Universitatea Angelicum oferă Bursă de studii în Ştiinţe Sociale românilor din Roma


Întâlnirea cu participanţii la Proiectul “Studio Realtà”, va avea loc Marţi, 3 martie, la ora 18. Va prezenta Sr. Helen Alford, Vice-Decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Sf. Toma de Aquino” din Roma, Largo Angelicum, n. 1 .

Proiectul “Studio Realtà” din cadrul Facultății de Științe Sociale, propune anul acesta un concurs exclusiv pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti.

Universitatea Pontificală „Sf. Toma de Aquino” – Facultatea de Ştiinţe Sociale din Roma, în dorinţa de a contribui la întărirea relaţiilor, la îmbunătăţirea comunicării sociale şi la îmbogăţirea reciprocă dintre comunitatea românească şi cea italiană, va demara pentru anul universitar 2015/2016 un proiect academic de pregătire rezervat unui număr de 5 români rezidenţi în Italia, denumit “Studio Realtà, în colaborare cu Asociația IRFI onlus “Italia Romania Futuro Insieme” din Roma.

Candidaturile pentru a particpia la Concurs se depun până la data de 30 aprilie 2015. Persoanele interesate, indiferent de vârstă, vor trimite o cerere via email pe următoarea adresă: fass@pust.it , împreună cu o scrisoare de prezentare, CV şi referinţe din partea unei personalităţi civile sau religioase, sau din partea responsabilului unei asociaţii ong.

Programul “Studio Realtà” oferă celor 5 români selectaţi de către Universitate, prilejul de a studia şi obţine un titlu academic în ştiinţe sociale.

Obiectivul principal este acela pregăti bine un grup de reprezentanţi din comunitatea românească, susţinându-i cu burse pentru studii universitare de licență (care vor dura 3 ani + 2 ani specializarea), în domeniul ştiinţelor sociale. Specializarea poate fi în diferite domenii, precum cooperarea internaţională, mass-media şi emigrare, integrarea interculturală, politici pentru imigranţi etc..

Bursele de studii vor permite viitorilor lideri o pregătire temeinică, esenţială pentru a pătrunde realitatea socială în care se află comunitatea românească din Italia şi raporturile ei cu gazdele.

Proiectul se va concentra pe domenii de studiu şi cercetare în grup împreună cu alţi conaţionali; de asemenea, participarea activă la studii de cercetare, stagii, seminarii, simpozioane …, alături de membri ai comunităţii româneşti care nu fac parte din proiectul “Studio Realtà”.

Bursele de studii acoperă integral taxele universitare pentru toată perioada de studii. Nu sunt incluse în bursă transportul, cazarea etc.

Marţi, 3 martie, la ora 18, va avea loc o întâlnire între candidaţi şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Sf. Toma de Aquino” din Roma, în Largo Angelicum, n. 1 .

Amănunte la telefon mobil 320 1161307 sau email crociani.baglioni@gmail.com

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Roma, 1 Martie 2015

Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti

Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti


Universitatea Pontificală „Sf. Toma de Aquino” – Facultatea de Ştiinţe Sociale din Roma, în convingerea de a contribui la întărirea relaţiilor reciproce dintre români şi italieni şi îmbunătăţirea comunicării sociale, va demara pentru anul universitar 2015/2016 un proiect academic de pregătire, rezervat unui număr de 5 români rezidenţi în Italia.

Proiectul “Studio Realtà” oferă 5 burse de studii pentru viitori lideri români din Italia

Proiectul “Studio Realtà” oferă prilejul de a studia şi obţine un titlu academic în ştiinţe sociale. Obiectivul principal al proiectului este acela pregăti bine un grup de 5 reprezentanţi din comunitatea românească, susţinându-i cu burse pentru studii universitare de licență (3 + 2) în domeniul ştiinţelor sociale, cu specializare în cooperare internaţională, mass-media şi emigrare, integrarea interculturală, politici pentru imigranţi etc.. Bursele de studii vor permite viitorilor lideri o pregătire temeinică, esenţială pentru a pătrunde realitatea socială în care se află comunitatea românească din Italia şi raporturile ei cu gazdele.

Proiectul propune domenii de studiu şi cercetare în grup, împreună cu alţi conaţionali; participarea activă la studii de cercetare, stagii, seminarii, simpozioane etc., alături de membri ai comunităţii româneşti din afara proiectului “Studio Realtà”.
Bursele de studii acoperă integral taxele pentru toată perioada de studii.

Amănunte la telefon mobil 320 1161307 sau email: crociani.baglioni@gmail.com

Nu există limită de vârstă pentru a participa la concurs. Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie 2015, pe următoarea adresă email, fass@pust.it : CV, scrisoare de prezentare şi referinţe din partea unei personalităţi civile sau religioase, sau din partea responsabilului unei asociaţii ong.

Pentru cei interesaţi să afle mai multe, organizăm o intâlnire, pentru a face cunoştinţă cu Decanul și Sr. Helen Alford Vice-Decanul Facultăţii de Științe Sociale, marţi, 3 martie, în jurul orei 17, la următoarea adresă: Largo Angelicum, n. 1 – Roma.

https://www.facebook.com/groups/futuroinsieme/permalink/10152110378726770/

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Roma, 25 iunie 2014