România participă la Zilele Internaţionale ale Francofoniei la Roma,19-26 martie 2011


Romania Arms and Flag

(€UROITALIA – ROMA,  14 martie 2011)

Comunicat de presă – AMBASADA ROMÂNIEI ÎN ITALIA, ROMA

Ministerul Afacerilor Externe din România şi Ambasada României în Italia anunţă participarea României la Zilele Internaţionale ale Francofoniei de la Roma, prin proiecţia filmului „Nuntă în Basarabia”, o comedie romantică, coproducţie cinematografică moldo-româno-luxemburgheză, în regia lui Nap Toader.

Evenimentul va avea loc pe 25 martie 2011, orele 21.00, la sediul Centrului Cultural San Luigi di Francia din strada Largo Toniolo 22.

Cea de-a doua ediţie Francofilm de la Roma, organizată de Centrul Cultural San Luigi di Francia, în colaborare cu Ambasadele şi reprezentanţele statelor membre Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, se va desfăşura pe parcursul a 7 zile la sediul Centrului din strada Largo Toniolo 22. În cadrul manifestării vor fi prezentate 13 filme de lung metraj, 8 în concurs şi 5 în afara concursului, provenite din Algeria, Belgia, Canada, Franţa, Haiti, Luxembourg, România, Republica Cehă, Elveţia şi Tunisia.

O săptămână dedicată unor proiecţii de film, unele dintre ele în premieră, îmbogăţită de numeroase întâlniri cu regizorii, care se va încheia pe 26 martie prin acordarea a 3 premii: „Premiul Publicului”, „Premiul Juriului” şi o „Menţiune specială a juriului”.

Filmele aflate în concurs sunt:

* Les barons de Nabil Ben Yadir (Belgia)

* Verso de Xavier Ruiz (Elveţia)

* Mange ceci est mon corps de Michelange Quay (Haiti)

* Illégal d’Olivier Masset-Depasse (Luxembourg)

* 981 de Riccardo Trogi (Quebec)

* Tu te souviens d’Adil de Mohamed Zineddaine (Maroc)

* Mariage en Bessarabie de Nap Toader (România)

* Making off di Nouri Bouzid (Tunisia)

Filmele în afara concursului:

* Incendies de Denis Villeneuve (Canada)

* Océans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (Franţa)

* Délice Paloma de Nadir Moknèche (Algeria)

* Les mondes parallèles de Petr Vaclav (Republica Cehă)

* Amour, Sexe et mobylette de Maria Silvia Bazzoli et Christian Lelong (Franţa/Germania)

Programul Festivalului se află în anexa comunicatului de presă.

Intrarea este gratuită, în limita posturilor disponibile, şi se va efectua în strada Largo Toniolo 22, 00186 Roma (între Piaţa Navona e Pantheon).

Persoanele interesate să participe şi să mediatizeze evenimentul menţionat, pot accesa următoarele contacte ale biroului de presă: Christine Desgrange Schmidt – 06 680 2629- ufficiostampa@saintlouisdefrance.it

Informaţii de fond:

1. Rolul activ al României în cadrul Francofoniei instituţionale

– în 1991 România a obţinut statutul de observator, iar din 1993 este membru cu drepturi depline al Francofoniei instituţionale. Statutul de membru OIF, dublat de vocaţia sa francofonă şi francofilă de tradiţie, i-a permis României consolidarea dimensiunii globale a cooperării sale internaţionale, în condiţiile reprezentării trans-continentale a Francofoniei.

– De atunci şi până în prezent, ţara noastră şi-a conturat în cadrul OIF imaginea unui membru responsabil şi dinamic, care îşi asumă şi duce la bun sfârşit angajamentele şi a acumulat un important capital de simpatie, atât la nivelul Organizaţiei, cât şi la nivelul multor state membre.

– Cel de-al XI-lea Sommet al Francofoniei, organizat in România, între 25-29 septembrie 2006, la care au participat 36 de şefi de stat şi de guvern, 25 de miniştri ai afacerilor externe şi 11 miniştri ai culturii şi Francofoniei şi care s-a finalizat prin adoptarea Declaraţiei de la Bucureşti este, prin anvergura lucrărilor şi înaltul nivel de reprezentare, una dintre cele mai importante reuniuni internaţionale găzduite de ţara noastră. Sommet-ul a evidenţiat capacitatea Francofoniei de a se conecta la dezbaterile mondiale pe teme de interes major („edificarea unei societăţi a cunoaşterii, prin utilizarea tehnologiilor informaţionale în învăţământ”).

– România şi-a asumat, de-a lungul anilor, preşedinţia mai multor instanţe şi structuri ale Francofoniei: Sommet-ul Francofoniei; Conferinţa Ministerială a Francofoniei (CMF); Comisia Politică a Consiliului Permanent al Francofoniei (CPF); Comisia ad-hoc pentru cererile de adeziune şi modificările de statut a CPF.

– Toate acestea au redimensionat prezenţa României pe scena politică francofonă, acesta fiind desemnată, în 2007, „stat-far” al Francofoniei pentru regiunea Europei Centrale şi de Est de către Secretarul General al Francofoniei, Abdou Diouf.

– De asemenea, au fost deschise, la Bucureşti, sediile unor importante organisme regionale francofone: Antena regională a OIF şi Biroul AUF pentru Europa Centrală şi de Est). Cele doua instituţii desfăşoară o activitate susţinută de cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe, alte instituţii publice româneşti şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, în derularea unor proiecte francofone de interes naţional şi regional.

– România acordă o atenţie deosebită dezvoltării dimensiunii regionale a Francofoniei în Europa Centrală şi de Est, apreciind că valorile şi practicile francofone bazate pe dialog şi solidaritate pot contribui la stabilitatea şi consolidarea instituţiilor democratice din vecinătatea noastră. Consideră, totodată, că prin aderarea la OIF a numeroase ţări din regiunea noastră, organizaţia şi-a consolidat statutul geo-politic şi are datoria de a reflecta în programele sale nevoile specifice ale acestor ţări. A susţinut activ candidaturile statelor din regiune la statutul de observator sau membru al OIF (ex. sprijinirea candidaturilor Bosnei-Herţegovinei, Muntenegru, Estonia la statutul de observatori, în 2010).

2. Premii internaţionale

– În 2010, scriitoarea română Liliana Lazăr a câştigat prestigiosul premiu literar “Prix des cinq continents de la Francophonie”, pentru romanul său de debut Terre des Affranchis (Editura Gaia), întrunind adeziunea juriului internaţional alcătuit din importante personalităţi francofone. Laureatul premiului Nobel Jean-Marie Le Clezio, membru al Juriului, a calificat această carte drept « unul dintre cele mai originale romane din ultimii ani ». Această realizare îmbogăţeşte palmaresul culturii române şi aminteşte de tradiţia iniţiată de mari scriitori şi filozofi de origine română, precum Ana de Noailles, Eugen Ionesco, Panait Istrati, Tristan Tzara şi Emil Cioran, care au scris în limba franceză şi au dobândit reputaţie internaţională.

3. Proiecte pe care România le-a iniţiat şi le-a dezvoltat în cadrul Francofoniei

a. Programul Eugen Ionescu de burse doctorale şi post-doctorale de cercetare

– Cu ocazia Sommet-ului de la Bucureşti, România şi-a lansat iniţiativa de organizare a Programului Eugen Ionescu de burse doctorale şi post-doctorale de cercetare, în beneficiul stimulării dezvoltării durabile în ţările din spaţiul francofon, îndeosebi a Sudului francofon. Prin crearea acestui program, devenit operaţional în 2007, ţara noastră s-a înscris printre statele cu contribuţii financiare semnificative la programele derulate în cadrul Francofoniei instituţionale. Această iniţiativă de care au beneficiat deja numeroşi candidaţi din Africa şi Europa Centrală şi de Est (cu deosebire din Republica Moldova) evidenţiază, în acelaşi timp, într-un plan mai general, asumarea responsabilă de către România a obligaţiilor de donator decurgând din statutul său de membru UE. Până acum, au beneficiat de Program circa 200 de bursieri din 19 state francofone din Asia, Europa de est şi Asia.

b. iniţiative de promovare a limbii franceze

– „Vademecumul privind utilizarea francezei în organizaţiile internaţionale” adoptat cu ocazia Sommet-ului de la Bucureşti (România suţine principiul multilingvismului în cadrul organizaţiilor internaţionale, îndeosebi în UE şi ONU, pentru păstrarea diversităţii lingvistice);

– Includerea TV5 Monde în grila obligatorie de programe;

– Programul multianual de formare în limba franceză pentru funcţionarii care gestionează dosare europene.

4. Acţiuni organizate de MAE pentru celebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei (ZIF) în 2011

a. la Bucureşti

– 22 martie, organizarea Simpozionului “Regards croisés sur la littérature francophone”, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare, cu participarea unor importanţi conferenţiari internaţionali (Matei Vişniec, scriitor şi jurnalist de origine română, Thibault Martin, universitar din Canada, Bernard Magnier, scriitor francez, Marc Quaghebeur, scriitor francofon din Belgia), moderat de Luca Niculescu, director RFI România. Evenimentul este organizat în colaborare cu un grup de ambasade francofone de la Bucureşti (Canada, RD Congo, Elveţia, Franţa, Liban, Delegaţia Wallonie Bruxelles) şi cu reprezentanţele regionale (cu sediul la Bucureşti) ale OIF şi Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

– 30 martie, Ceremonia de înmânare a atestatelor de participare la cursurile şi seminariile tematice organizate în cadrul Programului multianual de formare în limba franceză.

– Portalul MAE de aniversare a Zilei Francofoniei, la care sunt invitate să contribuie şi ambasadele si reprezentanţele francofone acreditate în România.

b. în străinătate

În afara graniţelor, circa 50 de misiuni diplomatice ale României şi-au exprimat interesul de a se implica în celebrarea Zilei Internaţionale a Francofoniei, prin organizarea de concerte, expoziţii, conferinţe, prelegeri şi prin participarea la diverse evenimente organizate în colaborare cu alte ambasade francofone din ţările de reşedinţă.

Scarica la locandina pdf.  Francofilm2011