corespondență, începând din 1 aprilie 2016 și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale.

Procedura de vot prin corespondență pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate:

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/hDjB2uQz-wU&#8221; frameborder=”0″ allowfullscreen><!–iframe>

Procedura de vot la secție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate:

Dacă doriţi să hotărâţi în ce direcţie va merge România şi veţi vota la alegerile parlamentare de anul acesta, acum vă puteţi exercita votul mai simplu.

Înscrieţi-vă în Registrul electoral până în luna septembrie şi veţi putea vota:

Prin corespondență

ITALIA-ROMÂNIA: MACFRUT, Târg Internaţional producători de fructe și legume


Firmele românești sunt invitate în Italia, în  perioada 14-16 septembrie 2016, să participe la MACFRUT – Târgul Internaţional dedicat producătorilor de fructe și legume, care va avea loc la Rimini Expo Center.

macfrutCamera de Comerţ Italiană pentru România în colaborare cu Cesena Fiera S.P.A au plăcerea de a vă invita să participaţi la târgul MACFRUT – Târg Internaţional dedicat producătorilor de fructe și legume, ce se va desfăşura la Rimini Expo Center, în Italia, perioada 14-16 septembrie 2016. MACFRUT este unul dintre cele mai importante târguri din Europa dedicat sectorului fructelor și legumelor, ce reuneşte anual peste 1000 de expozanţi şi peste 40000 de vizitatori din toate colţurile lumii.

Pentru ediţia din 2016 organizatorii au solicitat colaborarea instituţiei noastre în vederea identificării a 5 firme din sectorul producției, importului şi distribuţiei de fructe și legume, precum și firme care operează în sectorul logisticii și al ambalajului. Cele 5 firme vor fi acceptate în urma verificării de interes din partea firmelor expozante (este prevăzută participarea unui singur reprezentant) şi vor beneficia din partea organizatorilor de următoarele gratuităţi:

-3 nopţi de cazare în cameră single la hotel cu mic dejun inclus;

-pick-up aeroport – hotel şi hotel – aeroport (Rimini și Bologna);

-transfer zilnic hotel – târg – hotel;

-intrare şi catalog târg;

-participarea la programul de întâlniri B2B cu companiile italiene prezente la târg;

-participarea la evenimente informale de network.

Vă informăm, de asemenea, că firmele care vor fi selectate să viziteze târgul de la Rimini vor trebui să participe la întâlnirile cu expozanţii din cadrul târgului conform agendei pe care o vor stabili prin intermediul unei platforme online (minimum 5 întâlniri / zi).

Dacă sunteţi interesaţi de participarea în calitate de vizitator la târgul MACFRUT, vă rugăm să completaţi chestionarul şi să ni-l restituiţi semnat şi ştampilat. Chestionarele vor fi transmise ulterior organizatorilor în Italia care vor efectua procesul de matching între profilul şi caracteristicile firmei dumneavoastră şi cel al firmelor participante, urmând a fi selectate 5 firme care să beneficieze de pachetul de gratuităţi pus la dispoziţie. Firmele care nu vor trece de faza de matching, vor fi înregistrare pe o listă de aşteptare, existând posibilitatea de a fi cooptate în cazul suplimentării locurilor disponibile.

În speranţa că veţi fi interesaţi de participarea la târgul MACFRUT, rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie necesară şi vă transmitem cele mai alese gânduri.

PROGRAM

Telefon: 0213102315 / Fax: 0213102318 / E-mail:  info@ccipr.ro

http://www.macfrut.com/

macfrut-page-001 macfrut-page-002 macfrut-page-003 macfrut-page-004 macfrut-page-005

Premio Strega Europeo, Mircea Cărtărescu a Roma


Mircea Cărtărescu, distins cu premiul Gregor von Rezzori, este anul acesta şi finalist al râvnitului Premiu  Strega European 2016. “Orbitor. Corpul / Abbacinante. Il Corpo” de Mircea Cărtărescu, publicat în limba italiană la editura Voland, în 2015, a fost selectat pentru Premio Strega Europa.

_

Martedì 5 luglio lo scrittore romeno Mircea  Cărtărescu sarà tra i protagonisti alla Basilica di Massenzio di un appuntamento interamente dedicato di LETTERATURE Festival Internazionale di Roma. Nel corso della serata Cărtărescu leggerà un testo inedito dal suo libro  Abbacinante. Il corpo, sul tema scelto per l’edizione 2016 del Festival: Memorie. Al termine delle letture sarà proclamato il vincitore del Premio Strega Europeo.
 _

Cartarescu_Roma_afisROMA. În seara de 5 iulie, începând cu ora 21:00, Mircea Cărtărescu va citi, în Basilica di Massenzio din Roma, fragmente din romanul său, ce ilustrează tema din 2016 a Festivalului: “Memoria”. Mircea Cărtărescu este unul din finaliştii nominalizaţi pentru prestigiosul premiu de literatură “Strega”, care se acordă anual în capitala Italiei.
Ceilalţi finalişti, care vor lectura din operele proprii, alături de scriitorul român, în cadrul evenimentului organizat la Basilica di Massenzio sunt: scriitoarea franceză Annie, scriitorul scoţian Kerry Hudson, spaniolul Ricardo Menéndez Salmón şi Ralf Rothmann din Germania. La finalul lecturii, va fi desemnat câştigătorul.

Premiul este în valoare de 3.000 de euro și pe lista finaliștilor se regăsesc autori străini ale căror romane au fost traduse în limba italiană.

Juriul este compus din scriitori câștigători sau finaliști ai Premiului Strega de-a lungul timpului: Alessandro Barbero, Laura Bosio, Giuseppe Catozzella, Antonella Cilento, Giuseppe Conte, Maria Rosa Cutrufelli, Antonio Debenedetti, Ernesto Ferrero, Mario Fortunato, Nicola Lagioia, Melania G. Mazzucco, Edoardo Nesi, Valeria Parrella, Lorenzo Pavolini, Roberto Pazzi, Romana Petri, Sandra Petrignani, Francesco Piccolo, Marco Santagata, Antonio Scurati și Domenico Starnone. Acestora li se adaugă Beatrice Covassi, reprezentantul Comisiei Europene in Italia, Lucio Battistotti, consilier din cadrul Comisiei Europene, Maria Ida Gaeta, directoare Festivalului de Literatură de la Roma și Stefano Petrocchi, directorul fundației Bellonci.

Abbacinante. Il Corpo
Mircea  Cărtărescu 
a cura di Bruno Mazzoni
 
Nel pieno incubo della Romania degli anni ’50-’60, la storia di Vasile – il bambino senza ombra nella pittoresca Bucarest del XIX secolo – si fonde e si congiunge, come in un nastro di Möbius, con quella dell’autore stesso, Mircea, e con il ritratto poderoso di un’infanzia densa di figure, sogni, suggestioni, angosce. Dagli uomini-statua che popolano le viscere di una Amsterdam grottesca e stupefacente, agli artisti di un circo che trovano nello strabiliante Uomo Serpente un’incarnazione dell’anima meravigliosa dell’antica India, questo secondo volume della trilogia cominciata con Abbacinante. L’ala sinistra (Voland 2008) è una instancabile invenzione di creature, incubi, allucinazioni, alchimie, tratte in parte da una sconfinata realtà caleidoscopica, in parte da una fantasia intellettuale ed eversiva che è stata accostata spesso ad autori quali Kafka e Borges.
Fonte: Voland.it
Il corpo di Mircea Cărtărescu

di Raffaele Donnarumma

Secondo volume di una trilogia, Abbacinante, aperta da L’ala sinistra (1996; Voland 2003) e conclusa nel 2007 con L’ala destra (che sarà disponibile da noi nel 2016), Il corpo (Voland 2015) è uscito in romeno nel 2002: già tradotto in altre lingue europee, arriva adesso in Italia grazie a Bruno Mazzoni, che ha diffuso nel nostro paese le prose e i versi di Cărtărescu in versioni esatte ed efficaci. Cuore del libro è la vasta seconda parte, in cui si ripercorre l’infanzia di Mircea, controfigura e omonimo del romanziere che nella prima parte parla in prima persona, mentre qui e nell’ultima è oggetto del discorso in terza persona. Il dispositivo dominante è lo straniamento: la scoperta del mondo, nella Bucarest a cavallo fra anni ’50 e ’60 dominata dal Partito, dalla Securitate e dal presidente Georghiu-Dej, è compiuta con gli occhi del bambino, che ne intuisce ora le meraviglie, ora l’involontaria comicità, ora lo spavento. È una tradizione ben diffusa nel Novecento, dal Tamburo di latta a Vedi alla voce: amore; ma qui lo straniamento è spinto sino all’onirismo: penso a episodi memorabili come quello della ragazza-farfalla; ai tappeti prodigiosi intessuti da Maria, la madre di Mircea, pieni di figure e di storie; al volo del protagonista in un secchio, lungo il palazzo che abita; o alla visione mistico-psichedelica scatenata in lui, al circo, da un ipnotizzatore venuto dall’India.

Un odore, insomma, di realismo magico sudamericano, se non fosse che qui fa sentire la sua voce non la grande storia, ma la cronaca, con la violenza umiliata del suo squallore. Anziché sostituire la realtà, il racconto la mette in questione, la sfida, la interpella costantemente come l’istanza che non può cancellare e con la quale deve sempre fare i conti; ed è rivelatore che mentre manipola vistosamente i materiali della propria autobiografia, in una specie di autofiction oltranzista, Cărtărescu rispetta però i dati della storia pubblica. Più ancora che la realtà, del resto, al narratore fa problema l’alterità, o perché si rifugia in rapporti simbiotici (anzitutto, quello con la madre), o perché cerca relazioni proiettive (Hermann, il guardiano notturno reietto di fronte al quale chiarisce la propria vocazione di scrittore), o perché la demonizza nella veste di antagonisti minacciosi (il bullo del quartiere, a tratti il padre). All’apice di questo rapporto turbato con l’alterità sta Victor, il gemello uguale e opposto scomparso a un anno, e che riconquista la scena nella parte finale del libro: in lui identità e differenza finiscono per coincidere, mettendo fuori gioco la logica diurna, e mostrando che l’altro può essere pensato solo come maschera dello stesso.

Se la seconda parte, nonostante gli squarci fantastici e una certa fluidità temporale, ripercorre la vicenda ordinaria di un’infanzia, con le sue tappe e le sue figure obbligate (i genitori, la scuola, gli amici, le prime esperienze fuori casa), la prima e la terza si muovono con libertà fra tempi e storie diverse: quella di Mircea giovane, impegnato nella stesura del suo manoscritto enorme e illeggibile, e quella di Vasile, capitano dei pompieri di fine Ottocento; poi quella appunto di Victor e dei bizzarri personaggi che lo circondano, in un’Amsterdam popolata da uomini-statua, prostitute e travestiti. Soprattutto negli estremi, simili ad ali di quelle farfalle che sono spesso evocate nel testo, il discorso procede per associazioni imprevedibili, stipato di immagini, con l’andamento spiazzante di un disegno di Escher o di un quadro di Monsù Desiderio, pittore una cui veduta miracolosa è custodita nel sordido appartamento bucarestino di Hermann. Così disposto, Il corpo sottopone a tensione le strutture romanzesche; e per quanto ampia e tollerante sia quella tradizione, di fatto essa va piuttosto stretta a Cărtărescu, che, al pari di altri scrittori di oggi (Volodine in Francia, ma soprattutto Moresco da noi), ci impone di ripensare la nostra stessa idea di narrativa. Le descrizioni dilagano, componendo avventure mentali irriducibili alla progressione rassicurante di un plot: se si vuole parlare, per un libro come questo, di trama, occorre farlo pensando a un’intersezione di linee orizzontali e verticali, o meglio ancora a quel prodigioso tappeto cubico di Maria, in cui la piattezza è abbandonata per suggerire un mondo multidimensionale, saturato di vicende che rampollano l’una dall’altra come fossero frattali, trasformato davvero (e il gioco di parole non spiacerebbe all’autore) in ‘volume’. Il mito che Cărtărescu segue è quello del libro come entità vivente, la cui logica è insieme la simmetria e il concrescere mutevole. Se infatti lo schema triadico è così evidente e insistito da apparire, alla fine, formalistico e misterioso (scandisce sia l’intera trilogia, sia questo singolo volume), la legge che costruisce il succedersi delle pagine è ancora più oscura. Un sistema di riprese tematiche e simboliche percorre infatti l’intero volume e si espande anche oltre i confini della trilogia, recuperando materia di altri romanzi, come Travesti (1994); eppure, intuire le tracce di un disegno non significa affatto comprenderne l’ordine. Con premeditazione, la scrittura resiste a una piena intellegibilità.

Anche in traduzione, Cărtărescu appare un prosatore straordinario: la sua duttilità sintattica e la sua ricchezza lessicale si prestano tanto al virtuosismo nomenclatorio, quanto al salto immaginifico, e sperimentano una varietà di toni che però esclude, per partito preso, il grado zero della trasparenza o della medietà. La sua scrittura, che è insieme immaginazione intraducibile in immagini concrete e senso fisico della percezione (il titolo Il corpo dichiara anche questo), indaga accanitamente il visibile, ma non crede che la realtà sia quella che si vede (e proprio per questo, per tornare al titolo, è abbacinante). Questo senso dell’unità fra pensiero e biologia, che sembra fare del libro un banchetto approntato apposta per gli adepti nelle neuroscienze, è il centro della sua ideazione: materiale e immateriale, cronachistico e visionario, esperienza delle cose viste e capacità del linguaggio di dire l’inesistente si intrecciano di continuo. È una sorta di mistica materialista che forza le tre dimensioni per aprirsi alla quarta, il tempo, che vede il mondo come metamorfosi perenne, e che cerca i segni delle possibilità irrealizzate in ciò che si è compiuto diventando atto.

Postmoderno, allora? Cărtărescu ha mostrato interesse per questa categoria, cui ha dedicato la tesi di dottorato pubblicata nel 1999; eppure, Abbacinante non si lascia piegare ad essa. Per quanto coltivi l’ironia o il grottesco, gli sono estranei la riscrittura parodica, il rifacimento-sfacimento dei generi o la vertigine dell’autoreferenzialità (basti vedere come l’Aleph di Borges ispira l’invenzione del tappeto cubico di Maria, senza però nessuna intenzione di citazionismo metaletterario; o come i ricordi dei libri profetici della Bibbia, della Commedia o della scena finale del Faust nutrano la visione oltremondana di Mircea). Nato nel 1956, Cărtărescu appartiene a quella generazione di autori che, al pari di Bolaño o Foster Wallace, attraversano il postmoderno per emancirparsene e uscirne. Cărtărescu è infatti uno scrittore estremamente colto, ma per l’uso intensivo cui sottopone le risorse della lingua, dello stile e dell’immaginazione più che per l’attitudine a saccheggiare il già detto; e il risultato è che, anziché mirare a una scrittura di secondo grado, tende al reincantamento, convinto che, nell’impossibilità di dare verginità alla parola e al racconto, non si debba però affatto rinunciare a farli suonare nuovi, persino inauditi. Il suo scopo non è vanificare il senso, ma riappropriarsene. Il libro che leggiamo «non dice nulla, non vuole nulla e non significa nulla» (p. 565); ma è anche un Libro religioso, indistinguibile dalla vita immaginativa di Mircea e in attesa del suo lettore, che scopra in esso la propria salvezza e la verità – qualcuno, insomma, che creda nelle ambizioni della Recherche o del Livre mallarmeano. Reagendo a tante diagnosi sulla fine della letteratura, Cărtărescu proclama la sua fede in essa: monumento non all’angustia del sé, ma alle potenzialità di una vita singola, dentro la quale pullulano e riecheggiano le esistenze di altri se stessi e dei molti, se non di tutti; accesso ai mondi che si intuiscono nel mondo, alle storie che la storia conosce solo in minima parte, alle vite che la vita attende di dischiudere, e che la scrittura sa far parlare.

Fonte: http://www.leparoleelecose.it/

Români din Italia. Alegeri parlamentare 2016: Votul prin corespondență


Înregistrarea cetățenilor români cu drept de vot care doresc să voteze prin corespondenţă la alegerile pentru Parlamentul României din anul 2016, se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență (art. 4 și următoarele).

Cetățeanul român cu drept de vot cu domiciliul sau reşedinţa în regiunile ABRUZZO, CAMPANIA, LAZIO, MOLISE, SARDEGNA, UMBRIA, care doreşte să îşi exercite dreptul de vot prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor, trebuie să se înscrie în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. Pentru aceasta este necesar fie să depună personal, fie să transmită prin poștă la Ambasada României în Italia următoarele:

-cerere scrisă, datată şi semnată;

-copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile italiene – exemple: cartea de identitate italiană care menționează rezidența actuală reală, certificatul de rezidență emis cu dată recentă de serviciul demografic al primăriei localității de rezidență în Italia, în cazul cetăţenilor români cu reşedinţa în Italia.

Modelul cererii este stabilit prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente și conţine următoarele elemente obligatorii:

a) numele şi prenumele, precum şi numele anterior căsătoriei;

b) codul numeric personal;

c) toate elementele de identificare a adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

d) codul poştal al adresei de domiciliu sau reşedinţă, după caz;

e) adresa de e-mail;

f) data;

g) semnătura olografă a solicitantului.

Perioada de înscriere în Registrul electoral al alegătorului cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă la alegerile generale pentru Senat şi Camera Deputaţilor începe cu data de 1 aprilie 2016 şi până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale. Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă nu este condiţionată de înscrierea anterioară în Registrul electoral, prevăzută la art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015. După expirarea termenului prevăzut pentru verificări, alegătorul are dreptul să verifice on-line înscrierea sa în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă. Prevederile privind Registrul electoral din Legea nr. 208/2015 se aplică în mod corespunzător. Înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă pentru alegerea Parlamentului României în 2016 este valabilă numai pentru acest scrutin pentru care se solicită înscrierea. În cazul în care datele menționate mai sus furnizate de alegător în cerere sau în documentația anexată acesteia sunt eronate sau incomplete, alegătorul nu este înscris în Registrul electoral cu opţiunea pentru votul prin corespondenţă.

Sursa: roma.mae.ro

ROMENI IN ITALIA. Concerto finale del Master class Internazionale di pianoforte a Cetona


Domenica 13 settembre alle ore 11, presso la Sala SS. Annunziata in Piazza G. Garibaldi a Cetona, al termine del Master Class Internazionale  di pianoforte del M° Catalina Diaconu,  si terrà un concerto straordinario di musica classica.

Cetona2I giovani musicisti partecipanti al Master Class, Walter Benedetti, Natalia Colantoni, Greta Dari, Andreia Nitu, Giacomo Refolo e Pier Paolo Vandilli, sono tutti studenti di Catalina Diaconu, docente di pianoforte nell’ambito dei corsi pre-accademici presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Il concerto di domani apre il ”Festival Internazionale Propatria – Giovani Talenti Rumeni”, giunto ormai alla 5° edizione; sono previsti numerosi eventi culturali che si terranno a Roma, dal 24 settembre al 10 ottobre.Cetona1

Gli allievi e il M° Catalina Diaconu sono ospiti del Comune di Cetona (SI) e dell’Istituto di Musica W.H. Henze di Montepulciano.

Il Master Class e il concerto finale del 13 settembre, sono organizzati in collaborazione con la Fondazione Cantiere d’Arte e con l’Associazione Pro Loco di Cetona.

Contatti:

Festival Internazionale Propatria – Giovani Talenti Rumeni: Cell. +39 3289599204

Sito: www.propatriavox.it

Ufficio stampa: +39 / 3289599204

e-mail: info@propatrivox.it

 

Riceviamo e pubblichiamo il saluto del M. Catalina Diaconu e dei giovani partecipanti al Masterclass:

“Un saluto e tanta musica da parte dei giovani pianisti da Cetona, diventata per questa settimana la città del pianoforte! Siamo molto felici di poter vivere tutti insieme questi “giorni del pianoforte” nella splendida cittadina toscana nella quale si svolge il primo incontro della quinta edizione del “FESTIVAL INTERNAZIONALE PROPATRIA DEI GIOVANI TALENTI”.
Ci siamo riuniti qui, con la cortese collaborazione del comune di Cetona che ha gentilmente concesso le strutture e i pianoforti per poter svolgere il MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI PIANOFORTE che si concluderà con il concerto finale degli allievi effettivi domenica 13 settembre alle ore 11, nella sala del comune SS. Annunziata.
I nostri vivi ringraziamenti vanno al sindaco Eva Barbanera che ha voluto portare il suo saluto e quello della comunità ai ragazzi nel primo giorno del Masterclass, nello stesso tempo alla fondazione Cantiere D’Arte, all’Istituto di Musica W. H. Henze e all’associazione Pro-loco di Cetona per la cortese collaborazione.
Walter Benedetti, Natalia Colantoni, Greta Dari, Andreia Nitu, Giacomo Refolo e Pier Paolo Vandilli, tutti insieme vi salutiamo e vi invitiamo a sentire il nostro concerto finale.”
Catalina Diaconu e il gruppo dei ragazzi

CetonaCetona2Cetona3Cetona1

Corso base formazione al volontariato 2015


Dieci incontri dal 19 ottobre al 1° dicembre. Iscrizioni fino al 16 ottobre 

loc-cb-I-15

scarica la locandina


La formazione è indirizzata non solo a quanti vogliono svolgere un servizio nei centri che la Caritas promuove a Roma, ma anche a coloro interessati ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato.
Dal 15 settembre al 16 ottobre è possibile iscriversi al Corso base di formazione al volontariato promosso dalla Caritas di Roma. Il corso, dieci incontri strutturati in moduli base e in approfondimenti, inizierà il 19 ottobre per concludersi il 1° dicembre 2015.

Il Corso è suddiviso in due moduli e si svolge in sei differenti sedi con orari diversi per favorire la partecipazione a livello territoriale e per più fasce di età.
Il primo modulo, “Sensibilizzare ed orientare al volontariato”, si articola in 4 incontri teorici; il secondo modulo, “Formare e inserire i volontari nei Servizi Caritas”, si articola in 6 incontri teorici e 30 ore di tirocinio.

Chi lo desidera, al termine, potrà operare come volontario nei servizi della Caritas in attività a favore dei senza dimora, dell’integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in difficoltà, dei carcerati e dei malati di Aids.

Per iscrizioni – fino al 16 ottobre – rivolgersi all’Area Educazione al Volontariato della Caritas diocesana di Roma, telefono 06.88815150, dal lunedì al venerdì ore 9-14, e-mail: volontariato@caritasroma.it.

Fonte: http://www.caritasroma.it/

ALFEDENA E VEROLI RATIFICANO I PATTI TRADIZIONALI DI AMICIZIA E FRATELLANZA


La tradizione è come un torrente d’acqua sotterraneo, che di tanto in tanto,  nel fenomeno carsico riaffiora in superficie, e come un fiume in piena, che impetuosamente scende dai monti, riprende la forza e la spinta ineluttabile,  e proseguendo il suo corso tutto  irresistibilmente travolge.

WP_20140522_04_58_05_ProAlla tradizione religiosa, civile e nel segno della solidarietà è connessa la ripresa dell’antica “Alleanza e Confederazione”,  o come oggi si dice “Amicizia e Fratellanza”, tra Alfedena e Veroli, come fu a partire dal Giubileo del 1350.  E come fu nei secoli successivi, in occasione di terremoti, calamità naturali  ed invasioni. La solidarietà, l’amicizia e fratellanza che sorse e si alimentò  tra le due cittadine dei versanti  abruzzese e ciociaro dell’Appenino, si affermò e consolidò come la forza della tradizione imperitura, come il fiume sotterraneo che la rappresenta. Tant’è che, riportati alla luce dalla Biblioteca Giovardiana di Veroli, i documenti di metà XIX secolo, attestanti il rinnovarsi dell’amicizia tra le due città nei secoli precedenti, nel 1989 e puntualmente, rispettando la cadenza venticinquennale,  solennemente  il 13  luglio 2014 scorso in Alfedena, per la festa della comune patrona Santa Maria Sàlome, il rinnovo  venticinquennale dei Patti di “Alleanza e Confederazione”  fu celebrato, sottoscritto in una pergamena, così come oggi ratificato nello storico palazzo municipale di Veroli,  nella sontuosa  sala consiliare,  ma soprattutto riaffermato nei cuori  commossi degli alfedenesi e dei verolani.

 Con il  Rev.mo Mons. Giovanni Di Stefano Vicario Generale della Diocesi, in rappresentanza di S.E. Rev.ma Mons. Ambrogio Spreafico Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, S.E. Rev.ma l’Abate Ordinario di Casamari  Dom Silvestro Buttarazzi, il Presidente della Provincia di Frosinone avv. Antonio Pompeo, la rappresentanza di Alfedena con il  Sindaco ing. Massimo Scura, concludeva, con il Sindaco  di Veroli avv. Simone Cretaro  , e gli antichi  Sindaci marchese comm. Danilo Campanari  e comm.  prof. Mario Tarquini,  il quale teneva un’ampia, dotta  relazione storica, il rinnovo ed impegno pel futuro di quegli antichi Patti di solidarietà fraterna tra le due popolazioni.

La data tradizionale di festa della comune patrona a Veroli è il 24 maggio. Quest’anno, la ricorrenza è caduta di domenica, segnando il centenario d’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra e commemorando i suoi Caduti. L’omaggio religioso e civile degli alfedenesi alla città  consorella ed alleata è cominciato dunque dal Monumento ai Caduti, deponendo una corona d’alloro. Per continuare nella Sala Consiliare del Municipio. Dove le duplici pergamene di rinnovo dei patti sono state ratificate e sottoscritte e dai pubblici amministratori e  dai rappresentanti della società civile di entrambe le città. Seguiva uno scambio di doni.WP_20140522_08_53_30_Pro

A seguire la Celebrazione nella Basilica concattedrale di S. Maria Sàlome, che custodisce le spoglie della Santa del Calvario e le sue vestigia, così come è proprio del culto che il Basso Lazio e la Diocesi di Frosinone oltre alla città di Veroli, attribuiscono alla santa stessa, madre di San Giovanni e San Giacomo Apostoli,  dal Medioevo, e specificatamente dal ritrovamento dell’urna nel 1209. Si esibivano i cori di musica sacra di Veroli ed Alfedena. Seguiva la processione tradizionale con la statua e le reliquie. In processione i sindaci in fascia tricolore di Alfedena  Ing. Massimo Scura e di Veroli Avv. Simone Cretaro,  con il Presidente della Provincia di Frosinone avv. Antonio Pompeo, con i  Sindaci e gonfaloni scortati di una ventina di Comuni del Frusinate, di Atina e della stessa Alfedena;  gli Abati dei monasteri del territorio,  i parroci  Rev. Canonico e Rettore della Basilica concattedrale Don Angelo Maria Oddi, e Rev. Don  Marco Wielgosz di Alfedena, il clero diocesano e regolare, le associazioni del laicato cattolico e giovanili. In corteo, la rappresentanza con vessillo scortato  del Sovrano Militare Ordine di Malta, guidata dal conte cav.gr.cr. prof. Fernando Crociani Baglioni cav. di grazia e devozione,  con  il comm. prof. Mario Tarquini, in rappresentanza del Delegato granpriorale  marchese cav.gr.cr. Alessandro Bisleti, con cavalieri, dame e volontari del Basso Lazio.  Così la Nobile Confraternita di Santa Maria Sàlome, con la sua sezione spagnola di Bonares in terra di Andalusia, nei costumi tradizionali, con i vessilli,  manti e le insegne confraternali. Le rappresentanze della società civile ciociara e alfedenese al completo,  nei rispettivi costumi tradizionali e con la rappresentanza degli Alpini  di Alfedena con le penne nere.  La banda allietava con il suo repertorio lirico e di musica sacra la solenne processione che percorreva le strade  e piazze della  città di Veroli, addobbata ogni finestra,   destando il plauso dell’intera popolazione.

La giornata di festa religiosa e civile si concludeva con un’ agape fraterna alla galleria La Catena.

Dott.ssa Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Leggi anche:

ALFEDENA E VEROLI RINNOVANO I PATTI SECOLARI D’ALLEANZA. IL CONTE CROCIANI BAGLIONI DA’ LETTURA DELLA PERGAMENA (video)

Veroli, Grande processione per la Festa di Santa Maria Sálome
Bombardamento di Alfedena, il Prof. Crociani Baglioni relatore alla commemorazione

ALFEDENA: INAUGURATA LAPIDE A DON MATTEO BRUNETTI, PRELATO EROE

Questo slideshow richiede JavaScript.

Italia e Romania: firmato accordo contro le doppie imposizioni e l’evasione fiscale


ita_romania

Il 25 aprile 2015, Italia e Romania hanno aggiornato la Convenzione del 1977, firmando un Protocollo di modifica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Romania, è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze romeno Eugen Teodorovici, a margine di una riunione informale del Consiglio Ecofin, a Riga (Lettonia).

La Convenzione riguarda le imposte su redditi e patrimonio prodotti da cittadini residenti in uno degli Stati contraenti nell’altro Stato e mira ad evitare la doppia imposizione. Rientrano nel campo di applicazione della Convenzione tutte le imposte sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze.

 Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze romeno Eugen Teodorovici

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e il Ministro delle Finanze romeno Eugen Teodorovici

Per quanto riguarda l’Italia, le imposte attuali su cui si applica la Convenzione sono: l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle società, l’imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la Romania: l’imposta sul reddito e l’imposta sugli utili.
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.

L’accordo firmato adatta le disposizioni sullo scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali e prevede che le autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti ai fini del prelievo delle imposte e per prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

Fonte: MEF

 ***

România şi Italia au semnat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pentru prevenirea evaziunii fiscale 

ministrul român al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi de ministrul italian al Economiei şi Finanţelor, Pier Carlo Padoan.

Ministrul român al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi ministrul italian al Economiei şi Finanţelor, Pier Carlo Padoan

Convenţia dintre România şi Italia a fost semnată, sâmbătă, 25 aprilie 2015, în marja reuniunii ECOFIN de la Riga (Letonia), de ministrul român al Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi de ministrul italian al Economiei şi Finanţelor, Pier Carlo Padoan.

“Prin convenţie sunt stabilite cote de impozit şi un tratament fiscal în avantajul contribuabililor din ambele state cu privire la impunerea, printre altele, a veniturilor din dobânzi, redevenţe, dividende, salarii, pensii, respectiv a veniturilor obţinute de studenţi, stagiari, profesori, cercetători, artişti de spectacol şi sportivi, dar şi a veniturilor obţinute din valorificarea capitalului.

Totodată, aceasta reglementează şi aspectele referitoare la schimbul de informaţii, metodele de eliminare a dublei impuneri, nediscriminarea, procedura amiabilă, intrarea în vigoare şi denunţarea convenţiei”, se arată în comunicat.

“Convenţia va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care statele contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare, iar prevederile sale vor produce efecte începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor”, mai precizează Ministerul Finanţelor.

 

Acest document va înlocui Convenția aflată acum în vigoare, semnată în 1977.

Praf de stele

"Am citit undeva odată că praful putea să fie chiar particule de stele care au explodat şi care cad pe pământ."

Psiholog Crețu Ioan Alexandru

Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.

Glocal.dot

Traduzione in lingua italiana dei più rilevanti articoli della stampa romena

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Inchirieri de idei

Pe scurt despre absolut tot

General Dávila

Nada hay como el soldado español y mi única aspiración siempre ha sido estar a su altura

positivenewsromania.com

Positive news from Romania!

Mercatino di Natale online

Tutto ciò che fa addobbo...

Prea târziu te-am iubit...

(Unul singur este învăţătorul nostru, Cristos, iar noi toţi suntem fraţi!)

Il Futuro del Libro

Per un discorso creativo, responsabile e aperto sul mondo dell'editoria

MicileVacante

Jurnale, fotografii, impresii si sfaturi din scurtele mele vacanţe în Europa

Futuro Insieme

... con una Patria europea comune

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: