Apel la contribuții: „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie”


Mărțișorul e în UNESCO, dar pentru a-l valoriza, e nevoie de un efort extra care ține de pasiunea, angajamentul, creațiile și studiul permanent al fiecăruia dintre noi, tuturor celor care ne place frumosul. Asociația IRFI – Italia Romania Futuro Insieme se alătură Institutului de Cercetare al Universității din București, care a lansat apelul la contribuții privitoare la cercetarea și monitorizarea elementului de patrimoniu cultural imaterial intitulat: „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie”.

„Gala Mărțișorului 2021”

În perioada 1 – 8 Martie 2021, va avea loc în fiecare zi, la ora 17.30 (ora Italiei), pe pagina facebook a Asociaței IRFI – Italia Romania Futuro Insieme un seminar cu și despre mărțișoarele realizate de mici și mari, copii, mămici, tătici și bunici, din toate colțurile lumii. „Gala Mărțișorului 2021”, este un eveniment realizat de voluntari și iubitori de tradiție, în cadrul proiectului Bibliotecă românească în Italia / Biblioteca romena in Italia.

Apel la contribuții pentru un nou proiect cultural demarat de ICUB, „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie”

Universitatea din București, lansează prin ICUB, apelul la contribuții privitoare la cercetarea și monitorizarea elementului de patrimoniu cultural imaterial intitulat: „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie”. Acest element a fost înscris în anul 2017, printr-o candidatură multinațională, pe Lista Reprezentativă UNESCO a elementelor de patrimoniu cultural imaterial

Statele deponente ale dosarului de candidatură sunt: Bulgaria, Macedonia de Nord, Republica Moldova și România (inițiatorul dosarului).

Dosarul de candidatură cuprinde: i) formularul standard în care sunt prezentate informații reprezentative referitoare la practicile culturale asociate zilei de 1 Martie (element cunoscut, în special, sub denumirea de Mărțișor sau „cap de primăvară”) și la comunitățile practicante reprezentative; ii) acordul / consimțământul comunităților cu privire la includerea elementului în Lista Reprezentativăiii) un set de fotografii relevante și care atestă vitalitatea elementului; iv) informaţii privind includerea elementului „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie” în inventarele naţionale v) un material video care demonstrează faptul că practicile asociate zilei de 1 Martie sunt actuale, de interes pentru comunitățile de pe teritoriul României, continuând să se transmită din generație în generație, fiind recunoscute ca valori și elemente de identitate pentru un un număr semnificativ de persoane, grupuri și comunități umane din țara noastră.

Inițiativa actuală a Universității din București se înscrie în demersul de continuare a proiectului Please touch the intangible cultural heritage, realizat în anul 2020 de către Universitatea din București, prin ICUB, în parteneriat cu Asociația Șezătoarea Urbană și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Având în vedere că este necesar un efort colaborativ și constant, invităm toți partenerii potențiali să realizeze (și) în acest an, în funcție de specificul și interesele profesionale ori comunitare directe, demersuri privitoare la cercetarea și / sau monitorizarea stării actuale a elementului (vitalitate, practicare / activități de creație, cunoștințe referitoare la element, transmitere intra- şi intergeneraţională, difuzare, vizibilitate, impact în comunitate etc.). Aceste demersuri îi vor viza deopotrivă, dincolo de contextul de realizare a obiectelor cunoscute drept mărțișoare, atât pe creatorii acestora, cât și pe cei pentru care sunt create aceste obiecte.

Având în vedere elementele de constanță, dar și transformările notabile, de la un an la altul, cu privire la practicile culturale asociate zilei de 1 Martie, considerăm necesară urmărirea fenomenului în fiecare an.

Prin prezentul apel, ne adresăm în mod direct:

 • institutelor de cercetare, muzeelor cu specific etnografic și nu numai, universităților de profil, centrelor culturale, școlilor și liceelor, ca și altor instituții cu rol cultural și educațional de la nivel local, județean, național;
 • specialiștilor în domeniile etnologice și domeniile conexe;
 • studenților / masteranzilor / doctoranzilor;
 • creatorilor de mărțișoare;
 • colecționarilor de obiecte de artă populară și în special de mărțișoare;
 • primăriilor, altor instituții cu rol important în comunitățile locale.

Invităm, așadar, toate entitățile și persoanele menționate să realizeze acțiuni specifice de cercetare și /  sau monitorizare, realizând și actualizând, în măsura posibilului, baze de date care să completeze arhivele sau fondurile existente la nivel local, județean, național, ori fondurile personale ale specialiştilor experimentați sau ale celor în formare.

Universitatea din București, prin ICUB, va constitui, începând cu anul acesta, o bază de date denumită Fondul de Patrimoniu Cultural Imaterial, în care să fie stocate date şi materiale privitoare la cercetările / activitățile de monitorizare a elementelor aflate în Lista Reprezentativă (fișe de creator, fişe de interlocutor, înregistrări video / sonore, fotografii, texte rezultate din cercetări de teren etc.).

În acest sens, în perioada următoare, Universitatea din București își propune să stabilească acorduri de parteneriat cu toate entitățile interesate, în scopul continuării acțiunilor de cercetare și monitorizare a elementelor aflate în Lista Reprezentativă, a creșterii interesului pentru protejarea, conservarea și transmiterea acestor elemente, ca și pentru protejarea purtătorilor, creatorilor și transmițătorilor din comunitățile locale, din mediile rural și urban.

În funcție de opțiunea entităților transmițătoare și pe baza acordurilor persoanelor vizate (din comunitate sau implicate în salvgardarea elementului), aceste date vor fi făcute publice sau vor putea fi accesibile în mod limitat.

Pentru activitățile de cercetare și monitorizare a practicilor culturale asociate zilei de 1 Martie, ce urmează a fi realizate anul acesta, ne puteți transmite date / puncte de vedere / comentarii / întrebări pe adresa: proiectcultural.pci@icub.unibuc.ro, specificând dacă doriți sau nu ca datele transmise să fie vizibile, integral sau parțial, pe canalele de comunicare și vizibilizare ale universității.

Dosarul de candidatură poate fi consultat în limbile engleză și franceză pe site-ul UNESCO aici.

Mai multe informații despre această inițiativă pot fi accesate aici. Persoanele interesate se pot familiariza cu activitățile derulate de ICUB, inclusiv cu cele care vizează acest program pe site-ul Institutului și pe site-ul proiectului Please touch the intangible cultural heritage.

Documentele specifice candidaturii au fost realizate și depuse la UNESCO în anul 2016 de către specialiști în domeniile: etnologie, folcloristică, etnografie, cu toții membri ai Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Național din subordinea Ministerului Culturii (coordonator dosar: acad. Sabina Ispas, Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română; persoană de contact pentru dosar: conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelatăcadru didactic în cadrul Departamentului de Studii Culturale al Facultății de Litere a UB, cercetător la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, Academia Română.

Sursa: UNIBUC.RO

Dalle Matronalia ai Mărțișor. Webinar sabato, 27 febbraio 2021, ore 15

IRFI – Italia Romania Futuro Insieme

Bibliotecă românească în Italia / Biblioteca romena in Italia

ANGELICUM, ROMA: Presentazione ricerca su imprenditori migranti. Convegno annuale del Programma STRONG


L’Associazione IRFI onlus “Italia Romania Futuro Insieme” promuove il Convegno annuale del Programma STRONG, che si svolgerà a Roma il prossimo sabato, 26 ottobre 2019, ore 9:30 – 17:30, nell’Aula XI dell’Angelicum Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe, Largo Angelicum 1.

Convegno annuale del programma STRONG
Imprenditori migranti
ricchezza di un’economia meticcia
Sabato 26 Ottobre ore 9:30-17:30
Largo Angelicum, 1 – Aula XI
STRONG è un innovativo programma di borse di studio per studenti stranieri residenti in Italia(o italiani con background migratorio), avviato dall’Angelicum nel 2018, che oltre alla normale offerta didattica permette di accedere a servizi di supporto con l’obiettivo di formare leader in grado di incidere nel contesto sociale attuale e promuovere l’inclusione.
La mattina saranno presentati i risultati della ricerca “SECMER: contributi socio-economici delle imprese di migranti a Roma” condotta dalla cooperativa éCO con un gruppo di 20 studenti, che ha coinvolto circa 200 imprenditori romeni, moldavi, albanesi, ucraini, peruviani ed ecuadoriani.
Seguirà una Tavola Rotonda con rappresentanti di istituzioni e associazioni di categoria sul tema: “L’imprenditorialità immigrata può essere strumento di inclusione socio-economica? Come promuoverla?”.
Nel pomeriggio i partner del programma STRONG proporranno una serie di laboratori interattivi sui servizi offerti agli studenti, tra cui: attività formative, progetti di ricerca, esperienze di volontariato, tirocinio o Servizio Civile, collaborazioni con enti del territorio ed altro ancora.
I laboratori saranno uno spazio aperto rivolto a tutti gli interessati, in particolare stranieri residenti o italiani con background migratorio, di qualsiasi età, che vorrebbero iniziare (o completare) un percorso di studi universitario in Scienze Sociali o Management del Terzo Settore e delle imprese sociali.
Programma
9:30 – Accoglienza
10:00 – Saluti istituzionali, Sr. Helen Alford, Vice Rettore della Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino in Urbe
10:15 – Il contesto: l’imprenditoria immigrata in Italia, Maria Paola Nanni, IDOS
10:45 – I risultati della Ricerca “SECMER: contributi socio-economici degli imprenditori migranti a Roma”, éCO e gruppo di ricerca degli studenti della Facoltà di Scienze Sociali
11:45 – Coffee break
12:00 – Tavola rotonda: L’imprenditoria migrante può essere strumento di inclusione socio-economica? Come promuoverla?
Modera: Francesca Zagni, docente Management del Terzo Settore e delle imprese sociali
Intervengono:
 • Stefania Congia, Dirigente della divisione II – Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 • Martina Liebsh, Policy Director, Caritas Internationalis
 • Stefano Menghinello, Direttore della Direzione Centrale per le Statistiche Economiche, ISTAT
 • Vincenzo Durante, responsabile area Occupazione, Invitalia
 • Marco Marcocci, Presidente di Confcooperative Roma
13:00 – Consegna diplomi del corso “Management delle organizzazioni del Terzo Settore e delle imprese sociali” 2018-19 e presentazione nuovi borsisti STRONG
13:30 – Pranzo
14:30 – Conoscere il programma STRONG, per studenti con background migratorio
15:00 – Laboratori interattivi a cura dei partner
17:00 – Discussione plenaria
Promuovono l’evento:
Assomoldave, CONNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane, éCO – Economia è Comunità, Fe y Alegria Roma, IREF – Istituto di Ricerche Educative e Formative, IRFI – Italia Romania Futuro Insieme, Istituto Tevere, Movimento degli Africani, Questa è Roma, S.A.L. – Solidarietà con l’America Latina, Scuola ucraina “Prestigio” di Roma, SIMI – Scalabrini International Migration Institute, Solidarietà e Cooperazione CIPSI, Solidarius Italia.
 Link per aderire all’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/539770253422482/

Giubileo dell’Associazione IRFI onlus e chiusura della Porta Santa di San Pietro


Roma, Città del Vaticano – Il 20 novembre si chiude il Giubileo Straordinario della Misericordia: Papa Francesco chiuderà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Decennale della fondazione di IRFI onlus.

porta-santa-chiusuraPer celebrare il X anniversario della sua fondazione, l’Associazione “Italia Romania Futuro Insieme”, invita: membri, benefattori,  assistiti e fruitori, amici e collaboratori della IRFI onlus, a prendere parte, con Sua Santità Papa Francesco, alla celebrazione di chiusura della Porta Santa a San Pietro e conclusione del Giubileo della Misericordia, che avrà luogo nella Basilica di San Pietro, domenica, 20 novembre 2016, alle ore 10:00, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo.

Il 20 novembre, il Giubileo Straordinario chiuderà solo relativamente all’evento storico dell’Anno Santo, perché la Misericordia va oltre ogni confine, come ci insegna Papa Francesco.

Per ritirare i pass di ingresso, si prega di contattare il cell. 3201161307.

L’appuntamento è fissato alle ore 8:30, ai limiti della piazza San Pietro. Il  nostro gruppo viene distinto da bandiere e bandierine di Romania e Italia. irfi4

2006 – 2016: Associazione “Italia Romania Futuro Insieme”, decennale della fondazione 

Nata a Roma il 3 novembre 2006, quale risultato di un continuo e costante impegno umanitario, sociale, culturale, religioso nel segno dell’ecumenismo, dialogo e solidarietà, della formazione, educazione e ricreazione, nell’ambito della comunità romano-cattolica romena a Roma; l’Associazione IRFI onlus annovera tra i suoi membri giovani, donne e uomini romeni e italiani, ma anche di altre nazionalità.

Numerose sono le attività di volontariato e le iniziative educative, socio-culturali, di orientamento, di assistenza e supporto in favore delle persone bisognose, famiglie, ragazze madri, giovani e bambini, realizzate dall’associazione, in collaborazione con enti, istituzioni, strutture pubbliche e private, associazioni italiane e romene.

Al fine di accantonare pregiudizi e stereotipi, l’impegno della IRFI è stato e continua ad essere quello di promuovere la dignità umana in ogni persona, un’immagine positiva del fenomeno migratorio, dell’idea di una comune Patria Europea e rinforzare la comunicazione fra le comunità locali ed i cittadini comunitari e immigrati. Rivolgere quindi l’attenzione verso chi quotidianamente o saltuariamente si confronta con la realtà delle comunità romene, per favorire uno stile o atteggiamento interculturale come la disponibilità al dialogo, al rispetto reciproco, al bene comune e al cambiamento delle proprie mappe valoriali in una logica di solidarietà, di co-crescita.

Simona Cecilia Crociani Baglioni 

https://futuroinsieme.wordpress.com/

Opere di misericordia corporali

opere-misericordia

1) Dare da mangiare agli affamati e 2) dare da bere agli assetati

Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni giorno.

Gesù, come dice il vangelo di san Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (Lc 3, 11).

3) Ospitare i pellegrini

Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità verso un amico o un familiare, ma per un vero caso di necessità.

4) Vestire gli ignudi

Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità fondamentale: il vestito. Spesso ci viene richiesta la raccolta di indumenti che si fa nelle parrocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di donare i nostri indumenti, è bene pensare che possiamo dare cose per noi superflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci è ancora utile.

Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?» (Gc 2, 15-16).

5) Visitare gli infermi

Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda l’aspetto fisico, sia facendo loro compagnia per un po’ di tempo.

L’esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola del buon samaritano, che si prese cura del ferito e, non potendo continuare a occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un altro, pagando di tasca propria (cfr. Lc 10, 30-37).

6) Visitare i carcerati

Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un aiuto materiale ma un’assistenza spirituale, perché possano migliorare come persone e correggersi, magari imparando a svolgere un lavoro che possa essere loro di aiuto quando sarà terminato il periodo di detenzione…

Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi è stato sequestrato. Anticamente i cristiani pagavano per liberare gli schiavi o si offrivano in cambio di prigionieri innocenti.

7) Seppellire i morti

Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe d’Arimatea, gli cedette la propria tomba. Non soltanto, ma ebbe il coraggio di presentarsi a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Partecipò anche Nicodemo, che aiutò a seppellirlo (Gv 19, 38-42).

Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti vengono seppelliti. Però, per esempio, in tempo di guerra può essere una necessità pressante. Perché è importante dare una degna sepoltura al corpo umano? Perché il corpo umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo “tempio dello Spirito Santo” (1 Cor 6, 19).

Fonte: Cosa sono le opere di misericordia?

porta-santa-chiusura

FESTIVAL INTERNAZIONALE PROPATRIA GIOVANI TALENTI RUMENI VI edizione 2016


“Le tracce della cinematografia romena in diaspora” – Rassegna cinematografica 24-25 settembre // Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroiani, 1 Roma.
PROGRAMMA festival-logo

“INCONTRO DI BELLEZZE” – concerto tenuto dagli studenti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia. Musiche di : J.S.Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F. Chopin, A. Scriabin, S. Rachmaninov, A. Khachaturian, B. Bartok, D. Shostakovich.

Location: Teatro di Villa Torlonia, Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma
Data: 20/09/2016 // ore 20,00
 

“SOGNANDO A …DINU LIPATTI” – recital di pianoforte e sax tenuto dal “Duo Olimpo”, vincitore del Premio Speciale “Festival Internazionale Propatria di Giovani Talenti ” offerto a maggio presso l’Accademia di Romania in Italia nell’ambito del Concorso Internazionale di Musica per i giovani “Dinu Lipatti “, 2-a edizione, Roma 2016 . Musiche di: Ida Gotkovky, Robert Muczynski,Giuseppe De Rosa, Astor Piazzolla, Piet Swerts, François Borne, Pedro Iturralde .

Location: Teatro di Villa Torlonia, Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma
Data: 23/09/2016 // ore 20,00
l’INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti.cinematrografia-romena
Location: Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1 Roma
Data: 24 si 25 / 09/2016
In programma: The Edge – regia Bogdan Alexe e Tiberiu Rotarescu (2014-90’); Terapie pentru crima – regia Kiki Vasilescu (2014- 80’), Chiese di legno della Romania – documentario a regia Kiki Vasilescu (2015-60’), La Fanciulla dagli occhi verdi regia Mihai Mihăescu (2015-90’); Io, Loro e Lara – regia Carlo Verdone (2010 -112’), Le statue daciche a Roma – documentario (2015-60’), La perla (2015-20’), Doina ( 2011- 17’) – regia Nikolas Grasso.cinematrografia-romena-1
Il 24 Settembre, avrà luogo l’anteprima in Italia del film “The Edge“, girato nel 2014 con protagonisti i ragazzi della diaspora romena http://www.tabaradefilm.ro/ e del fim “La Fanciulla dagli occhi verdi” regia Mihai Mihăescu (2015-90’), una produzione Alternative Film Studio Romania http://alternativefilmstudio.ro/.
E, in Prima Assoluta il film “Not Guilty” con la regia di Irina Andronic, giovanissima studentessa al London Academy of Film.
La rassegna cinematrografica sarà inaugurata con il recital di Mariana PREDA (Olanda) al flauto di pan.
Presentatrice Olga Balan, attrice.
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti.locandina_film_la-fanciulla-dagli-occhi-verdi_24_25_settembre_2016

SETTEMBRE MAGICO ” – Concerto di pianoforte e violino tenuto da Alexander Leon Cerisha e Herman Med Cerisha, vincitori di multipli premi internazionali. Musiche di: J.S. Bach, W. A. Mozart, F. Schubert, M. Moskovsky, M. Glinka, N. Paganini, H. Eccles, G. Verdi, C. Porumbescu.

Location: Teatro di Villa Torlonia, Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma
Data: 28/09/2016 // ore 20
INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti disponibili.

GALA DEI GIOVANI TALENTI – I PREMI D’ECCELLENZA PROPATRIA

Location: Teatro Golden, via Taranto 36, 00182 Roma
Data: 1/10/2016 // ore 15,00
Con la partecipazione straordinaria di Laura Bretan, la ragazza dalla voce d’oro, vincitrice del primo premio al concorso “Romanii au talent” 2016, scelta tra le prime 10 eccellenze al “America’s Got Talent” 2016.
Il Festival Propatria premierà il talento di una giovane 14enne romena, nata in America, a Chicago, che con “la sua voce di angelo” ha cantato la famosa canzone “The Prayer”, lanciata nel 1999 da Celine Dion e Andrea Bocelli o l’area “Vissi d’arte” (Tosca, Puccini) conquistando il cuore del mondo intero.
INGRESSO LIBERO
IN ANTEPRIMA dal 3 al 9 /09/2016 I GIORNI DEL PIANOFORTE – Masterclass tenuto dal M° Catalina Diaconu, Direttore artistico del Festival Propatria.
Concerto finale: 9/09/2016 Location: Sala SS Annunziata, Piazza Garibaldi, Cetona (SI).
Il festival avrà anche una forte componente sociale attraverso l’interazione che avrà con il progetto “Ragazzi in gamba”, coordinato dal Dr. Massimo Liberatori, medico presso l’Ospedale Gemelli di Roma, insignito dal Presidente della Romania, Klaus Johannis dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella di Romania per alti meriti umanitari, in particolare per la dedizione alle persone disabili e i bambini affetti da gravi patologie. Attraverso questo progetto è stata possibile la donazione di 120 protesi ai giovani romeni che hanno perso gli arti inferiori.
Dal 2015, l’Associazione Propatria è partner di questo progetto, condotto in collaborazione con AUCI ong (Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale / Università Associazione per la cooperazione internazionale), Università Cattolica “Sacro Cuore” di Roma e l’Episcopato ortodosso rumeno d’Italia.
Il Festival dei Giovani Talenti sosterrà in questa VI edizione il progetto “Ragazzi in gamba”, attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione in Italia e in Romania, che si svolgerà su l’intera manifestazione, in collaborazione con il gruppo di volontari del progetto.
Questo progetto è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri – Dipartimento Politiche per i Rapporti con i Romeni all’Estero.
PATROCINI: Ambasciata di Romania, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Consiglio Regionale del Lazio, Roma Capitale- Assessorato alla Crescita Culturale, Comune di Cetona
PROJECT PARTNER: Tabara de Film (Ro), East Movies Productions (SUA), Zetema-Progetto Cultura, Teatro di Villa Torlonia (Roma), Casa del Cinema (Roma), l’Ente Nazionale per il Turismo della Romania, ProEvent.
COLLABORATORI: Ass. La Voce dei Romeni (It), Ass. Officina delle culture (It), Lega degli Studenti Romeni all’Estero-LSRS, Accademia Musicale Mediterranea (Taranto), Ass. ARTHIS (Belgio), Comitato per un Centro Interculturale a Roma, Centro Culturale Romeno in Catalunia (Sp), IRFI Onlus Ass. Italia Romania Futuro Insieme (It), Ass. dei Genitori Romeni in Italia, Ass. Spirito Romeno Onlus (It), Ass. Noi Siamo Romeni (It), Istituto di Musica H.W. Henze di Montepulciano, Fondazione Cantiere d’Arte di Montepulciano, ProLoco Cetona, Ass. Dacia (Rep. Md), Teatro Studio Jankovski (It).
MEDIA PARTNER: AskaNews, TVR (Televisione Nazionale Rumena), Radio Romania, Agenzia Nazionale Stampa AGERPRES Romania, Romanian Global News.
Ufficio Stampa: OFFICINA DELLE CULTURE Carla Romana Antolini 393 9929813 crantolini@gmail.com

Bun venit E.S. George Gabriel Bologan, Ambasador la Roma


La două zile după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare în Republica ItalianăAmbasadorul României la Roma,  E.S. George Gabriel Bologan, s-a întâlnit luni, 1 august 2016, orele 18.30, la sediul Accademiei di Romania din Roma cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Italia, printre care și membri ai Asociației noastre.

În numele membrilor Asociației IRFI “Italia Romania Futuro Insieme” onlus, dar și al meu personal, îi urez E.S. George Bologan, bun venit și  mult succes în noua misiune diplomatică în Italia! Totodată, îl asigur de colaborarea  noastră deplină pentru atingerea obiectivelor  generale din perioada mandatului E.S. faţă de comunitatea românească.

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș, Președintele Asociației IRFI “Italia Romania Futuro Insieme” onlus

Mai jos, redăm comunicatul Ambasadei cu ocazia întâlnirii Ambasadorului României în Italia cu reprezentanţii comunităţii româneşti.

În deschidere, la propunerea ambasadorului României, a fost ținut un moment de reculegere în memoria Reginei Ana a României şi a fost menţionată contribuţia Casei Regale la modernizarea României, precum şi asumarea unui spirit precum cel al Regilor Carol I şi Ferdinand I. În continuare, a fost accentuată importanţa dosarului politico-diplomatic bilateral şi a iniţiativelor prin care România şi Italia se implică activ în vederea menţinerii coeziunii Uniunii Europene.

În cadrul discuţiilor au fost abordate teme precum direcţiile de urmat  pentru menţinerea identităţii românilor din Italia, premisele pentru creşterea participării românilor din Peninsulă la viaţa politică, economică şi socială atât în ţara de origine cât şi cea de rezidenţă, necesitatea colaborării dintre asociaţiile românilor din Italia în vederea creşterii reprezentativităţii acestora în relaţia cu autorităţile italiene, modul în care asociaţiile pot contribui prin proiecte concrete la îmbunătăţirea imaginii comunităţii româneşti în presa italiană.

Referindu-se la relaţia cu presa de limbă română, ambasadorul României a subliniat rolul acesteia “pentru contribuţia la păstrarea limbii române, transmiterea informaţiilor de interes pentru comunitate şi neutralizarea elementelor care generează fragmentarea comunităţii”. Încrezător în colaborarea cu presa de limbă română G. Bologan a menţionat:“doresc ca folosirea cuvântului de către maeştrii condeiului gazetăresc să aibă drept consecinţă creşterea încrederii reciproce şi să prezinte constructiv aspectele care trebuiesc aduse în atenţia opiniei publice. Comunicarea poate să determine respectul de sine al comunităţii şi să educe la o cultură a solidarităţii. Îmi permit să felicit presa românească din Peninsulă pentru că nu a generat ostillitate într-un context al contestaţiei generalizate şi al infectării cu virusul nemulţumirii. Un spirit extrem de critic care doar judecă şi condamnă nu ajută. Presa românească are un rol determinant în a sprijini comunitatea să fie mai activă în viaţa politică a statului de reşedinţă şi, totodată, să continue să prezinte cetăţenilor români opţiunea de a vota prin corespondenţă.”

Referindu-se la relaţia cu mediul asociativ, şeful misiunii diplomatice a României la Roma a subliniat că “ataşamentul pentru o cauză este o sursă de cooperare pentru fiecare român. Cauza este respectabilitatea comunităţii româneşti”. Ambasadorul României a evidenţiat cele două obiective generale din perioada mandatului faţă de comunitatea românească: creşterea coeziunii comunităţii şi stimularea implicării prezenţei românilor în viaţa societăţii italiene. În acest sens, se doreşte încurajarea iniţiativelor, proiectelor şi programelor care implică mai multe asociaţii de români cu domenii de activitate similare, ca un model de colaborare pentru atingerea obiectivelor comune. Dialogul cu reprezentanţii asociaţiilor se va baza pe o comunicare onestă:“ Una din valorile pe care trebuie să le avem în vedere este memoria, adică dorinţa sinceră de a menţine tradiţiile, continuitatea şi identitatea neamului românesc într-un context al participării la dialogul cultural european” a fost una dintre ideile transmise, fiind reiterat şi principiul conform căruia gestionarea imaginii de ţară este o datorie a fiecărui român.

În încheiere, celor prezenţi şi nu numai le-a fost adresată rugămintea să fie parte din echipa Ambasadei deoarece “doar împreună vom reuşi să formăm o echipă performantă de care România are nevoie”.

Sursa: roma.mae.ro

Vezi și: George Bologan, un român ”din comunitate”, la început de mandat de ambasador 

George Bologan, la sfârşit de mandat: “Sunt mulţumit de experienţa de ataşat cultural”

ROMÂNIA, 25 DE ANI DE LIBERTATE. BIBLIOTECA BASAGLIA ROMA, 11 DECEMBRIE ORA 16,30

INSIEME A “LA NOTTE BIANCA DELLA SOLIDARIETÀ”

ROMÂNII DIN ROMA INVITAŢI LA GALA PROPATRIA. TEATRO CASSIA, 17 OCTOMBRIE, ORA 17


A cincea ediţie a Festivalului Propatria, programată între 26 septembrie și 17 octombrie a cuprins un program bogat de evenimente, cu intrare gratuită, organizate la Roma în locații de prestigiu. Festivalul este organizat şi promovat de către Asociaţia culturală româno-italiană Propatria în colaborare cu Ambasada României în Italia, este susţinut de Ministerului de Externe al României, prin Departamentul Românilor de Pretutindeni si se bucură de numeroase patronaje acordate de către importante instituţii din Italia: Senatul Republicii, Camera Deputaților, Regiunea Lazio, Primăria Romei – Sectorul I, Federația italiană de Sah.

ppFestivalul, născut cu scopul de a încuraja și promova tinerii români talentați din diaspora, anul acesta, pentru prima oară deschide ușile și celorlalte comunități de pe teritoriul capitalei Italiei, dând viață unui spectacol intercultural, inaugurând în acest mod o nouă abordare a integrării și a enormelor energii legate de dialog și de o nouă concepție de cetățenie.

Gala PROPATRIA va fi, ca în fiecare an, punctul culminant al Festivalului și va avea loc sâmbătă 17 octombrie la Teatrul Cassia, via Santa Giovanna Elisabetta, 69 începând cu ora 17,00.

Protagonişti vor fi tinerii şi adolescenții români talentați, cu reședinţa în diaspora, care s-au afirmat obținând rezultate remarcabile la nivel local, regional sau național în muzică, arte vizuale, sport sau alte domenii.

Se anticipă aici doar cateva momente din după amiaza intensă care va preceda evenimentul.Igor-Sava

Incepând cu ora 17,00 partida de șah simultan cu Campioana Naţională a Italiei în anul 2015, Daniela Movileanu și proiecţia filmului „Revederea” realizat în cadrul proiectului „Tabăra de Film” (România) ajuns anul acesta la cea de a 5-a ediţie, realizat de Bogdan Alexe și Tiberiu Rotărescu.

Va urma un spectacol, ce va cuprinde momente muzicale și artistice susţinute de către tinerii participanţi; vor fi proiectate scurte înregistrari video și montaje fotografice cu momentele reprezentative din pregătirea lor alături de succesele obţinute.

De asemenea, în incinta teatrului, publicul va avea plăcerea să admire operele pictorului de succes de origine din Republica Moldova, Igor Sava.

Gala va fi prezentată de către Emanuela Ionică, actor dublator, câstigătoarea premiului „Cea mai bună voce feminină a anului 2014” pentru dublarea personajului principal în „Hoaţa de cărţi”, și de asemeni vocea oficială în Italia a „Violetei”, fenomenul cult Disney atât de îndrăgit de către adolescenţi.

Mioara Moraru Cristea, organizatoarea Festivalului.

Juriul va fi alcătuit din 9 membri, specialişti în diverse domenii ale artei precum şi reprezentanţi instituţionali.

Președinta juriului va fi E.S. Doamna Dana Manuela Constantinescu, Ambasadorul României în Italia, juriul fiind alcătuit de către: Şoimiţa Lupu (balerină), Tatiana Covor ( scriitor), Elena Postelnicu (Radio România), Bogdan Alexe ( producător Tabăra de Film), Catalina Diaconu (pianist, profesor la cursurile preuniversitare ale Conservatorului Santa Cecilia Roma), Conte Fernando Crociani Baglioni (jurnalist), Giovanni Iorio Giannoli (profesor la Universitatea Tor Vergata, Roma), Michela Becchis (critic de artă).

Premiile Festivalului Propatria

3 trofee Propatria pentru excelenţă:

(Câstigătorii trofeelor vor fi invitati speciali ai ediţiei a VI-a 2016.)

1 premiu special oferit de catre sponsorul oficial al evenimentului;

1 premiu special de specializare pianistică „Cu România în suflet” acordat de către Directorul Artistic al Festivalului, M° Catalina Diaconu.

Se vor acorda plachete onorifice și diplome tuturor participanților; totodată vor fi premiate societățile, școlile și cluburile de apartenență.

Emanuela Ionica

Emanuela Ionica

După o avanpremieră în Toscana, la Cetona, cu un Master class și un concert final desfășurat în perioada 7-13 septembrie, M° Cătălina Diaconu, profesor de pian la Conservatorul Santa Cecilia și Director Artistic al Festivalului, a deschis manifestația cu un concert de muzică clasică ținut de cei mai buni elevi ai săi pe data de 26 septembrie în superba curte a Palatului Chigi din Formello (Roma).

Programul Festivalului a continuat la Roma, pe 7 octombrie, cu concertul “Armonii românești” susținut de către Lavinia Bocu (mezzosoprano – România), Pietro Roffi (acordeon Bayan – Italia) și Gaetano Falzarano (clarinet – Italia), în superba atmosferă oferită de Sala Baldini, în piazza Campitelli.

Un proiect de recital vocal-instrumental, voce-clarinet-acordeon, unic prin specificul melodiilor incluse în repetoriu. Aranjamente şi prelucrari folclorice ale compozitorului român Tiberiu Brediceanu, care au fost transcrise special pentru vocea mezzosopranei şi cele două instrumente de către Mugurel Scutăreanu, violonist, dirijor şi compozitor român.

Cetona3

M° Cătălina Diaconu a Cetona

Tiberiu Brediceanu (1877-1968) – autor al unor cântece intense, pasionale, ale căror versuri vorbesc despre iubiri bântuite, despre trădare şi reconciliere, despre relaţii dintre mame şi fii, despre armonia omului cu natura. Sunt prelucrări folclorice, cântece vesele, în cea mai pură tradiţie de petrecere ţărănească, inclusiv “doina”- forma cea mai autentică şi caracteristică a muzicii populare româneşti

Pe 8 octombrie, un alt concert, de data aceasta de pian, intitulat o „Călătorie muzicală prin secole” şi susținut de către artista sudcoreană Jieun LEE, câștigătoarea Primului Premiu Internațional Music Competition “Dinu Lipatti” 2015 (Roma) și a Premiului Special “Festival Internațional Propatria – Tinere Talente Românești”. Concertul s-a desfăşurat, de asemenea, la Sala Baldini, în piazza Campitelli, Roma.

Partenerii media ai proiectului: Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, TVR- Internaţional, Radio România, Più Culture, Cealaltă Românie.

La realizarea Festivalului au colaborat asociaţii şi organizaţii di România, Italia, Spania, Republica Moldova: Biroul reprezentativ al Autorității Naționale de Turism România, “Tăbăra de Film”, “Piccole Stele Cantano”, Fundația “Cantiere d’Arte Montepulciano”, Institutul de muzică din Montepulciano, IRFI Onlus, ADGRI, Proloco Cetona, As. Dacia, As. Spirit Românesc, FARI, Comitato per un centro interculturale a Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, Liga Studenților Români din Străinătate.

INFO

http://www.propatriavox.it

tel. 0039-3289599204 – info@propatrivox.it

Ufficio Stampa:

ufficiostampa@propatriavox.it

gala-festival-17

Roma, Teatro Cassia: Gran Gala chiude il Festival internazionale dei giovani talenti rumeni

Români în Italia: Festivalul Propatria Tinere Talente Românești la a 5-a ediţie

ROMENI IN ITALIA. Concerto finale del Master class Internazionale di pianoforte a Cetona

APPELLO ITALIA-ROMANIA: AIUTACI A PORTARE IN SCENA I GIOVANI TALENTI

“REGALA UN SORRISO”: DONA UNA CALZA E/O UN PANETTONE A CHI E’ IN DIFFICOLTA’


L’Associazione Italia-Romania: Futuro Insieme (Viitorul Împreună) ha aderito all’iniziativa di beneficenza del Centro Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar”- Via degli Orti della Farnesina, 2, impegnandosi a raccogliere panettoni, torroni, dolciumi e calze regalo… Tutti i prodotti saranno donati ai bambini, molti dei quali sono romeni, e alle famiglie assistite dal Consultorio e Centro di Assistenza “Barone Gabriele Ussani d’Escobar” del Sovrano Militare Ordine di Malta – Gran Priorato di Roma.
Partecipa anche tu ! Scarica la locandina e distribuiscila presso i tuoi amici: regala un sorriso locandina.
Se hai bisogno di chiarimenti, chiama il numero: 06.36382036 oppure 335.8098912.

regala un sorriso loca def copia-page-001

Alex & Matteo Farcas alla Marcia Nazionale per la Vita

Italia-Romania, insieme alla Marcia per la Vita 2014


Domenica 4 maggio 2014, a Roma: 4° Marcia nazionale per la Vita.

L’Associazione IRFI – Italia Romania Futuro Insieme aderisce e partecipa alla Quarta marcia per la vita, invitando la comunità romena ad unirsi per manifestare il nostro desiderio di vita, famiglia e comunità, italiani e romeni, per un futuro insieme.

https://marciaperlavita.it/

Roma, 15 giugno: Seconda edizione “Giornata regionale del Timone”- Lazio


Su invito degli organizzatori, saranno presenti i membri dell’Associazione Italia-Romania Futuro Insieme, in considerazione del loro “impegno nella promozione dei principi non negoziabili, testimoniato anche dalla comune partecipazione alla III Marcia nazionale per la vita”.

Associazione IRFI - "Italia Romania Futuro Insieme" onlus

Logo Associazione IRFI – “Italia Romania Futuro Insieme” onlus

Sabato  

15 giugno si terra’

a Roma
la seconda edizione della 
“Giornata regionale del Timone”- Lazio
 Una giornata di incontro, preghiera e studio degli amici 
della rivista coordinata dal Centro Culturale 
“Amici del Timone- Fides et Ratio”. 

Il Programma inizia alle 9,30   e l’evento si svolgerà presso il “Centro Nazareth” (via Portuense 1019).

Tra le personalità che animeranno l’evento ricordiamo qui i giornalisti e scrittori Costanza Miriano e Rino Cammilleri, il direttore de “il Timone” Gianpaolo Barra S. E. Mons. Gino Reali, Vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina.
English: Antonio Cardinal Cañizares Llovera af...

La santa messa, alle 11,30, sara’ celebrata da Sua Eminenza il Signor Cardinale Antonio Cañizares Llovera, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Per adesioni e informazioni scriva agli organizzatori:

amicideltimoneroma@gmail.com

 Futuro Insieme Italia Romania

Durante tutta la giornata saranno visitabili stand espositivi dell’associazionismo e dell’editoria cattolica, tra questi quello del CENTRO CULTURALE LEPANTO .

Italia-Romania – “Alle radici della speranza”, Cesano Boscone (MI)


 12-22 Settembre 2008 – Festa Patronale di Cesano Boscone (MI) – “ALLE RADICI DELLA SPERANZA”

L’Associazione IRFI onlus, la comunità romena della Prov. di Milano e la città di Cesano Boscone (MI)  INVITANO
a partecipare ad uno speciale evento, “Alle radici della speranza”, che vede coinvolta la comunita’ romena, la piu’ numerosa in Italia. La invitiamo a conoscere la Romania nella sua essenza ed “i veri romeni” portatori di valori nonche’ ambasciatori di una Nazione che ha radici latine, come l’Italia, ricchissima di tradizioni, di cultura, di storia, di arte… Artisti romeni, costumi e balli tradizionali, folclore, prodotti tipici ed altro dal 12 al 22 Settembre 2008, a Cesano Boscone (MI).
Al fine di accantonare pregiudizi e stereotipi, l’impegno costante della nostra Associazione e’ di promuovere un’immagine positiva del fenomeno migratorio e rinforzare la comunicazione fra le comunita’ locali ed i cittadini stranieri. Rivolgiamo, dunque, l’attenzione a chi quotidianamente o saltuariamente si confronta con la realta’ degli immigrati, sopratutto romeni, per favorire uno stile o atteggiamento interculturale come la disponibilita’ al dialogo ed al cambiamento delle proprie mappe valoriali e culturali in una logica di co-crescita.

Il Governo romeno ha organizzato quest’anno due Borse del Lavoro (Roma e Torino) per i romeni in Italia. I romeni desiderano ritornare nella loro patria, ma hanno bisogno di aiuto… Proveremo insieme a realizzare un progetto per aiutare una famiglia romena a tornare in patria con una casa, un lavoro sicuro e un ricordo grato dei cesanesi. Sarebbe un seme di pace straordinario e una luce di speranza per una famiglia che potrebbe tornare “alle sue radici”. Noi ci proviamo!

Saranno con noi anche Padre Traian Valdman del Patriarcato Ortodosso romeno di Bucarest ed il Vescovo cattolico di Iasi, Mons. Petru Gherghel.

* * *
Programma artistico culturale che vede coinvolta la Romania, organizzato dall’Associazione IRFI Italia Romania Futuro Insieme. http://www.irfionlus.org
Venerdi 12 e Sabato 13 Settembre, ore 21:00
Due serate di coinvolgente e meraviglioso spettacolo in costume, una novità assoluta, presentato dal gruppo professionista “Crisana” Ensamble proveniente da Oradea (Romania).

Crisana” Ensamble è un gruppo folcloristico formato da artisti professionisti, solisti vocali e strumentisti, gruppo di ballo e orchestra, con una intensa attività artistica, partecipando dal 1998 a numerosi spettacoli, trasmissioni tv e festival internazionali del folclore nonché tournée internazionali in paesi come Italia, Germania, Svezia, Gran Bretagna, Egitto, Tunisia, Grecia, Ucraina ed atri. Gli artisti del gruppo “Crisana” Ensamble sono veri ambasciatori della cultura e del folclore romeni.

* * *
Sabato, 13 Settembre, ore 16:00
Salotto culturale

“MULTICULTURALITA’ INTEGRAZIONE NELLA LEGALITA'”
Villa Marrazzi
Partecipanti: don Gino Rigoldi, Mons. Franco AGNESI, il console generale di Romania dott. Tiberiu Mugurel Dinu, don Giancarlo QUADRI, il responsabile della comunita’ romena di rito cattolico della Diocesi di Milano, don Marcel MITITELU, il Presidente della Provincia di Rieti Dr. Fabio MELILLI, le autorita’ della Regione Lazio ospitate, l’assessora Proviciale Bruna BREMBILLA, il sindaco Dr. Vincenzo D’AVANZO, il vicesindaco Lilia DI GIUSEPPE.

***
Inaugurazione
MOSTRA PERSONALE
di M° Marinel Stefanescu (link)
Vernissage: Laudatio presentata da Maria Stefanache

Domenica 14 Settembre, ore 19:00
SALA DELLA TRASPARENZA

Via Liberta’, 5 – Cesano Boscone (MI)
Saranno presenti le autorità.


Programma:
13, 14 – 15 – 19 – 20 – 21 Settembre
ore 16:00-19:00 e 21:00-23:00
* * *
Marinel Stefanescu
Il grande e poliedrico artista romeno Marinel Stefanescu si é distinto e affermato in vari campi artistici, facendosi conoscere in tutto il mondo.
Marinel Stefanescu, nato a Bucarest, si diploma all’Accademia di ballo della sua città col massimo dei voti. Si perfeziona a Mosca al Teatro Bolshoi, poi al Kirov di Leningrado col famoso maestro Pushkin. Nel 1966 riceve il primo premio e la medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Danza a Varna, e viene nominato primo ballerino all’Opera di Bucarest. Nel ’69 riceve il premio per la migliore interpretazione al 1° Concorso Internazionale di balletto a Mosca. Comincia da allora la sua carriera internazionale, è ripetutamente invitato come artista-ospite, protagonista di tutto il repertorio classico-romantico e moderno nei maggiori Teatri di tutto il mondo. Per quattro anni è primo ballerino dell’Opera di Zurigo.
Nel 1977 fonda con Liliana Cosi l’ Associazione Balletto Classico, e dal ’78 è direttore didattico della Scuola di Balletto Cosi – Stefanescu oltre a essere il direttore artistico della Compagnia Balletto Classico Cosi – Stefanescu e il coreografo di nuovi balletti, di cui è stato l’ ideatore, il librettista, il protagonista e molte volte anche scenografo e costumista di gusto e di talento.
Nel 1998 Marinel Stefanescu lascia le scene come ballerino, e pur continuando la sua attività coreografica, il suo interesse artistico si rivolge in gran parte verso la pittura . Ancora una volta riesce a stupire il mondo, riversando con estrema naturalezza in quest’ arte, non solo la sua straordinaria genialità, ma anche l’immensa ricchezza della sua anima. Dal ’98 ad oggi egli dà vita ad una vastissima produzione di opere d’arte estremamente complessa, personale e suggestiva.
Già nel ottobre del ’98 ha il suo debutto come pittore al Teatro Municipale di Reggio Emilia.
In quella occasione il critico d’arte Sandro Parmiggiani scrive di lui:
‘La pittura di Stefanescu è segnata da impeto, foga, passione, dolore, ansia, sensualità e spiritualità.’
Subito dopo, nel novembre del 98, espone nella Sala Régio sempre a Reggio Emilia e nel novembre del 1999 all’Accademia di Romania a Roma. Nel dicembre dello stesso anno dona a Papa Giovanni Paolo II due opere, oggi esposte nella collezione del Vaticano.
Nell’ aprile del 2000 inaugura una mostra personale di pittura alla prestigiosa Galleria d’Arte ‘Apollo’ di Bucarest e nel luglio dello stesso anno espone a Edmonton in Canada.
In quella occasione il pubblico e la critica Canadesi gli hanno attribuito gli aggettivi più superlativi, tanto da dover prolungare di una settimana la chiusura della mostra.
Nel settembre 2001 espone una serie di quadri poetici a Bazzano in provincia di Bologna e nell’ aprile del 2008 al Centro Produzioni Teatrali di Milano.
Una cosa impressionante di questo nostro grande artista è la sua prolificità: centinaia le tele, i disegni e i dipinti, alcuni dei quali finalizzati a scenografie per spettacoli di balletto.
* * *
Ufficio Comunicazione
Associazione IRFI “Italia Romania Futuro Insieme” onlus
Piazza Europa, 3 – Corsico (MI)
Tel/Cell:+39-320-1161307
Tel/Cell:+39-389-1864064
E-mail: info@irfionlus.org
Website: http://www.irfionlus.org
C. F. 97440860589
c⁄c postale n° 78094265