Teramo, a V-a întâlnire a membrilor comunităţii româneşti din Italia: 8 noiembrie 2014, ora 14.


Propunerea candidaţilor din Italia la primul Congres al Românilor de Pretutindeni şi organizarea unui Congres al Românilor din Italia.

Românii din Italia Centrală și Republica San Marino prezenţi la Guidonia în data de 18 octombrie 2014, au decis să se alăture Comitetului ad hoc Italia, constituit la Roma, mai nou, au propus ca acesta să constituie “Consiliul românilor din Italia” (C.R.I.), completând cererile de la primele trei întâlniri – Roma (9 septembrie), Bologna (14 septembrie) şi Torino (21 septembrie) – şi intervenind cu noi propuneri plauzibile.

candidati.congres@gmail.com

email:   candidati.congres@gmail.com

Sâmbătă 8 noiembrie 2014, ora 14.00, va avea loc la Teramo, în Via Fedele Romani, nr 1, o întâlnire cu românii din Centrul şi Sud-Estul Italiei, a V-a organizată de Comitetul ad-hoc Italia, împreună cu asociaţiile româneşti care activează la nivel local.

La Teramo, ca şi la Roma, Bologna, Torino şi Guidonia, cunoaşterea reciprocă va fi primul subiect abordat în cadrul întâlnirii. Programul prevede discuţii pe tema alegerii delegaţilor din Italia, care să ne reprezinte la primul Congres al Românilor de Pretutindeni, dar şi organizarea unui Congres al Românilor din Italia.

Comitetul ad-hoc Italia este deschis, aderarea membrilor fiind liberă. Invităm pe toţi cei care nu au aderat încă la Comitetul ad-hoc Italia şi nu au participat la nicio întâlnire, să ia la cunoştinţă despre rezoluţia adoptată în urma acestor 4 întâlniri. De altfel, programul de la Teramo prevede aceleaşi teme de discuţie legate de Congresul Românilor de Pretutindeni, a cărui organizare este prevăzută în Legea nr. 299 din 2007 privind „sprijinul acordat românilor de pretutindeni”. Toţi participanţii la aceste întâlniri, care doresc să facă parte din Comitetul ad-hoc Italia, vor putea semna lista de aderare. Oricine doreşte să renunţe la calitatea de membru al Comitetului ad-hoc Italia, o poate face: adresa de email este aceeaşi: candidati.congres@gmail.com .

De asemenea, pentru a participa la întâlnirea de la Teramo, scrieţi un email la: candidati.congres@gmail.com .

Centrul de comunicare al Comitetului ad hoc Italia

 

Fb: https://www.facebook.com/events/493473050787988/?fref=ts

Guidonia, 18 octombrie 2014 - Comitetul ad-hoc Italia

Guidonia, 18 octombrie 2014 – Comitetul ad-hoc Italia

 

Rezoluţia Comitetului ad-hoc la întâlnirea de la Guidonia, 18 octombrie 2014.

În cadrul programului “Diaspora Estival” 2014 din luna august, la Eforie Nord, grupul de miniştri prezenţi, de faţă fiind şi primul ministru al României, au stabilit ca primul Congres al Românilor de pretutindeni să aibă loc la data de 30 noiembrie 2014. În acelaşi context, s-a obiectat miniştrilor condiţiile neclare a organizării acestui Congres, menţionând lipsa unui regulament pentru a organiza în timp util evenimentul, atât de important pentru milioane de români muncitori din afara graniţelor ţării. Au trecut aproape trei luni de la acel eveniment, dar nu s-a hotărît încă ceva concret: este inutil să spunem că toată întârzierea asta a generat în românii din Diaspora şi în mod specific în sânul asociaţiilor, multă dezamagire şi perplexitate, la care se adaugă preocuparea şi dubiile, teama vizavi de celebrarea acestui Congres, fără garanţie de transparenţă şi corectitudine democratică. Aşadar, membrii Comitetului ad-hoc spun NU organizării unui Congres făcut în mare grabă şi în concomitanţă cu alegerile prezidenţiale !

 Comisia parlamentară pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, la sfârșitul lunii septembrie 2014, a decretat un document în urma apelului lansat către Guvernul şi Parlamentul României din partea mai multor asociaţii româneşti din Italia reunite la Roma pe 9 septembrie, care au înfiinţat Comitetul ad hoc, pentru a pregăti bine şi rapid participarea delegaţilor la primul Congress.

Procesul verbal al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării – Camera Deputaţilor, confirmă promisiunea guvernativă di august la Eforie Nord, Costanţa; dar, nu specifică nimic referitor la ceea ce mobilizarea emigraţiei româneşti din Italia aşteaptă şi doreşte fără ulterioare pierderi de timp. Prin urmare, Guidonia a fost un prilej în plus, după întâlnirile anterioare la RomaBologna şi Torino, pentru a ne cunoaşte mai bine, a asculta asociaţiile şi simţi pulsul comunităţii, la fel şi preocuparea generală a românilor muncitori în Italia, care, de această dată s-a transformat în protest faţă de nepăsarea autorităţilor româneşti vizavi de acest eveniment. Suntem din nou în presenţa unor subterfugii şi tergiversări pentru care se consideră responsabil mai mult Guvernul decât Parlamentul naţiunii noastre.

 Membrii Comitetului ad-hoc Italia, după şedinţele de lucru organizate la Roma (9 septembrie), Bologna (14 septembrie) şi Torino (21 septembrie), sâmbătă, 18 octombrie 2014, au participat şi la Guidonia, în Sala Veche Cosiliară, la o întâlnire a mai multor membri ai societăţii civile şi ai asociațiilor româneşti în Italia Centrală și Republica San Marino, organizată cu sprijinul Asociaţiei “Alfa&Omega” din Guidonia. Participanţii au discutat soluţii pentru multele probleme cu care se confruntă muncitorii români emigranţi şi mai ales pe tema alegerii reprezentanţilor românilor din Italia, care să ne reprezinte la primul Congres al Românilor de Pretutindeni. Congresul ar urma să aibă loc pe 30 noiembrie 2014, dată de mulţi contestată la ora actuală din mai multe motive.

Românii din Italia Centrală și Republica San Marino prezenţi la Guidonia, au decis să se alăture Comitetului ad hoc al comunităţii, constituit la Roma, mai nou, au propus ca acesta să constituie în viitorul apropriat “Consiliul românilor din Italia” (C.R.I.), completând cererile de la primele trei întâlniri şi intervenind cu noi propuneri plauzibile, precum unirea asociaţiilor în desfăşurarea unor proiecte în comun, cu sprijinul fondurilor DPRRP.

Aşadar, membrii Comitetului ad-hoc sunt pregătiţi de alegerile participanţilor la primul Congres şi protestează vehement împotriva tergiversării Guvernului şi Parlamentului în a adopta o metodologie clară şi transparentă vizavi de desfăşurarea alegerilor în mod transparent şi democratic; de asemenea, protestează vizavi de totalul dezinteres din partea organelor împuternicite cu organizarea, faţă de Congresul românilor de pretutindeni. Organizarea unui congres al românilor din întreaga lume este prevăzută în Legea nr. 299 din 2007: românii din afara graniţelor şi în special cei din Italia, unde numărul cetăţenilor români a întrecut un milion, sunt asaltați de suspiciunea că, în cazul în care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie 2014, acesta nu va fi un Congres organizat după principii democratice, în mod corect şi transparent, și că totul se va rezolva “ca de obicei”, în nimic concret; acest Congres va fi în cel mai bun caz o miză electorală părtinitoare, cu scopul de a favoriza mai degrabă un candidat în defavoarea altuia, pentru președinția ţării, fapt pentru care ar încălca legile democratice ale naţiunii noastre.

Comitetul ad-hoc cere cu voce tare Guvernului şi Parlamentului alegeri imparțiale și neutre. Emigranților români în Italia, în Europa și peste oceane, alături de familiile lor, trebuie să le fie asigurat dreptul de a-și exprima alegerea reprezentanţilor la Congres prin vot liber şi democratic. În continuare, cerem autorităţilor să unească, să reunească și nu să divizeze, să dezbine și să disperseze comunitatea românească din afara graniţelor.

Comitetul ad-hoc, căruia în ultimele luni i s-au adăugat mai multe asociații, rămâne deschis tuturor românilor din Italia; oricine poate adera şi particpa la întâlnirile organizate de membrii acestuia, sau poate organiza întâlniri la nivel local, provincial, regional şi adera la Comitetul ad-hoc Italia (e-mail: candidati.congres@gmail.com). Membrii Comitetului ad-hoc adresează, în continuare, un apel Guvernului României pentru a contracara acțiunile și manevrele care ar putea invalida Congresul în sine; cere, de asemenea, ca muncitorilor români emigrați să le fie dată certitudinea vizavi de reglementarea participării la primul Congres, pe baza unei garanții absolute şi prin alegeri democratice, cu atât mai mult cu cât va fi ales Consiliul Românilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.

Următoarea întâlnire organizată de către membrii Comitetului ad-hoc pe tema “Congresul Românilor din Italia” şi alegerii delegaţilor din Italia la Congresul Românilor de pretutindeni, va avea loc la Teramo, în Abruzzo, pe 8 noiembrie 2014.

Centrul de comunicare al Comitetului ad hoc Italia, email: candidati.congres@gmail.com

Comitetul ad-hoc, participanții la întâlnirea de la Guidonia, 18 octombrie 2014:

 • Baghiu Vasile, Asistent, Guidonia
 • Bocaneala Ilona, 101.Proservices, Tivoli
 • Ciacci Francesco, avvocato
 • Cociobanu Andrei Constantin, traducător-interpret română-engleză, Roma
 • Cociobanu Tereza, As. San Marino-Italia-Romania, Roma
 • Crociani Baglioni Farcaş Simona Cecilia, As. “Futuro Insieme”, Orte
 • Farcaş Anton, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Grosseto
 • Ghiuţă Gianina Ina, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
 • Grigore Nicuşor Viorel, As. “LikaEventi”, Rieti
 • Lucan Valentin, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
 • Macarie Gabriela, Asistenţă şi Intermediere, Roma
 • Martinescu Dan, As. “Terra Dacica”, Tivoli
 • Merchea Cristi, Ziarul “Emigrantul”, Roma
 • Morosanu Silvia, As. San Marino-Italia-Romania, Republica San Marino
 • Neacşu Alexandru, As. “Ulpia Traiana Romana”, Roma
 • Pârvu Alexandru, Tehnician, Guidonia
 • Pîrjolea Gabriel, Consilier local la Riano (RI)
 • Pricop Mariana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Roma
 • Rotaru Elena Rodica, As. “LikaEventi”, Rieti
 • Ursu Casina, As. “Genitori Romeni in Italia”, Roma
 • Vasile Dana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Ardea

​Urmăreşte pe fb: CONGRESUL ROMANILOR DE PRETUTINDENI – DEZBATERE A MEMBRILOR COMUNITATII ROMANESTI DIN ITALIA

GUIDONIA, MONTA LA PROTESTA DEI ROMENI IN ITALIA


Lavoro, integrazione, Congresso di rappresentanza della Diaspora: unire, riunire e non per dividere e disperdere.

 

Guidonia, 18 octombrie 2014 - Comitetul ad-hoc Italia

Guidonia, 18 ottobre 2014

I rappresentanti dell’associazionismo romeno nell’Italia Centrale e nella Repubblica di San Marino, si sono riuniti a Guidonia Montecelio nella Sala Consiliare del Municipio, il giorno 18 ottobre 2014, per dibattere delle problematiche di vita, di lavoro, di inserimento e integrazione nonché dell’elezione dei delegati all’imminente Congresso della Diaspora romena.

Roma, 9 settembre 2014 – La Diaspora romena in Italia riunita a Ponte Garibaldi

 

Guidonia_IV_incontro

Il Congresso della Diaspora, per riprendere il nome dello stesso ministero dedito a monitorare e risolvere le problematiche proprie dell’emigrazione, ancora non dispone di un chiaro strumento per organizzare in modo corretto, trasparente e democratico la sua celebrazione; nulla si sa ancora di liste, schede, costituzione di seggi e sistema di selezione ed elezione dei rappresentanti. Tale carenza si manifesta a distanza di tempo assolutamente ravvicinata alla data delle elezioni, previste per fine novembre 2014.

Nel convegno “Diaspora Estival” di Eforie Nord dello scorso agosto, fu indicata dallo stuolo di ministri, presente anche il primo ministro, la data del 30 novembre. Già in quella sede un giornalista italiano specialista in relazioni internazionali, obiettò ai ministri presenti in merito alla situazione che anche all’epoca appariva intempestiva: l’assenza di un regolamento per giungere in tempo utile alla gestione dell’evento. Sono trascorsi oltre due mesi e non sembra che si sia varato alcunché. Inutile dire che tanta intempestività ha ingenerato nei romeni in Diaspora e specificatamente all’interno delle associazioni rappresentative della stessa, non poca delusione e sconcerto, che si sommano alla preoccupazione ed al sospetto, al quale si aggiunge il timore di una celebrazione del Congresso priva di quelle garanzie di trasparenza e correttezza democratica. Insomma, un Congresso in fretta e furia e concomitante con le elezioni presidenziali.

Guidonia, 18 ottobre 2014

Guidonia, 18 ottobre 2014

La Commissione Parlamentare nella Camera dei Deputati, a fine settembre 2014 varò un documento a seguito dell’appello che le associazioni di romeni in Italia, riunitesi a Roma il 9 settembre, costituendo un Comitato ad hoc,  rivolsero al Governo e al Parlamento di Romania. Onde fare presto e bene per l’organizzazione del primo Congresso. Il processo verbale di detta Commissione della Camera dei Deputati, conferma la promessa governativa di agosto a Costanţa; ma non specifica quanto la mobilitazione dell’emigrazione romena attende ed auspica senza ulteriori perdite di tempo.Guidonia, 18 octombrie 2014

Pertanto, Guidonia è stata un’ulteriore occasione, dopo Bologna (14 settembre) e Torino (21 settembre), per raccogliere una preoccupazione generale tradottasi in protesta. Stiamo di nuovo in presenza di tergiversazioni di cui consideriamo responsabile il Governo più che il Parlamento stesso della nostra Nazione. Restiamo assaliti dal sospetto che di un Congresso corretto non se ne faccia nulla e che tutto si risolva in nulla di fatto, nulla di concreto, sarà tuttalpiù una  passerella elettorale, di comodo, e sfacciatamente di parte, volta a favorire un candidato piuttosto che un altro alla presidenza della Nazione.

L’assemblea di Guidonia ha evidenziato inoltre e messo alla luce i movimenti in atto per favorire determinate forze politiche nella scelta dei candidati all’elezione dei partecipanti al Congresso.Guidonia Montecelio, 18 octombrie 2014

Il Comitato ad hoc si muove invece nella direzione di scegliere candidati di ogni parte politica in modo equanime, imparziale e neutrale. A comprova della nostra identità apartitica, che vuole autenticamente riunire i lavoratori romeni emigrati in Italia, come in Europa ed oltre Oceano con le loro famiglie, per esprimere la giusta loro rappresentanza in spirito unitario. Dunque, per unire, riunire e non per dividere e disperdere.

Il Comitato ad hoc, cui in questi mesi si sono aggiunte altre realtà associative, e che resta aperto al concorso e all’adesione di tutti (email: candidati.congres@gmail.com), ha rivolto un ulteriore appello al Governo onde sventare azioni e manovre che andrebbero ad invalidare il Congresso stesso; e per dare ai romeni emigrati la certezza della regolarità sulla base di un regolamento di assoluta garanzia democratica.

 

Roma, 20 ottobre 2014

Per il Comitato ad hoc Italia, Dott.ssa Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaş

Partecipanti all’assemblea di Guidonia, 18 ottobre 2014:

1. Baghiu Vasile,  Guidonia
2. Bocaneala Ilona, 101.Proservices, Tivoli
3. Ciacci Francesco, avvocato
4. Cociobanu Andrei Constantin, Roma
5. Cociobanu Tereza, As. San Marino-Italia-Romania, Roma
6. Crociani Baglioni Farcaş Simona Cecilia, As. “Futuro Insieme”, Orte
7. Farcaş Anton, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Grosseto
8. Ghiuţă Gianina Ina, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
9. Grigore Nicuşor Viorel, As. “LikaEventi”, Rieti
10. Lucan Valentin, As. “Alfa & Omega”, Guidonia
11. Macarie Gabriela, Asistenţă şi Intermediere, Roma
12. Martinescu Dan, As. “Terra Dacica”, Tivoli
13. Merchea Cristi, Ziarul “Emigrantul”, Roma
14. Morosanu Silvia, As. San Marino-Italia-Romania, Republica San Marino
15. Neacşu Alexandru, As. “Ulpia Traiana Romana”, Roma
16. Pârvu Alexandru, Tehnician, Guidonia
17. Pîrjolea Gabriel, Consiliere locale a Riano (RI)
18. Pricop Mariana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Roma
19. Rotaru Elena Rodica, As. “LikaEventi”, Rieti
20. Ursu Casina, As. “Genitori Romeni in Italia”, Roma
21. Vasile Dana, As. “Futuro Insieme – IRFI onlus”, Ardea

Segui su fb: CONGRESUL ROMANILOR DE PRETUTINDENI – DEZBATERE A MEMBRILOR COMUNITATII ROMANESTI DIN ITALIA

 

Guidonia_18_oct_2014

 

Pagina fb: 2014: Alegerea reprezentantilor comunitatii romanesti din Italia

Guidonia_18_oct

Legea 299/2007 sprijinul acordat romanilor de pretutindeni

Românii din Italia, uniţi pentru a-şi alege reprezentanţii la primul Congres al Românilor de Pretutindeni. La Guidonia, pe 18 octombrie, a IV-a întâlnire .

Comitetul asociațiilor de la Roma, declarații ale participanților: “Această întâlnire este un miracol”

Comitetul asociaţiilor, constituit la Roma, cere Guvernului României o Ordonanţă pentru Congresul Diasporei

Bologna s-a unit cu Roma în Comitetul ad-hoc al comunităţii româneşti, iată solicitările către Bucureşti

Rezoluţia de la Torino: “Cerem amânarea Congresului diasporei şi o nouă metodologie pentru desemnarea delegaţilor”

Congresul diasporei va avea 224 de membri, Birourile Permanente ale Parlamentului şi-au dat acordul pentru organizare

EXCLUSIV: Congresul Diasporei, iată metodologia “cine are plicul mai mare” propusă de MAE pentru alegerea congresmanilor

“Participanţii la Congres trebuie aleşi NUMAI PRIN VOT, vom organiza un scrutin paralel LÂNGĂ secţiile de vot pentru prezidenţiale”

Propunere revoluţionară de la Torino: Congresmanii din Italia pot fi aleşi prin vot electronic, identificare prin CNP şi IP

Votul prin corespondenţă, Congresul Românilor de Pretutindeni şi stabilirea numărului de români discutate de românii din Belgia

Știre Radio Arthis – Bruxelles: a doua întâlnire a asociațiilor românești din Belgia. “Suntem gata să desemnăm reprezentanții românilor pentru Congres”

Rai Uno: atac la adresa On. Rita Bernardini în urma vizitei la Rebibbia


Bernardini: pubblicherò tutti i messaggi che mi minacciano e insultano. E’ uno spaccato dell’Italia che è bene conoscere Dichiarazione di Rita Bernardini, deputata Radicale-PD, membro della Commissione giustizia della Camera


Rita Bernardini, deputata Radicali/PD a fost contestată azi dimineaţă pe primul canal de televiziune publică din Italia, Rai Uno, din motiv că, în urma vizitei la Rebibbia, pe care a facut-o împreună cu Sergio D’Elia celor şase români în închisoare, a declarat că i-a găsit pe unul dintre ei cu ochiul vânăt iar pe altul şchiop.

Vom protesta joi, 5 februarie, în faţa televiziunii – Viale Mazzini 14: serviciul public de informare nu trebuie să-şi permită sub nicio formă să aţîţe cetăţenii la violenţă! Astăzi, în schimb, a făcut-o, şi-a permis, cred, prin simplul fapt că cei şase tineri criminali sunt români. Oare ce ne mai aşteaptă?
Vă invit, aşadar, să citiţi şi articolul Donatellei Papi, Italia violenta, è barbarie.

ÎMPREUNĂ PENTRU SIGURANŢĂ ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ

JOI 5 FEBRUARIE 2009
MANIFESTARE ÎN FAŢA RADIO TELEVIZIUNII ITALIENE – RAI

ORELE 16 – VIALE MAZZINI 14 – ROMA

– solidaritate tuturor femeilor victime ale violenţei.

– NU discriminării întregii comunităţi

– pentru respectul dreptului la vot şi la informare al cetăţenilor europeni

Manifestare în faţa sediului televiziunii RAI – Radioteleviziunii Italiene pentru o informare corectă în legătură cu dreptul de vot al cetăţenilor comunitari la alegerile europarlamentare din iunie 2009 şi pentru respectul drepturilor românilor împotriva stereotipurilor rasiste. Suntem peste 1.000.000 de români în Italia. Violenţa se învinge prin participare şi cetăţenie activă.

Împreună, pentru o Patrie Europeană comună!

Amănunte la:

Tel.Mobil n°: 339 8644975

Email: info@rodep.net