STUDENTI ROMENI FASS. 8 OTTOBRE: INIZIANO I CORSI UNIVERSITARI ALL’ANGELICUM


Ricordiamo a tutti gli studenti interessati agli obiettivi del progetto “Studio Realtà”, promosso da Adjuvantes con la FASS,  e alle Lauree triennale in Scienze Sociali (BAC) e magistrali (Licenza), che sono in SCADENZA LE ISCRIZIONI per A.A. 2018-2019 alla FASS (Facoltà di Scienze Sociali), Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Urbe. I corsi di laurea proposti sono:

 • Laurea triennale (Baccellierato) in Scienze Sociali
  (classe delle lauree triennali italiane L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
 • Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Sociali, indirizzo Scienza Politica
  (classe delle lauree magistrali italiane LM-62: Scienze della politica)
 • Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Sociali, indirizzo Economia e Management
  (classe delle lauree magistrali italiane LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo)
 • Laurea magistrale (Licenza) in Scienze Sociali, indirizzo Economia e Management, curriculum in Management dello Sport (classe delle lauree magistrali italiane LM-47: Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport)
 • Diploma in Management delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Imprese Sociali (XXI Edizione 2018-2019 – tavola rotonda il 17 ottobre: Open Day e consegna degli attestati; i corsi iniziano il 4 novembre).

Le lezioni iniziano l’8 ottobre 2018 alle ore 8:30.

Vedi anche:

Allegati:
Scarica questo file (Flyer 2018.pdf)Diploma CSR, innovazione sociale e sostenibilità 2018 [Volantino descrittivo dell’edizione 2018 del diploma CSR] 613 kB
Scarica questo file (ORDO FASS 2018-19.pdf)ORDO FASS 2018-19.pdf [Nuovo Ordine degli Studi della FASS 2018-19] 841 kB
Scarica questo file (Piano degli studi 2018-2019.pdf)Piano degli studi 2018-2019.pdf

 

 

 

Ordine degli studi anno accademico 2018-2019 Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum, 1 – 00184 Roma.

Angelicum, “Da immigrati a cittadini”: progetto Studio Realtà e laboratorio di co-progettazione


Da immigrati a cittadini
Sviluppo personale e supporto alla leadership comunitaria attraverso la formazione superiore

ROMA 6 GIUGNO 2018
17.00-19.30
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino

largo Angelicum 1

Presentazione del progetto Studio Realtà e laboratorio di co-progettazione
La Facoltà di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum” di Roma realizza dal 2008 il programma “Studio Realtà” che ha come obiettivo la formazione e l’empowerment di stranieri, giovani e adulti, residenti in Italia, che possono essere agenti di cambiamento nelle comunità e associazioni di provenienza e nella realtà sociale.
A 10 anni dal suo inizio è stato chiesto ad IREF di svolgere una ricerca valutativa del programma. Con il coordinamento di éCo è stata quindi avviata una nuova fase di progettazione sulla base dei risultati raggiunti e degli scenari attuali. Il nuovo programma che si sta delineando affiancherà alle borse di studio per accedere alla offerta formativa della Facoltà attività di ricerca sul tema della migrazione e servizi di orientamento allo studio e al lavoro, grazie agli scambi di esperienze con associazioni, imprese e istituzioni del territorio, incentivando la partecipazione dell’associazione studentesca dell’Angelicum.
L’incontro del 6 giugno ha l’obiettivo di presentare a studenti, professori e possibili partner del territorio il lavoro finora svolto e discutere con tutti gli elementi essenziali del nuovo progetto.

Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti 

Universitatea Angelicum oferă Bursă de studii în Ştiinţe Sociale românilor din Roma

Angelicum Roma, FASS: Aperte le iscrizioni per l’A.A. 2017-2018

Universitatea Angelicum oferă Bursă de studii în Ştiinţe Sociale românilor din Roma


Întâlnirea cu participanţii la Proiectul “Studio Realtà”, va avea loc Marţi, 3 martie, la ora 18. Va prezenta Sr. Helen Alford, Vice-Decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Sf. Toma de Aquino” din Roma, Largo Angelicum, n. 1 .

Proiectul “Studio Realtà” din cadrul Facultății de Științe Sociale, propune anul acesta un concurs exclusiv pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti.

Universitatea Pontificală „Sf. Toma de Aquino” – Facultatea de Ştiinţe Sociale din Roma, în dorinţa de a contribui la întărirea relaţiilor, la îmbunătăţirea comunicării sociale şi la îmbogăţirea reciprocă dintre comunitatea românească şi cea italiană, va demara pentru anul universitar 2015/2016 un proiect academic de pregătire rezervat unui număr de 5 români rezidenţi în Italia, denumit “Studio Realtà, în colaborare cu Asociația IRFI onlus “Italia Romania Futuro Insieme” din Roma.

Candidaturile pentru a particpia la Concurs se depun până la data de 30 aprilie 2015. Persoanele interesate, indiferent de vârstă, vor trimite o cerere via email pe următoarea adresă: fass@pust.it , împreună cu o scrisoare de prezentare, CV şi referinţe din partea unei personalităţi civile sau religioase, sau din partea responsabilului unei asociaţii ong.

Programul “Studio Realtà” oferă celor 5 români selectaţi de către Universitate, prilejul de a studia şi obţine un titlu academic în ştiinţe sociale.

Obiectivul principal este acela pregăti bine un grup de reprezentanţi din comunitatea românească, susţinându-i cu burse pentru studii universitare de licență (care vor dura 3 ani + 2 ani specializarea), în domeniul ştiinţelor sociale. Specializarea poate fi în diferite domenii, precum cooperarea internaţională, mass-media şi emigrare, integrarea interculturală, politici pentru imigranţi etc..

Bursele de studii vor permite viitorilor lideri o pregătire temeinică, esenţială pentru a pătrunde realitatea socială în care se află comunitatea românească din Italia şi raporturile ei cu gazdele.

Proiectul se va concentra pe domenii de studiu şi cercetare în grup împreună cu alţi conaţionali; de asemenea, participarea activă la studii de cercetare, stagii, seminarii, simpozioane …, alături de membri ai comunităţii româneşti care nu fac parte din proiectul “Studio Realtà”.

Bursele de studii acoperă integral taxele universitare pentru toată perioada de studii. Nu sunt incluse în bursă transportul, cazarea etc.

Marţi, 3 martie, la ora 18, va avea loc o întâlnire între candidaţi şi Decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii „Sf. Toma de Aquino” din Roma, în Largo Angelicum, n. 1 .

Amănunte la telefon mobil 320 1161307 sau email crociani.baglioni@gmail.com

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Roma, 1 Martie 2015

Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti

Roma, Angelicum. Proiectul “Studio Realtà”: Concurs pentru reprezentanţii comunăţilor româneşti


Universitatea Pontificală „Sf. Toma de Aquino” – Facultatea de Ştiinţe Sociale din Roma, în convingerea de a contribui la întărirea relaţiilor reciproce dintre români şi italieni şi îmbunătăţirea comunicării sociale, va demara pentru anul universitar 2015/2016 un proiect academic de pregătire, rezervat unui număr de 5 români rezidenţi în Italia.

Proiectul “Studio Realtà” oferă 5 burse de studii pentru viitori lideri români din Italia

Proiectul “Studio Realtà” oferă prilejul de a studia şi obţine un titlu academic în ştiinţe sociale. Obiectivul principal al proiectului este acela pregăti bine un grup de 5 reprezentanţi din comunitatea românească, susţinându-i cu burse pentru studii universitare de licență (3 + 2) în domeniul ştiinţelor sociale, cu specializare în cooperare internaţională, mass-media şi emigrare, integrarea interculturală, politici pentru imigranţi etc.. Bursele de studii vor permite viitorilor lideri o pregătire temeinică, esenţială pentru a pătrunde realitatea socială în care se află comunitatea românească din Italia şi raporturile ei cu gazdele.

Proiectul propune domenii de studiu şi cercetare în grup, împreună cu alţi conaţionali; participarea activă la studii de cercetare, stagii, seminarii, simpozioane etc., alături de membri ai comunităţii româneşti din afara proiectului “Studio Realtà”.
Bursele de studii acoperă integral taxele pentru toată perioada de studii.

Amănunte la telefon mobil 320 1161307 sau email: crociani.baglioni@gmail.com

Nu există limită de vârstă pentru a participa la concurs. Candidaturile se depun până la data de 30 aprilie 2015, pe următoarea adresă email, fass@pust.it : CV, scrisoare de prezentare şi referinţe din partea unei personalităţi civile sau religioase, sau din partea responsabilului unei asociaţii ong.

Pentru cei interesaţi să afle mai multe, organizăm o intâlnire, pentru a face cunoştinţă cu Decanul și Sr. Helen Alford Vice-Decanul Facultăţii de Științe Sociale, marţi, 3 martie, în jurul orei 17, la următoarea adresă: Largo Angelicum, n. 1 – Roma.

https://www.facebook.com/groups/futuroinsieme/permalink/10152110378726770/

Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș

Roma, 25 iunie 2014