Români din Italia: Ce trebuie să ştim despre impozitul pe venit – IRPEF ?


 Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit CAF: 800-92.99.22

IRPEF (impozitul pe venit, pentru persoanele fizice) reprezintă un impozit aplicat asupra sumei veniturilor percepute într-un an.

IRPEF este un impozit care creşte în funcţie de nivelul veniturilor obţinute într-un an.

Cotele IRPEF sunt prestabilite şi fixate pe durata unui an întreg. În linie generală cotele IRPEF pot varia de la an la an în funcţie de prevederile Legii Bugetului pentru respectivul an.

ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

Veniturile care se impozitează cu IRPEF sunt reprezentate de totalitatea intrărilor economice derivate din: munca salariată; muncă autonomă; pensii şi alocaţii; imobile (terenuri, clădiri, apartamente, etc.); venituri de capital şi venituri diverse de natură financiară. Ratele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice, pentru plata IRPEF pe veniturile obţinute în anul anterior, sunt:

 venituri sub 15.000 euro – 23%;

 venituri între 15.000 şi 28.000 euro – 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro;

 venituri între 28.000 şi 55.000 euro – 6.960 euro + 38% din ce depăşeşte 28.000 euro

 venituri între 55.000 şi 75.000 euro – 17.220 euro + 41% din ce depăşeşte 55.000 euro

 venituri peste 75.000 euro – 25.420 euro + 43% din ce depăşeşte 75.000 euro

Pentru a determina venitul impozabil este necesar să se scadă din venitul total realizat sumele deductibile (valoarea totală a contribuţiilor de asigurări sociale, etc.), precum şi deducerea privind locuinţa principală. În funcţie de venitul impozabil se calculează IRPEF brut (aplicând acestuia cotele spuse anterior). IRPEF net (efectiv) se calculează, scăzând din IRPEF brut sumele scutite „le detrazioni”. Scutirile se acordă în funcţie de situaţia personală sau familială a contribuabilului sau în funcţie de tipul de venit dobândit, spre exemplu, în cazul în care contribuabilul face dovada că a suportat cheltuieli medicale, cheltuieli funerare, cheltuieli de asigurare, cheltuieli de şcolarizare, cheltuieli ocazionate de obţinerea unui credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, etc.. De asemenea, angajatul poate beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere (dacă acestea, în anul anterior, au obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro).

I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA

Nu sunt supuse impozitului IRPEF următoarele venituri:

 salariul de până la 8.000 euro/an rezultat din munca

angajată;

 pensiile de până la 7.500 euro/an primite de pensionarii cu vârstă de până la 75 de ani;

 pensiile de până la 7.750 euro/an primite de pensionarii cu vârstă de 75 de ani sau peste;

 alocaţia de întreţinere acordată de foştii soţi de până la 7.500 euro/an;

 venituri asimilate veniturilor rezultate din muncă angajată de până la 4.800 euro;

 venituri din terenuri care să nu depăşească suma de 185,92 euro.

Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Administraţiei Financiare/ Agenzia delle Entrate – telefon: 848.800.444, site: http://www.agenziaentrate.gov.it.

De asemenea, există Centrele de Asistenţă Fiscală (CAF), cărora persoanele interesate li se pot adresa pentru a fi informate şi ajutate cu privire la taxele datorate statului italian, precum şi cu privire la scutirile şi sumele deductibile de care pot beneficia.

Sursa: Ghidul lucratorului roman in Italia

ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF

ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF


50&più –sistemul de servicii, promovat de Confcommercio, pune la dispoziţia românilor din Italia propriile servicii de asistenţă fiscală gratis, mulţumită convenţiei cu FARI “Federatia Asociatiilor Românilor din Italia” .

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

A fost reînnoită pentru a patra oară consecutiv convenţia naţională de colaborare între FARI  şi Institutul de patronat şi asistenţă socială si fiscală 50&più CAAF, promovat de Confcommercio.

Cetăţenii români cu rezidenţa în Italia nu vor mai fi izolaţi, dezorientaţi, netutelaţi din punct de vedere social, a pensiilor, previdenţial şi fiscal; 50&più CAAF, cu sedii în tot teritoriul italian, continuă să ofere cetăţenilor români cu rezidenţă în Italia asistenţă fiscală completă, în condiţii economice optime.

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

A apela serviciilor e simplu: pentru a obţine asistenţă gratuită în orice câmp al previdenţei, începând de la asigurările sociale, prestaţii INPS (şomaj, vechime, bătrâneţe, invaliditate, reversibilitate şi superstiţi, contribuţie previdenţială pentru muncitori, colaboratoare domestice, îngrijitoare de bătrâni, cec-uri familiare, etc.), INAIL (indemnizaţie şi rentă pentru muncitorii victime de accidente la locul de muncă şi de boli profesionale), ENASARCO (pentru reprezentanţi al comerţului), prestaţii ASL în sfera sănătătii, etc., şi cu CAAF în oficiile financiare (declaraţiile veniturilor 730, degrevare fiscală, ICI, ISEE, moşteniri, etc.).

Cetăţenii români cu rezidenţă şi muncă în Italia, angajaţi sau autonomi, (meşteri, comercianţi, agricultori), colaboratoarele familiare şi îngrijitoarele de bătrâni (badante) se pot adresa unui centru CAAF 50&più, califica precum „cetăţean român” şi pot expune personalului foarte calificat şi specializat necesităţile lor, cerinţele sau clarificări despre drepturile şi oportunităţile lor;  toate acestea sunt GRATUITE.

50&più e prezent în Birourile Provinciale din orice oraş, şi în multe mici localităţi. Activitatea de sprijin e complet gratuită pentru că patronatul e financiat de Stat pentru a ajuta în orice tip de asistenţă socială cetăţenii şi muncitorii, fără discriminări.

Aceasta e o oportunitate şi un serviciu indispensabil, în afară de a fi gratuit, pentru comunitatea română din Italia; emigranţii din România, uneori, se găsesc în situaţii neplăcute nereuşind să se descurce în complicatul sistem previdenţial, de siguranţă socială, a sănătăţii şi fiscal italian. A fi asistaţi, protejaţi şi orientaţi e o mare necesitate pentru muncitorii tineri şi mai puţin tineri, pentru familii, pentru femeile lucrătoare, pentru a-şi tutela drepturile ca şi cetăţeni europeni.

Acesta e un succes pentru FARI  şi pentru toate celelalte asociaţii membri. Ideea noastră e că pentru a ne putea tutela şi integra in Italia, pentru a ne simţi în siguranţă, asistaţi şi orientaţi in mod corect, trebuie în primul rând sa rămanem uniţi şi solidari, cu demnitate şi  decor, mândri de identitatea noastră naţională şi culturală, siguri că în Italia vom putea găsi condiţii mai bune, comfort, muncă şi siguranţă.

Text original in italiană: Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Traducere: Bianca Mihaela VASILE

Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

http://www.fari.ro.it/

E-mail: info@fari.ro.it

FARI-CAAF 50&Più: Rinnovo servizio di assistenza fiscale 2014

FARI-50&Più CAAF:  Conditii asistenta fiscala 2014 pentru romanii din Italia

40 anni di terremoti in Italia, l’esperienza umana e civile di Fernando Crociani Baglioni


 Pubblichiamo la nota autobiografica del Conte Cav. Gr. Cr. Prof. Fernando Giulio Crociani Baglioni, apparsa nell’intranet di una grande confederazione economica italiana, che costituisce altresì storia e cronaca di molteplici eventi sismici verificatisi dagli anni ’70 ad oggi; che lo videro protagonista in prima linea negli interventi di soccorso alle popolazioni terremotate. La storia del nobile romano Crociani Baglioni, non è solo biografia del personaggio, ma testimonianza di vita anche professionale, oltre che di apostolato religioso e sociale del Cavaliere di Grazia e Devozione del Sovrano Militare Ordine di Malta, Addetto al Cerimoniale  del Gran Priorato di Roma, antica Guardia Palatina d’Onore di Sua Santità, professato nell’arco di tutta la sua vita. 

Conte Cav.Gr.Cr.Prof. Fernando Crociani Baglioni

Foto: Conte Cav. Gr. Cr. Prof. Fernando Crociani Baglioni in uniforme da soccorritore del Sovrano Militare Ordine di Malta

Roma, 19 luglio 2012 – Al ritorno dall’Emilia Romagna terremotata, avendo assolto ad una decade di servizio volontario di Protezione Civile al campo di Bomporto, desidero anzitutto porgere in questa sede i miei saluti ed auguri più cordiali, non formali, ai colleghi ed amici 50&Più Enasco e Confcommercio della regione, e delle province di Mantova e Rovigo, colpite dall’immane pubblica calamità.  Saluto i molti colleghi del sistema, i quali si vanno prodigando sul territorio, assistendo le popolazioni colpite e tuttora soggette dopo due mesi al pànico e ai disagi crescenti con le ultime ancora inquietanti scosse.

Mi sia consentito in questo frangente, da anziano collega,  esporVi personali ricordi. Si tratta per me dell’ennesima aspra esperienza nell’arco della mia vita, anche professionale.  Fin dall’aprile 1976, quando in missione ininterrotta all’ufficio Enasco di Treviso,  con il collega cav. Pietro Amendolara, ebbi a trovarmi in prossimità del terremoto del Friuli. La popolazione atterrita dalla vicina catastrofe passava le notti sulle mura medievali della città veneta.

Nell’autunno-inverno 1980 mi trovai in missione, per l’operazione del sistema ‘contrin’, all’ufficio Enasco di Benevento; a ridosso del terremoto dell’Irpinia. In compagnia del collega confederale Gaetano Parrotta, padre di Fabrizio, attuale “commissario confederale per il sisma emiliano“. Partecipai con Gaetano  ai soccorsi prestati da Confcommercio a Lioni e S. Angelo de’ Lombardi, epicentro del sisma, paesi montani rasi al suolo ed innevati. Privi di comunicazioni telefoniche, isolati dalle famiglie, dediti al dovere dell’ora. Intervenni più volte sulle emittenti Tv locali, coordinando con la Prefettura di Benevento i soccorsi . Operammo con gli uffici mobili Enasco (i furgoni Ducato), nelle province di Benevento, Avellino, Caserta e Salerno.  Sorgeva allora, con l’Alto Commissario On. Giuseppe Zamberletti, la Protezione Civile italiana, assumendo lo stesso politico la carica di Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile della Repubblica Italiana. Il Dipartimento ebbe poi a coprirsi di gloria nel mondo, ovunque vi fosse bisogno dell’intervento italiano di soccorso nelle catastrofi naturali.

Arrivo al campo di Bomporto di S.E. l'Arcivescovo di Modena Mons. Antonio LANFRANCHI , 10 luglio 2012: gli Onori Militari.

Arrivo al campo di Bomporto di S.E. l’Arcivescovo di Modena Mons. Antonio LANFRANCHI , 10 luglio 2012: gli Onori Militari (Foto: Dott. Ciro Urselli)

Nel 1979, in Umbria, la Valnerina dei miei antenati fu colpita dal sisma. Vi perdemmo un immobile di famiglia.  Nel 1984 la mia stessa casa materna avìta in Abruzzo, fu disastrata dal sisma della Val di Comìno – Alto Sangro; e resa inabitabile per 23 anni; fino alla sua totale recente  ristrutturazione.  In tale arco di tempo entrai in contatto con la realtà del Dipartimento della Protezione Civile italiana ed i suoi dirigenti politici e tecnici.  Partecipai poi ai soccorsi pel terremoto umbro-marchigiano del 1997, in forza alle strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta, di cui sono membro da quarant’anni (Cavaliere di Grazia e Devozione), a Colfiorito, Assisi, Foligno e Spoleto.

Cav. Dott. Alessandro Staffelli e Cav. Dott. Luca Rota, distribuendo giocatoli a tutti i bambini del Campo di Bomporto (MO)

Gli ufficiali medici dei Carabinieri Cav. Dott. Alessandro Staffelli e Cav. Dott. Luca Rota, distribuendo giocatoli a tutti i bambini del Campo di Bomporto (MO)

Un’esperienza questa che mi fu essenziale ed altamente formativa,  dopo un corso di un anno accademico di Primo Soccorso a La Sapienza Università di Roma (Facoltà di Medicina e Chirurgia),  per partecipare ai servizi di soccorso ai pellegrini del Grande Giubileo dell’Anno 2000, a Roma, dove giunsero a milioni  fedeli da tutto il mondo. Seguirono,  dopo anni di servizio nel Cisom – Corpo Italiano Soccorsi del Sovrano Militare Ordine di Malta, i funerali di Giovanni Paolo II nell’aprile 2005, l’elezione e  intronizzazione del nuovo Pontefice Benedetto XVI, con milioni di pellegrini a Roma, cui partecipai prestando innumerevoli servizi anche notturni; prestando numerosi soccorsi a fedeli, personalità come umili pellegrini, colpite da infarti, ictus, fratture gravi, conducendo numerose volte l’ambulanza agli ospedali romani.

Seguì nel 2009 il terremoto dell’Aquila (la notte del 6 aprile, lunedì santo, mi trovavo nella mia casa di montagna, ad Alfedena, che, svegliandomi di soprassalto coi miei familiari,  alle 3,35 tremò, proprio come 25 anni prima). Partii senza indugio, determinato come sempre ; in servizio di Protezione Civile con il Sovrano Militare Ordine di Malta, il “Malteser” – nostro Corpo melitense germanico di soccorso,  e le associazioni d’Arma (Alpini e Carabinieri);  per quattro turni ultrasettimanali di servizio : a Paganica, ad Onna, il villaggio raso al suolo epicentro del sisma,  nonché  ai campi SMOM di Poggio di Roio e San Felice d’Ocre.

2june 2007 619

La sismicità del territorio italiano, non solo sulla dorsale appenninica, come il terremoto padano in atto ha dimostrato, mi ha visto coinvolto in prima linea anche in questa ennesima esperienza, che mi ha vieppiù segnato interiormente.
La quasi totalità degli sfollati, in atto 17 mila, che in questa torrida estate affollano le tendopoli di Protezione Civile in Emilia, è costituita da extracomunitari. Non solo in quanto colpiti nelle abitazioni più povere, talora fatiscenti, rese inagibili, pericolanti e destinate a riparazioni e ricostruzioni; ma in quanto parte socialmente più disagiata della popolazione residente, non in grado di provvedersi diversamente. Nell’estate in corso è molto duro e impegnativo pei volontari nei campi, dedicarsi al nutrimento, alloggio, igiene, logistica, vestiario, cure mediche, farmaceutiche e psicologiche degli sfollati d’ogni età .

Photo of Army Parade in Rome, 2 june 2006, Fes...

Photo of Army Parade in Rome, 2 june 2006, Festa della Repubblica Italiana. Special Italian Army military auxiliary corp – Sovrano Militare Ordine di Malta (Photo credit: Wikipedia)

Le nostre squadre di medici, infermieri, farmacisti, odontoiatri, psicologi, soccorritori specializzati, assistenti sociali, ufficiali e soldati del Corpo Militare del Sovrano Militare Ordine di Malta,  tutti volontari e a proprie spese, rendono in questo periodo con gravi sacrifici personali, il massimo al campo S.M.O.M. di  Bomporto (tra ModenaMirandola, epicentro del sisma).

Al punto che, lasciando il campo al termine del turno di servizio,  salutando tra le tende le frotte di bambini maghrebini, ovest-africani ed albanesi, coi quali trascorsi lunghi pomeriggi assolati in attività ludiche,  il  commiato mi lascia ancora una volta nell’anima,  un’esperienza dello spirto, civile ed umana, più che toccante, struggente….

Proprio come l’innocente, angelico  sorriso di quei bimbi.

Fernando Crociani Baglioni

50&PIU’- ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730


Il CAAF 50&Più, costituito nel 1992, svolge per le imprese e per i cittadini un qualificato servizio di assistenza fiscale, certificato del visto di conformità, garantito dalla competenza e da una polizza assicurativa.  Vanta una rete di centri operativi articolata e capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 500 uffici e 600 professionisti specializzati. Inoltre, il CAAF 50&Più è una struttura scelta da oltre 600.000 lavoratori dipendenti, tra cui CHRISTIAN DIOR ITALIA, BRITISH AIRWAYS, AMERICAN EXPRESS, GRUPPO GENERALI ed altri, oltre che dai pensionati.

Per i lavoratori romeni in Italia, è stato sottoscritto a livello centrale nel 2011 ed è in atto una convenzione nazionale di collaborazione con il grande istituto di patronato e assistenza sociale promosso dalla Confcommercio, 50&Più ENASCO e il suo CAAF 50&Più, presente con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio italiano.

Leggi di più sulla  CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA GRATUITA AI ROMENI IN ITALIA

I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

 Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per permettergli la verifica della conformità dei dati esposti nella propria dichiarazione dei redditi alle disposizioni fiscali vigenti.

E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, come ad esempio:

 • nuova residenza anagrafica;
 • variazioni stato civile;
 • modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico;
 • modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico;
 • acquisto e/o vendita di terreni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti;
 • locazione d’immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo;
 • variazioni d’uso degli immobili posseduti;

Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAF è la seguente:

 • copia del Modello 730 o del Modello Unico, con ricevuta d’invio, dello scorso anno;
 • ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 presentate nel 2011 (per i contribuenti che nell’anno precedente hanno presentato il Modello Unico);
 • tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale, oppure, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;

Per quanto riguarda i redditi:

 • certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2011, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (mod. CUD 2012);
 • mod. CUD 2011, in presenza di premi di produttività erogati nel 2011 (punti 90 e 91 del CUD 2012), per la verifica del diritto alla tassazione sostitutiva;
 • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
 • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2011;
 • attestazione rilasciata per altri redditi;
 • copia del rogito notarile in caso di acquisto o vendita di terreni e/o fabbricati nel corso del 2011;
 • documentazione catastale o dichiarazione di successione per i fabbricati e/o terreni avuti in successione nel corso del 2011;

Per quanto riguarda gli oneri detraibili:

 • ricevute relative a spese sanitarie. In linea di massima, si fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione:
  • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dalloscontrino fiscale rilasciato dalla farmacia;
  • la documentazione delle spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica è costituita dalla ricevuta fiscale o scontrino “parlante” (in cui risultino specificati la natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario);
 • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale:
  1. contratto di mutuo;
  2. contratto di acquisto;
  3. lettera contabile o certificazione equivalente rilasciata dall’istituto di credito attestante gli interessi passivi pagati nel 2011, distinti dal capitale e da eventuali contributi pubblici.

Se il CAAF 50&PIU’ è già in possesso dei documenti di cui alla lett. a) e b), perché prodotti in anni precedenti, il contribuente può attestare con autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

 • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale:
  1. contratto di mutuo;
  2. abilitazioni amministrative richieste;
  3. copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti;
  4. quietanze di pagamento degli interessi passivi corrisposti.
 • quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione);
 • quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione;
 • ricevute relative a spese di istruzione (secondaria e universitaria);
 • ricevute relative a spese funebri in caso di morte di persone indicate nell’art.433 del Codice Civile;
 • ricevute di pagamento contenente gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che effettua il pagamento, di chi lo riceve e del soggetto assistito, nonché certificato medico attestante la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, relativamente alle spese per addetti all’assistenza personale;
 • altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall’imposta lorda (erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di ONLUS; a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all’art.1 della legge n.3818 del 1886; etc.);
 • per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni: ricevute di pagamento (fattura, ricevuta, quietanza, bollettino bancario o postale) con indicazione dei codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del praticante l’attività sportiva e di chi effettua il pagamento, l’attività sportiva svolta, la causale e l’importo corrisposto;
 • per le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale: fattura del 2011 rilasciata dall’agenzia di intermediazione;
 • documenti relativi ai canoni di locazione (contratto e ricevute di pagamento) relativamente ai canoni corrisposti da studenti universitari fuori sede a fronte dicontratti di locazione o di ospitalità;
 • fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione per le spese veterinarie;
 • documenti comprovanti il pagamento dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda le altre detrazioni:

 • ai fini della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principalecon contratti in regime convenzionale: copia del contratto di locazione stipulato ai sensi dell’artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre1998, n.431;
 • ai fini della detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in altra Regione per motivi di lavoro negli anni 2008 e successivi: un qualunque contratto di locazione registrato, nonché un’autocertificazione sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare della detrazione;

Per quanto riguarda gli oneri deducibili:

 • ricevuta del versamento di contributi previdenziali volontari. In caso di pagamento rateale dei contributi, è necessario esibire, oltre alle ricevute di versamento, il piano di pagamento predisposto dall’Ente pensionistico. La deduzione, infatti, non compete per le somme relative agli interessi per dilazione di pagamento;
 • ricevuta del versamento del premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove siano evidenziati i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
 • ricevuta del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici (deducibili soltanto per la parte a carico del datore di lavoro);
 • ricevuta del versamento dei contributi per i Paesi in via di sviluppo;
 • ricevuta del versamento dei contributi a favore di istituzioni religiose (Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, etc.);
 • ricevute relative a spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
 • ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale deve essere indicato nel 730) per le somme percepite, ovvero ricevuta dei vaglia o bonifici, relativamente ad assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio ecopia della relativa sentenza;
 • ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del decreto legislativo 124 del 1993;
 • altri giustificativi inerenti a spese deducibili dal reddito imponibile (ricevuta del versamento dei contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale; certificato, rilasciato da ente iscritto nell’albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, attestante l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri; etc.);

Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

 • copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara;
 • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
 • copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, etc.);
 • nel caso di lavori condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui spetta la detrazione.

Ai fini del beneficio della detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer finalizzata all’arredo degli immobili ristrutturati (esclusi gli immobili ristrutturati e venduti da imprese edili, quelli oggetto di manutenzione ordinaria e per lavori condominiali):

 • fatture di acquisto e bonifici per spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009;
 • comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori dal 1° luglio 2008;

La detrazione è consentita a condizione che il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari – per le quali fruisce delle detrazioni fiscali previste dalla legge 449 del 1997 (c.d. “36%”) – a partire dal 1° luglio 2008 (la relativa documentazione deve pertanto essere esibita al CAF).

Ai fini del beneficio della detrazione del 55 per cento previsto per interventi di risparmio energetico:

 • copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti;
 • copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
 • copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
 • copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.;
 • copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di lavori non conclusi entro l’anno 2011
 • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;

Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di “interi fabbricati” oggetto di “restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione” da parte delle stesse:

 • copia del contratto di compravendita;
 • attestazione da parte dell’impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma 2, della legge 448/2001 e successive modificazioni.


Fonte: http://www.cafservizi.it/

Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

FARI – 50&PIU’ ENASCO, LA CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA GRATUITA AI ROMENI IN ITALIA


Una svolta storica per i Romeni in Italia: accordo con il Patronato e il CAAF di Confcommercio

(EUROITALIA – ROMA, 27 aprile 2011 – Simona C. Farcas.)  I cittadini romeni immigrati in Italia non saranno più divisi, disorientati, privi di  tutela in campo sociale, pensionistico, previdenziale e fiscale, : è stato sottoscritto a livello centrale ed è in atto una convenzione nazionale di collaborazione con un grande istituto di patronato e assistenza sociale promosso dalla Confcommercio, 50&Più ENASCO e il suo CAAF 50&Più, presente con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio italiano.

Semplici le modalità per rivolgersi al Patronato e al Caaf: per chiedere ed ottenere assistenza gratuita in ogni campo della previdenza, delle assicurazioni sociali, e per l’ottenimento delle prestazioni INPS (disoccupazione, pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità e superstiti, contribuzione previdenziale per operai, collaboratrici familiari e badanti, assegni familiari, etc.), INAIL ( indennità e rendite per gli operai colpiti da infortuni e malattie professionali), ENASARCO (per rappresentanti di commercio),  prestazioni ASL in campo sanitario, etc. e  con il CAAF presso gli Uffici Finanziari (dichiarazione dei redditi 730, detrazioni fiscali, Ici, Ise,  successioni, etc.).

I cittadini romeni emigrati e lavoratori in Italia, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, o coltivatori diretti), e le lavoratrici nel campo delle collaborazioni familiari e le badanti, potranno semplicemente rivolgersi a 50&Più ENASCO, qualificarsi come “Romeni aderenti alla FARI – Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia”, ed  esporre a personale molto qualificato e specializzato, oltre che cortese,  le loro necessità, le richieste, o i semplici chiarimenti sui rispettivi diritti e  opportunità; ottenendo di essere orientati ed assistiti  GRATUITAMENTE.

50&Più ENASCO è presente con Uffici Provinciali in tutti i capoluoghi di provincia, e con numerosi Uffici zonali nelle città minori. L’attività di patronato è assolutamente gratuita, in quanto i patronati sono istituti finanziati dallo Stato per prestare ogni servizio di assistenza sociale ai cittadini e lavoratori, a tutti indiscriminatamente.

Lo stesso vale per il CAAF 50&Più – Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale,  per le denunce dei redditi “730”.

E’ questa una rilevante opportunità ed un servizio gratuito per la comunità romena in Italia; in quanto i nostri connazionali emigrati dalla Romania in Italia si trovano talvolta in serio imbarazzo e  difficoltà a districarsi nel complesso sistema previdenziale, di sicurezza sociale, di assistenza sanitaria, e fiscale italiano. Essere assistiti, tutelati ed orientati è una necessità per ogni lavoratore giovane o anziano, per ogni famiglia, per ogni donna lavoratrice, per l’ottenimento delle prestazioni e la tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ovunque essi risiedano e lavorino.

E’ questo un successo per la FARI, Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia, e per tutte le sigle ad essa aderenti. Ciò  in quanto riteniamo che per tutelarci ed integrarci al meglio nella società italiana, sentirci rassicurati, assistiti  e ben orientati e consigliati, dobbiamo innanzitutto conservarci uniti e solidali, con dignità e decoro, orgogliosi della nostra identità nazionale e culturale, certi che in Italia possiamo trovare migliori condizioni di vita, benessere, lavoro e sicurezza.

Link uffici Italia: Uffici Provinciali nei capoluoghi di provincia e Uffici zonali nelle città minori

Per ulteriori informazioni, contattare:

Dott.sa Simona Cecilia Farcas, Presidente del Consiglio Federale della F.A.R.I.

@: simona.farcas@ymail.com ; Cell.: +39/3201161307

http://www.fari.ro.it/

Email: info@fari.ro.it

Continua a leggere