FAMILIA ŞI FENOMENUL EMIGRĂRII


Pr. Isidor IACOVICI Institutul Pontifical „Teresianum” din Roma (Italia)

Pornind de la premisa că nici una dintre familiile plecate în străinătate nu a ales această cale spre a-l căuta pe Dumnezeu, pentru a se sfinţi, ci pentru a câştiga bani, autorul articolului care urmează analizează problematica fenomenului imigrării şi a impactului acestui fenomen asupra familiei. Mai întâi, autorul indică faptul că familia este nevoită să emigreze şi evidenţiază cauzele acestei necesităţi, dar şi pericolele pe care le presupune. O altă realitate dureroasă tratată de pr. Isidor Iacovici este cea a necorespunderii promisiunii cu realitatea din ţara în care se emigrează. În acest context, autorul vorbeşte despre implicarea Bisericii în fenomenul imigrării, prin trimiterea de preoţi care să se îngrijească spiritual de conaţionalii lor, prin ajutorarea imigranţilor şi prin diferite manifestări cu caracter cultural şi spiritual. În continuare, autorul analizează situaţia familiei în contextul emigrării, precum şi consecinţele acesteia, printre care este şi cel al convieţuirii nesacramenale, împotriva căreia sunt aduse şi unele argumente şi remedii. În final, se tratează despre emigranţi şi muncile pe care le prestează în ţara-gazdă. (din Sumar). -famiglia-

Citeşte Familia si fenomenul emigrarii Pr. Isidor Iacovici (pdf)

…” nici una dintre familiile noastre plecate în străinătate nu a ales această cale spre a-l căuta pe Dumnezeu, pentru a se sfinţi, trebuie să fim realişti, ci pentru a câştiga bani, cât mai mulţi bani, pentru a putea achita datorii făcute în ţară, pentru a construi o casă, pentru a cumpăra o maşină sau, pur şi simplu, pentru a deschide o afacere, fie în ţară, fie chiar acolo, în străinătate, unde se află. Am fi idealişti să considerăm că, asemenea Fericitului Ieremia, mai pleacă astăzi cineva în străinătate pentru a se sfinţi. … Va trebui să acceptăm că aceasta este realitatea, să încercăm să o înţelegem, să-i dăm un sens şi să vedem la ce concluzii se poate ajunge.  Continuă să citeşti… Familia si fenomenul emigrarii Pr. Isidor Iacovici

Pr. Isidor Iacovici

 

Părintele Isidor Iacovici s-a născut la 9 aprilie 1958 la Bacău. A absolvit Şcoala Generală de 8 clase la Mărgineni în anul 1973, Liceul Seminarial din Iaşi în anul 1977 şi Institutul Teologic Romano-Catolic “Sfântul Iosif” din Iaşi în anul 1984. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1984 la Iaşi, de către ep. Balint Lajos. A urmat studii postuniversitare la Pontificia Facolta Teologica “Teresianum” din Roma, obţinând licenţa şi doctoratul în teologie spirituală. A activat ca vicar la Rădăuţi, Piatra Neamţ, Prăjeşti şi ca paroh la Vizantea, Paşcani şi Iaşi “Sfânta Tereza a Pruncului Isus”. Începând cu data de 1 iunie 2004, activează în calitatea de capelan la Roma, îngrijindu-se de cele două comunităţi de români: Parohiile “San Vitale” şi “Santa Maria Causa Nostrae Laetitiae”.

ROMÂNI ÎN ITALIA, ASISTENŢĂ FISCALĂ 2014: REÎNNOITĂ CONVENŢIA CU 50&PIU CAAF


50&più –sistemul de servicii, promovat de Confcommercio, pune la dispoziţia românilor din Italia propriile servicii de asistenţă fiscală gratis, mulţumită convenţiei cu FARI “Federatia Asociatiilor Românilor din Italia” .

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

Numar Verde gratuit: 800-92.99.22

A fost reînnoită pentru a patra oară consecutiv convenţia naţională de colaborare între FARI  şi Institutul de patronat şi asistenţă socială si fiscală 50&più CAAF, promovat de Confcommercio.

Cetăţenii români cu rezidenţa în Italia nu vor mai fi izolaţi, dezorientaţi, netutelaţi din punct de vedere social, a pensiilor, previdenţial şi fiscal; 50&più CAAF, cu sedii în tot teritoriul italian, continuă să ofere cetăţenilor români cu rezidenţă în Italia asistenţă fiscală completă, în condiţii economice optime.

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale

A apela serviciilor e simplu: pentru a obţine asistenţă gratuită în orice câmp al previdenţei, începând de la asigurările sociale, prestaţii INPS (şomaj, vechime, bătrâneţe, invaliditate, reversibilitate şi superstiţi, contribuţie previdenţială pentru muncitori, colaboratoare domestice, îngrijitoare de bătrâni, cec-uri familiare, etc.), INAIL (indemnizaţie şi rentă pentru muncitorii victime de accidente la locul de muncă şi de boli profesionale), ENASARCO (pentru reprezentanţi al comerţului), prestaţii ASL în sfera sănătătii, etc., şi cu CAAF în oficiile financiare (declaraţiile veniturilor 730, degrevare fiscală, ICI, ISEE, moşteniri, etc.).

Cetăţenii români cu rezidenţă şi muncă în Italia, angajaţi sau autonomi, (meşteri, comercianţi, agricultori), colaboratoarele familiare şi îngrijitoarele de bătrâni (badante) se pot adresa unui centru CAAF 50&più, califica precum „cetăţean român” şi pot expune personalului foarte calificat şi specializat necesităţile lor, cerinţele sau clarificări despre drepturile şi oportunităţile lor;  toate acestea sunt GRATUITE.

50&più e prezent în Birourile Provinciale din orice oraş, şi în multe mici localităţi. Activitatea de sprijin e complet gratuită pentru că patronatul e financiat de Stat pentru a ajuta în orice tip de asistenţă socială cetăţenii şi muncitorii, fără discriminări.

Aceasta e o oportunitate şi un serviciu indispensabil, în afară de a fi gratuit, pentru comunitatea română din Italia; emigranţii din România, uneori, se găsesc în situaţii neplăcute nereuşind să se descurce în complicatul sistem previdenţial, de siguranţă socială, a sănătăţii şi fiscal italian. A fi asistaţi, protejaţi şi orientaţi e o mare necesitate pentru muncitorii tineri şi mai puţin tineri, pentru familii, pentru femeile lucrătoare, pentru a-şi tutela drepturile ca şi cetăţeni europeni.

Acesta e un succes pentru FARI  şi pentru toate celelalte asociaţii membri. Ideea noastră e că pentru a ne putea tutela şi integra in Italia, pentru a ne simţi în siguranţă, asistaţi şi orientaţi in mod corect, trebuie în primul rând sa rămanem uniţi şi solidari, cu demnitate şi  decor, mândri de identitatea noastră naţională şi culturală, siguri că în Italia vom putea găsi condiţii mai bune, comfort, muncă şi siguranţă.

Text original in italiană: Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas

Traducere: Bianca Mihaela VASILE

Scarica l’elenco delle sedi CAAF 50 & Più in formato pdf.

http://www.fari.ro.it/

E-mail: info@fari.ro.it

FARI-CAAF 50&Più: Rinnovo servizio di assistenza fiscale 2014

FARI-50&Più CAAF:  Conditii asistenta fiscala 2014 pentru romanii din Italia