Roma, Convegno “1918-2018: Centenario dell’unità romena, retrospettive e prospettive”


Per celebrare il Centenario dell’unità rumena, con il Patrocinio dell’Ambasciata di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’Associazione IRFI onlus ” Italia-Romania: Futuro Insieme”, organizza, in collaborazione con i ricercatori di “Studio Realtà” della Facoltà di Scienze Sociali – PUST e l’Associazione Dacia, un evento a carattere storico, presso la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino in Urbe, largo Angelicum 1, 00184 Roma, Italia.

Il convegno dal titolo “1918-2018: Centenario dell’unità romena, retrospettive e prospettive”, si terrà in Aula 3, venerdì, 23 marzo 2018, alle ore 17:30.

A dare l’avvio, il saluto di benvenuto di Prof. Sr. Helen Alford, O.P. Vice Rettore della Pontificia Università San Tommaso, e di S.E.  il Sig. Liviu – Petru Zăpîrţan Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Romania presso la Santa Sede e il Sovrano Ordine di Malta.

A seguire, il Rev. Dott. Don Isidor Iacovici, ricorderà la figura del Beato Anton Durcovici (1888-1951), Vescovo di Iasi e Martire – antico alunno dell’“Angelicum” -, nel 130° della nascita e 70° della sua ordinazione episcopale. In particolare, il suo apporto al pensiero sociale cristiano, nel periodo tra le due guerre mondiali, in Romania.
“Durcovici si preoccupa della formazione dei laici; commenta le prime 26 questioni della Summa Theologiae I, che traduce in rumeno ed approfondisce per quattro anni tendendo corsi per un numeroso pubblico formato da intellettuali, sia cattolici che ortodossi. La pastorale
dell’intelligenza dei laici svolta da mons. Durcovici negli anni 1935-1940 ha un carattere profetico, poiché anticipa di 30 anni lo spirito del Concilio Vaticano II.”  (Prof. Wiliam Dancă) Fu martirizzato in odio alla fede nel 1951, nelle carceri comuniste di Sighetu-Marmației.
Il Rev. Don Isidor Iacovici è il parroco della comunità cattolica romena di rito latino in Roma, Basilica di San Vitale; membro del Consiglio dei Presbiteri della Diocesi di Roma; è altresì il Postulatore della Causa di Canonizzazione del Beato Anton Durcovici.

La Prof.ssa Eugenia Bojoga, docente di Lingua Romena al Pontificio Istituto Orientale e UBB Cluj-Napoca (Romania), terrà la conferenza
Il periodo italiano nella biografia intellettuale di Eugenio Coseriu” (1921-2002), rumeno-moldavo, massimo studioso del linguaggio, tanto
legato all’Italia, amato dai romeni quanto dai moldavi.

Moderatore del convegno, il Prof. Fernando Crociani Baglioni, giornalista e scrittore.

Maggiori informazioni: 320 1161307.

Annunci

Milano, românii prezentați într-un volum monografic


Volumul a dedicat și câteva pagini cu rețete specifice fiecărei comunități străine, pentru bucătăria românească autorii menționând o rețetă descrisă de Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcaș de la asociația Italia-Romania Futuro Insieme de la Roma.

milano-multietnicaPentru prima oară prezența românească din Milano și Lombardia este consemnată într-un important volum monografic cu titlul: “Milano Multietnica. Scorci e memorie” recent aparut în această vară la editura Meraviglie 206 p., lucrare îngrijităde doi cunoscuți jurnaliști italieni Donatella Ferrario și Fabrizio Pasoli. Milano este deja cunoscut ca un oraș multietnic în care locuiesc cca. 250 000 de străini, originari din 160 de țări, capitala lombardă fiind o metropolă care se înscrie într-o evoluție firească în rândul marilor orașe europene și occidentale. Zi după zi, în opinia celor doi autori, orașul se îmbogațește cu sunetul unor noi limbi, unor noi culturi, unor noi mentalități. Noua realitate căruia nu îi lipsesc multe aspecte problematice, aduce cu sine un enorm potențial din punct de vedere cultural, fără a mai vorbi de o experiență fascinantă pe care o poate avea oricine care vrea sa descopere mapamondul printr-un simplu tur al cartierelor milaneze, care echivalează cu turul lumii într-un singur oraș. Volumul este un mic pas spre a cunoaște și înțelege pe celalalat, pentru aceasta este însănecesar sa faci cunoscut acest fapt, afirmă cei doi jurnaliștiLucrarea monografică este rodul a mai mult de doi ani de muncă a autorilor, care însumează rezultatul a zeci si zeci de întalniri cu persoane aparținând nationalităților prezentate în volum, fiecare povestind experiența lor legată de Milano, reprezentanți de asociații, exponenți ai religiilor, mediatori culturali, cercetători, limitându-se în prezentarea naționalităților mai numeroase de pe teritoriul orașului Milano, careprovin din: Filipine, Egipt, China, Peru, SRI Lanka, România, Ecuador, Ucraina, Maroc, Bangladesh, Armenia, Senegal, Eritrea, etc.

Cu un număr de cca. 15 000 de rezidenți, românii se situează pe locul șase între comunitățile de străini din Milano, în schimb pe teritoriul Lombardiei sunt prezenți 159 626, comunitatea noastră situându-se între grupurile mari deemigranți din regiune.Autorii consideră că românii se integrează foarte repede în Italia datorită afinităților lingvistice, fiind mult predispuși la forme de asociaționism ca o referință principală înspre a păstra rădăcinile culturaleși lingvistice. Comunitatea românească caracterizându-se în acest sens printr-o existență transnațională în care patria de origine coexistă cu noul context social.

Italia este considerată sora mai mare pentru România, afirmă cei doi autori, o caracterizare care în virtutea factorului latinității, face ca românii să se simtă foarte apropiați de această țară. Emigrația românească în Italia are rădăcini vechi încă după primul război mondial, dar despre o emigrație masivă se poate vorbi abia după căderea zidului Berlinului începând cu anul 1990. Dacă în anii 1980 se înregistrau 363 rezidenți români în orașul Milano, în 1995 erau stabiliți 541 ca apoi în 2015 numărul lor să crească la 5 536, iar în 2015 să fie înregistrați cca. 14 798 de romani. Autorii prezintă si o scurtă incursiune istorică a României, marile momente de la 1848 (rolul și influența lui Guseppe Mazzini în Țările Române, prietenia româno-italiană, schimburile culturale care au avut loc în decursul timpului între principatele Romane și Italia), perioada interbelică caracterizată de marile inițiative culturale atât dinspre partea Italiană: deschiderea Institutului Italian de Cultură la București, prezența lui Ramiro Ortiz, catedra de limba română cât și extraordinara strategie diplomaticăculturală venită dinpre partea Statului român în Italia, rolul personalităților Nicolae Iorga si Vasile Pârvan, fondatori ai douămari instituții de cultură cu un rol fundamental atunci și acum în promovarea culturală și artistică românească în Italia. Sunt prezentate personalități italiene precum Luigi Cazzavillan, Giovanale Vegezzi Ruscalla, Ramiro Ortiz care au contribuit la dezvoltarea raporturilor culturale între România și Italia.

În prezent, realitatea culturală românească la Milano este definită în opinia autorilor de fondarea la Milano a unui Centru Cultural italo-român si a primei edituri românești in Peninsulă – Rediviva, care au reușit să valorizeze cultura românească în teritoriu prin dialogul deschis atât cu comunitatea românească, societatea italiană cât și dialogul intercultural dezvoltat cu reprezentanțiiasociațiilor de străini din teritoriu. Un interviu mai lung intitulat Misionarismul cultural între România și Italia este realizat de jurnalista Donatella Ferrario cu Violeta Popescu, interviu care aduce în atenție eforturile și imaginea din punct de vedere cultural pe care o prezintă România și comunitatea de români din Milano, interesul acesteia de a se integra în contextul cultural al orașului, fiind enumerate inițiativele din cadrul bibliotecilor italiene, universități, școli, diferite instituții, fundații și asociații italiene, prezența în cadrul Bookcity Milano, Festivalul de Literatură, Festivalul de Poezie, Zile Interculturale, s.a.

Prezența românilor în Milano, incluzând toate categoriile profesionale (muncitori, ingineri, medici, asistente, îngrijitoare, angajați ai unor diferite firme și companii, până la o importantă elită culturală si artistică (profesori, cercetători, artiști, pictori, muzicieni, balerini etc.) alături de alte comunități de străini, reprezintă o bogăție si o resursă importantă în istoria orașului.

În realizarea și prezentarea României în cadrul acestui volum, a comunității de români din Milano, jurnaliștii italieni Donatella Ferrario și Fabrizio Pesoli, mulțumesc tuturor celor care din comunitatea românească au oferit sprijin informațional, suport, bibliografie, fiind amintit Consulatul General al României la Milano preecum si numele consulului general George Bologan (actual ambasador al României la Roma) căruia autorii îi mulțumesc în mod special pentru suportul acordat,  Centrului Cultural Italo Român și tuturor celor intervievați în decursul întocmirii cărții.

Autorii fac referință în prezentarea tuturor comunităilor, la o listă bibliografică cuprinzând studii, articole, volume apărute atât în limba română cât și în cea italiană. La finalul volumului sunt dedicate câteva pagini cu rețete specifice fiecărei comunități străine, pentru bucătăria românească autorii menționând o rețetă descrisă de Simona Cecilia Crociani Baglioni Farcas de la asociația Italia-Romania Futuro Insieme de la Roma.

Violeta Popescu

Violeta Popescu

Pentru fotografiile publicate în cadrul volumului, autorii mulțumesc Feliciei Chi, videoreporter. Începând din luna septembrie, în mai multe orașe din Italia vor avea loc lansări ale volumului, considerat în urma recenziilor apărute (Corriere della Sera etc.) ca fiind un instrument de referință pentru cine dorește să cunoască dincolo de obișnuitele prezentări, istoria, locul de unde vin, tradițiile acestor comunități.

Sursa:  Cultura Romena, Milano – www.culturaromena.it

7 septembrie 2016

ITALIA-ROMANIA: Roxana Ene in concerto a “Roma Forestiera: musiche e storie migranti in città”


 ROMA. Giovedì 31 marzo alle ore 19.30 in programma al Teatro di Villa Torlonia – Via L. Spallanzani 1/a,  la serata “Roma Forestiera: musiche e storie migranti in città”, uno straordinario concerto che vede la partecipazione del Coro Multietnico Romolo Balzani, del Coro dei bambini del Bangladesh di Torpignattara  e Hevi Dilara e Abdurrahman Ozel (Kurdistan), Roxana Ene (Romania), Sushmita Sultana (Bangladesh), Madya Diebate (Senegal).

Roxana Ene, premiata alla 5° edizione festival PROPATRIA, 2015 ,,Festival Internazionale dei Giovani Talenti Romeni", nella foto con Mioara Moraru, Prof. Fernando Crociani Baglioni e Tatiana Covor.

Roxana Ene, premiata “artista d’eccellenza” alla 5° edizione festival PROPATRIA, 2015 ,,Festival Internazionale dei Giovani Talenti Romeni”, nella foto con Mioara  Moraru, Prof. Fernando Crociani Baglioni e Tatiana Covor.

Alle musiche si intrecceranno i racconti di migrazione scritti e letti da giovani migranti, a cura dall’Archivio Memorie Migranti. Una produzione del Circolo Gianni Bosio con la direzione artistica di Sara Modigliani e le ricerche di Alessandro Portelli.

Il progetto “Roma Forestiera. Musiche migranti a Roma”, iniziato dal Circolo Gianni Bosio nel 2009 (ma arricchito da materiali raccolti anche in precedenza) è dedicato a questi suoni della città e ai loro protagonisti. Come la letteratura dell’immigrazione è uno dei filoni più nuovi e affascinanti della letteratura italiana contemporanea, allo stesso modo la moltitudine di musiche “forestiere” è parte essenziale della musica del mondo popolare della Roma di oggi – la musica delle strade, delle periferie, degli emarginati, dei “non egemoni”.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 060608 a partire da 7 giorni prima dell’iniziativa.

re

ROMÂNIA-ITALIA: A MUNCI ESTE UN DREPT, A EXPLOATA MUNCA ESTE O INFRACTIUNE


A munci este caracteristic persoanei umane, exprimă demnitatea ei de ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea se spune că munca este sacră. Din acest adevăr decurge o urmare de mare importanță:
• «Gestiunea locurilor de muncă este o mare responsabilitate umană și socială, care nu poate fi lăsată în mâinile câtorva sau descărcată pe seama unei ”piețe” divinizate. A provoca pierderea de locuri de muncă înseamnă a cauza o mare pagubă socială. Mă întristez când văd că nu este de muncă, când văd oameni fără un loc de muncă, care nu găsesc de muncă și că nu au demnitatea de a duce acasă o pâine. Și mă bucur foarte mult când văd guvernanții făcând atâtea eforturi în favoarea muncii, pentru a găsi locuri de muncă și pentru a căuta ca toți să aibă de muncă. Munca este sacră, munca dă demnitate unei familii. Și trebuie să ne rugăm ca să nu lipsească munca într-o familie”. Citește articolul întreg pe site-ul Radio Vatican România – Papa Franciisc: Audiența generală din 19 august 2015. Viața de familie și munca fac parte din planul lui Dumnezeu

Ambasador_Dana_ConstantinescuLa începutul lunii august, un grup de opt cetățeni români au semnalat Ambasadei României în Italia că ar fi fost supuşi unor abuzuri din partea angajatorilor. Lucrătorii români au denunţat presupusele fapte şi la Chestura din Salerno, Comisariatul de Poliţie Battipaglia, arătând că ar fi fost angajaţi în România prin intermediul unei firme din Braşov pentru a desfăşura o activitate lucrativă sezonieră în Italia, respectiv cules de legume. Ulterior au fost transportaţi cu un microbuz din Braşov şi aduşi în Italia unde ar fi ajuns în data în localitatea Eboli (Campania), fiind cazați în spații fără acoperiş, apă curentă sau toalete. Intermediarul le-a transmis lucrătorilor că nu doreşte să îi plătească pentru munca prestată întrucât o mare parte din banii pe care ar fi trebuit să îi câştige ar fi fost deja cheltuiţi cu întreţinerea lor, deşi iniţial li s-ar fi promis o sumă fixă de bani plus masă şi cazare gratuită. În aceste condiţii cei opt au decis să părăsească locul de muncă, s-au deplasat până în localitatea Battipaglia pentru a depune plângere la poliţie şi au contactat Ambasada.

 numero verde antitratta 800.290.290

numero verde antitratta 800.290.290

Ambasada României în Italia face un apel către cetăţenii români interesaţi să lucreze în Italia să analizeze cu atenţie ofertele de muncă şi să se asigure că raportul de muncă se va desfăşura în baza unui contract de muncă.
Cetățenii români care întâmpină o problemă de muncă pe teritoriul Italiei trebuie să depună o plângere la autorităţile italiene înainte de a reveni în România.
În cazul victimelor traficului de persoane, pot apela numărul verde 800.290.290, activ 24 de ore din 24, de la care pot primi asistenţă, inclusiv în limba română.
“Sfătuim persoanele care doresc să lucreze în străinătate, ca înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale din România, ce are ca activitate principală selecţia şi plasarea forţei de muncă, să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în vederea solicitării de informaţii referitoare la înregistrarea firmei la inspectoratul teritorial de muncă şi la sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. De asemenea, este necesar să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială.
Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.”

Sursa: Ambasada României în Italia

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/y9NAKJCSTO4&#8243; frameborder=”0″ allowfullscreen>

Nel periodo 13-19 luglio 2015, S.E. l’Ambasciatore di Romania in Italia Dana Constantinescu ha avuto una serie di incontri con i rappresentanti delle autorità locali e membri della comunità romena delle regioni Campania (Eboli), Basilicata (Potenza, Policoro) e Calabria (Cariati Marina, Crotone, Catanzaro, Rosarno, Reggio Calabria e Cosenza). Visita dell’ambasciatore in Campania, Basilicata e Calabria.

Campagna antitratta, Romania, 2012

Campagna antitratta, Romania, 2012

ROMÂNII DIN ITALIA LA RAI RADIO1. Duminică 16 august, ora 11.05


Povești de succes și de integrare. rairadio1Povești despre oameni și familii de români care trăiesc și lucrează în Italia, contribuind la creșterea și bunăstarea acestei țări.

Duminică, 16 august la ora 11.05 (ora Italiei), Radio1 Rai, în cadrul emisiunii “I nuovi Italiani – Noii italieni”, va transmite interviul Simonei Cecilia Crociani Baglioni Farcaș Președinta Asociației Italia/Romania Futuro Insieme alături de câteva povești de succes ale românilor din Italia. http://www.radio1.rai.it/.

inuoviitCu Francesca Sabatinelli și Fabrizio Silvestri.

Românii din Italia, uniţi pentru a-şi alege reprezentanţii la primul Congres al Românilor de Pretutindeni. La Guidonia, pe 18 octombrie, a IV-a întâlnire .


Guidonia

Românii din Italia sunt pregatiţi să îşi aleagă reprezentanţii la primul Congres al Românilor de Pretutindeni, prevăzut pentru 29-30 noiembrie 2014 şi organizat de Parlamentul  României şi Ministerul Afacerilor Externe, însă contestă metodologia propusă de DPRP şi cere reprogramarea Congresului. În acest scop, Comitetul ad-hoc constituit în luna septembrie la Roma, va monitoriza alegerea persoanelor care vor pleca la Bucureşti.

Comitetul ad-hoc este o iniţiativa apolitică şi independentă a mai multor membri ai societăţii civile româneşti din Italia care a luat startul la Roma şi a continuat la Bologna şi Torino.

Urmează,  în data de 18 octombrie 2014, începând cu ora 9, a IV-a întâlnire organizată  la Guidonia (Roma). Comitetul ad-hoc este deschis, oricine putând adera şi particpa la întâlnirile organizate de membrii acestuia.

Adresa  locaţiei din Guidonia, unde va avea loc întâlnirea,  va fi comunicată direct celor interesați, prin email sau sms.  Pentru informații ulterioare, sunaţi la  mobil nr. 327 5310080, d-na prof. Gianina Ina Ghiuță.

Vă rugăm să confirmați participarea prin email la: candidati@congres@gmail.com.

 

Comitetul ad-hoc Italia
e-mail: candidati@congres@gmail.com

Guidonia

Comunicat de presă

In data de 9 septembrie 2014 s-a constituit la Roma Comitetul ad-hoc de lucru pentru organizarea alegerilor independente privind reprezentanţii românilor din Italia la Congresul de la Bucureşti. La întâlnirea de la Roma au participat peste 30 de preşedinţi de asociaţii din mai multe regiuni ale Italiei. Evenimentul a fost găzduit de patronatul “50&più ENASCO” din Roma cu sprijinul profesorului Ferdinando Crociani Baglioni.

Iniţiativa apolitică şi independentă a mai multor membri ai societăţii civile româneşti din Italia a luat startul la Roma şi a continuat la Bologna (14 septembrie 2014) şi Torino (21 septembrie 2014). În acest fel, întâlnirile au dat ocazia tuturor românilor să îşi exprime părerile privind proprii reprezentanţi. În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre posibile metode pentru organizarea alegerilor sub semnul transparenţei şi al imparţialităţii. Comitetul de lucru din care fac parte asociaţii din regiunea Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia şi Piemonte şi-a arătat disponiblitatea de a susţine persoane “capabile şi pregătite, implicate în acţiuni de binefacere în folosul comunităţii româneşti din Italia”. Deasemenea, membrii socieţăţii civile reunite au concordat profilul reprezentantului liber ales care va duce în faţa autorităţilor de la Bucureşti doleanţele şi situaţia reală cu care se confruntă românii din Italia. Acesta va fi un bun cunoscător al problemelor românilor din Peninsulă, stăpâneşte o bază juridică internaţională, nu are antecedente penale şi nici afinităţi politice. Pot fi alesi exclusiv cetateni romani cu resedinta sau domiciliul in Italia. La alte condiţii de adaugă şi vărsta minimă de 25 de ani.

În ceea ce priveşte metodologia alegerilor, au fost propuse varianta votului cu ajutorul Internetului dar şi crearea unor spaţii indipendente pe lângă secţiile de votare din Italia puse la dispoziţie în timpul alegerilor prezidenţiale în data de 2 noiembrie 2014. Metoda votului on-line însă, are o acoperire totală şi dă posibilitatea oricărui român să îşi exprime preferinţele. Posibilii reprezentanţi care se încadrează în condiţiile de mai sus pot fi propuşi de către oricine . În urma propunerilor se va alcătui o listă a cadidaţilor şi va câştiga persoana cu cele mai multe voturi pentru fiecare regiune. Fiecare votant se va identifica prin CNP, cod fiscal italian şi data naşterii. De asemenea, prin sondaj, vor fi contactati telefonic cel putin 10% dintre votanţi pentru confirmarea identităţii. În acest fel evoluţia voturilor va putea fi urmarită în direct, on-line. Timpul de desfăşurare al etapei de vot va fi de 7 zile.

Comitetul ad hoc al comunității a mai decis să ceară autorităților competente reprogramarea Congresului la o dată care să asigure un termen de cel puțin 3 luni între publicarea oficială a metodologiei și desfășurarea lucrărilor și elaborarea unei noi metodologii care să țină cont de sugestiile care vor veni din partea societății civile și care să fie supusă unei dezbateri publice pentru o perioadă de cel puțin 14 zile.  

logodiaspora

Comitetul ad-hoc, participanții la întâlnirea de la Roma, 9 septembrie 2014:

 • Bălănici Felicia, As. “Italia-Romania: Futuro Insieme”,Roma
 • Benzar Florin Cristian, As. “Europa”, Latina
 • Bogdan Maria, As. “Badante indipendente”, Roma
 • Briciu Dorin Adrian, As. “Europa”, Sezze – Latina
 • Chican Cristina, Comunitatea Ortodoxă Română din Italia, Roma
 • Cojocea Leontin, As. “ CNCRI ”, Siena, Toscana
 • Coman Dorin, As. “Dacia Felix”, Roma
 • Costache Dănuƫ, Roma
 • Cristea Mioara Moraru, As. Pro Patria, Roma
 • Crociani Baglioni Farcaş Simona Cecilia, As. “IRFI”, Viterbo
 • Crociani Baglioni Fernando, journalist Roma
 • Dohan Constantin, Roma
 • Dumitru Ion, As. “Partida Romilor Pro Europa”, Roma
 • Enii Liviu, ataşat comunităţi româneşti şi culte – Ambasada României în Italia – observator
 • Farcaş Anton, As. “Italia-Romania: Futuro Insieme”, Grosseto
 • Mihai Anca, journalist Roma
 • Mihalache Dana Ioana, As. “Spirit Românesc”, Roma
 • Mitrică Monica, As. “Vocea Românilor”, Roma
 • Moisa Ioan, Roma
 • Moisa Lidia, Centrul Transfrontalier de Conexiune, Roma
 • Neacşu Alexandru, As. “Ulpia Traiana Romana”, Roma
 • Oancea Diana, As. “Spirit Românesc”, Roma
 • Panica Alina, Roma
 • Pîrjolea Gabriel, Consilier local la Riano
 • Postelnicu Elena, jurnalist – Radio România Actualităţi – observator
 • Preot Popa Ştefan, Arhimandrit, Biserica Ortodoxă Română din Italia, Roma
 • Prundeanu Lorenzo Iulian, As. “Hora Unirii”, Gosseto
 • Pufu Ovidiu, ataşat de presă – Ambasada României în Italia – observator
 • Scorţanu Carmen, As. “Stindardul Geto-Dacic”, Parma
 • Sinca Mihaela, As. “Urmaşii lui Neagoe Basarab”, Roma
 • Şorici Constantin, As. Părinţilor Români din Italia”, Roma
 • Stănăşel Claudiu, Prato
 • Stănăşel Ştefan, As. “CNCRI”, Prato
 • Stoleriu Gheorghe, As. “Rapsodia”, Ferentino
 • Terteleac Eugen, As.”ARI”, Roma
 • Trifan Laurenƫiu, As. “Români din Roma”, Roma
 • Vasile Bianca Mihaela, Grupul vocal “Arpeggio” As. “IRFI”, Pomezia
 • Vasile Simona, Grupul vocal “Arpeggio” As. “IRFI”, Pomezia.

 

Comitetul ad-hoc, participanții la întâlnirea de la Bologna, 14 septembrie 2014:

 

 • Albu Elena Rodica, Bologna
 • Badea Alexandru Mihai, Bologna
 • Bălăneanu Cristian Marius, Bologna
 • Bucura Elena, As. “CNCRI”, Firenze
 • Cojocea Leontin, As. “CNCRI”, Siena
 • Corina Pop, Bologna
 • Guraliuc Doina-Iulia, Bologna
 • Istrate Cristina, As. “FART”, Firenze
 • Molnar Emilia Mihaela, As. “Betania”, Bologna
 • Molnar Mihai, As. “Betania”, Bologna
 • Niculae Magda Gabriela, Bologna
 • Orbeci Marian Cătălin, Bologna
 • Păuleț Constantin, As. “Betania”, Bologna
 • Radu Iulia, As. “Betania”, Bologna
 • Scorţanu Carmen, As. “Stindardul Geto-Dacic”, Parma
 • Scurtu Petru, As. “CNCRI”, Siena
 • Vasile Șimon, As. “Betania”, Bologna
 • Vlass Daniela Elena, As. “Sindicato Immigrati”, Ravenna
 • Vlass Leontin, As. “Sindicato Immigrati”, Ravenna.

Bologna

 

Questo slideshow richiede JavaScript.

 

Comitetul ad-hoc, participanții la întâlnirea de la Torino, 21 septembrie 2014:

 

 • Borcea Catalin, As. “Valahia”, Volpiano
 • Boroianu Maria Iulia, As. “Ovidio”, Chieri
 • Calapareanu Dorin, Pavarolo
 • Ceauş Elena Simona, “Forum delle Comunità Straniere in Italia”, Varese
 • Cioata Burduja Elisabeta, “Centrul de Cultură şi Tradiţie Românească”, Torino
 • Ciuraru Stefan, Settimo Torinese
 • Cojocea Leontin, As. “CNCRI”, Siena
 • Constantin Carmen, As. “Flacăra”, Torino
 • Cristea Petre, As. “Flacăra”, Torino
 • Enescu Luciana, As. “Flacăra”, Torino
 • Gaiţă Cristian, “Ora”, Torino
 • Goran Alexandra, “PDL Diaspora”, Torino
 • Iacob Jeni, As. “Valahia”, Volpiano
 • Igescu Cristian, As. “UDRI”, Torino
 • Luntraru Titi, “Forum delle Comunità Straniere in Italia”, Milano
 • Lupu Daniel, Torino
 • Mezei Ştefan, As. “Ovidio”, Castiglione Torinese
 • Miriţă Aurelia, As. “Frăţia”, Torino
 • Moreanu Mihaela, Torino
 • Munteanu Valentina, Torino
 • Pascal Valentina Mihaela, Torino
 • Popescu Romulus, Milano
 • Raica Gheorghe, As. “UDRI”, Alessandria
 • Sclearenco Alexandra, Milano
 • Scorţanu Carmen, As. “Stindardul Geto-Dacic”, Parma
 • Stănăşel Ştefan, As. “CNCRI”, Prato
 • Stoica Anisoara, Torino
 • Trisca Carmen, Torino
 • Tutuianu Ciprian, Carmagnola
 • Vîlcu Eugen, Torino.

Torino

 

 

Roma, 2 octombrie 2014

Biroul de presă al Comitetului ad-hoc

E-mail: candidati.congres@gmail.com

Roma, 15 giugno: Seconda edizione “Giornata regionale del Timone”- Lazio


Su invito degli organizzatori, saranno presenti i membri dell’Associazione Italia-Romania Futuro Insieme, in considerazione del loro “impegno nella promozione dei principi non negoziabili, testimoniato anche dalla comune partecipazione alla III Marcia nazionale per la vita”.

Associazione IRFI - "Italia Romania Futuro Insieme" onlus

Logo Associazione IRFI – “Italia Romania Futuro Insieme” onlus

Sabato  

15 giugno si terra’

a Roma
la seconda edizione della 
“Giornata regionale del Timone”- Lazio
 Una giornata di incontro, preghiera e studio degli amici 
della rivista coordinata dal Centro Culturale 
“Amici del Timone- Fides et Ratio”. 

Il Programma inizia alle 9,30   e l’evento si svolgerà presso il “Centro Nazareth” (via Portuense 1019).

Tra le personalità che animeranno l’evento ricordiamo qui i giornalisti e scrittori Costanza Miriano e Rino Cammilleri, il direttore de “il Timone” Gianpaolo Barra S. E. Mons. Gino Reali, Vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina.
English: Antonio Cardinal Cañizares Llovera af...

La santa messa, alle 11,30, sara’ celebrata da Sua Eminenza il Signor Cardinale Antonio Cañizares Llovera, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Per adesioni e informazioni scriva agli organizzatori:

amicideltimoneroma@gmail.com

 Futuro Insieme Italia Romania

Durante tutta la giornata saranno visitabili stand espositivi dell’associazionismo e dell’editoria cattolica, tra questi quello del CENTRO CULTURALE LEPANTO .

SANTI ANNA E GIOACCHINO: LA FESTA RELIGIOSA DELLE FAMIGLIE CRISTIANE


Roma, 27 luglio 2012 (Simona C. Farcas) – Solenne celebrazione ieri sera, 26 luglio, dell’Arciconfraternita di S. Anna de’ Parafrenieri e degli Addetti ai Sacri Palazzi Apostolici, presieduta da S.E. Rev.ma Mons.  PAOLO DE NICOLO’, Reggente la Prefettura della Casa Pontificia, nella Chiesa romana di S. Caterina della Rota.

Presente il Corpo Diplomatico, membri della Segreteria di Stato e Famiglia Pontificia ecclesiastica e laica, gentiluomini di Sua Santità, l’Anticamera Pontificia con il Decano a capo dei sediari in divisa, rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta, cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, esponenti dell’aristocrazia romana facenti capo al Principe Orsini d’Aragona, e membri di altre Confraternite storiche romane; congregazioni religiose femminili diffuse in tutto il mondo e il clero della Fraternità di San Pietro della vicina chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità de’ Pellegrini, dove si officia nel rito romano antico per il Centro di Roma.

Roma, Celebrazione nella chiesa di S. Caterina della Roma

Roma, Celebrazione della Festa di Sant’Anna nella chiesa di S. Caterina della Rota

 Altresì presenti con tanto spaccato della Santa Sede e del Vaticano nel suo complesso e del laicato romano, rappresentanti di comunità di immigrati dall’Europa Orientale all’America Latina, con l’Associazione “Italia-Romania: Futuro Insieme” ed altri sodalizi, particolarmente devote a Sant’Anna. 

 Al termine della Messa cantata, l’Ecc.mo Presule capo della Prefettura del Papa, ha rivolto la preghiera dinanzi all’altare di Sant’Anna fregiato delle reliquie.

Alla presenza di future mamme con le rispettive famiglie, si è recitata la preghiera dei fedeli alla mamma della Madonna.

E’ stata questa una manifestazione di fede e di esaltazione dei valori umani e cristiani della famiglia così come insegna il Vangelo. Una riaffermazione dell’ideale di famiglia cristiana, scevro dall’edonismo, dal nichilismo della società secolarizzata, laicistica dei tempi correnti, dove imperversa il relativismo morale e sincretismo religioso costantemente denunciati dal Santo Padre Benedetto XVI.

Numerosi i giovani presenti e gli adolescenti accompagnati dalle rispettive famiglie cristiane, espressione del laicato cattolico romano nelle sue molteplici realtà organizzate di apostolato religioso e sociale.

Da sin.: il Consigliere di Ambasciata di Polonia presso la Santa Sede Anna Kurdziel; il Segretario dell'Istituto di Studi Storici Beato Pio IX Dott. Stefano Zauli; il Cerimoniere Arch. Stoppa; il Decano generale Gr.Uff. Massimo Sansolini; il Decano dell’Anticamera Pontificia Comm. Prof. Augusto Pellegrini; sediari pontifici; il Conte Cav.Gr.Cr. Prof. Fernando Crociani Baglioni, in rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta e personalmente del cappellano capo emerito Rev.mo Mons. Azelio Manzetti

Da sinistra: il Consigliere di Ambasciata di Polonia presso la Santa Sede Anna Kurdziel; il Segretario dell’Istituto di Studi Storici Beato Pio IX Dott. Stefano Zauli; il Cerimoniere Arch. Stoppa; il Decano generale Gr.Uff. Massimo Sansolini; il Decano dell’Anticamera Pontificia Comm. Prof. Augusto Pellegrini; S.E. il Principe Don Raimondo Orsini d’Aragona, Sua Altezza Reale la Principessa Kethevan Bagrationi di Georgia, Ambasciatore della Georgia presso la Santa Sede; sediari pontifici; il Conte Cav.Gr.Cr. Prof. Fernando Crociani Baglioni, in rappresentanza del Sovrano Militare Ordine di Malta e personalmente del cappellano capo emerito Rev.mo Mons. Azelio Manzetti; il ministro consigliere S.M.O. di Malta in Armenia Dott. Corrado Ruggieri, il Consigliere ecclesiastico dell’Ambasciata d’Ungheria presso la Santa Sede Mons. László Németh .

Come risulta anche dal web e praticato attraverso le nuove tecnologie, si riscontra l’invocazione delle giovani famiglie cristiane rivolte a tale santa chiamata all’interruzione del peccato originale; ad essere soggetto prediletto nel disegno della salvezza e strumento dell’Immacolata Concezione. Com’è nella verità di fede sancita dal Dogma proclamato dal Beato Pio IX.

Arciconfraternita di S. Anna de Parafrenieri

Arciconfraternita di S. Anna de Parafrenieri

‎”La ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna fa pensare al tema dell’educazione, che ha un posto tanto importante nella pastorale della Chiesa. In particolare, ci invita a pregare per i nonni, che nella famiglia sono i depositari e spesso i testimoni dei valori fondamentali della vita. Il compito educativo dei nonni è sempre molto importante, e ancora di più lo diventa quando, per diverse ragioni, i genitori non sono in grado di assicurare un’adeguata presenza accanto ai figli, nell’età della crescita. Affido alla protezione di Sant’Anna e San Gioacchino tutti i nonni del mondo, indirizzando ad essi una speciale benedizione.” (Papa Benedetto XVI)

Italia-Romania: Congratulazioni a Don Anton Robu, parroco romeno di Badalucco, per la cittadinanza italiana


Badalucco – Oggi, giovedì 7 giugno, alle ore 10.00, nella Sala Comunale di Badalucco, Don Antonio Robu ha ricevuto la cittadinanza italiana da parte del Sindaco Valter Bestagno alla presenza del maresciallo dei Carabinieri della locale Stazione Espedito Longobardi, nonchè una presenza di amici, conoscenti e badalucchesi.
Don Antonio Robu ha ricevuto la cittadinanza italiana

Don Antonio Robu ha ricevuto la cittadinanza italiana da parte del Sindaco Valter Bestagno alla presenza del maresciallo dei Carabinieri della locale Stazione Espedito Longobardi (Fonte foto: riviera24.it)

“L’aver ricevuto la cittadinza italiana, potendo mantere anche la mia romena, (dato che vivo in italia da quasi 21 anni quindi potevo chiederla già da un bel pò), ha sottolineato don Antonio -, mi responsabilizza ancora di più nell’adempimento dei doveri non solo pastorali, ma anche amministrativi quindi burocratici. Mi rallegra poter sentire l’appartenenza alla comunità anche attraverso questo atto civile diventando cittadino italiano”. (Fonte: http://www.riviera24.it)
Altre foto, qui.
IRFI – ITALIA ROMANIA FUTURO INSIEME: CONGRATULAZIONI VIVISSIME A DON ANTONIO PER LA CITTADINANZA ITALIANA

La Presidente dellAssociazione “Italia-Romania Futuro Insieme” Dott.ssa Simona Cecilia Farcas, accoglie con grande gioia la notizia della cittadinanza italiana a Don Antonio Robu, sacerdote romeno e parroco di Badalucco (Imperia), conferitagli dal Sindaco On. Valter Bestagno, presente il maresciallo dei Carabinieri della locale Stazione Espedito Longobardi ( insignito a Milano con l’onorificenza del “Miglior Comandante di Stazione della Liguria”), di amici, conoscenti e badalucchesi.

Gli associati e gli amici della IRFI, Associazione “Italia-Romania Futuro Insieme”  si congratulano con Don Antonio, cittadino romeno & italiano, in quanto i sacerdoti come lui sono tutti stimati ed amati dagli italiani, oltreché dai propri parrocchiani, inoltre, Don Antonio è anche per la comunità romena in Italia punto di riferimento sicuro,  e sostegno spirituale e morale per tutti gli immigrati che gli si rivolgono nel momento del bisogno.

A Don Antonio  rinnovo i migliori auguri per il Suo ministero sacerdotale nella comunità in cui svolge la missione pastorale, e che il Signore lo benedica e lo protegga, anche perché quest’oggi, Festa del Corpus Domini, sia per lui un grande giorno da ricordare !

Dott.ssa Simona Cecilia Farcas

Presidente dell’Associazione IRFI “Italia-Romania Futuro Insieme”

futuroinsieme2012@gmail.com

MASSIMO SANSOLINI, “IO, SEDIARIO PONTIFICIO”: UNA VITA ACCANTO AI PAPI GIOVANNI PAOLO II E BENEDETTO XVI


La presentazione del nuovo volume di Massimo Sansolini Io, sediario pontificio“,  edito dalla Libreria Editrice Vaticana, ha avuto luogo lunedì, 23 aprile 2012 presso la  Sala Marconi della Radio Vaticana, in Piazza Pia – Città del Vaticano. Presente il mondo cattolico e la società romana, l’aristocrazia, diplomazia e stampa internazionale.

Sono intervenuti S.E. Mons. Piero Marini, Presidente del Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali e S.E. Mons. Paolo De Nicolò, Reggente della Casa Pontificia, i quali hanno reso testimonianza di una vita trascorsa al servizio dei Romani Pontefici a stretto contatto con i laici addetti ai Sacri Palazzi Apostolici.

Il volume, che raccoglie le testimonianze e i ricordi del Grand’Uff. Massimo Sansolini, (Sediario Pontificio dal 1964) ripercorre i momenti più significativi della sua vita accanto a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È una sorta di diario in cui l’Autore permette a tutti i lettori, di rivivere, attraverso i suoi ricordi, gli intensi attimi del trasferimento delle spoglie del Beato Giovanni Paolo II dal Palazzo Apostolico alla Basilica Vaticana e alle grotte. Ma di forte suggestione sono anche le pagine in cui vengono descritti i momenti degli incontri, durante le udienze pontificie, generali e private, come fu per mezzo secolo nella sua carriera di servizio volontario, tra Papa Wojtyła e il regnante Benedetto XVI, con gli ammalati, come fu con Paolo VI e Giovanni Paolo I. Il volume è inoltre corredato da numerose immagini, fornite dal Servizio Fotografico dell’Osservatore Romano, che documentano gli episodi narrati da Sansolini.

“Il ruolo del sediario pontificio ha alle spalle una grande tradizione: sono tra coloro più vicini al Papa, che vivono con il Pontefice quasi quotidianamente, come ricorda mons. Paolo De Nicolò, reggente della Casa Pontificia:

“Chi sono i sediari? Non c’è più la sedia gestatoria. Ma nonostante i sediari pontifici di numero e soprannumero, non portino più a spalla, non significa che non rimanga una specie di ‘mistica della sedia’. I sediari pontifici hanno un contatto quotidiano con il Santo Padre. Questo stabilisce una specie di ‘cognatio spiritualis’, una sorta di parentela spirituale”.

Giovanni Paolo II e Massimo Sansolini

Giovanni Paolo II e Massimo SansoliniFedeltà al proprio dovere e un grande amore per l’istituzione del Papato, è ciò che emerge dal libro, capace, però, anche di suscitare nel lettore immagini, ricordi ed emozioni comuni, nonché di ravvivare la fede personale nel mistero pasquale di Cristo morto e Risorto, come non manca di sottolineare mons. Piero Marini, presidente del Comitato per i Congressi eucaristici internazionali:

“La lettura di questo libro ha suscitato in me tanti ricordi. A un anno dalla Beatificazione di Giovanni Paolo II, ho ancora negli occhi, la folla immensa di fedeli che partecipava, l’immagine di questo velo bianco che si alzava sull’immagine di Giovanni Paolo II, l’applauso immenso, le parole di Papa Benedetto: “Ecco, il giorno atteso è arrivato presto, perché così è piaciuto al Signore. Giovanni Paolo II è Beato”. Ma soprattutto, questo libro ha suscitato in me, le immagini della sofferenza, perché Massimo ci ha fatto, in qualche modo, rivivere il momento dei funerali di Papa Giovanni Paolo II”.”
(Fonte: Radio Vaticana)

“Felicitazioni vivissime al padrino di battesimo di mio figlio; a colui che in famiglia chiamiamo affettuosamente ” il compare Massimo ” –  commenta il Conte Crociani Baglioni, antica Guardia Palatina d’Onore di Sua Santità – ….. in ogni senso “massimo”….di raffinatezza, eleganza, signorilità, cultura… ma soprattutto di carità cristiana e umanità; che trasfonde nel servizio da 48 anni ! già a quattro romani pontefici… insomma un’istituzione vivente dei sacri palazzi apostolici, e da mezzo secolo…sempre puntualmente sollecito verso i malati, gli anziani, i bambini, alle sterminate udienze pontificie generali come in quelle private. Una grande testimonianza storica vivente, da un punto di osservazione il più privilegiato per un cristiano militante, un uomo di fede salda e profonda, nonché un artista e un professionista di grande talento (fu Massimo Sansolini a disegnare la nuova e attuale divisa dei sediari pontifici, succedendo alla cinquecentesca damascata di disegno michelangiolesco – n.d.r.), al servizio del più alto dei troni, della più nobile delle cause: per la Chiesa e per il Papa, il Vicario di Cristo ! Congratulazioni vivissime compare Massimo, per questa ulteriore fatica e testimonianza che rendi alla storia della Chiesa Romana, e che ti rende ulteriore alto onore.  Ad multos Annos !”.

Il Conte Prof. Fernando Crociani Baglioni, fraterno congiunto di Massimo, unitamente al fratello di questi Maurizio Sansolini presente con la famiglia all’evento, ricorda con forte emozione – così già nel suo libro di storia familiare – come in queste meste giornate di commemorazione dei romani delle tristi vicende dell’Urbe nella Seconda Guerra mondiale, come la famiglia Sansolini, con il Cav. Ercole (sediario pontificio di Leone XIII e di San Pio X), ebbe ad offrire alla libertà della Patria in olocausto, il sacrificio di Alfredo e Adolfo Sansolini, zii paterni di Massimo, nell’eccidio delle Fosse Ardeatine, il 24 marzo 1944.  Famiglia romana di nobili tradizioni religiose, civili e patriottiche.

Con le rappresentanze del Patriziato romano e della Famiglia pontificia ecclesiastica e laica, erano presenti numerosi i Gentiluomini di Sua Santità, le Antiche Guardie Nobili e Guardie Palatine d’Onore, Bussolanti e Mazzieri, gli Addetti di Anticamera, i Sediari,  numerosi prelati e officiali della Segreteria di Stato, della Curia Romana, della Prefettura della Casa Pontificia, del Vicariato e delle Prefetture dell’Urbe, coi più anziani parroci romani, gli Abati delle Abbazie, i Canonici delle Basiliche romane, i religiosi, le suore. In prima fila l’Aristocrazia romana con la  Principessa Borghese, il Principe Don Sforza Ruspoli, il Principe Don Carlo Massimo, il Principe Prof. Avv. Ernesto Liccardi Medici, le massime autorità dello Stato Città del Vaticano e della Famiglia Pontificia; il Colonnello Daniel Anrig  Comandante della Guardia Svizzera e il Decano dell’Anticamera Pontificia, il Vice Comandante della Gendarmeria Vaticana, rappresentanti dei Tribunali della Rota Romana col Rev. Don Fabrizio Turriziani Colonna, del Circolo San Pietro con il Comm. Mario Catalano,  dell’Associazione Santi Pietro e Paolo in Vaticano, dell’Arciconfraternita di Sant’Anna de’ Parafrenieri e degli addetti ai Sacri Palazzi Apostolici con il Comm. Stefano Zauli, della Radio Vaticana, che ospitava nella sua Sala Marconi, delle università pontificie romane con la Prof.ssa Cristina Mandosi e delle organizzazioni del volontariato sociale cattolico, del SMO di Malta, dell’Ordine del Santo Sepolcro, degli ordini cavalereschi della Chiesa e delle loro organizzazioni di Apostolato religioso e sociale, delle Arciconfraternite storiche romane con Mons. Natalino Zagotto.

Conduttore dell’evento il giornalista Orazio Coclite, il quale ha letto e commentato alcuni brani del volume con la sua celebre maestria, nota nel mondo con Radio e Tv Vaticana.

Presente con la stampa romana e internazionale la Dott.ssa Simona Cecilia Farcas Presidente dell’Associazione Italia-Romania Futuro Insieme, anche in rappresentanza delle  comunità cattoliche dell’Europa Orientale.

S.E.Mons. Paolo De Nicolò e S.E. Mons. Piero Marini

S.E.Mons. Paolo De Nicolò e S.E. Mons. Piero Marini

_________________________________

Titolo del Libro: Io, sediario pontificio

Autore :  Massimo Sansolini

Editore: Libreria Editrice Vaticana

Data di Pubblicazione:  2012

Pagine: 150

ISBN-10: 882098685X  / ISBN-13: 9788820986858

 

Leggi anche:

Hidden helpers: Vatican ushers bring tots, disabled closer to pope

I libri di e su Benedetto XVI: novità in libreria