50&Più Caf: Declaraţia de venit, Certificatul CUD Formularul 730 sau Formularul Unic,ISEE/ISEEU,F24 IMU


Pe lângă asistenţa fiscală, 50&Più Caaf  (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale – “CENTRU AUTORIZAT PENTRU ASISTENTA FISCALA”),  50&Più (“50&Plus“) oferă, de asemenea,  asistenţă in reglementarea raportului de muncă şi servicii pentru  menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”).

Vă re-amintim că există deja de doi ani o convenţie vis-à-vis de asistenţa fiscală, special pentru românii din Italia, semnată la nivel national între Caaf 50&Più (“50&Plus“) si FARI – Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia. Este deajuns ca românii care se adresează unuia dintre Centrele Caaf 50&Più (“50&Plus“) prezente pe tot teritoriul Italiei (caută aici Caaf-ul cel mai apropriat), să se prezinte ca fiind “români care aderă la Federaţia Asociaţiilor Românilor din Italia, pentru a beneficia de reducerile prevăzute  datorită convenţiei.

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Sunati gratis la: 800-92.99.22

“Potrivit legii italiene, oricine încasează un venit în Italia, din muncă subordonată sau autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia se declară statului cât s-a câştigat în anul de referinţă. În proporţie cu venitul câştigat există apoi obligaţia de a plăti taxele în funcţie de procentele fixate tot de lege.
Pentru lucrătorii subordonaţi, taxele sunt plătite, în fiecare lună, de către angajator prin intermediul reţinerilor pe statul de plată. Din acest motiv este important ca la începutul oricărui raport de muncă lucrătorul să declare dacă are dreptul sau nu la deducerile prevăzute de lege la plata taxelor.
De exemplu, trebuie să declare dacă are soţ sau copii în întreţinere, dacă are sau a avut alte venituri.

Certificatul CUD 

Angajatul subordonat, cu un contract pe perioadă determinată sau nedeterminată, trebuie să primească de la angajator în fiecare an, în jurul lunii martie, “Certificatul Unic al veniturilor obţinute din munca subordonată”, aşa-numitul “CUD“, un document care atestă sumele vărsate lucrătorului pe timpul anului şi cele plătite statului pentru contribuţii.
CUD-ul trebuie predat de către angajator până în ziua de 28 februarie a anului succesiv celui în care au fost plătite salariile care trebuie să fie certificate. Dacă raportul de muncă a încetat, prin demisie sau concediere, angajatorul are obligaţia de a-l preda, la cererea angajatului, în 12 zile. În CUD sunt trecute toate salariile plătite pe timpul anului, reţinerile efectuate de către angajator şi eventualele deduceri efectuate în relaţie cu situaţia personală a lucrătorului.

Pe lângă aceasta, în CUD sunt indicate contribuţiile de protecţie socială şi asistenţiale vărsate sau datorate lucrătorului. Este important de ştiut că dacă lucrătorul nu a avut alte câştiguri, în afara salariilor încasate de la angajator, nu este obligat să prezinte declaraţia de venituri. Acest lucru este valabil numai dacă a avut un singur angajator fiindcă, în cazul a mai mulţi angajatori, declaraţia de venituri trebuie depusă.

Dacă lucrătorul nu este obligat din motivele indicate mai sus să prezinte declaraţia de venituri poate oricum decide să o facă pentru a avea şi alte deduceri la taxele ce trebuiesc vărsate, de exemplu pentru că pe parcursul anului a avut cheltuieli pentru îngrijiri medicale, pentru lucrări de reconstrucţie, pentru dobânzi la împrumut.
În aceste cazuri se va putea adresa unui CAF abilitat sau unui consultant care îl va asista la completarea declaraţiei, Formularul 730 sau  Formularul Unic. Reţineţi că termenele pentru prezentare, în funcţie de tipul de Formular care se alege, dar în mod general, pentru anul 2012 sunt din aprilie până în iulie.”

(Sursa: Avv. Mascia Salvatore, Gazeta Romaneasca, Italia)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

DOCUMENTE NECESARE

•  Document de identitate valabil

• Cod fiscal / card de sănătate  a soţului / soţiei aflat în întreţinerea Dvs;

• Hotărârea de separare a soţilor / divorţ cu copii în întreţinere;

•  730/2011 sau  ultima declaraţie făcută precedent;

• detalii complete ale angajatorului, în cazul în care în 2011 era diferit de cel actual, Numarul de  TVA al acestuia, CF, adresa, telefon / fax / e-mail;

• Cardul de inscriere sindicala daca este casul.

Legat de veniturile primite în 2011

• Mod CUD 2012 venituri din muncă, din pensii, fondul de  construcţii, etc …;

• Mod CUD INPS pentru 2012 venituri pentru, mobilitate,  şomaj, etc …;

• Mod CUD INAIL 2012, pentru venituri dintr-un accident;

• plăţi efectuate sau incasate  în urma separării / divorţ (încasări, hotărâri judecătoreşti);

• dovezii privind veniturile din strainantate:  fişele de salariu lunar, pensiile obţinute în străinătate;

• venituri incasate ca urmare a unui  faliment; pentru burse de studiu;

• certificate de venituri din proprietate (de exemplu: acţiuni);

• certificatele de venituri ocazionale din munca autonoma, drepturi de autor, joint-venture sau alte venituri.

Privind certificatele de DEPOZIT

• Avansuri plătite  ca si impozit  în 2011,  cu modelul F24;

• comunicatele din partea companiei cu privire la lipsa de echilibru 730 (de exemplu, împrumuturi nerambursate sau datorii care nu sunt reţinute);

• Mod. F24 compensat dacă există surplusuri.

Ceea ce priveşte clădirile si terenurile

• cadastrale, orice clădire pentru care se plateste  ICI;

• acte de cumpărare şi de vânzare de proprietari, achiziţionate / vândute în 20010• declaraţie de succesiune,  proprietati  moştenite;

• contractul de chirie pentru casa (în cazul în care în conformitate cu articolul 2 alineatul 3 din Legea 431/98 convenţionale şi art.5 alin 2) o declaraţie de plata F23 si plata ICI;

• documente privind  achiziţionarea / renovare a casei principale:

• O copie a acordului de imprumut bancar, cheltuieli  notariale cheltuieli cu practica pentru cumparea casei.

• Copie dupa actul  de proprietate, costurile relative la tranzacţie (cheltuieli de brokeraj, factura notar pentru actul de cumpărare);

• Documente de ordin administrativ pentru  autorizarea de a construi sau renova, data de începere şi finalizare pentru aceste munci, facturi si chitante pentru cheltuieli facute: lucrări de infrastructură, onorarii profesionale, materiale cumpărate …etc;

• Dovada bancara cu privirea platii de dobinzi pasive;

• Ipoteca fiscala, comisioane de evaluare sau orice sancţiune plătita pentru inchiderea anticipata a împrumutului;

Deducerile de 36-41% pentru renovare proprietăţi:

• Pentru costuri de restructurare a proprietati: facturi fiscale sau chitanţe, încasările de la primirea transferului bancar din scrisoarea recomandată trimisă la Centrul Operaţional din Pescara pentru autorizarea de începere a construcţiei;

• Cheltuielile de restructurare pentru condominiu: declaraţia administratorului sau orice document care prezintă costurile, tabelul de milesimi condominiale;

• Pentru achiziţionarea de garj sau box: în plus faţă de declaratile anterioare, dovada costurilor de construcţie;

• Pentru achiziţionarea de clădiri renovate: actul de cumpărare care arată dreptul de deducere.

• Deducerea de 55% pentru modernizarea eficienţei energetice a clădirilor: transfer bancar sau factură care să ateste costul, şi certificat  energetic de  calificare primit de la Enea.

Referitoare la taxele plătite  în 2011

• Plata chiriei pentru locuinta principala: Legea 431/98 de locatie (de asemenea, 4 4) cu chitanţe de plată;

• taxele de chirie platite de studenti  care studiaza departe de casa;

• taxele de închiriere subvenţionate pentru  locuintele sau reşedinţele în scop de munca: Legea  chiriei 431/98 (. Art. 2, alin 3 şi art 4, alineatele 2 şi 3);

• cheltuielile cu privire la activităţile sportive ale copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani: plati efectuate prin intermediul bancii, factura sau chitantele doveditoare;

• achiziţionarea şi instalarea de motoare cu eficienţă ridicată pentru energia electrică şi variatoare de caldura: factura si dovada trimiteri practici catre ENEA;

• Abonamente la transportul public;

• Cheltuieli medicale:  facturi, chitanţe, bonuri, chitante pentru prescrierea de medicamente;

• costurile pentru  achiziţionarea de vehicule, cheltuieli medicale si asistenta pentru persoane cu handicap: facturi şi chitanţe care sa dovedesc cheltuielile, dovada de handicapat;

• cheltuielile pentru educaţie, cheltuielile de îngrijire a copiilor, cheltuielile de înmormântare, cheltuielile veterinare: facturi, chitanţe de plată;

•Cheltuieli pe  asigurari de viata, accident: certificat de plată a primei;

• donaţii pentru societăţile ONG-urilor, ONG-uri, ajutor reciproc, cluburi de amatori de sport, partide politice: chitanţe;

• contribuţii de asigurări sociale obligatorii, opţionale, CSSN (Contributul la Sistemul de Sanatate National, present pe contractul de asigurare) pentru  RCAuto, muncitorii domestici şi îngrijitori: dovada de plăţi, delegaţi F24, Buletinul C / C PO;

• varsaminte periodice pentru  soţul separat / divorţat: codul fiscal al soţului / soţiei, dovada plăţii, Hotărârea Curţii;

• cheltuielile pentru non-auto-suficienta: recipisa eliberată de persoana care asistă, certificat medical care să ateste starea de non-auto-suficienţă;

• dovada platilor dobânzilor bancare pasive: a se vedea secţiunea “de terenuri şi clădiri”;

AVERTISMENTE

• De la 01/01/2008, achiziţionarea de medicamente sau contra prescripţie trebuie să fie documentate de recipisa fiscala pe care sunt cuprinse deja informaţii cu privire la natura, cantitatea şi calitatea medicamentelor cumpărate sau Codul AIC şi codul fiscal.

Sfat: Daca aveti cumparata o casa in Italia prin imprumut bancar, atunci declaratia de venit este foarte utila pentru ca va poate aduce inapoi circa o rata lunara (mai mult sau mai putin); tehnic, statul va va restitui l’IRPEF di 19%, platit pentru interesele pasive ce compun rata Dvs lunar; dar nu pentru mai mult de 4000 euro anual de interese pasive, si numai pentru casa principala, de residenta.

(Sursa: rumeniinitalia.it)

Declaraţia de venit in Italia

 

Formularul Unic pentru menajere sau îngrijitoare (“COLF” & “BADANTI”)

Peste 8.000 de euro, se depune declaraţia de venituri

Dacă venitul lucrătorului domestic, fie menajeră sau îngrijitoare (“colf”, “badante”) este peste 8.000 de euro într-un an, este nevoie de declaraţia de venituri.

Contribuţiile plătite de angajator nu cuprind, însă, partea pe care fiecare persoană este obligată să o plătească cu titlul de taxe şi impozite pentru a putea beneficia de serviciile pe care le oferă statul prin intermediul oficiilor sale publice (şcoli, spitale, primării etc.)

Potrivit legii italiene, oricine primeşte un venit în Italia, de la munca subordonată la cea autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia declară statului cât a câştigat în anul de referinţă.

Această declaraţie se numeşte formular “UNIC” şi trebuie prezentată din mai până în septembrie.

Deduceri

Este posibil să se beneficieze de deduceri, adică de reduceri ale taxelor:

– dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori;

– pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale;

– pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei;

– pentru ratele împrumuturilor;

– pentru cheltuieli de renovare.

Legea fiscală prevede însă cazuri în care nu este obligatorie prezentarea acestei declaraţii de venit dacă venitul câştigat pe timpul anului nu depăşeşte o valoare stabilită anual de lege. Acest lucru este valabil şi pentru menajere şi îngrijitoare fie acestea extracomunitare sau comunitare.

Atenţie: cei care, deşi sunt obligaţi, nu prezintă statului declaraţia de venituri, în caz de verificare din partea Agenţiei Fiscale, vor primi o amendă. Dacă veniturile nedeclarate sunt mai mari de o anumită valoare stabilită de lege (circa 60.000 de euro), se comite o infracţiune penală.

Cum funcţionează

Unei menajere/îngrijitoare care lucrează 365 de zile pe an, îi revine potrivit legii o “reducere” fixă egală cu impozitul datorat până la un venit impozabil de 8.000 de euro.

Aceasta înseamnă că dacă adunând toate salariile lunare nu a câştigat mai mult de 8.000 de euro, potrivit legii nu va fi obligată să depună declaraţia de venituri. In acest caz, statului nu i se datorează nimic şi astfel nu trebuie prezentată nicio declaraţie.

Dacă veniturile totale din muncă subordonată depăşesc limita menţionată anterior, va fi necesar să se prezinte declaraţia de venituri şi să se verifice dacă se are dreptul la reducerile prevăzute de lege.

Declaraţia

In perioada cuprinsă între mai şi iunie este recomandabil să vă adresaţi la un CAF, centru de asistenţă fiscală, care este obligat să presteze asistenţă gratuită pentru prezentarea declaraţiei de venituri.

Este posibil şi să vă adresaţi unui contabil autorizat care se va ocupa de prezentarea declaraţiei de venituri.

In orice caz va trebui să se prezinte următoarea documentaţie:

1) Formularul CUD (certificare eliberată de angajator până în martie 2012 care atestă venitul perceput în anul 2011).

Contractul Colectiv Naţional de muncă domestică prevede că “Angajatorul, la cererea lucrătorului, este obligat să elibereze o declaraţie din care să rezulte valoarea totală a sumelor plătite pe timpul anului”. Angajatorul este obligat, aşadar, atunci când solicită lucrătoarea, să facă această declaraţie în care să fie specificată retribuţia anuală plătită.

2) Codul fiscal al lucrătoarei, a eventualului soţ sau fiu în întreţinere.

Pentru lucrătoarele extracomunitare este necesar să fie în posesia statutului de familie dacă fiii sunt rezidenţi în Italia, sau a unui document echivalent eliberat de ţara de origine, tradus în limba italiană şi legalizat drept conform cu originalul de către consulatul italian prezent în ţara de origine.

3) Eventuale cheltuieli medicale susţinute în 2011 (consultaţii de specialitate, achiziţionarea de medicamente etc.).

4) Eventuale cheltuieli susţinute pentru plata chiriei locuinţei în care se trăieşte.

Atenţie: aceste cheltuieli pot să fie eventual deduse din impozitele de plătit numai dacă contractul de locaţie al casei a fost înregistrat în mod regulamentar la Agenţia Fiscală.

Operatorul de la CAF, examinând întreaga documentaţie, va fi în măsură să stabilească dacă menajera este obligată să prezinte declaraţia şi să plătească taxele (IRPEF) proporţional cu venitul câştigat pe timpul anului.

(Sursa: gazetaromaneasca.com)

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

N.B.:

Incepand din luna ianuarie 2012, INPS-ul nu mai trimite angajatorilor menajerelor si îngrijitoarelor formularele MAV pentru virarea contributiilor trimestrale. CAAF 50&Più va sta la dispozitie pentru emiterea in mod gratuit a formularului MAV: este deajuns sa contactati – incepand cu ultima saptamana a trimestrului si pana la termenul ultim al virarii contributiilor trimestrale –  numarul verde  800.92.99.22, sau prin email la collaboratorifamiliari@50epiu.it sau prin fax la numarul: 06/62204241, specificand, Oggetto: “generazione bollettivo MAV”.

Citeste articolul complet in italianahttp://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/211/Colf-e-Badanti-SCADENZA-contributi.aspx

50&PIU’- ROMENI IN ITALIA, I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730


Il CAAF 50&Più, costituito nel 1992, svolge per le imprese e per i cittadini un qualificato servizio di assistenza fiscale, certificato del visto di conformità, garantito dalla competenza e da una polizza assicurativa.  Vanta una rete di centri operativi articolata e capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 500 uffici e 600 professionisti specializzati. Inoltre, il CAAF 50&Più è una struttura scelta da oltre 600.000 lavoratori dipendenti, tra cui CHRISTIAN DIOR ITALIA, BRITISH AIRWAYS, AMERICAN EXPRESS, GRUPPO GENERALI ed altri, oltre che dai pensionati.

Per i lavoratori romeni in Italia, è stato sottoscritto a livello centrale nel 2011 ed è in atto una convenzione nazionale di collaborazione con il grande istituto di patronato e assistenza sociale promosso dalla Confcommercio, 50&Più ENASCO e il suo CAAF 50&Più, presente con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio italiano.

Leggi di più sulla  CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA GRATUITA AI ROMENI IN ITALIA

I DOCUMENTI CHE IL CONTRIBUENTE DEVE PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MODELLO 730

 Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

In via generale si ricorda che il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per permettergli la verifica della conformità dei dati esposti nella propria dichiarazione dei redditi alle disposizioni fiscali vigenti.

E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente, come ad esempio:

 • nuova residenza anagrafica;
 • variazioni stato civile;
 • modifica dello stato di coniuge o di figlio fiscalmente a carico;
 • modifica dello stato di familiare fiscalmente a carico;
 • acquisto e/o vendita di terreni (specificando se il terreno venduto è edificabile) e fabbricati o variazioni della quota di proprietà di immobili già posseduti;
 • locazione d’immobili e variazioni riguardanti il relativo canone annuo;
 • variazioni d’uso degli immobili posseduti;

Salvo casi particolari, la documentazione da esibire al CAF è la seguente:

 • copia del Modello 730 o del Modello Unico, con ricevuta d’invio, dello scorso anno;
 • ricevute delle deleghe di versamento Modello F24 presentate nel 2011 (per i contribuenti che nell’anno precedente hanno presentato il Modello Unico);
 • tessera sanitaria, in cui è indicato il codice fiscale, oppure, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria, del dichiarante, del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico;

Per quanto riguarda i redditi:

 • certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, dei redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2011, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico (mod. CUD 2012);
 • mod. CUD 2011, in presenza di premi di produttività erogati nel 2011 (punti 90 e 91 del CUD 2012), per la verifica del diritto alla tassazione sostitutiva;
 • certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
 • certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2011;
 • attestazione rilasciata per altri redditi;
 • copia del rogito notarile in caso di acquisto o vendita di terreni e/o fabbricati nel corso del 2011;
 • documentazione catastale o dichiarazione di successione per i fabbricati e/o terreni avuti in successione nel corso del 2011;

Per quanto riguarda gli oneri detraibili:

 • ricevute relative a spese sanitarie. In linea di massima, si fa presente che ai fini del riconoscimento della detrazione:
  • la documentazione della spesa sostenuta per i ticket è costituita dalloscontrino fiscale rilasciato dalla farmacia;
  • la documentazione delle spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica è costituita dalla ricevuta fiscale o scontrino “parlante” (in cui risultino specificati la natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario);
 • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per acquisto dell’abitazione principale:
  1. contratto di mutuo;
  2. contratto di acquisto;
  3. lettera contabile o certificazione equivalente rilasciata dall’istituto di credito attestante gli interessi passivi pagati nel 2011, distinti dal capitale e da eventuali contributi pubblici.

Se il CAAF 50&PIU’ è già in possesso dei documenti di cui alla lett. a) e b), perché prodotti in anni precedenti, il contribuente può attestare con autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

 • riguardo alla detrazione degli interessi per mutui ipotecari per costruzione e ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale:
  1. contratto di mutuo;
  2. abilitazioni amministrative richieste;
  3. copie fatture e ricevute fiscali relative ai lavori eseguiti;
  4. quietanze di pagamento degli interessi passivi corrisposti.
 • quietanze di polizze assicurative vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000 (da cui risultino le caratteristiche che la polizza deve avere ai fini della detrazione o, in alternativa, attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione);
 • quietanze di polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001. Dalle quietanze debbono risultare le suddette qualità specifiche della polizza. In caso contrario, è necessario esibire anche un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’assicurazione;
 • ricevute relative a spese di istruzione (secondaria e universitaria);
 • ricevute relative a spese funebri in caso di morte di persone indicate nell’art.433 del Codice Civile;
 • ricevute di pagamento contenente gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che effettua il pagamento, di chi lo riceve e del soggetto assistito, nonché certificato medico attestante la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, relativamente alle spese per addetti all’assistenza personale;
 • altri giustificativi inerenti a spese detraibili dall’imposta lorda (erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici; a favore di ONLUS; a favore delle associazioni sportive dilettantistiche; i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso di cui all’art.1 della legge n.3818 del 1886; etc.);
 • per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni: ricevute di pagamento (fattura, ricevuta, quietanza, bollettino bancario o postale) con indicazione dei codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del praticante l’attività sportiva e di chi effettua il pagamento, l’attività sportiva svolta, la causale e l’importo corrisposto;
 • per le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale: fattura del 2011 rilasciata dall’agenzia di intermediazione;
 • documenti relativi ai canoni di locazione (contratto e ricevute di pagamento) relativamente ai canoni corrisposti da studenti universitari fuori sede a fronte dicontratti di locazione o di ospitalità;
 • fatture, ricevute fiscali e scontrini con prescrizione per le spese veterinarie;
 • documenti comprovanti il pagamento dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea di un familiare fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda le altre detrazioni:

 • ai fini della detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principalecon contratti in regime convenzionale: copia del contratto di locazione stipulato ai sensi dell’artt.2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre1998, n.431;
 • ai fini della detrazione per canone di locazione spettante ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza in altra Regione per motivi di lavoro negli anni 2008 e successivi: un qualunque contratto di locazione registrato, nonché un’autocertificazione sul rispetto delle condizioni previste per beneficiare della detrazione;

Per quanto riguarda gli oneri deducibili:

 • ricevuta del versamento di contributi previdenziali volontari. In caso di pagamento rateale dei contributi, è necessario esibire, oltre alle ricevute di versamento, il piano di pagamento predisposto dall’Ente pensionistico. La deduzione, infatti, non compete per le somme relative agli interessi per dilazione di pagamento;
 • ricevuta del versamento del premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove siano evidenziati i contributi al Servizio Sanitario Nazionale;
 • ricevuta del versamento dei contributi per addetti ai servizi domestici (deducibili soltanto per la parte a carico del datore di lavoro);
 • ricevuta del versamento dei contributi per i Paesi in via di sviluppo;
 • ricevuta del versamento dei contributi a favore di istituzioni religiose (Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana, etc.);
 • ricevute relative a spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
 • ricevuta rilasciata dal coniuge (il cui codice fiscale deve essere indicato nel 730) per le somme percepite, ovvero ricevuta dei vaglia o bonifici, relativamente ad assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio ecopia della relativa sentenza;
 • ricevuta del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del decreto legislativo 124 del 1993;
 • altri giustificativi inerenti a spese deducibili dal reddito imponibile (ricevuta del versamento dei contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale; certificato, rilasciato da ente iscritto nell’albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali, attestante l’ammontare complessivo delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri; etc.);

Ai fini del beneficio della detrazione del 36 per cento previsto per interventi di recupero del patrimonio edilizio:

 • copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa la comunicazione di inizio lavori al Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara;
 • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
 • copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (oneri di urbanizzazione, diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, etc.);
 • nel caso di lavori condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione in parola e la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino per cui spetta la detrazione.

Ai fini del beneficio della detrazione del 20% per acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer finalizzata all’arredo degli immobili ristrutturati (esclusi gli immobili ristrutturati e venduti da imprese edili, quelli oggetto di manutenzione ordinaria e per lavori condominiali):

 • fatture di acquisto e bonifici per spese sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009;
 • comunicazione al Centro Operativo di Pescara con data inizio lavori dal 1° luglio 2008;

La detrazione è consentita a condizione che il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari – per le quali fruisce delle detrazioni fiscali previste dalla legge 449 del 1997 (c.d. “36%”) – a partire dal 1° luglio 2008 (la relativa documentazione deve pertanto essere esibita al CAF).

Ai fini del beneficio della detrazione del 55 per cento previsto per interventi di risparmio energetico:

 • copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti;
 • copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
 • copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
 • copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.;
 • copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di lavori non conclusi entro l’anno 2011
 • copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;

Per gli immobili ceduti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, facenti parte di “interi fabbricati” oggetto di “restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione” da parte delle stesse:

 • copia del contratto di compravendita;
 • attestazione da parte dell’impresa circa la sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire della agevolazione ex art.9, comma 2, della legge 448/2001 e successive modificazioni.


Fonte: http://www.cafservizi.it/

Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

I SERVIZI CAAF&PATRONATO DI 50& PIU’ PER I ROMENI IN ITALIA


 50& PIU’ – IL GRANDE SISTEMA ASSOCIATIVO E DI SERVIZI PROMOSSO DALLA CONFCOMMERCIO – METTE ORA GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELLA COMUNITA’ ROMENA IN ITALIA, GRAZIE ALLA CONVENZIONE CON LA FARI – FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI ROMENI IN ITALIAI PROPRI  SERVIZI DI:

 • Previdenza
 • Fisco
 • Associazione over 50
 • Università
 • Tour operator e Agenzia di Viaggi
 • Casa editrice
 • Assicurazioni
 • Operatore telefonia mobile

Scarica il pdfflyer_sistema-1

Scarica la brochure_sistema_A4 con gli indirizzi delle sedi completi di numero di telefono e fax.

IL VALORE DELL’ESPERIENZA

50&Più è un grande sistema che risponde alle richieste di consulenza, assistenza e benessere sociale in Italia e all’estero, attraverso 2.200 professionisti e più di 1.000 punti operativi dislocati in tutta la penisola.

50&Più associazione di ultracinquantenni, opera per la rappresentanza e la tutela dei propri soci e il riconoscimento degli over 50 come risorsa, promuovendone il ruolo sociale. Conta 330.000 iscritti e organizza annualmente manifestazioni a carattere nazionale e internazionale, a cui si aggiungono quelle promosse localmente dalle sedi provinciali.

L’Istituto di Patronato e di Assistenza sociale 50&Più Enasco costituito da Confcommercio – Imprese per l’Italia, è al servizio dei cittadini offrendo assistenza gratuita per ogni pratica da richiedere all’INPS, all’Enasarco, alle Asl e all’INPDAP. Operatori esperti controllano i contributi versati ed accreditati presso gli Enti previdenziali, per ottenere per poter risolvere nel modo più favorevole i casi previdenziali.

50&Più Caaf, scelto da 720.000 persone, offre la migliore assistenza fiscale. Con avanzati sistemi tecnologici, assicura la massima professionalità e competenza. Provvede a dichiarazione dei redditi e ICI, RED, Isee, richiesta bonus energia, visure catastali, dichiarazioni di successioni, paghe colf e badanti. 50&Più Turismo, professionalità, competenza e passione, sono queste la forza di 50&Più Turismo. Una proposta di pacchetti turistici ideati per soddisfare al meglio le esigenze degli over 50 e un servizio qualificato.
50&Più Editoriale nasce per tutelare gli interessi dell’età matura, tra le principali pubblicazioni, il mensile 50&Più, la collana Le Perle della Memoria su ricerche tematiche ed Essere Anziano Oggi, rapporto annuale sulla condizione della terza età.
50&Più Università offre un ricco programma di corsi ed altre iniziative per lo sviluppo culturale e lo scambio sociale degli iscritti, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio di valori ed esperienza
degli over 50.
50&Più Serena, società di intermediazione assicurativa, garantisce il servizio di consulenza per tutti gli associati. Sempre attenta alle esigenze dei clienti, dialoga con le migliori compagnie di assicurazione per ottenere i prodotti più idonei per gli over 50.
50&Più Net propone un servizio facile e trasparente nel settore complesso della telefonia. Un’offerta di abbonamento con opzioni pensate per il mondo senior con tariffe chiare e contenute, ma anche un mezzo per essere informati sui servizi 50&Più.
50&Più People, società ostituita nel 2008 principalmente per aderire all’AARP Global Network – rete internazionale di associazioni che ha il fine di sviluppare politiche e progetti comuni, rafforzare la rappresentanza della popolazione matura a livello internazionale e condividere le buone pratiche sperimentate nelle rispettive realtà nazionali. Al momento fanno parte dell’AARP Global Network oltre a 50&Più le associazioni over 50 di Usa, Danimarca, Canada, Cile, Olanda e India.

Elenco Uffici Provinciali e Uffici zonali.

 www.enasco.it/

FARI – 50&PIU’ ENASCO, LA CONVENZIONE PER L’ASSISTENZA GRATUITA AI ROMENI IN ITALIA


Una svolta storica per i Romeni in Italia: accordo con il Patronato e il CAAF di Confcommercio

(EUROITALIA – ROMA, 27 aprile 2011 – Simona C. Farcas.)  I cittadini romeni immigrati in Italia non saranno più divisi, disorientati, privi di  tutela in campo sociale, pensionistico, previdenziale e fiscale, : è stato sottoscritto a livello centrale ed è in atto una convenzione nazionale di collaborazione con un grande istituto di patronato e assistenza sociale promosso dalla Confcommercio, 50&Più ENASCO e il suo CAAF 50&Più, presente con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio italiano.

Semplici le modalità per rivolgersi al Patronato e al Caaf: per chiedere ed ottenere assistenza gratuita in ogni campo della previdenza, delle assicurazioni sociali, e per l’ottenimento delle prestazioni INPS (disoccupazione, pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità, reversibilità e superstiti, contribuzione previdenziale per operai, collaboratrici familiari e badanti, assegni familiari, etc.), INAIL ( indennità e rendite per gli operai colpiti da infortuni e malattie professionali), ENASARCO (per rappresentanti di commercio),  prestazioni ASL in campo sanitario, etc. e  con il CAAF presso gli Uffici Finanziari (dichiarazione dei redditi 730, detrazioni fiscali, Ici, Ise,  successioni, etc.).

I cittadini romeni emigrati e lavoratori in Italia, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, o coltivatori diretti), e le lavoratrici nel campo delle collaborazioni familiari e le badanti, potranno semplicemente rivolgersi a 50&Più ENASCO, qualificarsi come “Romeni aderenti alla FARI – Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia”, ed  esporre a personale molto qualificato e specializzato, oltre che cortese,  le loro necessità, le richieste, o i semplici chiarimenti sui rispettivi diritti e  opportunità; ottenendo di essere orientati ed assistiti  GRATUITAMENTE.

50&Più ENASCO è presente con Uffici Provinciali in tutti i capoluoghi di provincia, e con numerosi Uffici zonali nelle città minori. L’attività di patronato è assolutamente gratuita, in quanto i patronati sono istituti finanziati dallo Stato per prestare ogni servizio di assistenza sociale ai cittadini e lavoratori, a tutti indiscriminatamente.

Lo stesso vale per il CAAF 50&Più – Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale,  per le denunce dei redditi “730”.

E’ questa una rilevante opportunità ed un servizio gratuito per la comunità romena in Italia; in quanto i nostri connazionali emigrati dalla Romania in Italia si trovano talvolta in serio imbarazzo e  difficoltà a districarsi nel complesso sistema previdenziale, di sicurezza sociale, di assistenza sanitaria, e fiscale italiano. Essere assistiti, tutelati ed orientati è una necessità per ogni lavoratore giovane o anziano, per ogni famiglia, per ogni donna lavoratrice, per l’ottenimento delle prestazioni e la tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ovunque essi risiedano e lavorino.

E’ questo un successo per la FARI, Federazione delle Associazioni dei Romeni in Italia, e per tutte le sigle ad essa aderenti. Ciò  in quanto riteniamo che per tutelarci ed integrarci al meglio nella società italiana, sentirci rassicurati, assistiti  e ben orientati e consigliati, dobbiamo innanzitutto conservarci uniti e solidali, con dignità e decoro, orgogliosi della nostra identità nazionale e culturale, certi che in Italia possiamo trovare migliori condizioni di vita, benessere, lavoro e sicurezza.

Link uffici Italia: Uffici Provinciali nei capoluoghi di provincia e Uffici zonali nelle città minori

Per ulteriori informazioni, contattare:

Dott.sa Simona Cecilia Farcas, Presidente del Consiglio Federale della F.A.R.I.

@: simona.farcas@ymail.com ; Cell.: +39/3201161307

http://www.fari.ro.it/

Email: info@fari.ro.it

Continua a leggere