Căutarea unui loc de muncă în Italia


Pentru găsirea unui loc de muncă în Italia, contactați (Serviciul Public de Ocupare)

În Italia aveţi posibilitatea să vă înscrieţi la centrele pentru ocupare („centri per l’impiego”). Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă poate să se adreseze Centrului de ocupare competent teritorial în funcţie de propriul domiciliu.

Pentru a identifica cel mai apropiat centru de ocupare de casă, puteţi consulta site-ul www.cliclavoro.gov.it, portalul public de ocupare din Italia. În cadrul fiecărui centru de ocupare funcţionează serviciul EURES care oferă informaţii cu privire la ofertele de muncă din Spaţiul Economic European.

Pe portalul Cliclavoro puteţi încărca propriul CV şi evalua ofertele de locuri de muncă din Italia şi Europa (la secţiunea Eures).

De asemenea, vă puteţi adresa firmelor de intermediere private. În prezent sunt autorizate de către Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale să desfăşoare acest tip de activitate, peste 700 de firme de intermediere.

Atenţie: Potrivit legii, firmele de intermediere din Italia trebuie să se înscrie în mod obligatoriu în Registrul informatic al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, după ce au fost autorizate să desfăşoare acest tip de activitate.
Accesând portalul public de ocupare 
www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Pagine/Albo-Informatico.aspx, puteţi verifica online dacă o societate este înregistrată în Registrul informatic menţionat anterior şi, în consecinţă dacă funcţionează legal.

De regulă, societăţile de intermediere din Italia, nu au dreptul să perceapă comisioane de intermediere de la lucrătorii intermediaţi.

Înainte de a începe o colaborare cu o firmă de intermediere din Italia, este important să vă asiguraţi că aceasta există şi funcţionează legal, pentru a evita sa deveniţi victima unei înşelăciuni.

Numeroase publicaţii conţin anunţuri cu locuri de muncă vacante atât la nivel regional, cât şi la nivel naţional. Cu ajutorul internetului puteţi căuta firmele din domeniile care vă interesează, cărora le puteţi trimite propria candidatură.

 

Pentru găsirea unui loc de muncă în Italia, puteți contaca în România:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.rowww.muncainstrainatate.anofm.ro care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EUREShttp://eures.anofm.ro/.

Atenţie! Dacă decideţi să apelaţi la o societate comercială ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă”, solicitanţii locurilor de muncă din străinătate trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul şi în vederea solicitării de informaţreferitoareii  la:

– înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă;

– sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.

Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

Fiecare inspectorat teritorial de muncă prezintă pe website-ul său lista societăţilor comerciale înregistrate având ca obiect de activitate plasarea forţei de muncă în străinătate.

Conform legii, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală selecţia si plasarea forţei de muncă în străinătate, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii.

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

Sursa: http://inforomaniue.dialogsocial.gov.ro/ 

Vezi și 

Munca la domiciliu (colf / badante) în Italia

Munca la domiciliu (colf / badante) în Italia


Informaţii utile pentru personalul casnic şi de îngrijire („colf / badante”) din Italia

Încadrarea lucrătorilor

Nivel Descriere
 

   A

Colaboratori casnici generici fără experienţă; nivel de execuţie; sub controlul direct al angajatorului. Au sarcini manuale care necesită efort (colaborator familial necalificat, la prima formare, destinat muncii de curăţenie, spălătorie, ajutor bucătar, grăjdar, îngrijirea animalelor, curăţarea şi udarea spaţiilor verzi)
   A Super – simpla companie a persoanelor care se pot descurca singure („autosufficiente”), fără prestări de alte activităţi casnice,

– baby sitter.

 

   B

– colaboratorii familiali care au experienţă mai mare de 12 luni (colaborator multifuncţional, paznic, muncitor pentru călcat rufe, ospătar, grădinar, muncitor calificat, şofer).
   B Super – asistent persoane care se pot descurca singure, inclusiv cu atribuţii ce privesc prepararea mâncării şi curăţenia casei în care locuiesc persoanele pe care le îngrijesc.
 

   C

–  colaboratorii familiali care, având cunoştinţe de bază, atât teoretice cât şi practice, pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate, au totală autonomie şi responsabilitate (bucătar, muncitor pentru prepararea mâncării şi pentru aprovizionarea cu materii prime).
    C Super – asistent persoane care nu se pot descurca singure („non autosufficienti”), fără diplomă profesională, inclusiv cu atribuţii ce privesc prepararea mâncării şi curăţenia casei.
   D – colaboratorii familiali care, îndeplinind condiţiile profesionale, acoperă poziţii de muncă specifice, caracterizate de responsabilitate, autonomie decizională şi/sau de conducere (administrarea bunurilor familiei, majordom, guvernantă, bucătar şef, grădinar şef, institutor).
   D Super asistent persoane  care nu se pot descurca singure, cu diplomă profesională sau un atestat specific (ex. asistent geriatric, asistentă medicală), cu atribuţii conexe preparării mâncării şi curăţeniei casei; conducător casă.

Angajarea

Procedura de angajare este aceeaşi ca şi cea urmată pentru angajarea cetăţenilor italieni.

Documentele necesare pentru angajare sunt:

 • un document de identitate valabil,
 • codul fiscal (trebuie să vă adresaţi obligatoriu la Administraţia Financiară – „Agenzia delle Entrate” pentru obţinere),
 • eventuale diplome sau atestate profesionale[1]

Atenţie: Lucrătorii care stau în Italia pentru o perioadă de timp mai mare de 3 luni de zile au obligaţia să se înscrie la Registrul de Evidenţă a Populaţiei (denumit „Anagrafe”) din cadrul primăriei locale. Pentru aceasta, pe lângă fotocopiile unui document de identitate în curs de valabilitate (paşaport sau carte de identitate) şi ale codului fiscal, este necesar să se depună documentaţie specifică, care variază în funcţie de motivul şederii: muncă (de exemplu: copie după contractul de muncă, ultimul fluturaş de salariu, chitanţa care atestă plata contribuţiilor de asigurări sociale, comunicarea obligatorie privind începerea raportului de muncă etc.), studiumembru de familie aflat în întreţinerea unui cetăţean comunitar înscris la evidenţa populaţiei.

În baza contractului de muncă, trebuie să vă înscrieţi la Serviciul Sanitar Naţional şi la un medic de familie pentru a beneficia de asistenţă medicală în sistemul public. Pentru aceasta, trebuie să vă adresaţi la ASL competent teritorial.

Alte aspecte legate de angajare

Stabiliţi, de comun acord, cu angajatorul:

Programul de lucru;

Zilele de muncă;

Perioadele de odihnă săptămânală;

Salariul;

Etc.

Comunicări

Pentru lucrătorii italieni şi comunitari: angajatorul comunică începerea raportului de muncă, la INPS, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea propriu-zisă a muncii – în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, în 48 de ore de la angajare se informează Autoritatea de Siguranţă Publică

 

Conţinutul scrisorii de angajare/contractului de muncă:

 • data începerii raportului de muncă;
 • nivelul de încadrare;
 • perioada de probă;
 • dacă lucrătorul locuieşte sau nu cu angajatorul;
 • rezidenţa / domiciliul lucrătorului;
 • durata programului de lucru şi împărţirea acestuia;
 • ţinuta de lucru, care va trebui să fie pusă la dispoziţie de către angajator;
 • alegerea jumătăţii de zi de odihnă săptămânală, pe lângă ziua de duminică;
 • salariul convenit: lunar şi pe oră;
 • locul prestării activităţii şi previziuni ale unor eventuale mutări sau însoţiri în concediu ale angajatorului;
 • concediul de odihnă.

Contractul de muncă trebuie să fie semnat de către cele două părţi (angajator şi salariat)

Prestaţii intermitente de îngrijire a persoanelor pe timp de noapte

Se referă la personalul diferit de cel sanitar, angajat în mod expres pentru prestaţii ocazionale de asistenţă în timpul nopţii. Personalul se încadrează la categoria „B super”, „C super”, „D super”. Angajarea va trebui să rezulte dintr-un document semnat de cele două părţi, prin care se stabileşte ora începerii şi cea a încetării activităţii de asistenţă, precum şi caracterul său de prestaţie ocazională.

Activitatea se desfăşoară între orele 20.00 – 8.00.

Retribuţia relativă este prevăzută în tabelul „D”, cu obligaţia de a asigura salariatului cina, micul dejun şi o cazare adecvată în timpul nopţii. Personalului respectiv i se vor garanta unsprezece ore de odihnă consecutive la fiecare douăzeci şi patru de ore.

Perioada de probă: 8 zile (cu excepţia nivelelor de încadrare D şi D super, când perioada de probă este de 30 zile)

Odihna săptămânală: 36 de ore repartizate astfel:

 • 24 de ore duminica (orele lucrate duminica se plătesc cu 60% în plus);

şi

 •  12 ore în altă zi a săptămânii stabilită cu angajatorul prin contractul individual de muncă (orele lucrate se plătesc cu 40% în plus).

Programul de lucru

 • lucrătorii care locuiesc cu angajatorul: 10 ore de muncă pe zi, ne consecutive, în total 54 de ore/ săptămână;
 • lucrătorii care nu locuiesc cu angajatorul: 8 ore de muncă pe zi, ne consecutive, distribuite de-a lungul a 5 sau 6 zile; în total 40 de ore săptămânale
 • Lucrătorii care aparţin nivelelor C, B, B Super; studenţii (locuiesc cu angajatorul, lucrează maxim 30 de ore/ săptămână):
 • programul de muncă trebuie să fie între orele 6 şi 14  /sau/ între orele 14 şi 22 /sau/ se lucrează 3 zile pe săptămână, maxim 10 ore/zi;
 • contractul de muncă trebuie să fie obligatoriu în scris;
 • au dreptul la repaus de 11 ore consecutive într-o zi, iar în situaţia în care programul zilnic de lucru nu este cuprins în totalitate în intervalele orare 6 – 14, respectiv 14 – 22 are dreptul la repaus neplătit (de obicei după-amiaza) de cel puţin 2 ore/zi;
 • dacă programul de lucru depăşeşte 6 ore au dreptul să le fie asigurată masa.

Munca suplimentară – se aplică  următoarele majorări ale salariului orar astfel:

Munca pe timp de noapte 22 – 6 + 20%
Munca suplimentară 6 – 22 + 25%
Munca suplimentară 22 – 6 + 50%
Munca suplimentară în timpul sărbătorilor + duminicilor + 60%

Pentru orele suplimentare efectuate de lucrătorii care nu locuiesc cu angajatorul (ce depăşesc cele 40 de ore săptămânale, până la efectuarea a 44 de ore săptămânale de muncă), în intervalul 6 – 22, se aplică o majorare de 10%.

Alte drepturi:

Sărbători Concediu Libere plătite Absenţe Maternitate
 Se plăteşte munca efectuată în zilele de sărbătoare, inclusiv în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul

 

Acestea sunt:

– 1 ianuarie;

– 6 ianuarie;

– a doua zi de Paşti;

– 25 aprilie;

– 1 mai;

– 2 iunie;

– 15 august;

– 1 noiembrie;

– 8 decembrie;

– 25 decembrie;

– 26 decembrie;

-Sfântul Patron.

26 de zile lucrătoare (atât în cazul lucrătorilor care locuiesc cu angajatorul, cât şi în cazul lucrătorilor care nu locuiesc cu angajatorul, indiferent de programul de muncă);

– nu puteţi beneficia de concediul de odihnă în timpul perioadelor de boală, maternitate, concediere;

– dacă aţi lucrat mai puţin de un an, concediul se calculează astfel: 26 / 12 X numărul lunilor de activitate din anul respectiv;

 

Lucrătorii care locuiesc cu angajatorul:

– 16 ore pe an;

-12 ore pe an (încadrările C, B, B Super, studenţi);

Lucrătorii care nu locuiesc cu angajatorul:

– care lucrează mai mult de 30 ore / săptămână: 12 ore plătite;

– care lucrează mai puţin de 30 de ore / săptămână: 12 ore recalculate în funcţie de programul de lucru efectuat

Lucrătorul care are un deces în familie (membri de familie care trăiesc cu acesta sau rude, până la gradul al doilea) are dreptul la 3 zile libere plătite;

Cu ocazia naşterii unui fiu, tatăl are dreptul la 2 zile libere plătite

Libere neplătite: acordate în baza înţelegerii dintre părţi.

– în mod obligatoriu trebuie să informaţi angajatorul şi să justificaţi absenţa de la locul de muncă;

– absenţele nejustificate de până la 5 zile, constituie motiv de concediere din justă cauză

– concediu obligatoriu: lunile 8 şi 9 de sarcină + primele 3 luni după naştere. Dacă nu există interdicţii stabilite de medic, cele 5 luni de concediu obligatoriu pot fi luate după naştere.

– perioada respectivă lucrătoarea se ia în calcul pentru stabilirea celui de-al 13-lea salariu, concediului de odihnă, tfr;

– lucrătoarea nu poate fi concediată;

– lucrătoarea poate intra în concediu de maternitate anticipat, dacă există condiţiile necesare şi în urma prezentării unei cereri la Direcţia Teritorială de Muncă.

 

Boală Accident de muncă   Alocaţia pentru nucleul familial
– trebuie să anunţaţi imediat angajatorul;

– trebuie să transmiteţi angajatorului, în termen de două zile de la eliberare, certificatul medical;

– nu este prevăzută plata unei indemnizaţii de boală de către I.N.P.S.

 

Dacă sunteţi bolnav, indiferent dacă locuiţi sau nu cu angajatorul, aveţi dreptul la păstrarea locului de muncă, pentru perioade diferite, în funcţie de vechimea în muncă avută la aceeaşi familie:

 • 10 zile, pentru vechime de până la şase luni;
 • 45 de zile, pentru vechime cuprinsă între şase luni şi doi ani de serviciu;
 • 180 de zile, dacă vechimea depăşeşte doi ani.

 

În afară de păstrarea locului de muncă, angajatorul trebuie să asigure plata unei jumătăţi din salariul stabilit, pentru primele trei zile şi a salariului întreg, pentru zilele următoare, până la un maximum de:

 • 8 zile, pentru vechime de până la şase luni;
 • 10 zile, pentru vechime de la şase luni la doi ani;
 • 15 zile, pentru vechime mai mare de doi ani.

În eventualele zile de internare în spital sau de boală la domiciliul angajatorului, muncitorului nu îi revine indemnizaţia de cazare şi masă.

Dacă sunteţi victima unui accident de muncă, angajatorul, după ce vă acordă primul ajutor,

– trebuie să anunţe accidentul la INAIL,

– trebuie să vă plătească salariul aferent primelor trei zile de absenţă,

– trebuie să păstreze locul de muncă angajatului respectiv, pentru un număr de zile variabile, în funcţie de vechimea în serviciu:

 • 10 zile, pentru vechime de până la şase luni;
 • 45 de zile, dacă are mai mult de şase luni şi până la doi ani de serviciu;
 • 180 de zile, dacă vechimea în serviciu depăşeşte doi ani.

 

 

Dacă lucraţi legal în Italia aveţi dreptul la alocaţie pentru nucleul familial. Puteţi solicita alocaţie pentru: dvs.; soţul/soţia dvs. de care nu sunteţi despărţit/despărţită legal; copiii şi nepoţii pe cale ascendentă cu vârstă mai mică de 18 ani încredinţaţi spre creştere; copiii majori cu handicap care, din motive fizice sau mentale, se află în incapacitate de muncă; fraţii, surorile şi nepoţii dvs., minori sau majori cu handicap, dacă sunt orfani de ambii părinţi şi nu au dreptul la pensie de urmaş.

În cazul familiilor numeroase (cel puţin 4 copii cu vârsta de până la 26 ani), pot fi incluşi de solicitant în nucleul său familial, inclusiv copiii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, dacă sunt studenţi sau ucenici.

Pentru prezentarea cererii la INPS, vă puteţi adresa unui „patronato” recunoscut, care furnizează servicii gratuite în acest sens.

Alocaţia poate fi solicitată retroactiv pentru ultimii 5 ani lucraţi legal, în Italia. Dacă luaţi alocaţie de stat din România, şi aţi prezentat cerere pentru a lua alocaţie din Italia, e necesar să anunţaţi Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială din România.

! Nu puteţi primi simultan, aceleaşi drepturi, din Italia şi din România. Pentru a putea decide asupra deschiderii dreptului dvs. la respectiva prestaţie, INPS poartă corespondenţă cu Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială competentă teritorial din România, prin formulare europene (E401, E411).

Pensia

Pensia pentru limită de vârstă Pensia anticipată Alocaţia socială
Potrivit legislaţiei din Italia, pentru a putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă este necesar ca lucrătorul să fi îndeplinit vârsta de pensionare şi să fi realizat un stagiu minim de cotizare de 20 de ani. În anul 2015, vârsta de pensionare pentru lucrătorii din domeniul privat este: pentru bărbaţi – 66 de ani şi 3 luni şi pentru femei – 63 de ani şi 9 luni. Vârsta de pensionare va creşte treptat. Se preconizează că, în 2018 vârsta de pensionare a tuturor lucrătorilor (bărbaţi şi femei / public şi privat / subordonaţi şi autonomi) va fi de 66 de ani şi 7 luni + o creştere ulterioară stabilită în funcţie de evoluţia speranţei de viata.

Cererea poate fi prezentată cu ajutorul unui ”Patronato” sau online – pe site-ul www.inps.it / telefonic – sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil);

 

 

În anul 2015pensia anticipată este recunoscută lucrătorilor cu un stagiu minim de cotizare de 42 de ani şi 6 luni (în cazul bărbaţilor) şi 41 de ani şi 6 luni (în cazul femeilor).

În cazul pensionării anticipate, sunt prevăzute următoarele penalizări: 1 procent pentru primii 2 ani de anticipare (faţă de vârsta de 62 de ani) şi, ulterior, câte 2 procente pentru fiecare an de anticipare.

Cererea poate fi prezentată cu ajutorul unui ”Patronato” sau online – pe site-ul www.inps.it / telefonic – sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil);

Puteţi beneficia de alocaţia socială dacă: aveţi cel puţin 65 de ani şi 3 luni; aveţi reşedinţa efectivă în Italia (este necesar să fiţi înscris/ă la Serviciul de evidenţă a populaţiei – ”anagrafe” din cadrul Primăriei; puteţi prezenta inclusiv ”carta di soggiorno” – cartea de şedere);  aveţi un venit foarte mic sau nu deţineţi nici un venit; locuiţi legal în Italia de cel puţin 10 ani.

Alocaţia socială nu poate fi transferată în străinătate. Dacă beneficiarul acesteia se mută într-o altă ţară, îşi pierde dreptul de a primi respectiva alocaţie.

Cererea poate fi prezentată cu ajutorul unui ”Patronato” sau online – pe site-ul www.inps.it / telefonic – sunând la numerele de telefon: 803164 (apelabil gratuit de la un telefon fix), 06164164 (apelabil de la un telefon mobil);

Valoarea alocaţiei sociale

În funcţie de venitul realizat anual, alocaţia socială poate fi acordată integral sau parţial.

Valoarea alocaţiei socială se stabileşte anual. În anul 2015, valoarea lunară a alocaţiei este de 448,52€.

Veniturile realizate trebuie să fie inferioare limitelor stabilite anual (€ 5.830,76 dacă solicitantul este necăsătorit; € 11.661,52 dacă solicitantul este căsătorit.)

Dacă perioada în care aţi fost asigurat în Italia, nu este suficient de lungă pentru a putea beneficia de pensie în acest stat, vor fi luate în calcul toate perioadele de asigurare realizate în alte state membre ale UE, deci şi în România.În scopul totalizării perioadelor de asigurare realizate în cele două sisteme de pensii (Italia şi România), INPS va purta corespondenţă în mod direct cu Casa Judeţeană de Pensii competentă teritorial din România, prin intermediul formularelor europene de legătură, în vederea certificării reciproce a perioadelor de asigurare.

Valoarea pensiei va fi stabilită în raport cu stagiul dvs. de cotizare la sistemul de asigurări sociale al respectivului stat membru. Aceasta va corespunde perioadelor de asigurare realizate.

Cererea de pensionare se depune la autoritatea competentă din statul de domiciliu (INPS în Italia şi Casa Judeţeană de Pensii în România).

Verificaţi întotdeauna situaţia privind contribuţiile dvs. de asigurări sociale („estratto conto contributivo”) fie online, înregistrându-vă pe site-ul INPS, fie adresându-vă INPS sau unui „patronato”, pentru a evita eventuale surprize neplăcute.  În eventualitatea în care aţi descoperit că angajatorul dvs. a omis să vă plătească contribuţiile de asigurări sociale, vă sfătuim să prezentaţi, în cel mai scurt timp posibil, o plângere la INPS, cu ajutorul unui „patronato”. Potrivit legislaţiei în vigoare, contribuţiile de asigurări sociale pot fi recuperate retroactiv pentru o perioadă de maxim 5 ani, ce se calculează de la momentul depunerii la INPS a plângerii menţionate mai sus.

ISE şi ISEE (indicatorii situaţiei economice) – utilizat de instituţii publice şi private pentru a evalua situaţia economică a familiilor. În funcţie de aceştia, se stabileşte dreptul/cuantumul la: indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru nucleul familial, grădiniţe şi alte servicii pentru copii, alocaţii şcolare (masă, cărţi, burse de studiu, etc.), facilităţi pentru taxele universitare, servicii socio-sanitare la domiciliu, facilităţi pentru servicii de utilitate publică, etc. Pentru obţinerea ISE şi ISEE, vă puteţi adresa celui mai apropiat sediu CAF.

Salarii minime (valabile de la 01.01.2015)

TABELUL A – MUNCITORI CARE LOCUIESC LA ANGAJATOR (valori lunare)
 A 620.25
 AS 733.03
 B 789.41
 BS 845.80
 C 902.2
 CS 958.58
 D 1.294.49 + indemnizaţie 166,76
 DS 1.350.88 + indemnizaţie 166,76
 

TABELUL B – MUNCITORI DESCRIŞI LA ART. 15 – Al. 2. care locuiesc cu angajatorul, lucrează maxim 30 ore / săptămână (valori lunare)

B  563,87
 BS  592,06
 C  654,07
TABELUL C – MUNCITORI CARE NU LOCUIESC CU ANGAJATORUL  (valori orare)
 A  4,51
 AS  5,32
 B  5,64
 BS  5,98
 C  6,31
 CS  6,64
 D  7,67
 DS  8.00
TABELUL D – ASISTENŢĂ DE NOAPTE  (valori lunare)
handicap
 BS 972.67
 CS 1.102.36
 DS 1.361.76
TABELUL E – PREZENŢĂ NOCTURNĂ (valori lunare)
 NIV. UNIC  645,61
  TABELUL F – INDEMNIZAŢIE  (valori zilnice / valori lunare )
prânz şi/sau mic dejun 1,90 56,40
Cină 1,90 56,40
Cazare 1,64 48,90
 Total 5,44 161,70

Contribuţiile virate pentru anul 2015 pentru contractele de muncă pe perioadă nedeterminată

 Retribuţie orară efectivă Total contribuţie orară
cu cota alocaţiei familiale fără cota alocaţiei familiale *
Până la euro 7,86 € 1,39 (0,35) € 1,40 (0,35)
Peste € 7,34 şi până la € 8,95 € 1,57 (0,39) € 1,58 (0.40)
Peste € 8,95 € 1,91 (0,48) € 1,93 (0,48)
Muncă cu orar de lucru de peste 24 ore pe săptămână ** € 1,01 (0,25) € 1,02 (0,25)

Legendă :

*   Cifra între paranteze este cota în sarcina muncitorului.

** Contribuţia fără cota alocaţiei familiale este datorată când muncitorul este soţul/soţia angajatorului, sau rudă ori afin până la gradul trei şi locuieşte cu angajatorul.

*** Sumele contribuţiilor din zona a patra sunt independente de retribuţia orară plătită, se referă la serviciile domestice efectuate la acelaşi angajator, cu un minimum de 25 de ore de lucru pe săptămână şi se aplică încă de la prima oră lucrată în cursul săptămânii.

Contribuţiile virate pentru anul 2015 pentru contractele de muncă pe perioadă determinată

 Retribuţie orară efectivă Total contribuţie orară
cu cota alocaţiei familiale fără cota alocaţiei familiale *
Până la euro 7,86 € 1,49 (0,35) € 1,50 (0,35)
Peste € 7,86 şi până la € 9,57 € 1,68 (0,39) € 1,69 (0,40)
Peste € 9,57 € 2,06 (0,48) € 2,06 (0,48)
Muncă cu orar de lucru de peste 24 ore pe săptămână ** € 1,08 (0,25) € 1,09 (0,25)

IRPEF (impozitul pe venit)

Dvs. percepeţi o retribuţie din care sunt reţinute contribuţiile de asigurări sociale, însă nu şi impozitul pe venit (IRPEF). Din acest motiv, aveţi obligaţia să prezentaţi Modello Unico(declaraţia de venit) şi să plătiţi IRPEF, dacă este cazul.

! În caz de neplată a IRPEF, riscaţi să primiţi ulterior o solicitare de plată a impozitului cu majorări, din partea Agenzia delle Entrare.

Pentru completarea declaraţiei de venit şi pentru a verifica ce impozit pe venit trebuie să plătiţi şi scutirile de care puteţi beneficia, vă puteţi adresa celui mai apropiat sediu CAF .

Dacă nu aţi primit de la angajator o declaraţie[2] ce conţine sinteza retribuţiilor primite, atunci trebuie să însumaţi toate retribuţiile percepute în cursul anului precedent şi să prezentaţi declaraţia de venit.

Cotele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice, începând cu ianuarie 2007 pentru plata IRPEF pe veniturile obţinute în anii precedenţi, sunt:

De exemplu, veniturile sub 15.000 euro se impozitează cu  23%, cele cuprinse între 15.001 şi 28.000 euro se impozitează cu 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro, etc.

Salariul de până la 8.000 euro/an, nu este supus IRPEF-ului.

Este posibil să se beneficieze de reduceri ale taxelor: dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori; pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale; pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei; pentru ratele împrumuturilor; pentru cheltuieli de renovare, etc.

Puteţi beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, dacă în anul anterior fiecare, în parte, a obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro, prezentând o declaraţie pe proprie răspundere („autocertificazione”) în acest sens.

Pot fi consideraţi membri de familiei aflaţi în întreţinere, chiar dacă nu locuiesc cu contribuabilul: soţia/soţul de care contribuabilul nu este despărţit legal şi copii acestuia. De asemenea, pot fi consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere, cu condiţia să locuiască împreună cu contribuabilul sau să primească de la acesta alocaţii alimentare care nu sunt stabilite prin decizii ale Autorităţii judiciare: soţ/soţie divorţat/ă legal; urmaşi ai copiilor, părinţi, ginere/noră, socri, fraţi/surori, bunici.

Potrivit Circularelor Administraţiei Financiare nr. 95/E din 12 mai 2000, respectiv nr. 18/E din 12 aprilie 2009, la solicitarea Administraţiei Financiare, dovada privind întreţinerea membrului de familie se poate face cu orice mijloc de probă (de ex.: contract de închiriere sau facturi de utilităţi aflate pe numele solicitantului, documentaţie bancară care dovedeşte transferul de bani către membrul de familie aflat în întreţinere etc.). În cursul unui eventual control, Administraţia Finanţelor Publice, poate solicita prezentarea unei certificări emise de autoritatea fiscală din statul de reşedinţă al membrului de familie aflat în întreţinere.

Drepturi după încetarea contractului de muncă:

 • preaviz

Raportul de muncă poate înceta prin libera voinţă a muncitorului şi a angajatorului, cu condiţia să se acorde un preaviz legal celeilalte părţi.
În caz de concediere, pentru raportul de muncă cu un program de lucru de peste 25 de ore / săptămână, preavizul acordat va trebui să fie de:

 • 15 zile calendaristice, până la cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator;
 • 30 de zile calendaristice, peste cinci ani de vechime în muncă la acelaşi angajator.

 

Pentru raportul de muncă cu un program de lucru de până la 25 de ore / săptămână, preavizul va trebui să fie de:

 • 8 zile calendaristice, până la doi ani de vechime în muncă;
 • 15 zile calendaristice, peste doi ani de vechime în muncă.

Aceste termene se reduc cu 50% în cazul demisiei din partea muncitorului. În lipsa preavizului din partea angajatorului, se va plăti muncitorului o indemnizaţie egală cu retribuţia corespunzătoare perioadei de preaviz respective.

În schimb, în caz de demisie, muncitorului care nu lucrează în perioada de preaviz, îi este reţinută din lichidare suma care i-ar fi revenit în această perioadă.

Preavizul se va trimite în scris, cu recomandată cu confirmare de primire pentru a evita contestaţii din partea angajatorului.

În caz de demisie: dacă lucrătorul nu respectă preavizul legal, zilele nelucrate vor fi reţinute din lichidare sau din ultimul salariu.

În caz de concediere: dacă angajatorul nu comunică preavizul sau nu-i permite să lucreze, va fi obligat să-i plătească angajatului toate zilele.

 • TFR ( lichidarea),

Observaţie: Există posibilitatea ca TFR să fie plătit în fiecare an, dacă acest lucru este solicitat de muncitor sau de angajator, în urma obţinerii acordului celeilalte părţi.

 • plata retribuţiei pentru ultima lună lucrată,
 • fracţiunea din al 13-lea salariu (dacă nu a fost acordată),
 • plata concediului de odihnă neefectuat.

Atenţie: Toate aceste drepturi trebuie acordate de către angajator. În cazul refuzului angajatorului, în vederea obţinerii recunoaşterii drepturilor dvs. salariale, potrivit legislaţiei în vigoare, puteţi să demaraţi procedura facultativă de conciliere (e necesar să vă adresaţi Direcţiei Teritoriale de Muncă, unde trebuie să depuneţi o cerere) sau să încercaţi soluţionarea problemei de muncă pe cale sindicală. Este important să deţineţi documente doveditoare şi să aveţi posibilitatea să indicaţi martori (inclusiv datele de contact ale acestora).

 • Indemnizaţia de şomaj NASPI se acordă lucrătorilor (inclusiv ucenicilor; lucrătorilor – asociaţi din cadrul cooperativelor care au un raport de muncă salariată; personalul artistic cu contract de muncă salariată) în următoarele condiţii:
 •  şi-au pierdut involuntar locul de muncă, începând cu 01 mai 2015;

NASPI nu se acordă lucrătorilor:

 • care şi-au dat demisia (cu excepţia demisiei pentru justă cauză / în timpul perioadei de protecţie a maternităţii la locul de muncă – 300 de zile de la data presupusă a naşterii)

sau

 • al căror raport de muncă a încetat prin acordul părţilor (cu excepţia situaţiei în care s-a ajuns la această decizie în cadrul parcurgerii tentativei de conciliere a unui litigiu de muncă realizată de Direcţia Teritorială de Muncă);
 • Au minim 13 săptămâni de contribuţii pentru şomaj, în ultimii 4 ani anteriori pierderii locului de muncă;
 • Au lucrat efectiv minim 30 de zile, în ultimele 12 luni anterioare pierderii locului de muncă, perioadă în care să fi fost plătită cel puţin contribuţia minimă.

NASPI se plăteşte lunar, pentru jumătate din săptămânile lucrate (în care lucrătorul a fost asigurat împotriva şomajului) în ultimii 4 ani. Nu sunt luate în considerare perioadele de asigurare care au fost luate deja în calcul la acordarea unor prestaţii de şomaj anterioare.

Pentru a putea beneficia de NASPI, lucrătorii aflaţi în situaţiile prezentate mai sus, trebuie să prezinte cererea la INPS, în termenul limită de 68 de zile de la pierderea locului de muncă.

Cererea poate fi prezentată prin următoarele modalităţi:

 • Accesând site-ul www.inps.it (este necesar ca solicitantul să se înregistreze pe site-ul INPS şi să obţină de la INPS un cod PIN, în acest sens);
 • Apelând la una din instituţiile de asistenţă a lucrătorilor denumită „patronato”, care, potrivit legii, trebuie să sprijine gratuit lucrătorii să prezinte respectiva cerere;
 • Accesând centrul de contact integrat INPS INAIL (sunând de la un telefon fix la numărul: 803.164 sau de la un telefon celular: 06.164.164).

[1] Persoanelor care deţin certificate de calificare/absolvire cu recunoaştere naţională (în România) şi doresc să lucreze într-un Stat membru al UE, în baza acestora, li se eliberează un atestat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi agenţia municipiului Bucureşti;

Potrivit Autorităţii Naţionale pentru Calificări din România, in conformitate cu O.G. nr. 66/1999, se pot apostila de către prefecturile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti inclusiv certificatele de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională eliberate de furnizorii de formare profesională autorizaţi. Certificatele cărora li s-a aplicat apostila, sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenţia de la Haga.

[2] Potrivit art.33 „Retribuţie şi stat de plată” din Contractul Colectiv de Muncă aplicat lucrătorilor din domeniul lucrătorilor, „angajatorul, în contextul plăţii periodice a salariului, trebuie să emită două exemplare ale statelor de plată/”prospetto paga” (fluturaşi de salariu), unul va rămâne la angajator şi celălalt va fi înmânat lucrătorului. „Angajatorul, la cererea lucrătorului, este obligat să elibereze o declaraţie din care să rezulte suma retribuţiilor acordate în cursul unui an.”

Sursa: http://inforomaniue.dialogsocial.gov.ro/