Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale


ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) le arată alegătorilor interesați cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor, la primul tur al alegerilor prezidențiale.

DiasporavoteazaPotrivit APADOR-CH, pentru verificare sunt necesari următorii pași:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2014. Ambele cereri pot fi trimise pe email și sunt disponibile AICI.

Cum poți verifica dacă CNP-ul tău a votat fără tine la prezidențiale

Tevatura cu declarațiile pe proprie răspundere, de la primul tur al alegerilor prezidențiale, și faptul că unii români au fost puși astfel în imposibilitatea de a vota, i-a făcut pe mulți să ne ceară informații despre cum pot verifica dacă s-a votat sau nu în numele lor.

Iată pașii pe care trebuie să-i faceți ca să aflați aceste lucruri:

1. Trimiteți o solicitare de informație către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și întrebați dacă există în dreptul CNP-ului dumneavoastră o semnătură pe listele electorale. În baza Legii 544/2001, a liberului acces la informații, instituția este obligată să vă răspundă în termen de 10 până la maximum 30 de zile, dacă este prea asaltată de solicitări.

2. Dacă răspunsul la prima întrebare este afirmativ, faceți o altă cerere pentru obținerea unei copii după acea filă unde apare semnătura dumneavoastră. Pe baza acestei copii puteți face o plângere penală pentru fals în înscrisuri oficiale și fraudă electorală. Eventual vă putem ajuta noi să redactați o astfel de plângere penală, după ce obțineți respectiva dovadă.

Ambele cereri pot fi trimise pe email. Găsiți toate datele de contact ale AEP aici.

1. Model solicitare informație

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați dacă pentru turul…. al alegerilor prezidențiale, desfășurat la data de ……noiembrie 2014, pe lista electorală permanentă de la secția de votare nr… (numărul secției din localitatea de domiciliu) din……(localitatea de domiciliu), în care sunt înscris și în baza căreia s-a votat, figurează sau nu o semnătură în dreptul numelui subsemnatului.

Vă solicit răspuns la … adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

Data: …data transmiterii cererii.

 

2. Model solicitare copie:

 

Către Autoritatea Electorală Permanentă 

Adresa: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084

Fax: 021.310.13.87

Email: office@roaep.ro

 

Subsemnatul …Nume și prenume… , domiciliat în …adresa… , înscris pe listele electorale permanente ca cetățean cu drept de vot la alegerile prezidențiale din noiembrie 2014,  în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

Vă solicit să îmi comunicați o copie de pe fila în care figurez înscris pe lista electorală permanentă, în baza căreia s-a votat în turul…. al alegerilor prezidențiale din ….noiembrie 2014, în secția de votare numărul …numărul secției….

Precizez că doresc numai copia filei în care am fost înscris, nu a întregii liste. Vă rog să anonimizați datele personale ale celorlalte persoane ce figurează pe această filă.

Precizez că sunt dispus să suport costul aferent copierii filei.

Vă solicit răspuns la …adresă poștală/fax/email…

 

Mulțumesc,

Nume și semnătură

 

Data: …data transmiterii cererii…

Vă urăm succes și să rugăm să ne comunicați și nouă, pe adresa office@apador.org, dacă ați întreprins un astfel de demers și cu ce rezultat.

 

Sursa: http://www.apador.org/blog/cum-poti-verifica-daca-cnp-ul-tau-a-votat-fara-tine-la-prezidentiale/

VOTUL ÎN STRĂINĂTATE – TURUL II AL ALEGERILOR PREZIDENŢIALE: Declaraţia pe proprie răspundere


stiati-caAlegătorii români din străinătate pot descărca de pe site-ul mae.ro, formularul Declaraţiei pe proprie răspundere care trebuie completat şi semnat pentru a putea vota la secţiile de votare din străinătate.

Formularul poate fi completat de titular cu datele sale ÎNAINTE de a intra în secţia de votare. Semnarea şi datarea sa se va face NUMAI în faţa membrilor secţiei de votare.

Puteţi descărca formularul aici : http://www.bec2014.ro/wp-content/uploads/2014/11/Declaratie.pdf

formular_alegeri

 

VOTUL ROMÂNILOR DIN DIASPORĂ APARĂ INTEGRITATEA ROMÂNIEI


de Mihaela Sinca

DiasporavoteazaRoma, 21 octombrie 2014 – Ruperea dramatică de țara de origine nu înseamnă și uitarea ei sau indiferența față de ceea ce se întâmplă cu cei rămași acasă, cu părinții, frații și prietenii care continuă să trăiască în robie și în supărări. Legăturile și solidaritatea noastră cu aceștia rămân pe veci, ca punct de referință al trecutului, prezentului și viitorului nostru; în momentul părăsirii țării se naște un pact, un jurământ sacru și inviolabil de slujire a propriei sale țări cu toată ființa sa. Cu trupul suntem departe, dar cu sufletul, cu amintirile, cu năzuințele și simțirea suntem mereu alături de ai noștri.

Emigrantul român are înscrisă în sânge vocaţia de luptător pentru familia şi ţara sa prin sacrificiul cotidian de sine, prin investițiile economice și acțiunile politice directe. Votul este ”arma” democratică prin care ne ajutăm pe noi înșine și pe cei de acasă: prin vot dăm putere celor care împreună cu noi vor acționa pentru propașirea țării noastre și pentru îndreptarea racilelor sociale.

În actualul context tensionat de la frontierele României a merge la vot înseamnă a ne exprima vocația noastră europeană, profunda noastra adeziune la structurile euro-atlantice și tot prin vot ne apărăm integritatea noastră teritorială amenințată de elementele revizioniste și șoviniste din pusta de vest si din estul continentului. Votând îi ajutăm pe frații nostrii din Moldova de peste Prut în drumul lor greu către integrarea europeană.votare

Pentru noi, românii stabiliți în Centrul Creștinătății, sunt un izvor de înțelepciune învățăturile Sfântului Papă Ioan al XXIII-lea, canonizat acum şase luni, care în Enciclica sa ”Pacem in Terris” scrisă la finele anilor 50, ne învață ”orice democraţie trebuie să fie participativă”, iar ”guvernarea democratică … este definită prin atribuirea de către popor a puterilor şi funcțiunilor care sunt exercitate în numele său, pe contul său, în favoarea sa” (PT 31). Din acest context rezultă ca votul nu este doar un simplu drept și o îndatorire stabilită prin Constituție, ci un act divin, sacru, prin care oamenii conlucrează cu Dumnezeu în îndeplinirea voii Sale.presidenziali2014

Cu toţii ne dorim un om nou pentru vremuri noi şi numai participând la vot vom da putere şi legitimitate celui care ne va conduce în următorii cinci ani. Cu aceste nobile gânduri să dăm votul nostru unui om bun, drept şi corect, care iubeşte România şi este devotat binelui poporului, propăşirii şi apărării integrității țării noastre.

Preluat de pe fb.