Patrule ale democraţiei şi ale cetăţeniei


Roma, 20 februarie 2009

În timp ce guvernul italian dă undă verde “voluntarilor pentru siguranţă”, în ideea înăbuşirii comportamentelor deviante pentru care sunt învinovăţite comunităţi întregi , in special comunitatea românească, rezidente in teritoriul italian, Radicalii lansează “patrulele democraţiei şi cetăţeniei” în toată Italia.

Campania va porni duminică, 22 februarie în Roma (orele 13:00-16:00), unde, în cadrul întâlnirilor duminicale ale membrilor comunităţii româneşti la Anagnina, vor fi dispuse mese de informare despre dreptul de vot al românilor rezidenţi în Italia la alegerile europarlamentare din luna iunie. Exponenţi radicali, printre care şi deputata Rita Bernardini, vor lua cuvântul în piaţă şi vor distribui românilor formulare şi, de asemenea, informaţii utile pentru înscrierea pe listele electorale la următorul scrutin.

Această campanie de informare suferă de lipsa totală a resurselor din partea Guvernului care preferă să le folosească pentru măsuri neliberale precum cel votat astăzi de către Consiliul Miniştrilor.

basta1

Zilele trecute asociaţii de români, polonezi şi bulgari, împreună cu radicalii, au atins un obiectiv comun: transmiterea din partea RAI – Radioteleviziunea italiană, a unui mesaj publicitar informativ în legătură cu dreptul de vot al comunitarilor şi data ultimă pentru a putea fi înscrişi pe lista suplimentară specială pentru electori, adică până pe 9 martie 2009 .
manife-rai

Va fi necesar să se vigileze asupra Primăriilor pentru ca să nu se suprapună obsacole birocratice la înregistrarea pe listele suplimentare a comunitarilor cu drept de vot.

Foto -Registrazione al voto dei comunitari – Festival della comunità romena ad Anagnina, 22-02-2009

On. Rita Bernardini con i romeni ad Anagnina - Roma

On. Rita Bernardini con i romeni ad Anagnina - Roma

Video – Comunità Romena – Anagnina Festival – Radicali Italiani e il diritto di voto alle elezioni europee, 22 gennaio 2009 (intervento dell’On. Rita Bernardini

Numai dând concretitudine drepturilor de cetăţenie scrise pe hârtie este posibil să învingem clima de intoleranţă şi de violenţă care riscă să caracterizeze din ce în ce mai mult zilele în care trăim. Acţionând toţi împreună pentru a da viaţă Patriei Europene comune ne face mai responsabili fie pe planul drepturilor fie pe cel al obligaţiilor şi al respectului regulilelor.

non-lasciateci-soli

Facem apel tuturor asociaţiilor şi mişcărilor care astăzi denunţă scandalul “rondelor” pentru ca să se unească în această reacţie comună liberală şi non-violentă.

ronde

Stupri diminuiti dell’8, 4% nel 2008

In Italia gli episodi di violenze sessuali nel 2008 sono diminuiti dell’8,4%, secondo dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. Analizzando l’andamento del fenomeno nel triennio 2006-2008, risulta che gli autori sono italiani nel 60,9% dei casi, seguiti dai romeni (7,8%) e dai marocchini (6,3%).Le vittime sono per lo piu’ donne (85,3%) e di nazionalita’ italiana (68,9%).La maggior parte degli stupri rientra nelle violenze sessuali non aggravate, anche queste in diminuzione del 7,4%. I casi di stupro di gruppo, dopo un incremento registrato nel 2007 (+10,9%) invece sono diminuiti del 24,6%, mentre per le violenze sessuali aggravate e’ stato registrato un trend decrescente nel triennio 2006-2008 con il -16%. Nel 2007, invece, in Italia era stato registrato un aumento dei casi di violenza sessuale del 5% rispetto al 2006 (da 4.821 a 5.062 episodi). Lo scorso anno le forze di polizia hanno individuato 8.845 autori di violenze sessuali, a fronte di 8.749 segnalazioni nel 2007 e di 7.715 nel 2006.

Legge spagnola contro la violenza di genere

Spot bilingv, it-ro: Manifestare joi, 5 februarie 2009 la ora 16 in faţa sediului Rai din Viale Mazzini nr. 14 – Roma


testatablog
Spot radio bilingv, it-ro, pentru a participa la Manifestare joi, 5 februarie 2009 la ora 16 in faţa sediului Rai din Viale Mazzini nr. 14 – Roma .

Fac apel românilor din Italia, tuturor celor care au posibilitatea de a participa, îi invit să fie prezenţi în semn de solidaritate faţă de toate femeile victime ale violenţei, pentru a spune NU învinovăţirii întregii comunităţi din pricina actelor de violenţă săvârşite de indivizi. E important să participăm împreună, din moment ce nicio campanie nu va mai spăla imaginea numelui “român”, pe care un mic grup de microbi-conaţionali de-ai noştri o pătează în Italia. Fac apel tuturor pentru a participa într-o campanie de informare comună, trebuie să cerem împreună Rai – Radioteleviziunii publice italiene să informeze în mod corect cetăţenii comunitari: de aceea este important să participăm, pentru noi, pentru copiii noştri, pentru viitorul nostru comun în Europa!

Simona C. Farcaş

Pentru informaţii:

info@rodep.net
339-8644975

Rai Uno: atac la adresa On. Rita Bernardini în urma vizitei la Rebibbia


Bernardini: pubblicherò tutti i messaggi che mi minacciano e insultano. E’ uno spaccato dell’Italia che è bene conoscere Dichiarazione di Rita Bernardini, deputata Radicale-PD, membro della Commissione giustizia della Camera


Rita Bernardini, deputata Radicali/PD a fost contestată azi dimineaţă pe primul canal de televiziune publică din Italia, Rai Uno, din motiv că, în urma vizitei la Rebibbia, pe care a facut-o împreună cu Sergio D’Elia celor şase români în închisoare, a declarat că i-a găsit pe unul dintre ei cu ochiul vânăt iar pe altul şchiop.

Vom protesta joi, 5 februarie, în faţa televiziunii – Viale Mazzini 14: serviciul public de informare nu trebuie să-şi permită sub nicio formă să aţîţe cetăţenii la violenţă! Astăzi, în schimb, a făcut-o, şi-a permis, cred, prin simplul fapt că cei şase tineri criminali sunt români. Oare ce ne mai aşteaptă?
Vă invit, aşadar, să citiţi şi articolul Donatellei Papi, Italia violenta, è barbarie.

ÎMPREUNĂ PENTRU SIGURANŢĂ ŞI CETĂŢENIE ACTIVĂ

JOI 5 FEBRUARIE 2009
MANIFESTARE ÎN FAŢA RADIO TELEVIZIUNII ITALIENE – RAI

ORELE 16 – VIALE MAZZINI 14 – ROMA

– solidaritate tuturor femeilor victime ale violenţei.

– NU discriminării întregii comunităţi

– pentru respectul dreptului la vot şi la informare al cetăţenilor europeni

Manifestare în faţa sediului televiziunii RAI – Radioteleviziunii Italiene pentru o informare corectă în legătură cu dreptul de vot al cetăţenilor comunitari la alegerile europarlamentare din iunie 2009 şi pentru respectul drepturilor românilor împotriva stereotipurilor rasiste. Suntem peste 1.000.000 de români în Italia. Violenţa se învinge prin participare şi cetăţenie activă.

Împreună, pentru o Patrie Europeană comună!

Amănunte la:

Tel.Mobil n°: 339 8644975

Email: info@rodep.net

Elezioni Europee 2009 – Tutti possiamo votare in Italia, purché si sappia!


Relazione della Dott.ssa Gabriela Floria, Università di Roma “La Sapienza”, in occasione del Convegno tenutosi il 23 gennaio, a Roma, presso la Camera dei Deputati, dal titolo “Elezioni Europee 2009 – Tutti possiamo votare in Italia, purché si sappia!”

• Le problematiche connesse all’argomento di questo convegno sono ben note agli addetti ai lavori, così come lo sono state le premesse giuridiche che le sottendono: il vero problema, reale ed impellente, è quello di far pervenire il messaggio a chi questo diritto-dovere deve esercitarlo e fargli percepire l’importanza della sua partecipazione per uno sviluppo positivo della vita e della rappresentatività democratica sia del Paese in cui questi cittadini vivono sia del Paese da cui essi provengono.

• A margine, io sono romena, qui vivo da 10 anni, qui mi sono laureata, qui sto completando un Dottorato di Ricerca all’Università la “Sapienza”, la comunità romena in Italia rappresenta il nucleo più consistente ed importante (almeno numericamente) degli “stranieri” residenti in Italia. Sento di essere e quindi sono, contemporaneamente, cittadina romena, italiana ed europea.

• Ma le argomentazioni, che mi accingo a sviluppare, valgono per tutti i cittadini stranieri residenti in Italia, qualsivoglia sia il Paese di provenienza, comunitario o no, regolare o clandestino sia l’individuo cui sono rivolte e a cui s’appellano. Infatti ciò che si potrà e vorrà fare potrà essere di esempio virtuoso e di stimolo a chi “regolare” vuole diventarlo e a chi desidera veramente integrarsi nella Comunità che lo ospita.

• “Brevi manu”, dopo alcune considerazioni sullo “status quo” e sulle difficoltà burocratico-legislative interposte, mi limiterò a tracciare un percorso virtuoso di adempienze formali ed un appello a che tutti facciano la loro parte, per quanto di loro competenza.

• Il “Corpus juris” di ciascun Stato (nazionale e sovrano) aderente all’U.E. è da tempo soggetto a variazioni ed adeguamenti in relazione ai trattati liberamente sottoscritti. Il recepimento di queste direttive comunitarie, con i relativi passaggi parlamentari e i decreti attuativi susseguenti, rappresenta spesso per l’Italia un momento di rallentamento del processo di adeguamento legislativo e di confusione formale. Mi rivolgo soprattutto ai politici (di ordine legislativo e amministrativo) che vedo presenti in forze, e ricordo loro come altri Paesi, tra cui la Romania, di recente acquisizione all’ Unione, debbano sopportare gli stessi sforzi in tempi scanditi, in assoluto molto più esigui.
Senza contare il fatto che l’Italia è Stato fondatore della CEE e dell’Unione Europea e che i nuovi membri provenienti dal mondo collettivista,
dell’ex cortina di ferro devono superare lo “shock” di un completo riassetto della loro società civile. Questo per dire che i cittadini europei provenienti da Paesi del defunto “socialismo reale”, avvezzi a misure impositive e talvolta coercitive, vanno informati ed istruiti, se possibile, con strumenti chiari, univoci, spogliate queste informazioni dai “bizantinismi” di una burocrazia che, in Italia, talvolta supera l’esempio dei citati maestri.

• Per approfittare di queste onorevoli presenze, e per entrare nel dettaglio, in Italia, si fa un gran parlare di massimi sistemi (tutela delle minoranze, riforma della Giustizia, privacy ed intercettazioni, ecc..), poi ci si dimentica, o si posticipa “ad libitum” di dar seguito a provvedimenti di esigenza sociale come la regolamentazione dello status delle badanti o le questioni burocratiche connesse al rilascio, in tempi biblici, dei permessi di soggiorno e, se vogliamo, un controllo più puntuale sulla situazione del lavoro in nero dei cittadini infra ed extracomunitari. Si promette al cittadino, da sempre, una semplificazione legislativa, ma i risultati sono ben lungi a venire, anzi l’adempimento a normative comunitarie provoca spesso il contrario.

• D’altro canto ci sono le rappresentanze e le legazioni diplomatiche che, porzioni di Patria in territorio straniero, dovrebbero avere in pugno l’esatta situazione e rendere ai propri concittadini residenti tutte le informazioni ed il supporto che loro abbisogna nelle questioni burocratiche di normali relazioni internazionali, ma anche di informazione sui loro diritti civili e politici.
Ci sono le Associazioni le quali non dovrebbero perseguire sogni di potere di parte o di altro genere.

• Oggigiorno non siamo più al tempo dei banditori e delle loro grida; l’informazione e la conoscenza ha fatto crollare imperi monolitici e potenti, seppur controllati. Prima c’erano solo i quotidiani ed i periodici, ora Televisione e Internet possono superare qualsiasi barriera naturale, mentale o ideologica e penetrare direttamente nella coscienza di ognuno. Vi è, però, un grande problema da non sottovalutare, ovvero i cittadini romeni presenti in Italia sono spesso passivi e disinteressati alla politica e a coloro i quali si autoproclamano i loro rappresentanti e i quali prendono decisioni nel nome e per conto della Comunità.
• Allora tutti facciano la loro parte, in un’opera di divulgazione capillare e insistita:
– Ministero dell’Interno ed Enti Locali;
– Ambasciate e Consolati;
– Associazioni;
– Università e Scuole;
– Chiese e luoghi di Culto;
– Singole persone (di spettacolo, di cultura) che, nell’ambito delle loro attività, vengono a contatto con il loro pubblico, con la gente.

• In questa campagna di informazione sono di fondamentale importanza i media (di ogni genere e grado, nazionali e locali ) e coloro i quali hanno accesso ai media (quindi anche voi politici). Per tempo, quindi immediatamente, il Ministero, Enti Locali, Ambasciate allestiscano appositi “spot” da pubblicare con alta frequenza. Tutti gli altri si mettano a disposizione e ne parlino, anche solo per 2 minuti, come intercalare nelle trasmissioni in cui sono invitati, anche in quelle trash.

• L’appello di partecipazione al voto, in fin dei conti questa è anche la mia proposta , affinché ciascuno faccia il suo diritto/dovere di cittadino, potrebbe risvegliare nelle coscienze dei cittadini quel sentimento di appartenenza europea, di questi tempi un po’ sopito. Di per se la sola quota di partecipazione al voto, se sarà sostanziosa e rappresentativa, potrebbe dare un segnale di consenso rinnovato nella politica e nelle sue Istituzioni.

• L’analisi politica dei risultati verrà dopo e ciascuna parte potrà trovare acqua per il proprio mulino.

Gabriela Floria

In visita ai detenuti romeni del carcere romano di Regina Coeli


clicka sull’immagine per vedere il video dell’incontro con i giornalisti di Rita Bernadini al termine della sua visita ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli insieme a Simona Farcas e Massimiliano Iervolino.
Incontro con i giornalisti di Rita Bernadini al termine della sua visita ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli insieme a Simona Farcas e Massimiliano Iervolino

Il giorno di Natale, 25 dicembre 2008, ho accompagnato Rita Bernardini, deputata Radicali/PD e Membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e Massimiliano Iervolino, delegato per i diritti umani della Provincia di Roma, al carcere di Regina Coeli, dove vi risiedono, ahimé, circa 200 detenuti romeni.
E’ la prima volta che faccio visita a detenuti in un carcere italiano… Mi sentivo emozionata perché mi trovavo a due passi dal Presepe di Piazza San Pietro, e stavo per incontrare alcuni miei connazionali, il giorno di Natale, giorno in cui i romeni, per tradizione, scelgono di passarlo in famiglia, festeggiare la nascita di Gesù Bambino, giorno in cui, per regolamento del carcere, nemmeno i familiari possono fare visita ai loro cari, quindi ero emozionata e contenta di passare qualche ora con loro, rinchiusi, ascoltarli…senza giudicare, senza pregiudizi.

Quale migliore occasione per compiere un gesto umano, di solidarietà?! Portare a quelle persone, che non so e non giudico il motivo per cui si trovino lì dentro, un sorriso, una parola nella loro lingua madre, la mia disponibilità ad ascoltarli.

Qualche giorno prima avevo appreso da una intervista all’ambasciatore romeno in Italia che “nelle carceri italiane vi sono 2800 detenuti (romeni), di cui 805 con condanna defintiva, mentre il resto, arrestati in attesa di sentenza”.
Riportiamo la traduzione dell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa AGERPRES:

L’ambasciatore comunica che, in base all’accordo bilaterale in vigore, solo una decina possono essere espulsi e rimandati in Romania senza il proprio consenso.

”Le autorità italiane desiderano la stipulazione di un accordo bilaterale in cui non vi sia più la neccessità del consenso da parte del detenuto. Ciò che abbiamo convenuto è che lavoreremo su casi individuali, discuteremo e prenderemo decisioni di comune accordo per ogni caso. Sono poche, solo alcune decine, le persone che possono essere espulse e rimpatriate in Romania. Per il resto, il rimpatrio è possibile solo con l’accordo esplicito di ogni detenuto. Ho già detto questo anche durante una trasmissione tv italiana, in primavera, durante la quale siamo stati contestati un po’ , però abbiamo dimostrato di avere ragione”, ha affermato l’ambasciatore Rusu.

Egli ha precisato che in presente la collaborazione giudiziaria tra Romania e Italia in questo senso è regolata dalla Convenzione di Strassburgo del 1983, che regola il trasferimento delle persone condannate e l’accordo bilaterale specifico riguardante il trasferimento delle persone condannate a cui sono state atribuite misure d’espulsione.

I delinquenti romeni sono stati recentemente informati dall’Ambasciata di Romania a Roma su diritti e doveri, mediante una lettera inviata in carcere, sia in romeno che in italiano.

”La comunità ci ha informati che i romeni detenuti nelle carceri italiane non sanno con chi parlare, a chi rivolgersi per risolvere i propri problemi, quindi abbiamo deciso di inviare loro una lettera in romeno ed in italiano per informarli sui propri diritti e doveri e sulle modalità con cui possono rivolgersi al Consolato. E’ stato difficile, il progetto è partito a giugno, le 2.800 lettere circa sono state inviate e ora stanno arrivando le risposte. E’ interessante il fatto che riceviamo risposte sul foglio della lettera che abbiamo inviato noi, i detenuti hanno girato il foglio e hanno scritto le loro richieste”, risponde l’ambasciatore.

Il Ministro della Giustizia di Bucarest ha due magistrati di collegamento presso il Ministero omologo in Italia, che si occupano insieme ai consoli dei casi dei romeni detenuti. L’Ambasciatore Rusu ha voluto sottolineare che anche in altri stati, come Gran Bretagna, Francia o Germania, hanno magistrati di collegamento presso le autorità giudiziarie italiane.

L’impressione al termine della visita, durata circa quattro ore, è stata quella di aver visto un film drammatico… le condizioni quasi scandalose in cui vivono i detenuti: freddo, finestre rotte, docce mal-funzionanti, ammassati in quattro-cinque nella cella…e nella mia mente, mentre passavo sui lunghi corridoi, celle piene da una parte e dall’altra, visi pallidi e tristi dietro le sbarre…pensavo che nella vita, ogni persona dovrebbe, prima di agire, visitare il luogo in cui o per sbaglio o per disgrazia potrebbe finirci, dentro, per capire che l’uomo niente è, non è onnipotente…

Anche i rom possono votare…


Qualche mese fa, prima delle elezioni politiche di novembre in Romania, sono venuta a conoscenza di una interpellanza sottoscritta da alcuni deputati PD (Soro, Bernardini, Touadi, Minniti, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Beltrandi, Burtone, Marrocu, Melis, Duilio) e presentata al Governo italiano dalla deputata radicale Rita Bernardini (11 novembre scorso), affinché sia garantito il diritto di voto ai cittadini comunitari.

Ero molto contenta che finalmente la questione del voto per i comunitari fosse arrivata in Parlamento e che politici italiani si fossero decisi a darci una mano…anche perché, in questo modo, pensavo tra me e me, avrei potuto dare meglio il mio contributo alla causa…dell’integrazione dei miei connazionali che vogliono vivere in Italia.

Il 17 dicembre 2008, presso la sede dei Radicali di Roma, dove ero presente accanto ad altri miei connazionali, tra cui il sig. Decebal Tanase (in rappresentanza della comunità zingara di nazionalità romena a Roma) e rappresentanti della comunità polacca, intorno ad una tavola rotonda organizzata ad hoc , si è discusso insieme a giornalisti, docenti universitari, politici, rappresentanti di associazioni, della messa a punto di una campagna di comunicazione ed informazione per i cittadini comunitari aventi diritto di voto in Italia: “625.278 romeni, 90.218 polacchi, 40.163 tedeschi, 33.477 bulgari, 30.803 francesi, 26.448 britannici, 17.354 spagnoli…”.

Dal dibattito è emerso che manca totalmente l’informazione…, nemmeno i politici, la maggior parte, non sono a conoscenza del grande numero di cittadini comunitari aventi diritto di voto (circa un milione!). Per parlare di integrazione è importante fare la campagna d’immagine ( es. Romania, piacere di conoscerti), ma è più importante il diritto di voto e la partecipazione alle elezioni, sia attiva che passiva, nonché la corretta informazione.

La soluzione, condivisa da tutti, è di far partire subito una campagna comunicativa per informare i comunitari, compresi i cittadini rrom, che hanno il diritto di votare e che le amministrazioni devono agevolarli con tutti i mezzi. A tale proposito, si è convenuto organizzare un convegno a Roma, previsto per il 23 c.m.

Molti zingari, alcuni provenienti dalla Romania, hanno la residenza nei campi. Ma sono iscritti all’anagrafe? Sì! Bene, allora devono sapere che possono chiedere la tessera elettorale (entro il 9 marzo) per poter votare! E noi faremo di tutto per coinvolgerli e portare loro le informazioni corrette su questo diritto, sancito dalla legge, ma quasi impossibile da esercitare.
E, a proposito degli zingari romeni, Sergio Bontempelli ha pubblicato una spettacolare sintesi, che merita essere letta e diffusa per una migliore conoscenza dell’altro…ma anche di se stessi. Chi sono i Rom di Romania? “La stampa quotidiana e le televisioni ci hanno abituati a parlare comunemente di questo fenomeno migratorio, ma non ci aiutano a capirlo: così, quando si discute di «rom rumeni», a molti verranno in mente ladruncoli, spacciatori, scippatori, violentatori di donne o rapitori di bambini, e poco altro. […] Nella campagna elettorale del 1946, il Blocul Partidelor Democratice (alleanza elettorale guidata dal PC) indirizza agli zingari uno speciale appello, «Fraţi romi şi surori romniţe» (fratelli Rom e sorelle romnì), che invita a votare per il Blocul, e si impegna a contrastare discriminazioni ed esclusioni contro le minoranze”. Ora, facciamo in modo che i rrom possano dimostrare l’altra faccia della medaglia, insieme a noi, per una comune Patria Europea.

Simona C. Farcas

Clicka qui per leggere l’articolo completo di Sergio Bontempelli sui rom romeni.